PODPOŘÍM

vaši

STRATEGICKOU CESTU!

 

Libor Friedel

konzultant, kouč a lektor

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

 

📌 Inspiruji k vhledu a (sebe)poznání v souvislostech.

📌 Podněcuji ke smysluplnému lídrovství s hodnotami a se silnými stránkami.

📌 Vytvářím rámce k podpoře a rozvoji osobních/organizačních strategií.

📌 Výsledkem je lepší životní/organizační skóre na cestě k excelenci.

Online kruh mužů a žen na téma ODPOČINEK

1.12.2023 (18:00-20:00)

Online kruh

Pro kruhovou komunikaci platí PRAVIDLA, kterými se řídíme:

 • Hovořit ze srdce, aktuálního okamžiku, bez přípravy, vlastní příběhy, nepoučovat.
 • Naslouchat srdcem, vnímat sdílejícího a jeho příběh, nepřipravovat si vlastní řeč, nehodnotit.
 • Mluví jen jeden, ten kdo má „mluvící předmět“.
 • Mluvit k tématu a k věci, esenčně, s ohledem na čas k dispozici, za sebe (“já” jazykem).
 • Co se sdílí, řekne a padne v kruhu, zůstane v kruhu (to je pravidlo bezpečného prostoru pro autentickou komunikaci)!!!
 • Zpětná vazba se poskytuje výhradně na vyžádání sdílejícím, individuálně.
Co pro vás znamená „odpočinek“, „odpočívat“, „odpočinout si“? Jaký je to čas? Umíte aktivně/pasivně odpočívat? Jakým způsobem? A co když ne? Co je to vlastně „umět odpočívat“? Jak (myslí, emočně, tělesně) vnímáte vztah mezi klidem, zastavením a odpočinkem? Jak mezi odpočinkem, leností a odkládáním?
 
Je po sklizni, příroda se chystá k odpočinku a klidu, přibližuje se zima. Média a reklama to vydatně podporují. Paradoxně pro někoho to může být signál k „předvánočnímu shonu“ nebo počátku jeho „sklizně“. Na ulicích i v kancelářích potkáte lidi upachtěné i odpočinuté. Za každým jsou příběhy, pro nás anonymní, spojené snad i s předsudky, odsudky, ne/zájmem nebo i závistí. Množství forem a „návodů“ jak odpočívat je široké, stejně jako pestrost tohoto tématu. Relaxace, meditace, TV, rodina, sport, nicnedělání, čtení, zahrádka, jídlo a pití, kultura, spánek… Je to téma navýsost individuální, pro někoho citlivé a intimní. Proto se hodí do kruhu / kruhového sdílení.
 
Psycholog Shirzad Chamine v knize Pozitivní inteligence mj. píše o sabotérovi v hlavě, kterého pojmenoval Restless (v českém překladu knihy je popsán jako Neklidný) – nutí člověka neustále hledat větší vzrušení v další činnosti nebo být neustále zaneprázdněn. Takový člověk je zřídka v klidu nebo spokojen s aktuální činností. Dalším civilizačním pojmem ve hře k takovému člověku bez odpočinku je „workoholismus“ nebo třeba také „vyhoření“ (burn-out), ale i spánková deprivace apod. Co když někdo řekne, že odpočívání je „ztráta času“. Co je impulsem k tomu začít či přestat odpočívat? Jak odpočívají muži a jak ženy?
Je třeba čekat na důchod (nebo dokonce na smrt), protože se tomuto milníku říká „odejít na (věčný) odpočinek“? Autorka Bronie Ware v knize Čeho před smrtí nejvíce litujeme, popisuje pět hlavních důvodů lítosti, které čerpala s výzkumu a rozhovorů s umírajícími lidmi:
– Škoda, že jsem neměl(a) odvahu žít podle svého a ne tak, jak ode mě očekávali ostatní.
– Neměl(a) jsem pracovat tak tvrdě.
– Škoda, že jsem neměl(a) dost odvahy, abych dal(a) najevo své city.
– Škoda, že jsem nezůstal(a) ve spojení se svými přáteli.
– Škoda, že jsem si nedovolil(a) být šťastnější.
 
