Když v roce 1993 vyšel v Knižním klubu překlad knihy Davida J. Schwartze The Magic of Thinking Big, měla kniha český název Myslete velkoryse (podtitul: Budete mít úspěch).

Autorem knihy, o níž je následující článek je Michael Port* – heroický řečník a marketingový konzultant, zaměřený na malé a střední podniky. V roce 2013 jsem podepisoval jeho The Think Big Manifesto a měl jsem stále slovo velkorysost v hlavě. Dnes mám pocit, že se k anglickému „think big“ nebo „big thinking“ více hodí VELKOMYSLNOST – buďte velkomyslní. Proto bych Portovu knihu přeložil jako

Manifest velkomyslnosti.

*(V zahraničí na konferencích jsem se párkrát potkal s Michaelem Porterem, profesorem z Harvardu a „guru“ v oblasti strategie, strategického myšlení a propagátora nového přístupu ke strategii ve zdravotnictví. I jeho myšlenky na mém webu a blogu jistě zazní.)

V článku jsem zvolil „velkomyslnost“. Jaký vnímáte rozdíl mezi „velkorysostí“, „velkomyslností“ a „myšlením ve velkém“?

Vítejte ve světě BIG THINKING

Velkomyslnost znamená naplno vyjádřit sebe sama, tváří v tvář všem silám, které se spiknou, aby oslabily náš pohon** a zmařily naše úsilí; velkomyslnost je o naší touze a vášni být/stát se tím nejlepším, kým můžeme být.

** (Pohon jsem použil podle překladu knihy Daniela H. Pinka „Drive“. Pod názvem „Pohon – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!“ vyšla v roce 2011 v češtině).

Port se přiznává, že chce, aby kniha byla „manifestem revoluce velkomyslnosti“ (s. 15). Věří, že každý z nás chceme více, než jen zlepšit naše osobní životy. „Pouze manifest opravdu odpovídá naší touze udělat náš svět tím nejlepším. Nezměníme-li svět, kdo to udělá za nás?“ (s.16-17). V touze po manifestu Port připomíná Brendona Burcharda. Akorát s manifestem přišel dříve a má konkrétnější a srozumitelnější představu než Brendon. Časově Michael Port a jeho knižní manifest koliduje s dobou vzniku Holstee manifestu (2009).

Port vidí svůj manifest jako osobní, profesní i politický. To poznání se zdá být jednoduché a je přitom do určité míry (aktuálně) pesimistické – my sami sobě jsme překážkou dělat v našem světě velkomyslnější věci.

Vzpomínám si, že jsem nedávno na Facebooku sdílel citát Alberta Schweitzera – „Člověk je chytré zvíře, které se chová jako imbecil.“ Víte proč se mi líbí? Protože sarkasmus a ironie nám dávají daleko větší pocit bezpečí. Chce nás udržet v zóně pohodlí (sarkasticky – „v teple a smrádečku“). Dává jen pocit zdánlivé revolty, sounáležitosti apod.

Svůj názor Michael Port v tomto smyslu jasně formuluje:

„…nestojí za to předstírat, že nemáme důležité aspirace, protože se příliš obáváme, že se nám někdo vysměje, že selžeme, proto máme obecně strach opustit svou zónu pohodlí a místo toho říkáme, že nechceme zase tak moc uspět“ (s. 23).

Naštěstí ne všichni. Aby takových, kteří to vidí jinak, bylo víc, k tomu se odhodlal autor sepsat svůj manifest – a žít podle něj.

Pokud o 5 let později Brendon Burchard přišel se stejnou „skepsí“ ve smyslu, že jsme někde poztráceli svou osobní svobodu, zdá se, že žádný masový úprk k velkomyslnému myšlení se nekonal. Přitom, jak popisuje Michael Port, velkomyslnost je snadná. A také obtížná. Snadnější část spočívá v tom co je mottem společnosti Nike – „Just Do It“. Prostě to udělej. Obtížnější část velkomyslnosti představuje to, jak každodenně zpracováváme naše vlastní „malé“ myšlenky, spolu s myšlenkami druhých, které se snaží útočit na naše Sebe-vědomí a sebedůvěru. Domnívám se, že v boji proti této malomyslnosti potřebujeme každý z nás aktivovat některý z archetypů – kupříkladu Bojovníka a Mudrce. Někdo možná Blázna. Pokud se to podaří, jsme Králi a Královnami.

Na rozdíl od Burcharda, Port jednoznačně trvá na tom, že není guru, že je pouze (technicky vzato) autorem textu manifestu. Proto velmi frekventovaně používá slova MY a NÁŠ. Má to motivační podtext, kterým se snaží čtenáře vyburcovat.

Aby nedošlo k omylu, že začít s velkomyslností je nadlidský úkol, zde je pár tipů, jak se dá začít:

 • Zhubněte
 • Začněte studovat
 • Nastartujte své vlastní podnikání
 • Změňte práci
 • Staňte se na nějakou dobu dobrovolníkem
 • Adoptujte dítě
 • Objevte znovu lásku k životu
 • Angažujte se v politice (ne v hospodě)
 • Zvelebte svůj byt/dům
 • Začněte cvičit
 • Meditujte
 • Uběhněte 5 km, 10 km, půlmaraton, maraton…

Vraťte do hry své ambice, své odhozené a ztracené cíle. Odvalte balvan ze svého SRDCE.

