autor: | 8.10.2015 | Knihovna

V příspěvku, věnovaném publikaci Brendona Burcharda The Charge, jsem v závěru zmínil jinou knihu s podobným přebalem. Nyní vám ji chci představit.

Kniha obsahuje více než 200 bibliografických referencí. Z toho vyplývá, že se její autor Tom Rath opírá o výsledky mnoha výzkumů a studií, aby čtenáři mohl dát fundovanou odpověď, jak energetizovat život.

V životě každého z nás nastávají chvíle, kdy nám „dojde šťáva“. V tu chvíli je užitečné vědět, o co se opřít, od čeho se odrazit, jak se opět nabít elánem a energií.

Kontext silných stránek

(Aby nedošlo k omylu) Tom Rath je pravnukem Donalda O. Cliftona (1924-2003), amerického psychologa, otce psychologie, založené na silných stránkách a praotce pozitivní psychologie. Clifton StrengthsFinder, hodnotící rámec silných stránek, který využívá Gallupův ústav, a který je zaměřen na silné stránky osobnosti, tvoří kontext také dalších Rathových knih – např. StrengthsFinder 2.0 nebo Strengths-Based Leadership.

Jako kouč miluji koncept založený na poznání silných stránek osobnosti. K dispozici je řada metodik, na jejichž představení dojde v nejbližší budoucnosti. Osobně preferuji přístup VIA. Stejně tak miluji pozitivní psychologii. A miluji také otázky k zamyšlení.

 • Jakou nejsmysluplnější věc jste vykonali minulý měsíc?
 • Přispívá práce, kterou děláte, ke zlepšování vašeho života?
 • Jaké jsou vaše unikátní talenty a schopnosti? Co umíte zvládnout daleko lépe než lidé, které znáte?

Tyto a podobné otázky na jedné straně Tom Rath provokuje ve čtenáři. Na druhé straně, dle relevantních studií, jeho vlastních experimentů a zkušeností naznačuje, kde hledat odpovědi. Kniha je výsledkem dlouholetého studia, dědictví a také vlastních zkušeností autora, který se již od Gallupova ústavu osamostatnil.

To, že nejsem byznysmen-tvrďák jsem věděl. Osobně jsem si testoval silné stránky u institutu VIA v listopadu 2013. Mé význačné silné stránky?

 • Láska k učení
 • Vůdcovství
 • Vděčnost
 • Láska
 • Týmová práce
 • Spiritualita

Nebylo jednoduché ten výsledek zpracovat. Vůbec nejde o žádnou SWOT analýzu jako ve strategickém managementu. Silné stránky definují to, kým jsme. Některé jsou více vyvinuté, jiné méně. Míře využití a potenciálu využití se věnuje ještě další systém, který jsem vyzkoušel. Proto jsem i v nejnovější knize Toma Ratha (vyšla v květnu 2015) vkládal naděje na prohloubení vhledu do zákulisí silných stránek.

Co má vlastně autor na mysli 3 energetizujícími klíči v životě člověka?

 1. Smysl (význam, účel)
 2. Interakci
 3. Energii

Tyto tři podmínky odlišuji den člověka prožitý se zápalem od „běžného dne“. V Rathově knize je to destilát více než 2 600 setříděných námětů a nápadů, jak zlepšit naši každodenní životní zkušenost. Do „destilace“ bylo zapojeno přes 10 tisíc lidí. Nejde o žádný zanedbatelný hlas a náhodný výsledek.

Zkuste si vzpomenout na den/situaci, kdy jste zažívali, že to co děláte má smysl pro někoho, s kým jste v tu chvíli vytvořili interakci. Nabilo vás to energií? Registroval jsem několik takových reakcí např. od přátel na Facebooku. Vypovídají o tom také sdílené zážitky z cest apod.

První dvě položky (smysl a interakce) samy o sobě nemusí být kdovíjak velké, aby měly dopad do položky č. 3 (energie našeho dne).

