Sebevědomí se někdy zdá být magickým slovem. V akronymu SRDCE je Sebe-vědomí vědomím si sebe sama, „sebe-uvědoměním“. Jde tak trochu i o filozofický termín. V angličtině by se dalo použít slovo self-awareness, snad self-consciousness. Pro sebedůvěru se často používá anglické slůvka self-confidence.

Sebevědomí jako pojem ze sociální psychologie, poukazuje na postoj člověka k sobě samému. To, co obvykle hledáme, je jeho přiměřená úroveň. Příliš vysoké sebevědomí může vést k přeceňování sebe sama, náročným cílům, podceňování ostatních a k aroganci.

Naopak Nízké sebevědomí či nízká sebeúcta (angl. LSE – low self-esteem) je svým způsobem poruchou v myšlení, jakýmsi myšlenkovým zmatkem. Jednotlivec se vidí nebo o sobě přemýšlí jako o neadekvátním, nepřijatelném, nehodnotném, nesympatickém a/nebo neschopném. Už jste se tak někdy cítili nebo se tak vnímali? Občas nebo často? (Za sebe bych sportovní mluvou odpověděl „Tak určitě.“ Občas ano.)

LSE (nezaměnit s LSD) je myšlení, které prostupuje každý aspekt života člověka. Tento iracionální a zkreslený pohled na sebe sama, postihuje předpoklady, interpretace, vnímání, závěry a přesvědčení člověka o sobě, stejně jako o ostatních.

Pojďme se podívat na jeden ze způsobů, jak se v tom všem zorientovat a najít trochu inspirace.

Vrstvami našeho „vědomí“ se vědci a psychologové prokousávají pomalu, ale postupně. I s využitím nových poznatků neurověd apod. Je to obtížné téma, proto lidé vždy uvítají jakékoliv zjednodušení. V článku uvedený dotazník ovšem není ten, který najdete na stránkách bulvárních a oddechových společenských časopisů.

Test vašeho sebevědomí

Renomovaná klinická psycholožka Marilyn J. Sorensen, autorka knihy Breaking the Chain of Low Self-Esteem (Zpřetrhejte řetěz nízkého sebevědomí), zpracovala známý a populární Sorensen Self-Esteem Test, který vám nabízím v češtině.

Originál testu v angličtině si můžete stáhnout zde.

Je zde 50 tvrzení. Vašim úkolem je každé z nich posoudit a odpovědět, zda je pro vás pravdivé. Pokud ano, „získáváte bod“. Vaše skóre si spočítáte na konci testu.

