U různých postů a příspěvku na blozích a sociálních sítích mě vždy fascinuje propojení obrázků a textu (nadpisy, citáty apod.) 7.9.2015 jsem na Facebooku publikoval příspěvek, kde byly dvě fotografie se zebrami a text:

„Největší výzvou v životě je být svůj – ve světě, který se z nás snaží udělat takové, jako jsou všichni ostatní.“

Spojil jsem text citátu s fotkou se zebrami. Nepřišlo mi to nijak kreativní, ale důsledky jsem nedomýšlel. Následující slova ze dvou komentářů mě přinutily k tomu, že o tom píšu (a slíbil jsem to).

Pro článek jsem moc originální fotku nevymyslel.

Co způsobil Facebook

Dva zmíněné komentáře byly:

  • „Být jiný znamená být rebel.“ (Zdenka)
  • „Být jiný znamená, že mohu být jinak pootočená zebra.“ (Roman)

Být svůj, být jiný, být rebel, být černou ovcí, být autentický, jít proti proudu… Je to všechno na jedno brdo nebo jsou v tom jemné rozdíly?

Mým původní záměrem bylo naznačit, že je výzvou nepodléhat vnějším okolnostem, tlakům a „masážím“ – médiím, reklamě, marketingu, spotřebním, masovým, většinovým (mediálně a marketingově vnuceným) hodnotám, které se nás snaží leckdy přizpůsobit k obrazu/trhu svému. Prostě držet odstup od tzv. „společenského zrcadla“.

Autentické je i lídrovství. Zrovna vyšlo druhé vydání knihy Billa George „Objevte svůj opravdový sever, staňte se autentickým lídrem.“

(Zdroj: Amazon)

Obr. 1 – Tento post na osobním Facebooku spustil úvahy v tomto článku.

Zdroj: Facebook (odkaz je na profesní stránku)

Jen pár vět – zbytek je pro psychology a filozofy

Jako obvykle, je to o tisících různých úhlech pohledu, takže jen pár vět. Autenticita je míra, do jaké jsme věrní své vlastní osobnosti a jejímu charakterubez ohledu na vnější tlaky a okolnosti. Být svůj je to, co krkolomný pojem „autenticita / autentičnost / být autentický“ podle mého názoru nejvíce vystihuje. I když…

Slovník synonym u slova „autentický“ uvádí – původní, pravý, hodnověrný, opravdový, skutečný.

Myslím, že za tím, jak být svůj stojí:

  1. Jasný a relativně pevný a ustálený žebříček hodnot.
  2. Z toho vyplývá jednota slov a činů (i v situaci, kdy se nikdo nedívá a člověk je bez „publika“).
  3. Zdravá sebereflexe – zrcadlo vůči sobě, vlastnímu Sebe-vědomí, svědomí a bodu 1. Ne vůči okolí, společnosti…

Jak vidno, jazýčkem na vahách je postoj/vztah vůči vnějším tlakům, okolnostem, lákadlům, většinovému (až masovému) pojetí či názorům a společenskému zrcadlu. Je totiž nemožné být svůj a zároveň čekat, až to schválí okolí. Na druhé straně jsem přesvědčen, že být svůj neznamená odlišovat se „za každou cenu“.

Být rebel – myslím, že takto obvykle většina/masa hodnotí někoho, kdo je jiný než tato většina/masa. Z pohledu rebela je to vydělení se a vyčlenení z této masy. Většinově mívá „rebel“ nádech něčeho většinou/masou nepřijatelného, „společensky“ neúnosného, až dokonce opovrženíhodného. Na druhé straně si myslím, že být rebel může být pouhou pózou, umělou snahou o vydělení se a odlišení. A jsem přesvědčen, že póza není něco, co je autentické. Není to absolutní, ale individuální. Hrana je velmi tenká a neostrá. Jistě jsou i případy, okolnosti a situace, kde „být rebelem“ může být autentický (Slováci říkají „svojský“) postoj. Střetávají se tady úhly pohledu a rozhodčím není nikdo jiný, než svědomí a upřímnost přiznat si, co je pravé, co je pózou/taktikou a co je přijetí konceptu a společenského zrcadla, protože „to tak má“ většina.

Každá odlišnost od masy, normy, většiny znamená také „být jiný“. To však chápu jako záměrné „strategické“ odlišení se, posuzování, zda „už jsem dost odlišný/jiný nebo ještě ne“ apod. Opět v tom může být (a nemusí) póza, taktika, hraný záměr, určitý kalkul a nepřirozenost.

Mě osobně se nechce být jedním ze stáda zeber.

Co způsobí velkomyslnost?

Ostatně, za pár dnů budete moci posoudit svůj úhel pohledu vůči Manifestu velkomyslnosti. Není z mé hlavy, ale hlásím se k němu. Jeho první bod:

1. Za něčím si stůjte!
  • Zjistím, za čím si stojím prostřednictvím koordinovaného procesu sebedotazování a zkoumání, abych objevil své jádro, to, kým skutečně jsem.
  • Zveřejním to, za čím si stojím.
  • Každý den se učiním viditelně zodpovědným vůči liteře i duchu toho, za čím si stojím.

Na mé profesní Facebook stránce se od 21. do 25.9.2015 postupně objeví všech 10 bodů Manifestu velkomyslnosti

Zatím je zde prostor pro diskusi a komentáře.

Kontaktuje mě

8 + 2 =

Tento příspěvek byl původní součástí mého blogu Život 50+, který fungoval od 3/2015 do 3/2016 na platformě webu 2.0.

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Je lepší být milován pro to, kým jste, než být nenáviděn pro to, kým nejste.“

(André Gide)

Share This