autor: | 25.2.2019 | Lídr sobě a druhým

Slova mají moc. V náboženské tradici bylo slovo dokonce na počátku vzniku všeho. Různorodou moc mají také lídři. Jeden z možných pohledu na zdroje moci lídrů naznačil minulý článek. Otázkou je, kdo nebo co nás inspiruje. Jsou to lídři? Nebo jsou to slova lídrů? Především by to měly být činy. Takové činy, konání a skutky, které nejsou v rozporu se slovy.

Moc a síla slov jsou důvodem, proč lidé mají rádi citáty. V následujícím článku najdete citáty o lídrovství a lídrech. Nabízím vám jich 21. Plus dva „neoficiálně“ a „Slova moudrých“ jako vždy. Snad vás přivedou k zamyšlení, snad v nich najdete inspiraci. Nejsou to citáty prvoplánově motivační, byť pochází zčásti od lidí, kteří jsou tzv. „motivačními řečníky“. Warren Bennis, jeden z citovaných autorů slov a vět, používal slovní obrat „secondhand ideas“. Ne přímo v souvislosti s citáty, nicméně i jako náměty z druhé ruky mohou citáty někteří chápat.

21 citátů není na blogu poprvé. Jeden příspěvek jsem již věnoval citátům o strategii. O síle citátů a zájmu o ně svědčí, že citáty jsou jedním z nejpopulárnějších článků na mém genealogickém blogu i to, že populární zůstává zmíněný článek s citáty o strategii. Nově (5/2021) jsem pro milovníky citátů doplnil 21 citátů na téma „změna“.

Citáty ukazují mnoho aspektů, spojených s vedením a osobností lídrů. Poodhalují pestrost tématu i to, že neexistuje „jediná pravda“. Je to na vás. Zamyslete se. Nechte se inspirovat a rozhodněte se pro konkrétní čin. V komentářích se podělte o to, který citát vás inspiroval a k jakému konkrétnímu činu nebo změně.

Zig Ziglar řekl, že „správný citát může lidi inspirovat ke změně jejich cesty“. Ve vědě a akademickém psaní mají „citace“ svá pravidla a standardy. Ve světě populárních citátů na Internetu tomu tak vždy není. Stává se tedy i to, že lze citovat někoho, kdo s citovanou větou nemá nic společného. Osobně mám citáty rád, proto je záměrem tohoto článku naplnit slova Zig Ziglara – inspirovat. Vybral jsem citáty o lídrovství (leadership, vůdcovství). Při rozhodování, které zařadit, jsem si opět připomněl pestrost tématu lídrovství.

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Citáty o lídrovství 1 – 5

Na blogu LF  píšu o strategiích i lídrovství. Osobně vnímám lídrovství jako „předsunuté“ strategiím, obdobně jako řada dalších modelů, včetně modelu EFQM. Lídři z oblasti vojenství jsou známí v pozitivním i negativním kontextu. Začněme tedy generálskými větami, které primární úlohu lídrovství potvrzují (i když by neměly být výmluvou pro absenci strategie). Za každým lídrem stojí jeho charakter a povahové vlastnosti.

„Lídrovství je mocnou kombinací strategie a charakteru. Pokud se však musíte bez jednoho obejít, buďte bez strategie.“

Norman Schwarzkopf (1934-2012)

Autor citátu, Norman Schwarzkopf, byl americký generál, velitel operací koaličních armád během války v Perském zálivu.

Zamyšlení

 • Jakou synergii vytváří charakter osobnosti lídra a jim zvolená strategie? 
 • Jak je to ve vašem případě?

Inspirace

 • Poznejte své hodnoty a silné stránky.
 • Rozhodněte o své (osobní nebo organizační) strategii, popř. její aktualizaci.

 

Ať chceme nebo ne, také lídr může být nejen optimista, nýbrž (chvílemi) i pesimista. Přesvědčení lídrů a jejich úhlu pohledu se týká citát Reeda Markhama, odborníka na komunikaci a veřejná vystupování. 

