Cesta organizace

Co je Cesta organizace?

Cesta organizace je strategická a koncepční. Je založena na pěti fázích. Vychází z analýzy a směřuje ke kvalitě a excelenci. Soustřeďuje se na vývoj, rovnovážný růst a zlepšování organizací (firem, škol, úřadů…) a jejich lidí. Sleduje milníky u Cesty a měří to, co je na Cestě důležité. Neustále buduje podporu, drobné i zásadnější zlepšování a postupné „zvyšování laťky“.

Proč je Cesta organizace důležitá?

Mít jasný směr (představu, vizi, záměr, cíl…) je univerzálním předpokladem vědomého a „řízeného“ úspěchu. Ať za něj považujeme cokoliv, co je pro organizaci a její zainteresované strany přínosné, např. radost z podnikání, finanční a nefinanční výsledky, spokojení lidé na straně organizace, spokojení zákazníci… (přestože mnohé z toho závisí na přesvědčení a víře každého z nás).

Jak na Cestu organizace vydat?

Společně v týmu, s vašimi kolegy, spolupracovníky, nadřízenými a podřízenými…

S lektorskou podporou.

  • Dodám a proberu s vámi konkrétní znalosti, modely, nástroje, „techniky“, užitečné pro Cestu organizace a její praktickou implementaci. Může to být ve fází, která je pro vás aktuální nebo pro zbrusu novou Cestu.

S konzultační podporou v procesu/projektu

  • To zahrnuje moderování diskuse a komunikace v týmu na workshopech. Při nich lidé společně rozhodují a proměňují individuální názory a argumenty ve společnou shodu, zviditelňují souvislostí a získávají pohled z různých perspektiv.

S podporou kouče pro týmy i jednotlivce

  • Vytvořím vám bezpečný prostor, abyste si mohli uvědomit a zformulovat různorodé „aha momenty“ vlastními úvahami (na které v dnešním rychlém světě mnohdy jakoby „nezbývá čas“).

S podporou na tomto webu a článků na blogu.

Po Cestě jednotlivce kráčím, jako každý z nás. Cesty organizace poznávám a zkoumám díky své profesi – v roli konzultanta, kouče a lektora. Cesta organizace i Cesta jednotlivce se opírá v mnohém o stejné principy. Z toho dobrého i špatného, co se děje v organizacích se můžeme jako lidé (jednotlivci) pro svou vlastní Cestu poučit. To, co se osvědčuje a je dobré či užitečné v prosperujících organizacích, z toho se mohou poučit jiné organizace.

1. Analyzujte situaci

„Poznání modifikuje člověka tak, aby se harmonicky přizpůsoboval získaným znalostem.“ (Ludwik Fleck)

2. Buďte lídry

„Lídrovství je schopnost převést vizi do reality.“ (Warren Bennis)

3. Stanovte strategii

„Lídří vytváří vizi budoucnosti a stanovují strategii, jak se tam dostat.“ (John P. Kotter)

4. Měřte skóre výkonnosti

„Jakkoli je strategie krásná, občas bychom se měli podívat na výsledky.“ (Winston Churchill)

5. Směřujte ke kvalitě a excelenci

„Vůle zvítězit, touha uspět, naléhavost naplnit potenciál… to jsou klíče, které odemykají dveře k excelenci.“ (Konfucius)

Analyzujte situaci

Text zde

Buďte lídry

Text zde

Stanovte strategii

Text zde

Měřte skóre výkonnosti

Text zde

Směřujte ke kvalitě a excelenci

Text zde

Užitečná příručka ZDARMA

Share This