Pozitivní psychologie je studium štěstí. Psychologie se tradičně zaměřuje na dysfunkci – lidi s duševními chorobami nebo jinými problémy – a jak je léčit. Pozitivní psychologie, naopak, je pole, které zkoumá, jak mohou být obyčejní lidé šťastnější a žít naplněnějším životem.“

(Zdroj: Psychology Today)

Obr. 1 – Obálka knihy Toma Ratha.

Zdroj: Amazon

Smysl

Dělat něco, co přináší užitek ostatním, co má význam a smysl. Zdá se, že na této myšlence není nic zásadně nového. Zdůrazňuje ji spousta knih a seminářů o osobním rozvoji. Je podstatou hledání našeho poslání v životě. Promítá se zde poslání (mission statement) podniků a firem. Možná se ta myšlenka zdá tak banální či „samozřejmá“, že ji řada z nás podceňuje. Nebo naopak hledáme smysl příliš vysoko, hledáme nějaký „supersmysl“. Výzkumy přináší důkazy o tom, že je lepší cílit na „nízko visící ovoce“. Jak zdůrazňuje Tom Rath, malá vítězství utváří významný pokrok. Krok za krokem, jedním malým vítězstvím za druhým, vstříc postupnému pokroku a zlepšování.

Hledání smyslu (tak zní i název knihy Viktora Frankla, který přežil holocaust a stal se zakladatelem existenciální analýzy) je to, co činí život hodnotným a naplňujícím. Rath to opět podtrhuje poukazem na výzkumy, ukazující, že čím větší hodnotu přikládáme štěstí samému o sobě, tím osaměleji se můžeme cítit. Vytváříme-li smysluplné interakce, je to lepší pro všechny strany.

Alespoň heslovitě vám napoví názvy kapitol:

 • Utvářejte smysl prostřednictvím malých vítězství
 • Usilujte o život, svobodu a smysluplnost
 • Učiňte z práce účel, nejen místo
 • Najděte něco vyššího, než pouze hotové peníze
 • Zeptejte se, co svět potřebuje
 • Nezabředněte do obyčejného

Interakce

Díky interakcím jsme schopni vytvářet více pozitivních, než negativních momentů. „Žijte daným okamžikem“ – opět slova, jež zní jako otřepaná fráze. Pokud si okamžik prodloužíme na 3 sekundy, můžeme lépe vnímat interakce, které se v daných „okamžicích“ odehrávají – gesta, pohyby, úsměvy atd. Tyto okamžiky a interakce se kumulují do našich hodin, dnů, roků… a celého našeho života. To je důvod, proč se každý takový okamžik počítá. Během hodiny máme k takovým třísekundovým interakcím 1 200 příležitostí. Pokud jde o knihy, bylo pro mě toto vysvětlení, jak žít přítomným okamžikem, asi prvním opravdu smysluplným a konkrétním.

Obdobně tomu bylo i u pravidla buďte pozitivní z 80 %. Vždy jsem obtížně věřil na ryzí „pozitivní myšlení“, afirmace a podobné koncepty zcela bez výhrad. Rath dokládá výzkumy, podle nichž potřebujeme 3-5 pozitivních interakcí, abychom překonali jednu negativní. Doporučení je zřejmé – čím více komunikujeme o tom, co funguje, tím lépe. Ať už slovně nebo písemně. Upřímně – když si občas čtu komunikaci k některým „politickým tématům a krizím“, je to něco, co určitě člověčí baterii nenabije. Je to většinou šum (někteří mají rádi slovo „shit“), který baterie naopak vybíjí. Možná nabíjí „vybíječe“. Ale o těch kniha Toma Ratha není. Doporučuje se jim vyhýbat.

Ostatně, i zde výzkumy potvrzují to, co jste možná už četli či slyšeli. Svým způsobem jsme našim chováním a interakcemi souhrnem několika málo lidí, s nimiž se nejvíce stýkáme a trávíme nejvíce času.

A ještě názvy některých kapitol:

 • Buďte z 80% pozitivní
 • Začněte malými věcmi a mějte jasno
 • Dejte si pauzu a věnujte se vztahům
 • Dejte přednost zkušenostem a zážitkům
 • Vyhněte se sólo jízdě apod.

