PODPOŘÍM

vaši

STRATEGICKOU CESTU!

 

Libor Friedel

konzultant, kouč a lektor

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

 

📌 Inspiruji k vhledu a (sebe)poznání v souvislostech.

📌 Podněcuji ke smysluplnému lídrovství s hodnotami a se silnými stránkami.

📌 Vytvářím rámce k podpoře a rozvoji osobních/organizačních strategií.

📌 Výsledkem je lepší životní/organizační skóre na cestě k excelenci.

Oáza „Nálada a naladění“ s Lesní mysli – 21.4.2024 (15:00-17:00), lesopark Klimkovice-Hýlov

Lesní mysl, lesní park Klimkovice.Hýlov

Lesní mysl (Forest Mind) je finský koncept (Metsämieli) nefyzických cvičení pro sebepéči a seberozvoj s podporou přírody/lesa. Je vhodná prakticky pro každého (lze individuálně přizpůsobovat).

Průběh procházky s Lesní myslí:

 1. Přivítání, organizační pokyny
 2. Krátce o Lesní mysli
 3. Procházka se zastaveními na několika místech v lesním parku a nefyzickými individuálními cvičeními pod vedením instruktora Lesní mysli (po cvičeních možnost sdílení)
 4. Tipy a doporučení k dalšímu rozvoji a péči
 5. Závěrečné sdílení a vyhodnocení
 6. Ukončení (cca. 17:00)

 

Více informací najdete v události na síti Facebook>>

Oáza "Nálada a naladění" s Lesní myslí

21.4.2024, 15:00-17:00

Lesní park KLIMKOVICE-Hýlov

Vstupné 300,- Kč

Webinář 25.4.2024 (18:00-20:00)

Webinář 6 pohledů na změnu ve světle zavirované současnosti

Hlavní myšlenka je jednoduchá (a není nová) – celý leadership může být o silných stránkách!

Již v roce 1966 naznačil Peter Drucker ve své knize The Effective Executive (Efektivní vedoucí) vlnu revoluce managementu, založenou na silných stránkách. David Cooperrider přidal v roce 1987 pole organizačního rozvoje a zvládání změn v konceptu Appreciative Inquiry (Uznalé zkoumání) svým zaměřením od řešení problémů k otázce „Co (tomu) dává život?“. Byl to posun od soustředění na problém k soustředění na život. V posledních letech nabírá na síle vlna soustředěná na psychologii, zejména psychologii pozitivní, jejíž duchovním otcem je Martin Seligman. Od soustředění na to „Co je s lidmi (a manažery) blbě?“, je lepší se pohybovat na poli „Co znamená vést dobrý život, který má význam a smysl a člověk se v něm plně angažuje?“ Toto vzájemné propojení a synergie dává vzniknout lídrovství, založenému na silných stránkách. Nyní nastal čas podívat se na celou filozofii či koncept, zarámovaný do oblasti vedení lidí (a sebe sama). Nejprve v otázkách a oblastech souvisejících s manažerským a organizačním životem. Poté (ve 2. dílu) ve vazbě na obecnější koncept prospívání, životní pohody (well-being) a vzkvétání, při aplikaci paradigmatu „zevnitř-ven“, založeném na interním centru kontroly (jak tomu říkají psychologové). Jak to máme nastavené v sobě, tak se to promítá do vnějšího světa. Nejprve je identita (já jako osoba, člověk, muž/žena), poté až role (já jako lídr, manažer, zaměstnanec…). Šťastný člověk bude pravděpodobněji šťastným lídrem než naopak. Odraz do organizačního prostředí a kultury je nasnadě.

DOPLŇKOVÝ ČLÁNEK – Vaše silné stránky ve 118 podobách

Obsah webináře:

 1. Leadership – rekapitulace
 2. Silné stránky – rekapitulace
 3. Rozvoj konceptu vedení, založeném na silných stránkách
 4. Oblasti praktického uplatnění konceptu vedení založeného na silných stránkách
 5. Autentické a angažované vedení
 6. Pokračování ve 2. dílu webináře

Leadership založený na silných stránkách

25.4.2024, 18:00-20:00, Zoom

Pořádá Ústav práva a právní vědy a European Business School SE

 

Online kruh mužů a žen na téma „MÍT SE DOBŘE“

3.5.2024 (19:00-21:00)

Online kruh

Pro kruhovou komunikaci platí PRAVIDLA, kterými se řídíme:

