Rubrika blogu

Na koučování existuje mnoho úhlů pohledu. Někomu se zdá být módní a „trendy“, pro někoho v něčem kontroverzní. Osobně jsem přesvědčen, že koučování je užitečné. Kouč je jedna z mých specifických profesních rolí, proto se koučinku (nejen) na blogu věnuji.

Objevte články o koučinku, zkušenostech koučů, tipy, otázky a inspirace k vlastnímu sebe-koučování na Cestě, po níž kráčíte.

4 okénka kritického myšlení v koučování

Zkusme se v článku stručně podívat na čtyři fáze, které charakterizují kritické myšlení a co to znamená pro koučování. Je to podmínka, aby kouč mohl u klienta podporovat myšlení, založené na důkazech. Koučovo kritické myšlení umožňuje provokovat klientovo přemýšlení. To je dobré pro dosažení výsledků.

číst více

Postoj k jistotě versus touha po změně

Článek je dozvukem Kávy s koučem. Z jednotlivých příběhů mužů a žen různého věku a zkušeností vyplynula pestrá plejáda výzev, kterým čelí, záležitostí, které řeší a cílů, k nimž chtějí dospět. „Univerzálně“ se v nich zračil vnitřní konflikt – změna nebo jistota – a (navyklý) postoj k nim.

číst více

31 efektů koučování

Přínosy koučování jsou různorodé, pro každého individuální. Někdy obecnější, jindy velice konkrétní, specifické, v mnohém intimní. I u koučování můžeme předpokládat, že se jeho užitek a přínosy budou řetězit. Stačí malý impuls a nastane pozitivní „domino efekt“. Vybral jsem 31 efektů do článku.

číst více

Vítejte na blogu

Jmenuji se Libor Friedel. Inspiruji ostatní k tomu, aby byli lepšími lídry, schopnými vést sebe i druhé, byli architekty smysluplných strategií, opřených o vhled do situace, své Dary a silné stránky. Věřím, že tak lze zlepšit skóre výsledků, výkonnosti a úspěchů každého z nás a naplnit potenciál excelence na Cestě jednotlivce i organizace. 

Blog propojuje zmíněná témata a doplňuje mou „off-line“ práci s lidmi a organizacemi v roli konzultanta, kouče a lektora. Dávám do ní své SRDCE.

Bude mi ctí, jste-li se mezi čtenáři a odběrateli novinek z blogu a sledujte informace na sociálních sítích.

Rubriky blogu LF

Prozkoumejte jednotlivé kategorie blogu. ZÍSKÁTE INSPIRACI k různým fázím a krokům své vlastní Cesty, po níž kráčíte jako jednotlivec a/nebo organizace.

Share This