Obr. 2 – 3 energetizující klíče v životě člověka – smysl (význam, účel), interakce a energie.

Zdroj: Pixabay

Energie

Elán a energie je součástí mého konceptu SRDCE. Říká se, že zdraví máme pouze jedno. Jako logický se tedy jeví nadpis kapitoly Dejte své zdraví na první místo. Život je však plný paradoxů, znáte to. Nezbývá, než si sáhnout do svědomí a zeptat se:

Je u mě opravdu zdraví na prvním místě?

Jaká je vaše odpověď? Rozhodnout se pro něco (budu běhat), ještě nic neznamená. Počítají se až první kroky.

Velmi návodně zní nadpis další z kapitol – Naučte se chodit, než začnete běhat. Podle některých výzkumů stráví člověk během dne sezením průměrne 9,3 hodiny, tedy více času než spaním. Dokonce ani 30-60 minut cvičení denně pak nemusí stačit, pokud prosedíme zbytek dne. Doporučení? Přidejte ke své rutinní práci trochu aktivity. Tipy – porady ve stoje, vyřizování telefonátů za chůze apod. Každý v tomto může být kreativní.

Další rady Toma Ratha pro energetizaci našich dnů jsou tradiční (ostatně, těžko objevit něco nového) – správná strava, spánek, pohyb. Koneckonců i jedna z dřívějších Rathových knih mé příznačný název: Eat. Move. Sleep. How Small Choices Lead to Big Changes (Jezte. Hýbejte se. Spěte. Jak malé volby vedou k velkým změnám).

Takže…

Závěr je (a vždy bude) tradiční. Sami si volíme úhel pohledu. Pro někoho může být kniha plná starých pravd. Záleží, jestli se jimi řídíme nebo ne. Dnes mi manželka četla z Facebooku také jednu pravdu: „Buď chceš nebo nechceš. Ostatní jsou jen kecy!“ Pro někoho jiného mohou být tytéž pravdy nové nebo připomínající něco, co jsme ve shonu života zapomněli.

Protože jsem v kariéře „přičichl“ také k vědecké a výzkumné práci, ladí mi na knize přiznání výzkumných zdrojů. Je znát, že Rath má vědecké zázemí, ale není vědec-teoretik. Jako obvykle, provází i tuto publikaci v závěru řada všetečných, sebezpytujících otázek. Autor je kromě knihy uvedl i v samostatném doplňku (diskusní příručce), který si lze stáhnout zde [cit. 2015-10-05].

Mnozí považují „Are You Fully Charged?“ za nejlepší Tomovu knihu vůbec. K některé další (mám doma ještě dvě) se pravděpodobně dostanu v budoucnu. Všech Rathových knih se přitom prodalo více než 6 milionů výtisků. Tištěnou verzi knihy s pevnou vazbou si můžete (tradičně) objednat na Amazonu.

S knihou nebo bez můžete hledat své odpovědi např. na následující otázky:

 • Jaké jsou vaše „energetizační klíče“?
 • Co vás dokáže pozitivně „nakopnout“?
 • Jak se v každodenní práci upomínáte na to, co je jejím smyslem?
 • Kolikrát denně se usmějete na lidi kolem sebe?

Uvítám, když se podělíte o své odpovědi, názory a úhly pohledu v komentářích.

Literatura:

 • RATH, T.: Are You Fully Charged? The 3 Keys to Energizing Your Work And Life. 1 ed. Missionday / Silicon Guild, 2015. 240 s. ISBN 978-1-939714-03-9.

Kontaktuje mě

14 + 1 =

Tento příspěvek byl původní součástí mého blogu Život 50+, který fungoval od 3/2015 do 3/2016 na platformě webu 2.0.

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Každý den, kdy dovolíš, aby tě něco odvedlo od následování tvého snu, ztrácíš příležitost utvářet smysl tvého života.“

(Tom Rath)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma zajímavých knih a/nebo sebepoznání zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This