Jak vnímáte hranice mezi tvrdou prací a odpočinkem vy? Nebo vztah mezi odpočinkem a štěstím? …
Pojďme se v dalším online smíšeném kruhu mužů a žen po/zastavit nad tímto tématem. Záměrně širokým, abychom mohli naslouchat našim příběhům v různorodých pohledech, ale v bezpečném prostoru, jak to dokáže kruh, od srdce k srdci, soucitně, bez „dobrých rad“ a „správných odpovědí“, ale přesto s možností inspirace či uvědoměním typu „aha“ nebo „ty brďo, nejsem v tom sám/sama“, „Takto jsem se na to nedíval“, „tento pohled mě nikdy nenapadl“…. Kruh vám napoví, „jak to mám právě teď“.
 
Více informací najdete v události na síti Facebook

Průběh kruhového setkání:

 1. Přivítání, úvodní slovo facilitátora
 2. Usednutí, zklidnění, naladění
 3. Přijetí pravidel kruhu / councilu a kruhové komunikace
 4. Otevření prostoru pro kruhové sdílení
 5. Sdílení v online kruhu na dané téma
 6. Uzavření prostoru kruhového sdílení
 7. Organizační záležitosti a ukončení

Online kruh mužů a žen | Téma: ODPOČINEK

1.12.2023, 18:00-20:00

Platformu zvolím a odkaz pošlu přihlášeným (max. 10 účastníků) před zahájením

Vstupné: 180,- Kč na č.ú. 373815173/0300 (v poznámce prosím uveďte své jméno a příjmení)

Společný kruh mužů a žen na téma RITUÁLY – 19.12.2023

Online kruh

Pro kruhovou komunikaci platí PRAVIDLA, kterými se řídíme:

 • Hovořit ze srdce, aktuálního okamžiku, bez přípravy, vlastní příběhy, nepoučovat.
 • Naslouchat srdcem, vnímat sdílejícího a jeho příběh, nepřipravovat si vlastní řeč, nehodnotit.
 • Mluví jen jeden, ten kdo má „mluvící předmět“.
 • Mluvit k tématu a k věci, esenčně, s ohledem na čas k dispozici, za sebe (“já” jazykem).
 • Co se sdílí, řekne a padne v kruhu, zůstane v kruhu (to je pravidlo bezpečného prostoru pro autentickou komunikaci)!!!
 • Zpětná vazba se poskytuje výhradně na vyžádání sdílejícím, individuálně.
Adventní čas, blížící se vánoce ozdobené různými rituály… Tentokrát budu držet bezpečný prostor pro sdílení na téma RITUÁLY.
Obřadné pití kakaa, čajový obřad, přechodové rituály, rituály rovnodennosti, ranní a večerní osobní rituály… Rituály jsou prastaré i moderní, bájné a posvátné, obávané i praktické a pragmatické, mužské, ženské… Také kruh a sdílení má své rituály.
 
Jaké rituály ne/pravidelně pěstujete? Co prožíváte? Jaké jste naposled zažil/a? Které jsou vám blízké a které ve vás vyvolávají obavy či nechuť? V čem vidíte smysl a přínos rituálů? Jak souvisí rituály se spiritualitou či „obyčejným životem“? Jak souvisí s tolerancí a pocitem bezpečí? Do jaké míry jsou rituály pro naší dobu vhodné? Proč podle vás rituály existují? Zažívají renesanci nebo spíše úpadek?…
 
Přineste do kruhu své vhledy, zkušenosti, příběhy, a obohaťte jej o svou vlastní autentickou perspektivu a moudrost, bez ohledu na věk, povolání, zkušenosti, víru, společenskou roli či postavení… Kruh/council je bezpečný prostor pro naslouchání a sdílení, není to místo hledání a hlásáni „jediné pravdy“ k tématu. V kruhu poskládáme jedinečné „puzzle“ dané chvíle, každý bude moci najít své „aha momenty“, špetku (či kopec) inspirace, uvidět v druhých (třeba) kus sebe, při vědomí zdravé normálnosti bez soutěžení, kritiky, nevyžádaných rad. Obohacující pro vzájemné pochopení a porozumění budou i společné vhledy mužů a žen. Přijďte do kruhu usednout i se svými partnery.
 
