Cesta SRDCE

Vydejte se na Cestu SRDCE! Kráčí po ní ten, kdo chce žít Sebe-vědoměji, více si uvědomovat sebe sama, své konání a kořeny, s Radostí a využitím potenciálu svých lidských Darů a talentů, v Celistvosti a integritě se sebou a okolím, s Elánem a energií. Toho využívá pro své osobní lídrovství, smysluplnou životní strategii a naplnění cílů.

Sebe-vědomí

Tvůj hluboce zakořeněný postoj, to jak si uvědomuješ své možnosti, silné stránky a potenciál. Vytváří rámec Tvého vědomí sebe sama, jako jedinečné a autentické osobnosti. Je východiskem pro Cestu SRDCE a je jednotlivými prvky SRDCE zdravě posilováno.

Radost

Stav Tvé mysli, kombinace emocí a v jistém smyslu duchovní orientace srdce. Radost je trvalejší emocí než štěstí. Je Tvým vnitřním, vědomým přesvědčením, slunečným „vnitřním počasím“.

Dary

Uvědom si, rozpoznej, najdi, odhal… To bys měl pro své Dary a talenty učinit. Je Tvou povinností to zkusit. Pak můžeš udělat to nejpodstatnější – sdílet a zužitkovat své Dary ku prospěchu svému, okolí a druhých.

Celistvost

Rozpoložení, při němž cítíš, že vše ladí a zapadá do sebe, jako když správně poskládáš puzzle. Jednáš v souladu se svými hodnotami, jdeš tam, kam Tě vede vnitřní kompas. V souladu jsou Tvá slova a činy, nevnímáš (téměř) žádný rozpor.

Elán

Vize je pro každého lídra přirozenou součástí Cesty. Lídrovství vyžaduje vizi. K naplnění vize je třeba Elán a energie. SRDCE směřuje k vizi. V osobním pojetí i ve snaze inspirovat druhé.

SRDCE

Udržuješ-li si dostatečné Sebe-vědomí a Radost z využití svých Darů, podporuješ tím vlastní Celistvost a máš zdroj pro svůj Elán, který Ti pomáhá naplnit Tvou vizi.

Share This