Etický kodex kouče ICF

Jako kouč jsem přijal očekávání Mezinárodní federace koučů (ICF – International Coach Federation) a zavázal se:

 • K etickému chování jako základnímu kamenu profese kouče.

 • K nepřetržitému vzdělávání v oblasti koučování, jak je požadováno.

 • K rozvoji dalšího sebeuvědomění, vlastní sebekontroly a sebezdokonalování.

 • Být etickou osobností a jednat tak ve všech profesních vztazích.

 • K nesení plné odpovědnosti za činnost vykonávanou jako člen ICF a kouč.

 • K plné účasti a oddanosti koučovacímu povolání a k dávání příkladu jak v  práci kouče, tak i v komunitě koučů.

 • Udržování nejvyšších standardů způsobem, který se pozitivně odráží na koučovací profesi.

 • Být plně přítomen v každém jednotlivém vztahu a situaci, v níž jsme zapojeni.

 • Uznávat a dodržovat příslušné zákony a předpisy každé země, obce a místního řídícího orgánu.

 • Poskytovat bezpečný prostor pro školitele, poskytovatele služeb, kouče a kouče ve výcviku, aby vynikli a usilovali o to, stát se profesionálními kouči nejvyšší úrovně.

 • Přijmout a začlenit rozličnost jednotlivce a oceňovat rozmanitost všech zúčastněných po celém světě.

ICF považuje koučování za nedílnou součást prosperující společnosti. Etika je řízena morálními zásadami, založenými na jednání koučů v souladu se základními hodnotami ICF. Koučové ICF jsou zavázáni ke spolehlivosti, otevřenosti, podpoře a konzistentnosti a jsou odpovědní za dodržování těchto hodnot.

 • Integrita: Dodržujeme nejvyšší standardy jak pro povolání kouče, tak naší organizace.

 • Vynikající kvalita: Stanovujeme a prokazujeme standardy nejvyšší kvality v koučování, kvalifikaci i dovednostech.

 • Spolupráce: Ceníme si sociálního propojení a budování komunity, ke kterému dochází díky spolupráci a partnerství při společném dosahování úspěchu.

 • Respekt: Ceníme si rozmanitosti a různorodosti našich členů po celém světě. Lidé jsou pro nás na prvním místě a nikdy neohrožujeme standardy, zásady a kvalitu.

Zavázal jsem se rovněž k dodržování Etického kodexu ICF (česká verze).  Zde je etický slib ICF.

Jako kouč ICF beru na vědomí a souhlasím, že budu ctít své etické a právní závazky vůči mým klientům a objednavatelům, kolegům a široké veřejnosti. Slibuji, že budu jednat v souladu s Etickým kodexem ICF a využívat tyto standardy se všemi, které koučuji, učím, mentoruji nebo superviduji.

Pokud poruším tento etický slib nebo jakoukoli část Etického kodexu ICF, souhlasím, že mě ICF může, podle svého výhradního uvážení, vést k zodpovědnosti. Dále souhlasím s tím, že moje odpovědnost vůči ICF za jakékoli porušení může zahrnovat sankce, jako je ztráta mého členství v ICF a/nebo mé ICF certifikace.

Libor Friedel

17.4.2013

Share This