autor: | 7.6.2016 | Modely a nástroje

Jak blízké je vám kritické myšĺení? Přemýšlíte o svém myšlení? Jak nakládáte se svými myšlenkami? 

Všichni myslíme; je to naše přirozenost. René Desacartes to vyjádřil lapidárně: „Myslím, tedy jsem“ (Cogito Ergo Sum). Myšlení se týká Sebe-vědomí. Mnoho z našeho myšlení je však ponecháno samo sobě napospas – je neobjektivní, zkreslené, částečné a neúplné, neinformované, ukryto pod mnoha předsudky a přesvědčeními. Přesto kvalita našeho života a to, co „produkujeme“, závisí na kvalitě našich myšlenek. Chatrné myšlení ovlivňuje kvalitu našeho života a je nákladné finančně.

Myšlení je užitečné systematicky pěstovat. Koneckonců, jak říká Brian Tracy, myšlenky jsou v našem životě to jediné, nad čím máme úplnou kontrolu. To, zda ji využijeme, je na každém z nás.

Kritické myšlení není (pouhé) kritizování. Jeho důležitost již před staletími obhajoval Jan Amos Komenský. Je jedním ze základů věděcké práce a praxe. Pojďme se podívat na několik souvislostí a tipů spojených s kritickým způsobem myšlení.

MEJV (vypadá to jako z psychotestu)

V českém překladu knihy S.U.M.O. (Shut Up, Move On),  prezentuje Paul McGee koncept MEJVMyšlenky utváří naše Emoce, ty pohání naše Jednání, prostřednictvím něhož dosahujeme Výsledků. Již ve staré Číně bylo známo něco podobného:

„Zasej myšlenku, sklidíš čin,

zasej čin, sklidíš návyk,

zasej návyk, sklidíš charakter,

zasej charakter, sklidíš osud.“

Pouštět si k sobě kvalitní a užitečné myšlenky, je tedy předpokladem kvalitních a užitečných emocí, jednání a výsledků. Tak je to prosté! Tak je to obtížné!

Pouhá teorie (?), mohou mnozí (kriticky) namítnout. Tato „teorie“ se však jako hypotéza objevuje v mnoha různých podobách. (U)věříte nebo ne?

Budeme-li myšlenku považovat za „zdroj všeho“, je užitečné obhlédnout širší perspektivu.

V dřívějším článku jsem zmiňoval, že kritické myšlení má pozitivní dopad na naše SRDCESebe-vědomí, Radost, využití Darů a talentů, Celistvost a Elán. Kultivace kritického myšlení má však i další přínosy:

 • Umožňuje jasně a přesně formulovat zásadní otázky a problémy, nenechává je nepovšimnuty.
 • Pomáhá shromažďovat a vyhodnocovat podstatné informace a s pomocí abstrakce je účinně objasňuje.
 • Poskytuje dobře odůvodněné závěry a řešení, ověřuje je oproti důležitým a vhodným kritériím a standardům
 • Ponechává otevřenou mysl alternativním myšlenkovým systémům a je-li třeba, rozpoznává a hodnotí jejich předpoklady, důsledky a praktické dopady.
 • Posiluje účinnou komunikaci s ostatními, v zajišťování řešení složitých problémů (víc hlav víc ví).

Kritické myšlení je sebe-řídící, sebe-disciplinované, sebe-reflektující a sebe-korigující myšlení. Myšlení, kritické vůči sobě samému.

Zkratkovitě jej někdo může pokládat za prostou (negativní, destruktivní) kritiku, autocenzuru, neautentický přístup, nedostatečně spirituální přístup k životu… Každý s sebou ohledně kritiky, myšlení a kritického myšlení neseme nějaká přesvědčení.

Kritické myšleníkritický postoj, kritičnost (z řeckého kritikos – schopnost rozhodnout či rozlišit) znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, schopnost naivně nepřebírat tradované názory, schopnost dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled i schopnost vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob.

(Zdroj: Wikipedia)

Obr. 1 – „Zmlkni a pokračuj“, poněkud direktivní název chytře napsané knihy. Na „drž hubu a krok“ býváme u nás velmi citliví, stejně tak vůči tomu i cyničtí.

