Rubrika blogu

Na koučování existuje mnoho úhlů pohledu. Někomu se zdá být módní a „trendy“, pro někoho v něčem kontroverzní. Osobně jsem přesvědčen, že koučování je užitečné. Kouč je jedna z mých specifických profesních rolí, proto se koučování (nejen) na blogu věnuji.

Objevte články o koučování, zkušenostech koučů, tipy, otázky a inspirace k vlastnímu sebe-koučování na Cestě, po níž kráčíte.

Koučové, donaha!

Kniha „Stand Firm“, jejímž autorem je Svendt Brinkmann, je provokativní. Je to „boj“ stoiků a autorova návrhu sedmi kroků, jak žít v rychlé době změn, s aktuálním vnímáním koučů, osobního rozvoje, pozitivního myšlení atd. Bude potřeba (obrazně) se svléknout donaha. Osobní pohled a několik souvislostí nabízím v článku. 

číst více

10 společných prvků improvizace a koučování

Co mají společného improvizace a koučování? Improvizace je forma divadelního vystoupení, kdy obsah vzniká bez předem napsaného scénáře, pomocí impulsů od diváků. Koučování není čistou improvizací. Kouč se řídí fázemi koučovacího procesu, improvizátor fázemi hraného příběhu. Obojí musí dojít k určitému závěru a pointě.

číst více

4 okénka kritického myšlení v koučování

Zkusme se v článku stručně podívat na čtyři fáze, které charakterizují kritické myšlení a co to znamená pro koučování. Je to podmínka, aby kouč mohl u klienta podporovat myšlení, založené na důkazech. Koučovo kritické myšlení umožňuje provokovat klientovo přemýšlení. To je dobré pro dosažení výsledků.

číst více

Postoj k jistotě versus touha po změně

Článek je dozvukem Kávy s koučem. Z jednotlivých příběhů mužů a žen různého věku a zkušeností vyplynula pestrá plejáda výzev, kterým čelí, záležitostí, které řeší a cílů, k nimž chtějí dospět. „Univerzálně“ se v nich zračil vnitřní konflikt – změna nebo jistota – a (navyklý) postoj k nim.

číst více

Vítejte na blogu

Jmenuji se Libor Friedel. Různorodým způsobem inspiruji druhé k tomu, abychom byli lepšími lídry, schopnými vést sami sebe i druhé, abychom byli architekty smysluplných strategií, opřených o (sebe)-poznání východisek, naše Dary a silné stránky. Věřím, že tak zlepšíme naše skóre a naplníme potenciál excelence – na osobní úrovni i v organizacích.

Blog propojuje zmíněná témata z profesní, organizační a osobní perspektivy. Je střípkem, doplňujícím mou „off-line“ práci s lidmi a organizacemi v roli konzultanta, kouče a lektora. Dávám do toho své SRDCE.

Bude mi ctí, přidáte-li se mezi čtenáře! Sledujte mě i na sociálních sítích.

Rubriky blogu LF

Prozkoumejte jednotlivé kategorie blogu. ZÍSKÁTE INSPIRACI k různým fázím a krokům své vlastní Cesty, po níž kráčíte jako jednotlivec a/nebo organizace.

Share This