 • Hovořit ze srdce, aktuálního okamžiku, bez přípravy, vlastní příběhy, nepoučovat.
 • Naslouchat srdcem, vnímat sdílejícího a jeho příběh, nepřipravovat si vlastní řeč, nehodnotit.
 • Mluví jen jeden, ten kdo má „mluvící předmět“.
 • Mluvit k tématu a k věci, esenčně, s ohledem na čas k dispozici, za sebe (“já” jazykem).
 • Co se sdílí, řekne a padne v kruhu, zůstane v kruhu (to je pravidlo bezpečného prostoru pro autentickou komunikaci)!!!
 • Zpětná vazba se poskytuje výhradně na vyžádání sdílejícím, individuálně.
Co pro vás znamená MÍT SE DOBŘE? Kdy se má dobře muž? Kdy se má dobře žena? Kdy se mají dobře spolu? Kde se stav či pocit „mám se dobře“ projevuje v těle? Mám-li se dobře jaké to má příčiny? Jaké důsledky? Pro koho?…
Pojďme se mít dobře v kruhu, ve společném poli transparentní komunikace. Po/zastavme se společně nad střípky MÍT SE DOBŘE a naslouchejme rozmanitým příběhům našich srdcí, v okamžiku společného setkání a propojení. S respektem a radostí podržím bezpečný prostor pro takové setkání a sdílení, k němuž se připojím.
 
Přijměte tedy pozvání k usednutí do kruhu, ať se máte jakkoli. Synergie pole má moc přispět k tomu, abyste se v/po kruhu měli dobře. O tom jsem se už mnohokrát přesvědčil a jsem za to vděčný. Děkuji!
 
Více informací najdete v události na síti Facebook>>

Průběh kruhového setkání:

 1. Přivítání, úvodní slovo facilitátora
 2. Usednutí, zklidnění, naladění
 3. Přijetí pravidel kruhu / councilu a kruhové komunikace
 4. Otevření prostoru pro kruhové sdílení
 5. Sdílení v online kruhu na dané téma
 6. Uzavření prostoru kruhového sdílení
 7. Organizační záležitosti a ukončení

Online kruh mužů a žen | Téma: MÍT SE DOBŘE

3.5.2024, 19:00-21:00

Platforma Zoom, odkaz pošlu přihlášeným v den konání

Vstupné: 180,- Kč na č.ú. 373815173/0300 (v poznámce prosím uveďte své jméno a příjmení)

Webinář 6.6.2024 (18:00-20:00)

Webinář 6 pohledů na změnu ve světle zavirované současnosti

Charakter a jeho silné stránky v nás ovlivňují náš osobní i manažerský/zaměstnanecký život z pohledu prospívání, pohody a vzkvétání. Bohužel stres, deprese a vyhoření se staly přechodovými rituály „moderní“ doby a fenoménu, který v angličtině má název „comparanoia“ (paranoia z neustálého srovnávání, poměřování a porovnávání. Osobně jsem přesvědčen, že prevence netkví v jakémsi (z mého pohledu chimérickém) „work-life balance“. Neurovědy a výzkumy v oblasti lidského prospívání a štěstí poukazují na pozitivní vliv silných stránek charakteru. Je třeba jen uchopit tento fenomén a vážně se jim zabývat. Nejde o náhlou módu, ale o koncept, který se filozoficky rodil celá tisíciletí a více akceleroval (v dopadech na pojetí vzdělávání) od druhé poloviny 19. století. Tak proč nepropojit tyto tradice a moderní výzkumy v koncept, který se z hlediska štěstí netýká pouze položky „life“, ale také dopadu do „work“. Myslím, že to není rovnováha, ale synergie a vzájemná závislost. Proto se na webináři budeme zabývat „plánem“ jak pracovat se silnými stránkami a dopady do oblasti „nemanažerských“ pojmů jako je štěstím vzkvétání, pohoda apod. Tam, kde organizační kultury v podnicích a firmách povětšinu zaostávají a proto vytváří bariéru mezi „life“ a „work“, kterou by měli snad rozlousknout „manažeři štěstí“. Ale je tomu skutečně tak?

Samozřejmě pro ty, kteří chtějí silné stránky rozvíjet a vnímat šířeji než pouhý otisk charakteru, se zde nabízí i možnost (s níž jako kouč pracuji) širšího profilu a jiné metodiky. I o té bude na webináři zmínka.

