Cesta SRDCE

Vítá Tě Cesta SRDCE! Vydej se vpřed. Po Cestě SRDCE kráčí každý, kdo chce žít Sebe-vědoměji, lépe si uvědomovat sebe sama, své konání a kořeny, s Radostí a využitím potenciálu svých lidských Darů a talentů, které dostal do vínku, v Celistvosti a integritě se sebou i okolím, s Elánem a energií. Toho využívá pro své osobní lídrovství, smysluplnou životní strategii, naplnění cílů a k inspiraci okolí.

Sebe-vědomí

Tvůj hluboce zakořeněný postoj, to jak si uvědomuješ své možnosti, silné stránky a potenciál. Vytváří rámec Tvého vědomí sebe sama, jako jedinečné a autentické osobnosti. Ze Sebe-vědomí Cesta SRDCE vychází a  jednotlivé prvky SRDCE Sebe-vědomí zdravě posiluje.

Radost

Stav Tvé mysli, kombinace emocí a v jistém smyslu duchovní orientace srdce. Radost je trvalejší emocí než štěstí. Je Tvým vnitřním, vědomým přesvědčením, slunečným vnitřním počasím a kompasem, který ukazuje, kudy vede Tvá Cesta SRDCE..

Dary

Uvědom si, rozpoznej, najdi, odhal… To bys měl pro své Dary a talenty učinit, aby Tví Cesta SRDCE měla ještě větší smysl. Je Tvou povinností to zkusit. Pak můžeš udělat to nejpodstatnější – sdílet a zužitkovat své Dary ku prospěchu svému, okolí a druhých.

Celistvost

Rozpoložení, při němž cítíš, že vše ladí a zapadá do sebe, jako správně poskládané puzzle. Jednáš v souladu se svými hodnotami, jdeš tam, kam Tě vede vnitřní kompas. V souladu jsou Tvá slova a činy, tělo, rozum i cit, nevnímáš (téměř) žádný rozpor. To je Celistvost.

Elán

Vize je pro každého lídra přirozenou součástí Cesty. Lídrovství vyžaduje vizi, stejně jako Cesta SRDCE. K naplnění vize a kráčení po Cestě je zapotřebí Elán a energie. Kráčej s Elánem za svou vizí a inspiruj s Elánem druhé, na jejich osobní Cestě.

SRDCE

Udržuješ-li si dostatečné Sebe-vědomí a Radost z využití svých Darů, podporuješ tím vlastní Celistvost a máš zdroj pro svůj Elán, který Ti pomáhá naplnit Tvou vizi.

ZDARMA e-book!

Získejte bibliografický soupis 50 českých a anglických knih o strategii a strategickém řízení.

Ochrana osobních údajů.

Děkuji za Váš zájem o e-book. Za pár minutek Vám přijde na zadanou adresu e-mail a budete si moci e-book otevřít a stáhnout. Pokud nastane problém, kontaktujte mě prosím na blog@liborfriedel.cz. Libor

Share This