„Úspěšní lídři vidí příležitosti v každé potíži, spíše než potíž v každé příležitosti.“

Reed Markham (*1957)

Zamyšlení

 • Vnímáte v životě spíše příležitosti nebo hrozby/potíže?
 • Jaké příležitosti nabízí obtížná situace, které aktuálně čelíte??

Inspirace

 • Zmapujte si svá přesvědčení (nechte se inspirovat Diltsovou pyramidou neurologických úrovní)..
 • Nahraďte svá omezující přesvědčení takovými, které vás posunou vpřed.

 

Z lektorské i konzultační práce mám jednoznačnou zkušenost, které poukazuje na důležitost komunikace v organizacích. Často je to prvotní příčina různých neduhů a problémů. Proto se není co divit jednoduchému citátu Jamese Humese, spisovatele a bývalého autora řady projevů amerických prezidentů.

„Umění komunikace je jazykem lídrovství.“

James Humes (*1934)

Zamyšlení

 • Jakým jazykem komunikujete sami se sebou? (Nejde o formální jazyk typu „čeština“, „angličtina“ apod.)
 • Jakým jazykem komunikujete s druhými? 

Inspirace

 • Zaměřte se na vnímání své vnitřní rozmluvy.
 • Odhalte autentickou komunikaci a oddělte ji od té, která je podmíněná vnějším prostředím.

 

Poměrně přirozeně vnímáme lídrovství jako úzce spojené s vizí, představou a obrazem budoucnosti. Je to tradiční a zakořeněný názor na vizionářské vůdcovství, což potvrzuje i autor následujícího citátu.

„Tam, kde není žádná vize, není žádná naděje.“

George Washington Carver (1864-1943)

George Washington Carver byl americký botanik, který se zabýval šlechtitelstvím a pěstitelstvím. Co vy, souhlasíte s ním?

Zamyšlení

 • Jaká je vaše vize? Kam směřuje?

Inspirace

 • Ujasněte si a zaostřete svou vizi.
 • Vytvořte si inspirativní Vision Board.

 

Je tady také něco pro politiky a politické lídry. Opřel se do nich Simon Sinek, britsko-americký motivační řečník a autor. Jeho kniha „Proč?“ je velice populární i u nás. Má proč být populární.

„Lídrovství není o příštích volbách, je o příští generaci.“

Simon Sinek (*1973)

Mimo seznam 21 citátů pro vás mám ještě slovní hříčku Simona Sineka: „A boss has the title, a leader has the people.“ (Šéf má titul, lídr má lidi.“)

Zamyšlení

 • Co děláte v těchto dnech s dopadem pro příští generaci?

Inspirace

 • Zvolte jednu činnost/projekt s dlouhodobým dopadem a zkuste ji postupně uvést v život.

Citáty o lídrovství 6 – 9

Pokud znáte pneumatiky Firestone, mám zde citát zakladatele této jedné z největších firem na výrobu pneumatik, jímž byl Harvey S. Firestone. Dotýká se „volání“, jimž je zakončeno 11 změn lídrů podle autora knihy Leadershift, Johna C. Maxwella (i jeho citát na následujících řádcích najdete).

„Růst a rozvoj lidí je nejvyšším voláním lídrovství.“

Harvey S. Firestone (1868-1938)

Zamyšlení

 • Co vás volá a přitahuje?

Inspirace

 • Promyslete, jak vaše volání a to, co vás baví, můžete co nejlépe propojit s růstem a/nebo rozvojem lidí ve svém (nejbližším) okolí.

 

Dalšími citovanými slovy jsou slova muže, jehož osud si lze jen stěží představit na vlastní kůži. Jihoafrický politik, bojovník proti apartheidu, bývalý prezident Jihoafrické republiky, byl 27 let vězněn. O nebezpečí a o vítězství věděl své. Samozřejmě také o vůdcovství, v mnohém s politickým kontextem.