Zdroj: ABZ knihy

8x myšlení a jeho tři funkce

Kdykoliv přemýšlíme, myslíme za nějakým účelem, v rámci úhlu pohledu, založeného na předpokladech, vedoucích k dopadům a důsledkům. Používáme koncepty, myšlenky a teorie k tomu, abychom interpretovali data, fakta a zkušenosti, našli odpovědi na otázky, vyřešili problémy a řešili či pronikli do rozličných záležitosti. V našem myšlení je přítomno zmíněných osm dílčích struktur. Myšlení

 1. generuje účel
 2. vyvolává otázky (proto je tak účinné koučování)
 3. využívá informace
 4. používá koncepty
 5. činí závěry
 6. formuluje předpoklady
 7. utváří dopady a důsledky
 8. ztělesňuje názor (úhel pohledu)

Naše mysl plní tři funkce.

 • Myšlení
  • Dává smysl tomu, co se v (našem) životě odehrává. Definuje situace, vztahy a problémy. Neustále interpretuje („To, co se odehrává, je…“)
 • Cítění – (viz. výše zmíněný MEJV – Myšlenky-Emoce…)
  • Je utvářeno myšlením, neustále hodnotí prožívané události – jako negativní nebo pozitivní. („No nazdar…“, „To zase bude…“, „Hurá…“, „To je super…“)
 • Chtění
  • Touha, vnitřní motor, který zaměřuje naši energii a Elán na to, co pro sebe definujeme jako žádoucí a možné („To stojí za to.“, „To nemá význam.“…). Tím pomáhá určovat naše cíle, touhy, hodnoty, motivy… a vede nás k Jednání (třetí krok MEJV).

Je na nás, jak/do jaké míry je tento proces Sebe-vědomý.

Jaký je (dílčí) klíč? Je o tom spousta knih, článků, „návodů“. Nemá smysl měnit své touhy, přání a pocity. Je třeba změnit své myšlení. Je obtížné, ne-li nemožné měnit dílčí důsledek (touha, přání, pocit), když nezměníme kořenovou příčinu.

Egocentrické myšlení usiluje o sobecký zájem, o to potvrdit svůj stávající způsob myšlení. „Je to pravda, protože tomu věřím já.“

Sociocentrické myšlení usiluje o skupinový zájem, o to potvrdit skupinový způsob myšlení (jakýsi stádní efekt). „Je to pravda, protože tomu věří druzí/ostatní.“

Racionální myšlení usiluje o to, vzít v úvahu práva a potřeby ostatních. Usiluje o to, dívat se na myšlenky takové, jaké jsou.

Rozlišovat tyto tři motivy myšlení je myslím, docela zásadní. Máme však ještě i další možnosti.

 • „Věřím tomu, protože tomu chci věřit.“, „Je to pravda, protože chci, aby to byla pravda.“
  • To je způsob, jak věřit všemu, co nám někdo podá v pozitivním světle, co nevyžaduje, abychom změnili sebe nebo způsob myšlení, co je snadné, pohodlné, co od nás nevyžaduje přiznat, že jsme se zmýlili, udělali něco špatně apod.!!! Podle mě se zde skrývá nebezpečí „pozitivního myšlení za každou cenu“, nebezpečí zjednodušené interpretace fenoménu „přání“ a „tajemství/zákon přitažlivosti“ (přej si a bude to dáno – viz. Literatura). Na druhou stranu tu máme fenomén typu „víra tvá tě uzdravila“. Podle mě se za tím skrývá zejména jednání v duchu naší víry a přesvědčení. V tom tkví tajemství našich užitečných a neužitečných přesvědčení. Ovšem „proces“ MEJV platí i zde.
 • „Je to pravda, protože jsem tomu vždycky věřil.“
  • Sebepotvrzení. Občas si chceme udržet svá přesvědčení, protože je máme dlouho a nepřemýšleli jsme, do jaké míry jsou podložená a jaké přináší důkazy o svých dopadech a důsledcích, jsou pro nás pohodlná, žijeme s nimi v úctě a pietě ke svým rodičům, společnosti…, aniž bychom tušili, že nejsou autentická.
 • „Je to pravda, protože je mým (sobeckým) zájmem, aby to byla pravda.“
  • Esence sobeckosti. Věříme čemukoliv, co zdůvodňuje možnost získat více peněz, moci, osobní (konkurenční) výhody. Třeba i tehdy, když tato víra není ničím podložena. Egoismus je legální. Mým přesvědčením je, že do této sféry spadá řada „jediných řešení“, „jednoduchých kroků“, která vedou k „(jedině) pozitivním důsledkům“, které přetrvají „navždy“. Toto mé přesvědčení motivovalo i napsání článku na základě inzerátu na webinář. (A nemýlil jsme se).