Více informací najdete v události na síti Facebook

Průběh kruhového setkání:

 1. Přivítání, úvodní slovo facilitátora
 2. Usednutí, zklidnění, naladění
 3. Přijetí pravidel kruhu / councilu a kruhové komunikace
 4. Otevření prostoru pro kruhové sdílení
 5. Sdílení v kruhu na dané téma
 6. Uzavření prostoru kruhového sdílení
 7. Organizační záležitosti, ukončení, úklid místnosti

Společný kruh mužů a žen | Téma: RITUÁLY

19.12.2023, 19:00-21:00

Centrum Mozaika (1. patro, Zrcadlový sál), Komenského 112, Klimkovice

Vstupné: 250,- Kč

Konzultant

Inspiruji, podněcuji spolupráci a metodicky vedu…

Více… >>

Kouč

Podporuji, dodávám odvahu a vytvářím tvůrčí prostor…

Více…>>

Lektor

Přibližuji principy, sdílím znalosti, zkušenosti, nástroje a modely…

Více…>>

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s bonusy v češtině formou 5-ti denního e-mail minikurzu!

Nově také test VIA pro mládež 13-17 let (např. projekty středních škol).

Více informací k silným stránkám Values IAction.

Designové myšlení v souvislostech

Designové myšlení a dalších 5 článků, o nichž píše HBR, a které pro inspiraci a souvislosti komentuji v pokračování příspěvku z minula. Zahrnují např. koncept Jobs-To-Be-Done, zpětné inovace, kreativitu i mámu v roli generální ředitelky PepsiCo.

K nejlepším kořenům Design Thinking (1. část)

Koncept Design Thinking se rodil díky výzkumu, experimentům i praxi. Části kořenů popisuje 10 nej z Harvardu. O prvních pěti je tento článek.

Titulek článku na blog - 21 citátů na téma změna

21 citátů na téma „změna“

O tématu změn na blogu píšu. Citáty jsou zde taky. Tak proč to aktuálně nepropojit? Citáty na téma „změna“, pro inspiraci, s otázkami k zamyšlení. Vždyť… Změny nás (stále) čekají!

TIPY NA E-BOOKY KE STAŽENÍ!

Omlouvám se za technické obtíže se stahováním. Pracuji na odstranění. Napište prosím na e-mail info@liborfriedel.cz jaký e-book či jiný soubor ke stažení chcete zaslat a já tak učiním, Děkuji za pochopení. LF

Spolupráce, která má smysl...

…a 5P! Perspektivu. Potenciál. Přístup. Pokrok. Příběh.

Perspektiva

Hledáte svěží PERSPEKTIVY, nové pohledy na příležitosti a výzvy?

Potenciál

Toužíte se otevřít novým možnostem a POTENCIÁLU?

Přístup

Ceníte si uznalého PŘÍSTUPU a spolupráce?

Pokrok

Jste připraveni věnovat čas a energii reálné změně a POKROKU?

Příběh

 

Pojďte prožít PŘÍBĚH vlastní Cesty!

 

Zejména mě zaujala angažovanost přednášejícího při výkladu a zaujetí pro předávání praktických zkušenosti a informací o strategickém řízení.

student MBA

(Praha)

Libor vám vždycky znovu pomůže vidět svět tak, jak by vás to samotné nenapadlo, objevit nečekaný vlastní potenciál a tím získat sebedůvěru. Což ve výsledku znamená takový pohyb dopředu, že pochopíte, v čem a jak jste ve skutečnosti dobří. A všechno to dokážete nejen využít, ale dokonce si to užívat.
Jiří

(Praha)

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Share This