„Je lepší vést z pozadí a postavit ostatní před sebe, zvláště když oslavujete vítězství nebo když se objeví hezké věci. Do čela se postavte, objeví-li se nebezpečí. Vaše vůdcovství pak lidé ocení.“

Nelson Mandela (1918-2013)

Zamyšlení

 • V čem se udržujete spíše v pozadí?
 • Kdy se naopak stavíte do čela? Při těžkostech nebo spíše při snadných akcích?

Inspirace

 • Zkuste ustoupit do pozadí tam, kde vás nutkání žene být v čele (pokud se něco podaří).
 • Zkuste se postavit do čela tam, kde vás nutkání žene být v pozadí (pokud něco není snadné).

 

Lídrem jsme každý nejen z pohledu osobního lídrovství a vedení sebe sama, ale také většina z nás v roli rodičů. O této maximě lídra a lídrovské role je přesvědčena americká manažerka, autorka, majitelka nakladatelství a čelná náboženská představitelka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

„Pro lídra není větší pojmenování než matka nebo otec. Neexistuje důležitější lídrovství než rodičovství.“

Sheri L. Dew (*1953)

Zamyšlení

 • Jak naplňujete svou roli rodiče-lídra?
 • Nejste-li rodič, kudy vedou vaše úvahy v tomto směru?

Inspirace

 • Promluvte si o rodičovském lídrovství s partnerem/partnerkou.

 

Devátý citát v pořadí najdete na obrázku 1.

Podle Oxfordského slovníku je citát „opakováním nebo kopírováním slov z textu nebo řeči napsaných nebo pronášených jinou osobou“. Wikipedie uvádí, že citát je „doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok“. Vědecké citace literárních zdrojů se u nás řídí tzv. citační normou ISO ČSN 690:2011. Podle ní jsem připravil souhrny vybraných knih o lídrovství, změnách nebo inovacích.

Užitečná příručka ZDARMA

Obr. 1 – Citát č.9 je od Toma Peterse (*1942), amerického autora knih o managementu, známých i z českých překladů (např. Hledání dokonalosti).

Zdroj: vlastní zpracování, obrázek v pozadí – Pixabay

Citáty o lídrovství 10 – 14

V minulých článcích (zde a zde) jsem psal o nové knize Johna C. Maxwella, včetně několika citátů o lídrovství. Dnes dodám ještě jeden. V doteku s vizí.

„Lidé nejprve akceptují lídra, před tím, než akceptují vizi.“

John C. Maxwell (*1947)

Zamyšlení

 • Proč jste akceptovatelný jako lídr? Jak to souvisí s vaší vizí?

Inspirace

 • Udělejte si průzkum ve svém nejbližším okolí (rodina, kolegové v práci…). Zkuste získat zpětnou vazbu na vaše lídrovství.

 

Bohužel před třemi týdny, 31.1.2019 zemřel CEO globální konzultační firmy Accenture (dříve Andersen Consulting), Pierre Nanterme. Není divu, že lídry viděl ve světle digitální transformace.

„Úspěch už není o častější změně strategií, ale o hbitosti provádět souběžně několik strategií. Úspěch vyžaduje, aby ředitelé rozvinuli správné vůdcovské schopnosti, dovednosti pracovníků a firemní kulturu tak, aby podporovaly digitální transformaci.“

Pierre Nanterme (1959-2019)

Zamyšlení

 • Odpovídá vaše firemní kultura moderním požadavkům směřování k digitální společnosti?
 • Jaké vůdčí schopnosti jsou „ty pravé“ pro zvládnutí současných změn a směřování k „digitalizaci“?

Inspirace

 • Načrtněte si zásadní body strategie a postupu vstříc digitální transformaci.

 

Ve výčtu citátů nemohu zapomenout ani na svého inspirátora a učitele Stephena Coveyho, autora bestselleru 7 návyků vysoce efektivních lidí. V prvním českém překladu v roce 1994 šlo o návyky „vůdčích osobností“.

„Účinné lídrovství klade to nejdůležitější na první místo. Efektivní řízení je disciplína, která to, co je nejdůležitější provádí.“

Stephen R. Covey (1932-2012)

Zamyšlení

 • Jaký konkrétní rozdíl vnímáte mezi (svou) lídrovskou a manažerskou úlohou?