Alternativní pohled Robina Sharmy, autora série knih s mnichem, který prodal své ferrari: „Snění je skvělé, avšak velkomyslné myšlenky samy o sobě nevybudují podnikání, nezaplatí tvé účty nebo z tebe neudělají člověka, o němž ve svém srdci víš, jaký může být.“

Obr. 1 – Obálka knihy The Think Big Manifesto od Michaela Porta.

Zdroj: Amazon

Manifest velkomyslnosti

Pro inspiraci jsem přeložil shrnutí Michaelova manifestu (s.164-166), který zahrnuje 10 bodů. Je to v „mužské“ verzi.
1. Prohlášení, týkající se jádra: Za něčím si stůjte
 • Zjistím, za čím si stojím prostřednictvím koordinovaného procesu sebedotazování a zkoumání, abych objevil své jádro, to, kým skutečně jsem.
 • Zveřejním to, za čím si stojím.
 • Každý den se učiním viditelně zodpovědným vůči liteře i duchu toho, za čím si stojím.
2. Prohlášení, týkající se nezávislosti: Zavrhněte posuzování
 • Smířím se s tím, kým jsem teď, neboť vím, že i teď jsem dost dobrý.
 • Využiji své vrozené talenty a Dary k tomu, abych ve světě vykonal velké věci.
 • Nevzdám se tváří v tvář strachu, ani nedůvěře druhých.
3. Prohlášení, týkající se spolupráce: Spolupracujte
 • Budu člověkem, s nímž ostatní chtějí spolupracovat.
 • Budu s ostatními spolupracovat bez skrytých nebo sobeckých záměrů, na dosažení našich vzájemných cílů, ve službě tomu, za čím si každý z nás stojí.
4. Prohlášení, týkající se nepohodlí: Pohodlně se usaďte v zóně nepohodlí
 • Nebudu usilovat o kontrolu.
 • Zviditelním své poslání, učiním k jeho naplnění sliby a přijmu riziko k naplnění svých závazků.
5. Prohlášení, týkající se slibů: Slibte a splňte
 • Budu autentickým člověkem, jedním z těch, na něž se druzí mohou spolehnout.
 • Učiním tvrdé sliby, které mě posouvají na hranice mých schopností.
 • Nebudu se je „snažit splnit“. Splním je.
6. Prohlášení, týkající se pokory: Podvolte se autoritě a buďte autoritou
 • Jsem zde, abych se učil.
 • Budu záměrně vyhledávat moudré a opravdové učitele a předložím jejich autoritě svá omezení, která vytvářím při naplňování svých cílů.
7. Prohlášení, týkající se integrity: Žijte v Celistvosti
 • Budu jednat ve shodě se svým posláním v soukromí i na veřejnosti.
 • Budu jednat v duchu, světle a službě toho, za čím si stojím.
8. Prohlášení, týkající se práce: Pracujte (tvrdě)
 • Jsem bojovník.
 • Budu trénovat, abych byl silný psychicky, intelektuálně a fyzicky, abych měl odvahu dělat velké věci, kterých jsem schopen.
9. Prohlášení, týkající se zábavy: Bavte se
 • Budu přijímat chaos i radost.
 • Nechám odejít falešný pocit kontroly a vysměji se neviditelné absurditě existence, především té své.
10. Prohlášení o „teď“: Proveďte revoluci času (přestaňte čekat na Godota)
 • Budu teď. Jsem teď.
 • Nebudu čekat na druhé, ve falešném bezpečí výmluv a odkládání.
 • Udělám to teď.

Na Godota se nečeká

V průběhu času od vydání manifestu Michael Port opravdu na Godota nečekal – rozvinul svůj byznys. Vytvořil propracovanou koučovací platformu pro marketingový koncept Book Yourself Solid zaměřený na podnikatele typu OSVČ nebo malé firmy, vč. softwarových řešení. Revoluci velkomyslnosti i manifest převedl do komunikace a sdílení na sociálních sítích a určité formy „one man show“. Ze svého webu udělal rozcestník. Nyní se hodně angažuje ve výcviku řečníků. Nevystupuje v pozici guru (i když marketingovým guru v podstatě je) a samozřejmě drží se americké zásady vystupování v televizních pořadech apod. Patří k otevřeným autorům a inspirátorům, ale ne těm, kteří nabízí instantní 1-2-3 řešení.

Oslovil mě text a duch tohoto manifestu. Myslím, že může inspirovat řadu lidí.

Obr. 2 – Principy Manifestu velkomyslnosti.

Zdroj: Think Big Manifesto

Otázky pro vás

Vždy je to jen na každém z nás, jak se na věci díváme a co si z různých inspirací vezmeme pro naše SRDCE.

Znáte to. AKCE není na autorovi, nýbrž na čtenáři.

 • Co pro vás velkomyslnost znamená?
 • Jak velkomyslní chcete být? (bodů v manifestu je 1-10, stejně jako na škále)
 • Jak velkomyslní jste teď?
 • Co s tím uděláte?

 

Literatura:

 • PORT, M.: The Think Big Manifesto. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009. 166 s. ISBN 978-0-470-43237-2.

Kontaktuje mě

2 + 15 =

Tento příspěvek byl původní součástí mého blogu Život 50+, který fungoval od 3/2015 do 3/2016 na platformě webu 2.0.

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Jsme více než si myslíme, že známe.

Můžeme udělat více než si myslíme, s méně než si myslíme.

Budeme (to znamená, že ty také) velkomyslnější v tom, kdo jsme a co nabízíme.

Taková velkomyslnost se však musí odehrát teď, dnes, zítra a napořád.“

(Michael Port)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma osobního a organizačního lídrovství zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This