S jarem bývají často spojovány dvě věci – jarní úklid a jarní únava. Vidím mezi nimi určitou spojitost a závislost.

 • Jarním úklidem, zvláště máme-li toho hodně co uklízet, se lze fyzicky unavit.
 • Jarní úklid může pomoci od duševní/mentální jarní únavy.

Možným řešením druhého případu (bez ohledu na roční dobu) je uplatnění metody 5S na velice speciálním pracovišti – v naší hlavě! Pojďme prozkoumat možnosti, „jak na to“.

Pořádek s využitím principů 5S, o němž se zmiňuje článek, se může zdát být snadnější zvládnout „v hlavě“, než ve výrobních firmách. Z vlastní zkušenosti a konzultační práce vím, že tomu tak opravdu bývá. Především kvůli tomu, že úsilí o implementaci 5S bývá mnohdy v organizacích formální. Vy jako čtenáři to snad zvládnete bez velkých formálností.

5S – návštěva z Japonska

Je pravděpodobné, že jste o metodě 5S slyšeli. Je v mnoha firmách jedním z pilířů tzv. štíhlého řízení či štíhlé výroby (lean management, lean production). Jejím cílem je vytvořit a udržet organizované, čisté a vysoce výkonné pracoviště. Má původ v Japonsku, proto je akronym spojen s 5 japonskými slovy, začínajícími písmenem S:

 1. Seiri
 2. Seiton
 3. Seiso
 4. Seiketsu
 5. Shitsuke

Použijeme-li 5S jako slovní hříčku v češtině (aby všech pět slov začínalo písmenem „S“), jsou její apely následující:

 1. Sortování
 2. Setřídění
 3. Stálé čištění
 4. Standardizace
 5. Sebedisciplína

Pracoviště mají mnozí v práci (kancelář, dílna…), kdo podniká na volné noze, tak třeba doma nebo navštěvuje „co-work“, pokud žije nomádským způsobem a často cestuje. 5S platí pro všechny způsoby.

Hlavu jako „pracoviště“ nosíme stále s sebou (i když někdo občas „ztratí hlavu“). Jakých 5 kroků to v praxi znamená provést, chceme-li uklidit v hlavě s využitím principů pěti S?

Metoda 5S vznikla v Japonsku jako součást ucelené filozofie výrobního systému Toyota (Toyota Pruduction System). Po 2. světové válce jej začali budovat prezident Toyoty Kiichiro Toyoda a šéfkonstruktér Taiichi Ohno. Roli hrálo poučení se z toho, co viděli při návštěvě výrobních linek Fordových závodů v USA. (V mnoha ohledech tak,díky umění zlepšit existující koncepty ze zahraničí povstal tzv. „japonský zázrak“ poválečného budování ekonomiky s puncem produktivity a kvality.)

(Zdroj: Quality Assurance Solutions)

Obr. 1 – Ještě je v módě hláška „Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos“?.

Zdroj: Pexels

1. Oddělte potřebné od nepotřebného

To je princip sortování – Seiri. Je prospěšné čas od času provést vnitřní inventuru a „oddělit zrno od plev“. Sortování je vynikající východisko. Pro úklid v hlavě je třeba si položit vhodné otázky. Poctivě si odpovězte kupříkladu na následující:

 • Která má přesvědčení a jsou potřebná a která nepotřebná pro to, abych… (byl/a spokojen/a, měl/a Radost ze života…)?
 • Co mě posouvá kupředu, co potřebuji?
 • Co mě brzdí, čeho je dobré se zbavit?
 • Jak je to s potřebnými a užitečnými myšlenkami? Kterými se zaobírat a kterými nikoliv?…

Různé jarní očistné a detoxikační kůry na úrovni těla, které lidé podstupují, mají stejný cíl. Oddělit to, co tělo nepotřebuje a zbavit se toho.

Ve fyzickém světě, v projektech v hlavě, na papírech, v různých informačních systémech vám může k inventuře pomoci postup GTD (Getting Things Done, česky Mít vše hotovo), vyvinutý Davidem Allenem. Jinou variantou je cesta popsaná v knize Pět možností z dílny FranklinCovey. Minimalisté pak uvítají např. zenový přístup Lea Babauty.

2. Setřiďte a umístěte potřebné a užívané věci, aby mohly být jednoduše a rychle použity

To je princip setřídění – Seiton. Jednoduše a rychle použít lze to, co máme „po ruce“. Ochotně se nám nabízí náš autopilot – automatismy, naše návyky, to co máme zafixováno hlouběji v našem vědomí (a můžeme rychle, bez dlouhého přemítání použít). Opět nám pomohou vhodné otázky:

 • Jaké myšlenkové pochody často potřebuji a užívám?
 • K čemu a jak nejčastěji „používám hlavu“
 • Jak mohu potřebné a často užívané (a užitečné) myšlenkové pochody podpořit např. rutinou, kterou si vypěstuji?
 • Jaký užitečný návyk z toho mohu vytvořit?…

Čistý stůl = čistá hlava. Uspořádání prostředí ve fyzickém světě (a na harddiscích) je podpůrným doplňkem pro uspořádání našich záležitostí v hlavě.

Jak už to chodí a bývá, proti tomu existuje řada tezí typu „pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos“. Japonci takoví zřejmě nejsou, proto vymysleli 5S.