 1. ___Obecně cítím úzkost v nových sociálních situacích, kdy přesně nevím, co se ode mne očekává.
 2. ___Připadá mi obtížné poslouchat kritiku na sebe sama.
 3. ___Mám obavy z toho, že vypadám jako hlupák.
 4. ___Mám tendenci zveličovat své chyby a minimalizovat své úspěchy.
 5. ___Jsem velmi kritický/á k sobě i ke druhým.
 6. ___Mívám období, během nichž se cítím zničeně a/nebo v depresi.
 7. ___Po většinu času jsem nervózní a bojím se.
 8. ___Když se mnou někdo špatně zachází, domnívám se, že jsem musel/a udělat něco, za co si to zasloužím.
 9. ___Mám potíže poznat, komu důvěřovat a kdy důvěřovat.
 10. ___Často mám pocit, že nevím, jakou správnou věc mám dělat nebo říci.
 11. ___Jsem velmi znepokojen/a svým vzhledem.
 12. ___Snadno se ocitnu v rozpacích.
 13. ___Myslím si, že ostatní jsou velmi zaměřeni na to a kritičtí k tomu, co říkám a dělám.
 14. ___Obávám se, že udělám chybu, kterou by druzí mohli vidět.
 15. ___Často cítím depresi z toho, co jsem řekl/a a udělal/a nebo z věci, které se mi nepodařilo říct nebo udělat.
 16. ___Vyhýbal/a jsem se změnám ve svém životě, protože jsem se obával/a, že bych udělal/a chybu nebo selhal/a.
 17. ___Když vnímám, že jsem kritizován/a často se ocitám v defenzivě a pak vracím úder zpět.
 18. ___Kvůli strachu a vyhýbání se jsem nedosáhl/a toho, čeho jsem schopen/schopna.
 19. ___Mám sklon k tomu, aby strach a úzkost ovládly mnoho mých rozhodnutí.
 20. ___Mám tendenci po většinu času přemýšlet negativně.
 21. ___Zjistil/a jsem, že při sexu je pro mě obtížné chovat se adekvátně a/nebo bez rozpaků.
 22. ___Jsem jedním/jednou z následujících: osobou, která o sobě odhaluje příliš mnoho osobních informací nebo osobou, která jen zřídkakdy odhaluje osobní informace.
 23. ___Jsem často tak nervózní, že nevím, co říct.
 24. ___Často odkládám (prokrastinuji).
 25. ___Snažím se vyhnout konfliktu a konfrontaci.
 26. ___Už mi bylo řečeno, že jsem příliš citlivý/citlivá.
 27. ___Jako dítě jsem se cítil/a jako podřadný/á nebo nedostatečný/á.
 28. ___Mám sklon si myslet, že mám výše položenou laťku než ostatní.
 29. ___Často cítím, že nevím, co se ode mne očekává.
 30. ___Často porovnávám sám/sama sebe s ostatními.
 31. ___Často o sobě a o druhých přemýšlím negativně.
 32. ___Mívám často pocit, že druzí se mnou špatně zachází a využívají mě.
 33. ___V noci často přezkoumávám svůj uplynulý den a analyzuji to, co jsem řekl/a a udělal/a nebo to, co druzí ten den řekli a udělali mi.
 34. ___Často se rozhodují na základě toho, co by mohlo potěšit druhé, spíše než podle toho, co chci, nebo dokonce, aniž bych bral/a ohled na to, co chci.
 35. ___Často myslím na to, že mě ostatní nerespektují.
 36. ___Často se zdržuji sdílení svých názorů, myšlenek a pocitů ve skupinách.
 37. ___Občas zalžu, mám-li pocit, že pravda by měla za následek kritiku či odmítnutí mé osoby.
 38. ___Mám strach, že řeknu nebo udělám něco, kvůli čemu pak budu vypadat hloupě nebo nekompetentně.
 39. ___Nechci si stanovovat cíle do budoucnosti.
 40. ___Snadno se nechám odradit.
 41. ___Nejsem si příliš dobře vědom/a svých pocitů.
 42. ___Vyrůstal/a jsem v dysfunkční domácnosti.
 43. ___Myslím si, že život je pro mě těžší, než pro většinu ostatních lidí.
 44. ___Často se vyhýbám situacím, o nichž si myslím, že budou nepříjemné.
 45. ___Mám sklony k perfekcionismu, potřebuji vypadat perfektní a dělat věci perfektně.
 46. ___Když jdu na jídlo ven sám/sama nebo jdu sám/sama do kina či dělám sám/sama další činnosti, cítím se příliš trapně.
 47. ___Často se přistihnu, že jsem na druhé rozzlobený/á nebo je svým chováním a slovy zraňuji.
 48. ___Občas jsem tak nervózní nebo naštvaný/á, že zažívám většinu z následujícího: bušení srdce nebo ve spáncích, pocení; bázlivost; červenání; obtíže při polykání nebo knedlík v krku; třas; slabou koncentraci, závratě, nevolnost nebo průjem;mžitky.
 49. ___Mám velké obavy z kritiky, nesouhlasu nebo odmítnutí.
 50. ___Mám-li učinit rozhodnutí, spoléhám na stanovisko druhých.

Copyright © 2006, Marilyn J. Sorensen – Všechna práva vyhrazena. www.GetEsteem.com. Tento dotazník může být distribuován nebo reprodukován, musí však zůstat nezměněn.

Sebepojetí (self concept) – obecný termín používaný s odkazem na to, jak někdo myslí, hodnotí nebo vnímá sám sebe. Je to pojetí odpovědi na otázku „Kdo jsem?“ a tedy něco jiného než sebevědomí, sebeúcta či vědomí sebe sama.“

(Zdroj: Simply Psychology, Wikipedia)

Obr. 1 – Jak zpřetrhat řetěz nízkého sebevědomí. Kniha může napovědět.

Zdroj: Amazon

Vaše skóre

= Počet bodů, kdy jste s uvedeným tvrzením souhlasili.


00 – 04 tvrzení ………. Máte docela dobré sebevědomí

05 – 10 tvrzení ………. Máte mírné sebevědomí

11 – 18 tvrzení ………. Máte poměrně nízké sebevědomí

19 – 50 tvrzení ………. Máte velmi nízké sebevědomí


Je důležité vědět, že vaše skóre v tomto dotazníku žádným způsobem neukazuje na kvalitu osobnosti. Měří pouze to, jak vidíte sebe sama. Máte-li na sebe zdravý pohled, vaše skóre bude nízké. Vidíte-li sebe sama nezdravě, bude vaše skóre vysoké.

