PODPOŘÍM

vaši

STRATEGICKOU CESTU!

 

Libor Friedel

konzultant, kouč a lektor

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

 

📌 Inspiruji k vhledu a (sebe)poznání v souvislostech.

📌 Podněcuji ke smysluplnému lídrovství se silnými stránkami.

📌 Vytvářím rámce k podpoře a rozvoji osobních/organizačních strategií.

📌 Výsledkem je lepší životní/organizační skóre na cestě k excelenci.

Webinář 27.1.2022 (18:00-20:00)

Webinář 6 pohledů na změnu ve světle zavirované současnosti

Strategie hraje rozhodující roli v dosahování úspěchu a výsledků při realizaci cílů a plánů. To platí o podnikání, životě i kariéře. Organizační strategie je tradičním rámcem, který organizace využívají k identifikaci, plánování a dosahování svých dlouhodobých záměrů a cílů. „Design Strategy“ je termín používaný k popisu spojení mezi podnikovou strategií a designovým myšlením („Design Thinking“). Design Thinking je metodologie, která nabízí přístup k řešení problémů založený na řešení zapojením koncových uživatelů.

Důležitou úlohu v tom všem sehrává i naše „nastavení mysli“, které bývá buď:

  • Omezené (fixní), kdy své neúspěchy považujeme důsledek nedostatku inteligence a omezených schopností, které nám brání v dosažení cílů. Snadno se pak poddáváme strachu ze selhání a spíše věříme tomu, že se nemůžeme zlepšit. 
  • Růstové, kdy chápeme, že někteří lidé mají zvláštní talent a že inteligence se liší od člověka k člověku, ale že se lze také rozvíjet a zlepšovat díky úsilí a prací. To nám umožňuje užívat si radosti z procesu učení, hledání nových informací, vytváření nových strategií a čerpání inspirace od ostatních. Můžeme přijímat obtíže a výzvy jako prostředek k rozvoji nových dovedností a ke svému růstu.

Předpokládám, že studenti MBA a zájemci o webinář budou spíše patřit do kategorie lidí s růstovým nastavením mysli, proto by jim „designové“ přístupy mohly vyhovovat. Tak se na to pojďme podívat, rozebrat a hledat možnosti využití. Těším se na virtuální setkání.

Obsah webináře:

  1. MEJV a nastavení v hlavě
  2. „Myslím tedy jsem“ – René Descartes a duch Rozpravy o metodě
  3. Strategie – každý svého štěstí designérem (než něco sestrojíte, musíte to nadesignovat)
  4. Design není jen „design“ a každý má na „design“ talent
  5. Zkušenost jako faktor „X“ – P/MX, UX, EX – osobní/manažerská, uživatelská i zaměstnanecká
  6. Využijme toho, když začal rok 2022

Nastavení mysli na design strategii (v novém roce)

27.1.2022, 18:00-20:00, Zoom

Pořádá Ústav práva a právní vědy a European Business School SE

DOPLŇKOVÝ ČLÁNEK

Úvodní poznámky k Design Thinking

Konzultant

Inspiruji, podněcuji spolupráci a metodicky vedu…

Více… >>

Kouč

Podporuji, dodávám odvahu a vytvářím tvůrčí prostor…

Více…>>

Lektor

Přibližuji principy, sdílím znalosti, zkušenosti, nástroje a modely…

Více…>>

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s bonusy v češtině formou 5-ti denního e-mail minikurzu!

Nově také test VIA pro mládež 13-17 let (např. projekty středních škol).

Více informací k silným stránkám Values IAction.

Titulek článku na blog - 21 citátů na téma změna

21 citátů na téma „změna“

O tématu změn na blogu píšu. Citáty jsou zde taky. Tak proč to aktuálně nepropojit? Citáty na téma „změna“, pro inspiraci, s otázkami k zamyšlení. Vždyť… Změny nás (stále) čekají!

Titulek článku na blog - 5 konkurenčních sil v odvětví

5 konkurenčních sil

5 konkurenčních sil v odvětví doporučuji v této turbulentní době prozkoumat a zvážit i vývoj v odvětví. Napoví článek s pomůckou ke stažení zdarma.

Titulek článku na blog - Nový jazyk Barrettova modelu

Nový jazyk Barrettova modelu

Nový jazyk Barrettova modelu přichází jako součást evoluce tohoto modelu v průběhu 23 let. Smysl modelu zůstává zachován, některé názvy a nálepky se mění.

TIPY NA E-BOOKY KE STAŽENÍ!

Spolupráce, která má smysl...

…a 5P! Perspektivu. Potenciál. Přístup. Pokrok. Příběh.

Perspektiva

Hledáte svěží PERSPEKTIVY, nové pohledy na příležitosti a výzvy?

Potenciál

Toužíte se otevřít novým možnostem a POTENCIÁLU?

Přístup

Ceníte si uznalého PŘÍSTUPU a spolupráce?

Pokrok

Jste připraveni věnovat čas a energii reálné změně a POKROKU?

Příběh

 

Pojďte prožít PŘÍBĚH vlastní Cesty!

 

Pod pokličku osobních hodnot

Získejte hlubší vhled do toho kým opravdu jste.

Bezplatný test + 5 lekcí e-mailového minikurzu!

Více informací zde.

Zejména mě zaujala angažovanost přednášejícího při výkladu a zaujetí pro předávání praktických zkušenosti a informací o strategickém řízení.

student MBA

(Praha)

Libor vám vždycky znovu pomůže vidět svět tak, jak by vás to samotné nenapadlo, objevit nečekaný vlastní potenciál a tím získat sebedůvěru. Což ve výsledku znamená takový pohyb dopředu, že pochopíte, v čem a jak jste ve skutečnosti dobří. A všechno to dokážete nejen využít, ale dokonce si to užívat.
Jiří

(Praha)

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Share This