Inspirace

 • Navrhněte si tři opatření ke zlepšení efektivnosti svého lídrovství.

 

Citát s pořadovým číslem 13 určitě nebude nešťastný. Naznačuje, že lídrovství v podstatě nikdy nekončí. Ví to Julia Hartz, americká podnikatelka, investorka, spoluzakladatelka a CEO platformy Eventbrite.

„Lídrovství nemá cílovou pásku.“

Julia Hartz (*1979)

Zamyšlení

 • Jaký je rozdíl mezi cílem a vizí?
 • Kde končí vaše sny?

Inspirace

 • Zrevidujte své cíle a určete, jak souvisí d vašim lídrovstvím.

 

Čtrnáctý citát můžete snadno sdílet na Twitteru. Už zde byli lídři v podobě rodičů. Tento citát se týká učitelů a jejich (potenciálního a snad i reálného) lídrovství. Autorem je William Arthur Ward (1921-1994), americký spisovatel, autor inspiračních citátů. Na místě je otázka, jak tento citát vnímáte vy?

Citáty o lídrovství 15 – 18

Americký marketér, spisovatel, řečník a „brýlatý bloger“ Seth Godin, je nejen autorem knihy Všichni marketéři jsou lháři, ale také autorem následujících vět.

„Tajemství lídrovství je jednoduché: Dělejte, co čemu věříte. Malujte obraz budoucnosti. Jděte tam. Lidé vás budou následovat.“

Seth Godin (*1960) 

Zamyšlení

 • Čemu věříte?
 • Jaký je obraz vaší budoucnosti? Jak je barevny? Jak je plastický?

Inspirace

 • Zkuste se řídit doporučeními Setha Godina (a uvidíte).

 

Být lídrem sebe sama a stát se lídrem můžete tím, že se stanete sami sebou. Nemusí vše mít nálepku „autentické lídrovství“, o němž byl např. článek ve výběru z Harvard Business Review. Připomeňme si slova Warrena Bennise, amerického autora, konzultanta a iniciátora i propagátora lídrovství jako studijní disciplíny.

„Stát se lídrem je synonymem toho, stát se sami sebou. Je to právě tak jednoduché, jako rovněž obtížné.“

Warren Bennis (1925-2014) 

Od Warrena Bennise doplním ještě jednu větu: „Manažer se ptá jak a kdy; lídr se ptá co a proč.“ Trochu to související se zlatým kruhem Simona Sinka, jehož citát už jste si přečetli výše.

Zamyšlení

 • Jste autentický/á? (Podle čeho tak soudíte?)
 • Co stojí v cestě vaší autenticitě?

Inspirace

 • Doporučuji k přečtení knihu Josepha Stephena „Autenticita“, vydanou v roce 2018 v nakladatelství Portál.

 

Jeden z politických lídrů za druhé světové války sliboval svým obyvatelům krev, pot a slzy. Připomeňme si onoho britského politika a bývalého premiéra Spojeného království. Byl bezesporu zralým lídrem, který prošel mnoha „slzavými údolími“.

„Vrcholky hor lídry inspirují, údolí činí lídry zralými.“

Winston Churchill (1874-1965)

Zamyšlení

 • K jakým pomyslným vrcholům (své kariéry, osobního života…) vzhlížíte?
 • Jakým údolím jste naposled prošli?

Inspirace

 • Zhodnoťte své zkušenosti a poučení z vašich „údolí“, abyste zjistili, v čem vás zocelily a napomohly vaší zralosti.

 

Pro těžké chvíle tady je také inspirace Henryho Forda (1863-1947), amerického podnikatele a průmyslníka, zakladatel proslulé automobilky, která nese jeho jméno. Pro osmnáctý citát mrkněte na obrázek 2.

Obr. 2 – Citát č. 18 je povzbuzující a pochází údajně od samotného Henryho Forda.