Je třeba si uvědomit, že je obtížné vychovávat děti se zdravým sebevědomím, jestliže vy sami trpíte nízkým sebevědomím. Bez tohoto poznání přejdete k postojům, obavám a myšlení, které doprovází nízké sebevědomí.

25 tipů pro zvýšení sebevědomí

Dát do pořádku své sebevědomí není „klik – klik“ záležitost. Jsem přesvědčen o tom, že je důležité porozumět kořenům nízkého sebevědomí. Psychologové se shodují v tom, že tyto příčiny je třeba hledat v dětství. Řadu příkladů a doporučení ve své knize uvádí Marylin Sorensen. Její doporučení je – hledat terapeuta.

Osobně si myslím, že užitečné může být i koučování, které je v souladu s etickými a profesními standardy např. International Coach Federation. Někdo dá přednost metodě RUŠ apod. Volba je na každém z nás. Instantní řešení neexistuje.

Mám tedy alespoň 25 obecnějších, stručných tipů, co můžete dělat, chcete-li na svém sebevědomí zapracovat. Analyzovat můžete i své odpovědi v Serensen testu. Je to cesta k nalezení některých zdrojů nízkého sebevědomí.

 1. Uvědomte si, že nízkým sebevědomím trpí mnoho lidí.
 2. Identifikujte myšlenky, pocity, tělesné příznaky a chování spojené s nízkým sebevědomím.
 3. Naslouchejte svému vnitřnímu monologu.
 4. Uvědomte si způsob, jakým přemýšlíte sami o sobě.
 5. Sledujte fyzické příznaky svého nízkého sebevědomí.
 6. Identifikujte své negativní myšlenky a najděte jejich kořenovou příčinu.
 7. Negeneralizujte (nedělejte obecné závěry).
 8. Přestaňte se srovnávat s druhými.
 9. Vyhýbejte se hlasům, které vás vedou ke katastrofickým závěrům.
 10. Pamatujte, že nemůžete číst myšlenky.
 11. Rozlišujte mezi tím, co je názor a co je fakt.
 12. Začněte si vést deník sebevědomí.
 13. Obklopte se pozitivně naladěnými lidmi.
 14. Vytyčte si hranice.
 15. Udělejte si čas pro sebe (a třeba hledejte zdroje své síly).
 16. Zlepšete svůj životní styl (strava, sport…).
 17. Zkuste terapii (myslím, že můžete zkusit i koučink).
 18. Naučte se říkat „ne“.
 19. Snažte se být autentičtí.
 20. Dovolte si dělat chyby.
 21. Přijměte zodpovědnost za to, co děláte a jak reagujete na to, co se vám děje.
 22. Ponořte se do čehokoliv, pro co se rozhodnete, přestaňte si dělat starosti ohledně svých voleb.
 23. Oslavte každý svůj úspěch.
 24. Naučte se nějakou dovednost.
 25. Pomozte nebo udělejte něco krásného pro druhé sami o sobě a buďte na to hrdí.

Literatura:

 • SORENSEN, M. J.: Breaking the Chain of Low Self-Esteem. 2. vyd. Sherwood: Wolf Publishing, 2006. 231 s. ISBN 0-9664315-8-8.
 • SORENSEN, M. J.: The Personal Workbook for Breaking the Chain of Low Self-Esteem: A Proven Program for Recovery from LSE. Sherwood: Wolf Publishing, 2002. 293 s. ISBN 0-9664315-3-7.

Obr. 2 – Pouze ilustrační obrázek nebo občas realita mnoha z nás?

Zdroj: Pexels

Otázky pro vás

 • Jak je to s vašim sebevědomím?
 • Jaký je váš tip k udržení přiměřeného sebevědomí nebo překonání nízkého sebevědomí?
 • Který z výše uvedených 25 tipů vám nejlépe „funguje“?

Komentáře jsou pro vás otevřené.

Kontaktuje mě

1 + 8 =

Tento příspěvek byl původní součástí mého blogu Život 50+, který fungoval od 3/2015 do 3/2016 na platformě webu 2.0.

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Dělat disciplinovaně to co víte, že je správné a důležité, byť obtížné, je cestou k hrdosti, sebeúctě a osobní spokojenosti.“

(Margaret Thatcher)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This