Abyste byli více spojeni s tématem, doporučuji vám „test“ silných stránek. V češtině díky mé osobní iniciativě a překladu na https://forms.gle/rMKwW45gNh3PB65v6. Nejlépe, když to stihnete do 30.5.2024, abych pro vás stihl zpracovat výsledky a zaslat vám je.

DOPLŇKOVÝ ČLÁNEK Štěstí jako součást řízení – cíle, role, návyky

Obsah webináře:

 1. Stručné připomenutí 1 dílu
 2. Nebojte se slova „pozitivní“
 3. Štěstí v osobním a organizačním životě a jeho ovlivňující faktory
 4. Silné stránky, well-being a štěstí
 5. Silné stránky ve vztahu k talentům, zájmům a zdrojům
 6. Mentální zdraví, stres, fyzické zdraví a spokojenost se životem
 7. Štěstí, silné stránky a výkonnost
 8. Manažer štěstí (?)
 9. Od charakteru k naučenému chování, potenciálu a slabým stránkám, ale stále pozitivně
 10. Závěrečná doporučení a tipy, vč. testu životní pohody

Od silných stránek ke štěstí v práci a zpět

6.6.2024, 18:00-20:00, Zoom

Pořádá Ústav práva a právní vědy a European Business School SE

Doporučuji vám „test“ silných stránek na https://forms.gle/rMKwW45gNh3PB65v6. Nejlépe, když to stihnete kvůli vyhodno cení stihnete do 30.5.2024!

Konzultant

Inspiruji, podněcuji spolupráci a metodicky vedu…

Více… >>

Kouč

Podporuji, dodávám odvahu a vytvářím tvůrčí prostor…

Více…>>

Lektor

Přibližuji principy, sdílím znalosti, zkušenosti, nástroje a modely…

Více…>>

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s bonusy v češtině formou 5-ti denního e-mail minikurzu!

Nově také test VIA pro mládež 13-17 let (např. projekty středních škol).

Více informací k silným stránkám Values IAction.

Designové myšlení v souvislostech

Designové myšlení a dalších 5 článků, o nichž píše HBR, a které pro inspiraci a souvislosti komentuji v pokračování příspěvku z minula. Zahrnují např. koncept Jobs-To-Be-Done, zpětné inovace, kreativitu i mámu v roli generální ředitelky PepsiCo.

K nejlepším kořenům Design Thinking (1. část)

Koncept Design Thinking se rodil díky výzkumu, experimentům i praxi. Části kořenů popisuje 10 nej z Harvardu. O prvních pěti je tento článek.

Titulek článku na blog - 21 citátů na téma změna

21 citátů na téma „změna“

O tématu změn na blogu píšu. Citáty jsou zde taky. Tak proč to aktuálně nepropojit? Citáty na téma „změna“, pro inspiraci, s otázkami k zamyšlení. Vždyť… Změny nás (stále) čekají!

TIPY NA E-BOOKY KE STAŽENÍ!

Omlouvám se za technické obtíže se stahováním. Pracuji na odstranění. Napište prosím na e-mail info@liborfriedel.cz jaký e-book či jiný soubor ke stažení chcete zaslat a já tak učiním, Děkuji za pochopení. LF

Spolupráce, která má smysl...

…a 5P! Perspektivu. Potenciál. Přístup. Pokrok. Příběh.

Perspektiva

Hledáte svěží PERSPEKTIVY, nové pohledy na příležitosti a výzvy?

Potenciál

Toužíte se otevřít novým možnostem a POTENCIÁLU?

Přístup

Ceníte si uznalého PŘÍSTUPU a spolupráce?

Pokrok

Jste připraveni věnovat čas a energii reálné změně a POKROKU?

Příběh

 

Pojďte prožít PŘÍBĚH vlastní Cesty!

 

Zejména mě zaujala angažovanost přednášejícího při výkladu a zaujetí pro předávání praktických zkušenosti a informací o strategickém řízení.

student MBA

(Praha)

Libor vám vždycky znovu pomůže vidět svět tak, jak by vás to samotné nenapadlo, objevit nečekaný vlastní potenciál a tím získat sebedůvěru. Což ve výsledku znamená takový pohyb dopředu, že pochopíte, v čem a jak jste ve skutečnosti dobří. A všechno to dokážete nejen využít, ale dokonce si to užívat.
Jiří

(Praha)

Share This