Rubrika blogu

Sebepoznání, analýzy, vhled

Poznání východisek a kontextu je základním stavebním kamenem. Učiňte analýzu a sebe-poznání součástí každé Vaší Cesty. Než se na ni vydáte, zastavte se, rozhlédněte. Odkud vycházíte? Kde jste? S kým jste? Co je kolem? Co je uvnitř?…

Rozhlížejte se také během Cesty. Vyhodnocujte to, co vidíte, vnímáte a chcete měřit. Pak rozhodněte, jaký vliv a dopad to má nebo může mít na Cestu, po níž kráčíte. Jako jednotlivec (sebepoznání) nebo organizace (strategická analýza).

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s mou individuální zpětnou vazbou + plakát a mini e-book k výsledkům (vše v češtině).

Test VIA pro mládež 10-17 let.

Více informací k silným stránkám Values In Action zde.

James Bond v 7 podobách

James Bond v 7 podobách

Po 7 statečných je tu James Bond v osidlech hodnot a silných stránek. Měnily se v průběhu času? 7 herců a řada filmů s agentem 007 od roku 1962 je šancí ke studiu a poznávání podle Barrettova modelu hodnot a koncepce silných stránek Values In Action. Zkuste to? Doplněk k pracovnímu sešitu je také k dispozici.

číst více
Úrovně vědomí hodnot 2

Úrovně vědomí hodnot 2

Transformace a vědomí zásadnější změny bývá úskalím a „úzkým místem“ osobního i organizačního rozvoje. Naznačuje to i model R. Barretta, jehož jedné úrovně se článek týká. Odhalte některé souvislosti z pohledu strategie, lídrů a cest rozvoje a vyzkoušejte 7 tipů ke zvládnutí transformace.

číst více
Úrovně vědomí hodnot 1

Úrovně vědomí hodnot 1

Úrovně vědomí ukazují, jak se s našimi osobními i organizačními hodnotami rozvíjí vědomí, potřeby a motivy. 7 úrovní je základem pro reflexi a sledování vlastního vývoje podle „testu“ osobních hodnot. Podívejte se na dopady do strategie, Cesty jednotlivce i organizace a pro lídry.

číst více

Vítejte na blogu

Jmenuji se Libor Friedel. Inspiruji ostatní k tomu, aby byli lepšími lídry, schopnými vést sebe i druhé, byli architekty smysluplných strategií, opřených o vhled do situace, své Dary a silné stránky. Věřím, že tak lze zlepšit skóre výsledků, výkonnosti a úspěchů každého z nás a naplnit potenciál excelence na Cestě jednotlivce i organizace. 

Blog propojuje zmíněná témata a doplňuje mou „off-line“ práci s lidmi a organizacemi v roli konzultanta, kouče a lektora. Dávám do ní své SRDCE.

Je mi ctí, a děkuji, že jste mezi čtenáři a odběrateli novinek z blogu. Sledujte také informace na sociálních sítích.

Rubriky blogu LF

Prozkoumejte jednotlivé kategorie blogu. ZÍSKÁTE INSPIRACI k různým fázím a krokům své vlastní Cesty, po níž kráčíte jako jednotlivec a/nebo organizace.

Share This