Něco o mě

Jmenuji se Libor Friedel. Jsem muž 50+, Blíženec, introvert a zvídavý lídr, který se stále rád učí.

Se zákazníky spolupracuji v rolích konzultanta, kouče nebo lektora, už od roku 1996.

Baví mě odhalovat, propojovat, zprostředkovávat a předávat různorodé myšlenky a perspektivy. Z nich se snažím utvářet ucelený pohled.

Kdo jsem?

Za 50+ let životní Cesty a 25+ let profesní praxe, jsem prošel mnoha zákoutími, otevřel dveře různorodého poznání a zkušeností, doma i ve světě. Smysluplné a užitečné střípky zpracovávám a autenticky sdílím, zejména v rolích konzultanta, kouče a lektora, které od sebe důsledně odděluji. Po většinu času jsem tak činil tváří v tvář, nyní to zkouším i ve virtuálním a poněkud zkratkovitém světě webů, blogů a sociálních sítí.

ím čím jsem (byl) jsem (byl) rád.

V roce svých padesátin jsem poprvé absolvoval rituál, pro který se vžilo označení Vision Quest. Součástí mé vize muže, kráčejícího Cestou SRDCE je nahlížení na pestrobarevný svět z rozmanitých i protichůdných perspektiv. Sjednocuji tyto náhledy v Celistvý pohled a jsem v tom užitečný druhým. To je Dar, který jsem dostal do vínku. Využívám jej s Radostí a Elánem ve spolupráci s jednotlivci, týmy a organizacemi.

 

Libor Friedel - nahlížení na svět z více perspektiv

Jak vám mohu být užitečný?

Stojím po boku lidem při rozvoji osobního a organizačního lídrovství, formování a realizaci osobních i organizačních strategií, na cestě za smysluplnými cíli, uspokojivým skóre a excelencí.  

V praxi vytvářím prostor, inspiruji, podněcuji lidi a organizace při získávání, uplatnění a sdílení znalostí a zkušeností, díky kterým dokáží vědomě poznat východiska, utvářet, odhalovat, prošlapávat a sledovat své vlastní, jedinečné strategie a Cesty k naplnění svých záměrů, cílů a vize, v rovnováze a souladu se svými talenty a silnými stránkami.

Jsem přesvědčen, že mnohé ze zkušeností ve firemním světě na Cestě organizace, lze přizpůsobit a použít na osobní úrovni při Cestě jednotlivce.

 

Libor Friedel – konzultant

Jsem konzultant… Inspiruji, podněcuji spolupráci a metodicky vedu k poznávání a objevování východisek, k lídrovství, odhalování vize, záměrů a cílů, k utváření a následování strategií pro růst vyváženého skóre.

Libor Friedel – kouč

Jsem kouč… Podporuji, dodávám odvahu a vytvářím bezpečný prostor, aby lidé byli sami (se) sebou a projevili kreativitu, dary, emoce, osobní lídrovství a přiblížili se tomu, čím v podstatě jsou či chtějí být.

Libor Friedel – lektor

Jsem lektor… Přibližuji principy, znalosti, nástroje, užitečné modely, dovednosti a zkušenosti pro smysluplné  lídrovství, vytváření a realizaci vyvážených a měřitelných strategií a směřování k excelenci.

O co se mohu opřít?

Nejsem tím, kdo „má všechno dávno vyřešené“ a nemusí se dál učit a rozvíjet. Učím se rád a uklidňuje mě vědomí, že jsem na své Cestě udělal spoustu chyb. Tyto zkušenosti mohu smysluplně zužitkovat ku prospěchu svých klientů – jednotlivců a organizací.

Při (spolu)práci s nimi a v jejich prospěch se mohu opřít o…

…osobní, autentickou VIZI, POSLÁNÍ a HODNOTY,

…rodinné ZÁZEMÍ, PODPORU a LÁSKU skvělé manželky Hanky, dcerky Moniky a dalších, které nosím ve svém srdci,

30 LET pestrých, užitečných profesních a životních ZKUŠENOSTÍ, informací, myšlenek a zdrojů,

…více než 11 000 HODIN přímé práce S rozmanitými ORGANIZACEMI a LIDMI u nás i ve světě,

…umění naslouchat, empatii a své SILNÉ STRÁNKY – lásku k učení, vůdcovství, humor, zvídavost, propojování myšlenek a lidí…,

ETICKÝ KODEX kouče a podporu International Coach Federation,

NEUSTÁLÉ vlastní zahraniční a tuzemské metodické VZDĚLÁVÁNÍ a ROZVOJ,

MOUDROST svých UČITELŮ a mentorů,

KOŘENY svého rodu a předky.

Znalostní zázemí a praxe

Od gymplu po MBA a vlastní firmy

Vystudoval jsem gymnázium v Ostravě a VUT v Brně. Titul MBA jsem získal v Sheffield Hallam University ve Velké Británii (2000). Lektorské práci jsem se učil s podporou British Know How Fund se stovkou vybraných kolegů během let 1994-1996. (Později jsem působil i jako prezident Asociace trenérů a konzultantů managementu). Má kvalifikace kouče dle standardů ICF pochází z Koučink akademie v Libchavách. Podnikám od roku 1991, řadu let jsem vedl vlastní obchodní firmy.

 

Lektor, konzultant a kouč, s praxí od roku 1996

V lektorské a konzultační profesi jsem se během let angažoval především ve strategickém řízení firem, různých manažerských dovednostech, řízení změn, klastrech, benchmarkingu a práci se znalostmi a intelektuálním kapitálem. Přednášel jsem na konferencích v mnoha zemích Evropy, v Jižní Africe, Kanadě a USA. Byl jsem za Českou republiku členem European Cluster Policy Group, která pro Evropskou komisi připravovala strategii rozvoje klastrů. Měl jsem pak i příležitost stát u zrodu Národní klastrové asociace.