21 tipů (znáte to o těch 21 dnech k utvoření návyku?)

To byly některé myšlenky, které utváří kontext kritického myšlení a jeho pestrost. Není to zkratka. Zkratkou je závěrečných 21 tipů, jak se stát kritičtějším v myšlení. Nejde o návod, jde o tipy. Čím více jich implementujete, tím zralejšími „kritickými mysliteli“ se stanete. Záleží, jak zaútočíte na svá přesvědčení.

 1. Objev svou nevědomost, neznalost (a hlavně se jí neboj).
 2. Uvědom si účel svého života (prospěje to tvému Sebe-vědomí).
 3. Přemýšlej mimo svou zónu pohodlí (o věcech, které nejsou pro myšlení pohodlné, třeba, když řešíš bod 2).
 4. Drž se podstatného (pokud sis ujasnil/a své myšlenky k bodu 2 prostřednictvím bodu 3).
 5. Pokládej si (stále) zásadní otázky (obvykle nejsou úplně jednoduché) – bod 3, abys udržel/a bod 4.
 6. Přemýšlej nad dopady a důsledky (jak primárními, tak i následnými).
 7. Odliš příčiny od důsledků (a uleví se ti) – bod 6 ti pomůže.
 8. Nenechej se oklamat slovy (V čem tě tento článek klame?).
 9. Ovládni své emoce (neznamená to, že budeš bezcitný).
 10. Ovládni své přání a touhy (neznamená to, že žádná nebudeš/nesmíš mít).
 11. Nechtěj ovládnout ostatní, ani nebuď submisivní (není to o asertivitě).
 12. Nenech si vymývat mozek (novými) médii a reklamou (marketing je silný nástroj ke zkoušce kritického myšlení).
 13. Nenech se bombardovat myšlenkami politiků.
 14. Prokaž soucit, neobviňuj (a nestěžuj si).
 15. Zkus trávit čas také „děláním si starostí“ (nežij jen s růžovými brýlemi na nose).
 16. Staň se někým, kdo chce udělat svět lepším (světem je i nejbližší okolí).
 17. Sleduj svůj pokrok (a měř jej), kriticky můžeš zvážit jakým způsobem.
 18. Vzdělávej se (je z čeho vybírat a to klade nároky na kritické myšlení).
 19. Znovu přemýšlej (…a ještě jednou).
 20. Hrej fér, nesobecky. (Nebo si fakt myslíš, že existuje jen jediná pravda – ta tvoje?)
 21. Mysli kriticky, (ale) nebuď skeptik.

Zkuste každý den ověřit jeden bod. Kritické myšlení neřeší, jestli se to „vyplatí“. To by bylo egocentrické nebo sociocentrické.

Obr. 2 – Sociocentrické myšlení (?) nebo počítání oveček před spaním.

Zdroj: Pixabay

Otázky pro vás

Pravděpodobně vás napadnou další body nebo máte jiné, své vlastní, ověřené tipy. Podělte se v komentářích.

Literatura:

 • BARNABY, B. Tajemství za Tajemstvím. Klíče k bestselleru Tajemství a nová odhalení ke zlepšení tvého života. 1. vyd. Praha: Anag, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7263-583-2.
 • BRUCE, A. Odhalené Tajemství. Kompletní neautorizovaný průvodce Tajemstvím. 1. vyd. Praha: Synergie Publishing, 2011. 269 s. ISBN 978-80-7370-193-2.
 • BYRNE, R. The Secret. Tajemství. 1. vyd. Ikar: Praha, 2008. 216 s. ISBN 978-80-249-1008-6.
 • McGEE, P. S.U.M.O. (Shut Up, Move On). Zmlkni a pokračuj – Jednoduchý průvodce, jak si vytvořit skvělý život a užít si ho. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 140 s. ISBN 978-80-86929-27-9.
 • PAUL, R. W., ELDER, L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life. 2. vyd. New Jersey: Pearson FT Press, 2013. 480 s. ISBN 978-0-13-311528-4.

Kontaktuje mě

13 + 10 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Nemůžeme vyřešit problémy s využitím téhož způsobu myšlení, který vedl k jejich vytvoření.“

(Albert Einstein)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma modely a nástroje zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This