3. Udržujte čistotu v hlavě a ve svém okolí

To je princip stálého čištění – Seiso. Výzvou je, nenechat si mysl zanést různým „smetím“. Takže:

 • Jaký je můj systém pro zachycení a zaznamenání svých nápadů, myšlenek, námětů tak, aby se neztratily a zároveň mě neodváděly od soustředěné práce?
 • Jaký očistný mechanismus uplatňuji?
 • Jak si obvykle „čistím hlavu“?

Někdo medituje, někdo si čistí hlavu sportem či fyzickou aktivitou, jiný procházkou do přírody… V našem světě je spousta informačního šumu a balastu. Zaneřádit si pracoviště, ať už je to hlava, stůl nebo dílna je velmi snadné. Napomáhají k tomu např. neochota/neschopnost říci „ne“ a tedy ochota/schopnost nechat se zavalit požadavky a očekáváními druhých. Přečtěte si o tom třeba v článku ke knize Co předchází štěstí.

Obr. 2 – Obálka knihy Pět možností. Recenzi najdete zde.

Zdroj: Managemet Press

4. Zdokumentujte své myšlenkové postupy a vytvořte si  standardy

To je princip standardizování – Seiketsu. I zde se dotýkáme rutiny a návyků. Říká se, že „sejde z očí, sejde z mysli“. Možná je proto užitečné tomu (v některých případech) zabránit.  Takzvaně „hodit věci na papír“ v případě myšlenek pomáhají např. myšlenkové mapy a různé kreativní techniky mind mappingu – myšlenkových map. Promyslete to:

 • V čem chci při své „práci s hlavou“ vynikat?
 • V jakých činnostech chci být excelentní?
 • Jak mi k tomu pomáhá moje hlava?
 • Jak jí mohu ulevit a zachovat ji čistou tím, že si vytvořím, popíšu a budete se držet svých vlastních standardů?

Často vytváříme naše vlastní psané a nepsané normy, standardy a kodexy na základě našich přesvědčení. Zdokumentovat si svá přesvědčení, vrátit se k prvním krokům 5S a přetvořit je tak, aby byly pro nás užitečné, je jednou z možností. Další možností je zdokumentovat své hodnoty, role, které v životě hrajeme ve všech oblastech života apod. Projít si vyššími patry naší pyramidy neurologických úrovní.

5. Udržujte pořádek a předchozí 4S

To je princip sebedisciplíny – Shitsuke. Sebe-disciplína není anglické „Shit“. Předchozí 4S jarního úklidu v hlavě, nás logicky přivedou k tomu, zda v konkrétním případě každého z nás jde o jednorázový akt nebo o cestu k většímu klidu a vyrovnanosti. Základem je kvalita provedených 4S, jazýčkem na vahách je naše sebe-disciplína. A odhodlání systematicky udržovat naši hlavu a mysl uklizenou. I zde je čas a prostor pro úvahy a otázky.

 • Jaké jsou mé zkušenosti s vlastní sebedisciplínou?
 • Za jakých okolností „vyhrávám sám na d sebou“?
 • O co se mohu opřít, chci-li pořádek v hlavě a tím i vnitřní klid a vyrovnanost?
 • V čem a kdy potřebuji podporu?

Koučováním získá celý tento proces „šmrnc“. Využijte toho.

A co na to SRDCE?

5S je žádoucí (a možné) provádět Sebe-vědomě. Dokonce vede k hlubšímu uvědomění si sebe sama a vlastních myšlenkových pochodů, rolí a přesvědčení. Může tak přispět k poopravení/vylepšení našeho Sebe-vědomí

Jsem přesvědčen, že čistší, jasnější (a snad i prázdnější) mysl je lepším předpokladem k prožívání Radosti, než starosti, nevědět kam dříve skočit, být zavalen informacemi, očekáváními a vším co je nám nemilé a nepříjemné. Nemilého a nepříjemného nás 5S samo o sobě nezbaví. Zbavit se jich musíme sami. Vyhodit neužitečné nepříjemnosti a zpracovat to, co je nemilé, ale z čeho pro sebe můžeme získat užitek a přínos. Radost ze zvládnutí výzvy, v níž jsme obstáli.

Naše Dary a talenty mohou dřímat pod nánosem „nečistoty“, kterou myšlenkové 5S pomůže odkrýt, rozprášit, vymýtit. A hle! Pak se najednou objeví něco, co bylo skryto a co je dobré čistit, leštit a nechat rozzářit – náš individuální Dar.

Svou Celistvost můžeme posílit, pokud kromě mysli (hlavy) provedeme jarní úklid s 5S také na úrovni těla a emocí.

Zbavit se jarní únavy znamená najít svůj Elán, připojit se na svůj zdroj energie. To je důsledek 5S na všech třech vyjmenovaných úrovních.

Pro naše SRDCE jsou to vše docela slušné přínosy.

 • Co myslíte?
 • Jdete do svého jarního úklidu hlavy?
 • Jaké fígle na to máte vy?

Podělte se o názory, postřehy a zkušenosti v komentářích.

Kontaktuje mě

5 + 10 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Byli jste zrozeni vítězství. ale aby jste byli vítězi, musíte plánovat vítězství, připravit se na vítězství a očekávat vítězství.“

(Zig Ziglar)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma modelů a nástrojů pro firemní i osobní život zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This