10 000 hodin – to je 1 250 pracovních dnů, přes 62 měsíců, tedy více než 5 let pracovního života. Ve strategickém řízení firem je pětiletý časový horizont „tak akorát“. Podle mého názoru to platí i v osobním strategickém řízení. Je to časový rámec, nad kterým je dobré se zamýšlet i v této rychlé a zkratkovité době. Od okamžiku, kdy vlasatý novinář Malcolm Gladwell vydal knihu Outliers: The Story of Success (v češtině vyšla pod názvem „Mimo řadu“) se vedou diskuse o „pravidlu 10 000 hodin“. Tady je pár mých zrnek do mlýna k těmto diskusím.

„Panta rhei“ – vše plyne. Uplyne i 10000 hodin. Co bude na jejich konci? Zamyslete se spolu s tímto článkem.

10 000 hodin

Gladwell vyzkoumal domněnku, že k tomu, aby se člověk stal odborníkem světové třídy potřebuje 10 000 hodin záměrné (úmyslné) praxe. Znamená to dotáhnout své dovednosti do maxima. V srpnu 2014 publikoval časopis Psychological Science výsledky mata-analýzy z Princeton University. Ta na základě výsledků 88 studií ukazuje, že to se záměrnou praxí nemusí být tak horké. Vše totiž závisí na profesi. V oblasti hudby mohou rozdíly ve výkonnosti činit až 21%, ve sportu 18%, ve vzdělávání 4% a v klasických profesích 1%. Čím menší procento rozdílu, tím oprávněnější domněnka/hypotéza o 10 000 hodinách.

Co když tuto konstrukci uplatníme na „profesi“ sebepoznání? Pouhá hodina denně věnovaná poznávání sebe sama by znamenala, že za 40 by se každý z nás mohl poznat natolik, aby byl světovým expertem na sebe sama. Kdyby s tím někdo začal systematicky v 18 letech, kolem šedesátky by měl „vystaráno“. Mohl by si vytisknout vizitky „pan XY – světový expert na pana XY“.

Položme si otázku: Lze „sebepoznávání“ brát jako „profesi“? (A tedy jako „práci“?)

Předpokládejme, že „cena“ (sazba) kouče, lektora či konzultanta je 2000,- Kč za hodinu. Jeden pracovní den (8 hodin) si kouč vyhradí na svépomocné sebepoznávání, event. k tomu přidá nějakou aktivitu pro osobní rozvoj a růst. Třeba hodinový webinář zdarma. Pak na svůj „pracovní den“, který zahrnuje výše uvedené, může pohlížet minimálně ze čtyř úhlů:

 1. že do sebe investoval 16 000,- Kč,
 2. že když nepracoval pro klienty (nevykonával fakturovatelnou činnost), měl náklady ušlé příležitosti 16 000,- Kč,
 3. že nic nevydělal,
 4. …vůbec to neřeší.

Pokud si někdo na takový den zapatí celodenní kurz za 6 000,- Kč, ještě více se mu toto vnitřní „účetnictví“ zkomplikuje. Investoval do sebe 22 000,- Kč (16 + 6 tis.) nebo jen 10 000,- Kč (16 – 6 tis.)? Nebo měl náklady ve stejné výši? Zkuste si s tou myšlenkou chvíli pohrát. Jak to máte vy? Možná poznáte, jaké je vaše vnímání hodnoty sebe-poznávání?

Obdobně (a zjednodušeně) platí, že kdybychom 10 000 hodin, o kterých Gladwell píše, ocenili např. sazbou 1 000,- Kč/hod., dostaneme se k (proinvestované) částce 10 000 000,- Kč. Je to moc nebo málo? Kdo by se cítil jako člověk, který „proinvestoval miliony“ a stal se světovým expertem (na sebe sama)? Nehledám „správnou odpověď“. Je to spíše inspirace k zamyšlení. Ono je totiž marketingově moderní zabývat se a řešit „jak být milionářem“. Ale my jimi jsme, dokonce ještě víc…

Aha moment – okamžik náhlé realizace, inspirace, vhledu, uznání nebo porozumění. Prostě docvaknutí.“

(Zdroj: Merriam-Webster)

Obr. 1 – Malcolm Gladwell v roce 2012.

Zdroj: FamousAuthors.org

Miliardáři

Pro sebe jsem si vytvořil jinou metaforu. Počítá s tzv. střední délkou života. OSN pro Českou republiku odhaduje v roce 2015 střední délku života u můžů na 74,5 let, u žen 80,6 let. Od dosažení dospělosti v 18 letech tedy mají statisticky muži k dispozici přes 2,3 miliardy sekund a ženy přes 2,5 miliardy sekund. I když ukrojíme každodenní osmihodinový spánek, zůstává mužům téměř miliarda sekund dospělého bdělého života a ženám více než 1,6 miliardy sekund. Z toho vyplývá pozitivní zpráva: KAŽDÝ JSME MILIARDÁŘEM! Přinejmenším statisticky. V duchu učení „vědomí přítomnosti“ dle učení Jona Kabat-Zinna nebo „moci přítomného okamžiku“ v duchu Eckharta Tolleho tomu tak je.