V profesích konzultanta, kouče, lektora, moderátora nebo mentora jsem strávil více než 11 000 hodin přímé praxe s klienty v několika stovkách firem z průmyslu, veřejné správy i akademické sféry. Potkávám mnoho lidí v jejich firemních rolích (ředitel, mistr, vedoucí výroby, manažer kvality…). Lidé v těchto rolích a pozicích často chtějí „instantní polévku“ – rychlé, hotové a univerzální řešení nebo pravdy. V takových případech přijde velice k užitku pohled z více perspektiv a hledisek.

Koučování je naproti tomu příležitostí a možností spolupracovat s lidmi jak v jejich profesních rolích, tak zejména v osobních rolích, daleko autentičtěji. Umožňuje lépe rozvíjet osobní lídry.

LinkedIn profil – https://www.linkedin.com/in/liborfriedel/

Projekty (mimo "klasickou" spolupráci s organizacemi)

Vybrané „mimofiremní“ projekty, které jsem vedl nebo se na nich podílel

 • CzechInvest – Program rozvoje dodavatelů I-III (konzultant, 2001-2006)
  • Pomáhal jsem rozvíjet firmy, aby byly konkurenceschopnými dodavateli, zejména v dodavatelských řetězcích automobilového a elektrotechnického průmyslu.
 • Sdružení oceňování kvality – Národní cena ČR za kvalitu (vedoucí hodnotitel, 2001-2014)
  • Vedl jsem hodnotitelské týmy a hodnotil komerční i veřejné organizace při jejich cestě s využitím EFQM Excellence Model.
 • Česká společnost pro jakost (ČSJ) – Benchmarking dodavatelů v automobilovém průmyslu (manažer projektu a konzultant, 2002-2005)
  • Prováděl jsem srovnávání výkonnosti firem podle metodiky BenchmarkIndex a moderoval s nimi zpracování akčních plánů a strategií zlepšování.
 • Moravskoslezský kraj – Databáze nejlepších praktik Moravskoslezského kraje I a II (konzultant, lektor, 2003-2004)
  • Zpracovával jsem příklady, případové studie a metodiky osvědčených praktik, technik a nástrojů pro využití k učení a rozvoji organizací.
 • CzechInvest – Benchmarking dodavatelů v automobilovém průmyslu (vedoucí konzultant, 2005-2006)
  • Prováděl jsem sběr dat a srovnávání výkonnosti firem podle metodiky BenchmarkIndex a moderoval s nimi zpracování akčních plánů a strategií zlepšování.
 • CzechInvest – Národní registr poradců (hodnotitel, 2005-2007)
  • Hodnotil jsem konzultanty a poradce před jejich zařazením do registru.
 • CzechInvest – Český benchmarkingový index (expert, 2006)
  • Prováděl jsem benchmarking malých a středních podniků s metodikou BenchmarkIndex a rozvíjel s nimi akční plány a strategie zlepšování.
 • VŠE Praha a ČSJ – Zlepšování veřejné správy s využitím modelu CAF (partner projektu, lektor, 2006)
  • Vzdělával jsem zástupce veřejné správy v oblasti strategií, lídrovství a vhodných nástrojů podle Všeobecného hodnotícího rámce (modelu CAF).
 • CzechInvest – Program rozvoje malých a středních podniků (registrovaný poradce, 2006)
  • Konzultoval jsem a pomáhal rozvíjet vybrané malé a střední firmy na základě zjištění a výsledků jejich benchmarkingu s využitím BenchmarkIndex.
 • UTB ve Zlíně, FaME – Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu (manažer pro zahraniční vztahy, 2007-2008)
  • Rozvíjel jsem vztahy a kontakty pro mezinárodní výzkum a spolupráci organizací a univerzitní sféry.
 • UTB ve Zlíně, FaME – Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu (ředitel, 2008-2010)
  • Vedl jsem projekty spolupráce ve výzkumu v ČR a v rámci EU v oblasti klastrů, managementu znalostí a intelektuálního kapitálu.
 • Masarykova univerzita v Brně – PARTSIP – Partnerská síť informačních profesionálů (lektor, 2009-2011)
  • Přednášel jsem o inovacích, strategiích a managementu znalostí pro informační profesionály.
 • A.T.Kearney & IMP3rove – Benchmarking inovační výkonnosti malých a středních podniků v ČR (manažer projektu, konzultant, 2009-2011)
  • Asistoval jsem MSP během specifického procesu benchmarkingu inovační výkonnosti, rozvíjel s nimi strategie v oblasti inovací a připravoval případové studie do mezinárodní publikace.
 • European Commission – ECPG – European Cluster Policy Group (expertní člen ECPG za ČR, 2010-2011)
  • S experty z dalších zemí EU jsem se podílel na přípravě strategie rozvoje klastrů pro Evropskou unii.
 • GFA – Improved SME Competitiveness and Innovation, Srbsko  (mentor konzultantů, 2011-2014)
  • Byl jsem mentorem při rozvoji poradců a konzultantů pro malé a střední podniky v Srbsku, v projektu rozvoje jejich konkurenceschopnosti.

Zákazníci a spolupráce

(Spolu)pracoval jsem a (spolu)pracuji se zákazníky z průmyslu, školství a veřejné správy, ve výrobě i službách. Spolupracuji také s vybranými vzdělávacími institucemi a organizacemi.

Share This