Zdroj: vlastní zpracování, obrázek v pozadí – Pixabay

Citáty o lídrovství 19 – 21

Věty a slova se týkají lídrů a lídrovství, aniž by se tato klíčová slova v citátu objevila. Vazbu na osobní lídrovství (a jeho častou absenci mezi lidmi) má upozornění americké novelistky a aktivistky Alice Walker. Týká se moci.

„Nejčastější způsob, jak se lidé vzdávají své moci je, že si myslí, že žádnou moc nemají.“

Alice Walker (*1944) 

Zamyšlení

 • Jakou moc sami nad sebou máte? Jak ji využíváte?

Inspirace

 • Zkuste pomoci někomu z nejbližšího okolí být mu oporou v tom, aby získal zpět svou moc (být sám sebou).

 

Autorem citátu, který žil nejdál v historii mezi těmi, kdož jsou v tomto článku připomenuti, je John Zenger. Tento americký tiskař a žurnalista žil v době, kdy do Polanky (nad Odrou) přišel panský kočí Mathias Fridel, můj zatím nejvzdálenější známý přímý mužský předek

„Velké lídry nedefinuje absence slabin, ale spíše přítomností zřetelných silných stránek.“

John Zenger (1697-1746) 

Silné stránky jsou populární díky pozitivní psychologii i v dnešní době. Zmíněná věta Johna Zengera byla zdá se velmi prorocká.

Zamyšlení

 • Jaké jsou vaše silné stránky (už to tady jednou bylo)?
 • O co se osobně můžete opřít? V čem se můžete bez obav spolehnout sami na sebe?

Inspirace

 • Vyberte si vaši nepříliš projevovanou silnou stránku a během týdne ji zkuste maximálně využít (aby se projevila).

 

Poslední citát o lídrovství z „oficiální“ jednadvacítky ukazuje náhled již jednou citovaného Stephena Coveyho na věčnou otázku „o původu lídrů“. Přináší jiné rozuzlení.

„Rodí se člověk lídrem nebo se jim stává? To je falešná dichotomie – lídři se ani nerodí, ani se jim člověk nestane. Lídři se rozhodují lídry být.“

Stephen R. Covey

Zamyšlení

 • Kdy jste se rozhodli BÝT LÍDREM vy?

Inspirace

 • Rozhodněte se být OSOBNÍM LÍDREM, lídrem sami sobě.

Citát – Inspirace – Akce

Citáty o lídrovství jsou za vámi. K lídrovství by bylo možné vztáhnout stovky a stovky citátů. Jednoduchých, komplikovaných, leckde protichůdných. Nezapomeňte, že citáty najdete v každém mém blog článku dole v pravém postranním panelu mezi „slovy moudrých“.

Pokud citát inspiruje, je to fajn. Vede-li k nějaké konkrétní akci, je to ještě lépe. Konkrétní akce jsou na vás. Je to vaše moc a rozhodnutí. Nemá smysl vás tlačit či jakkoli manipulovat. Tato svoboda rozhodnutí je stále přítomna. Užijte si AKCE, která JE VAŠE!

Pokud jde o věty z citátů a jejich autory…

 • Který citát vás nejvíce zaujal a inspiroval?
 • Který citát o lídrovství a lídrech je váš oblíbený?
 • Jak citáty ovlivnily nebo ovlivňují váš každodenní život?

Podělte se v komentářích na konci stránky o svou inspiraci. Díky.

Všech 21 citátů ke stažení!

Stáhněte si „prezentační balíček“ se všemi citáty, zmíněnými v tomto příspěvku.

Je pro vás nachystán jako pozornost – zdarma na SlideShare!

(Potěší mě vaše poděkování „lajknutím“ na Facebooku a propojením se na Linkedin.)

Kontaktuje mě

2 + 3 =

Slova moudrých

„Velcí lídři dokáží využít osobní odvahy, dotknout se srdcí a mysli druhých a zplnomocnit nové lídry, aby udělali svět lepším místem.“

(Maxine Driscoll)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma Lídrovství zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím anketu k lepšímu zacílení článků ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996.

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Share This