Záleží na každém z nás, jak s měnou nazvanou sekunda mého života (SMŽ, v bankách nehledejte) naloží a jakou hodnotou takové sekundě dá. Ať už peněžní nebo pocitovou. Nejsou zde žádná depozita, úroky, spořící účty apod. Půjčit si a později splácet? Nelze. Tik, tak, tik, tak… 10 000 hodin = 36 000 000 sekund, to je téměř 1/28 z miliardy. Vypadá to, že za život bychom se mohli stát určitě několika (10, 15…?) na slovo vzatými odborníky.

Úspěch = Příprava + Záměrná praxe + Cvak okamžik

… Cvak!

Už jste si někdy „luskli prsty“, když vám něco tzv. docvaklo? Zažili jste AHA moment? Frans Johannson, strategický a inovační konzultant, to nazývá okamžik CVAK. Ve své knize „The Click Moment“ (Jak se nepředvídatelném světě chopit příležitosti), poukazuje na důležitost shody okolností a šťastných náhod. To jsou „okamžiky cvak“, kterým úspěšní jdou naproti – experimentují, kříží cestu různým disciplínám, rozšiřují své obzory, kombinují, hrají si s hloubkou a rozsahem svých znalostí apod.

Rovnice úspěchu tedy není pouze „úspěch = tvrdá práce + štěstí“ (Pozor! „Štěstí přeje připraveným“). Spíše je to tak, že jedna z mnohých rovnic úspěch vypadá následovně:

úspěch = příprava + záměrná praxe + „cvak okamžik“

 

 • Příprava – jít štěstí naproti (může být i součástí záměrné praxe) – sebepoznání, strategie, učení…
 • Záměrná praxe – viz. 10 000 hodin
 • Cvak okamžik – AHA moment / okamžik „lusknutí“ / osvícení / docvaknutí

Obr. 2 – Obálka knihy The Click Moment (edice 2012).

Zdroj: goodreads

Osobní závěr

Vzal jsem myšlenku 10 000 hodin v úvahu. Statisticky už nejsem „miliardářem“. V měně SMŽ nejsem kdovíjak dobrým hospodářem. Věřím však, že mám na kontě pořád dost SMŽ k tomu, abych mohl experimentovat, inspirovat a vědomě co nejužitečněji své statisícové jmění investovat a využít. Nemusím se naštěstí starat o žádné převodní kurzy, ani inflaci. Sekunda je stejná pro všechny na celém světě. I sekunda stačí na „docvaknutí“!

Otázky pro vás

Teď je řada na vás.

 • Už jste zažili svůj „klik okamžik“?
 • Kolik hodin jste ochotni investovat do poznání sebe sama?
 • Co pro vás znamená sekunda jako časová jednotka v životě?
 • Jak s nimi hospodaříte?
 • Co můžete zlepšit?

Máte-li chuť, napište.

Mrkněte i na nějakou literaturu, kterou doporučuji.

 • GLADWELL, M. Outliars: The Story od Success. Dotisk. New York: Back Bay Books, 2011. 336 s. ISBN 978-0-316-03669-6.
 • GLADWELL, M. Mimo řadu – Anatomie úspěchu. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2015. 247 s. ISBN 978-80-265-0348-4.
 • JOHANNSO, F. The Click Moment: Seizing Opportunity in an Unpredictable World. New York: Penguin, 2012. 256 s. ISBN 978-0-670-92215-4.
 • KABAT-ZIN, J. Vědomí přítomnosti. Meditace bdělosti v každodenním životě.Olomouc: Votobia, 1996. 259 s. ISBN 80-85619-64-4.
 • MacNAMARA, B.N. a kol. Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education and Professions: A Meta-Analysis. Psychological Science, 2014, (22)8, 1608-1618.
 • TOLLE, E. Moc přítomného okamžiku. Kniha o duchovním osvícení. Hodkovičky: Pragma, 2001. 178 s. ISBN 80-7205-839-8.

Kontaktuje mě

2 + 5 =

Tento příspěvek byl původní součástí mého blogu Život 50+, který fungoval od 3/2015 do 3/2016 na platformě webu 2.0.

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant, s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Praxe není to, co děláte, když jste dobří. Je to věc, kterou když děláte, činí dobrou vás.“

(Malcolm Gladwell)

Blog Libora Friedela

Přihlaste si ODBĚR ČLÁNKŮ z blogu!

Připojte se k seznamu odběratelů aktualizací z mého blogu. Žádný nový článek vám neunikne. Na uvítanou vám pošlu dárek - e-book DESATERO VELKOMYSLNÉHO OSOBNÍHO LÍDRA!

(Sebe)poznání ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek z blogu. Přijde Vám e-mail s odkazem na dárek.

Share This