Něco o Liborovi

Jmenuji se Libor Friedel. Jsem muž 55+, Blíženec, introvert…, zvídavý lídr, který se stále rád učí.

Se zákazníky spolupracuji v rolích konzultanta, kouče nebo lektora, už od roku 1996.

Baví mě odhalovat, propojovat, zprostředkovávat a předávat různorodé myšlenky, perspektivy a souvislosti. Z nich se snažím utvářet ucelený pohled.

O Liborovi - Kdo jsem?

Za 55+ let životní Cesty a 25+ let profesní praxe, jsem prošel mnoha zákoutími, otevřel dveře různorodého poznání a zkušeností, doma i ve světě. Smysluplné a užitečné střípky zpracovávám a sdílím v rolích konzultanta, kouče a lektora. Tato profesní role od sebe důsledně odděluji. Po většinu času jsem tak činil a stále činím tváří v tvář. Postupně to zkouším také ve virtuálním a zkratkovitém světě webů, blogů a sociálních sítí.

ím čím jsem (byl) jsem (byl) rád.

V roce svých padesátin jsem poprvé absolvoval rituál, pro který se vžilo označení Vision Quest. Součástí mé vize muže, kráčejícího Cestou SRDCE je nahlížení na pestrobarevný svět z rozmanitých i protichůdných perspektiv. Sjednocuji tyto náhledy v Celistvý pohled a jsem v tom užitečný druhým. To je Dar, který jsem dostal do vínku. Využívám jej s Radostí a Elánem ve spolupráci s jednotlivci, týmy a organizacemi.

 

Libor Friedel - nahlížení na svět z více perspektiv

Jak VÁM mohu být užitečný a prospěšný?

Stojím po boku lidem při rozvoji osobního a organizačního lídrovství, formování a realizaci osobních i organizačních strategií, na cestě za smysluplnými cíli, uspokojivým skóre a excelencí.  

V praxi vytvářím prostor, inspiruji, podněcuji lidi a organizace při získávání, uplatnění a sdíleníznalostí a zkušeností, díky kterým dokáží vědomě poznat východiska, utvářet, odhalovat, prošlapávat a sledovat své vlastní, jedinečné strategie a Cesty k naplnění svých záměrů, cílů a vize, v rovnováze a souladu se svými talenty a silnými stránkami.

Jsem přesvědčen, že mnohé ze zkušeností ve firemním světě na Cestě organizace, lze přizpůsobit a použít na osobní úrovni při Cestě jednotlivce.

 

O Liborovi v roli konzultanta

Jsem konzultant… Inspiruji, podněcuji spolupráci a metodicky vedu k poznávání a objevování východisek, k lídrovství, odhalování vize, záměrů a cílů, k utváření a následování účinných strategií pro růst vyváženého skóre.

O Liborovi v roli kouče

Jsem kouč… Podporuji, dodávám odvahu a vytvářím bezpečný prostor, aby lidé byli sami (se) sebou a projevili kreativitu, silné stránky hodnoty, dary, emoce, osobní lídrovství a přiblížili se tomu, čím v podstatě jsou či chtějí být.

O Liborovi v roli lektora

Jsem lektor… Přibližuji principy, znalosti, nástroje, užitečné modely, dovednosti a zkušenosti pro smysluplné  lídrovství, vytváření a realizaci vyvážených a měřitelných strategií a směřování k excelenci.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE 

O co se mohu opřít já, abyste se o mě mohli opřít VY?

Nejsem tím, kdo „má všechno dávno vyřešené“ a nemusí se dál učit a rozvíjet. Učím se rád a uklidňuje mě vědomí, že jsem na své Cestě udělal spoustu chyb. Tyto zkušenosti mohu smysluplně zužitkovat ku prospěchu svých klientů – jednotlivců a organizací.

Při (spolu)práci s nimi a v jejich prospěch se mohu opřít o…

…osobní, autentickou VIZI, POSLÁNÍ a HODNOTY,

…rodinné ZÁZEMÍ, PODPORU a LÁSKU skvělé manželky Hanky, dcerky Moniky a dalších, které nosím ve svém srdci,

30 LET pestrých, užitečných profesních a životních ZKUŠENOSTÍ, informací, myšlenek a zdrojů,

…více než 11 000 HODIN přímé práce S rozmanitými ORGANIZACEMI a LIDMI u nás i ve světě,

…umění naslouchat, empatii a své SILNÉ STRÁNKY – lásku k učení, vůdcovství, humor, zvídavost, propojování myšlenek a lidí…,

ETICKÝ KODEX kouče a podporu International Coach Federation,

NEUSTÁLÉ vlastní zahraniční a tuzemské metodické VZDĚLÁVÁNÍ a ROZVOJ,

MOUDROST svých UČITELŮ a mentorů,

KOŘENY svého rodu a předky.

Znalostní zázemí a praxe k VAŠIM službám!

Od gymplu po MBA a vlastní firmy

Vystudoval jsem gymnázium v Ostravě a VUT v Brně. Titul MBA jsem získal v Sheffield Hallam University ve Velké Británii (2000). Lektorské práci jsem se učil s podporou British Know How Fund se stovkou vybraných kolegů během let 1994-1996. (Později jsem působil i jako prezident Asociace trenérů a konzultantů managementu). Má kvalifikace kouče dle standardů ICF pochází z Koučink akademie v Libchavách. Podnikám od roku 1991, řadu let jsem vedl vlastní obchodní firmy.

Lektor, konzultant a kouč, s praxí od roku 1996

V lektorské a konzultační profesi jsem se během let angažoval především ve strategickém řízení firem, řízení změn, „lean“ a procesních přístupech ke zlepšování efektivnosti a výkonnosti (vč. benchmarkingu), rozvoji klastrů a práci se znalostmi a intelektuálním kapitálem. Tato práce obnáší poznání celé řady metodik, konceptů, nástrojů a „technik“, které lidé v osobních nebo organizačních rolích mohou synergicky využít. Přednášel jsem na konferencích v mnoha zemích Evropy, v Jižní Africe, Kanadě a USA. Byl jsem za Českou republiku členem European Cluster Policy Group, která pro Evropskou komisi připravovala strategii rozvoje klastrů. Měl jsem i příležitost stát u zrodu Národní klastrové asociace.

V profesích konzultanta, kouče, lektora, moderátora a mentora jsem strávil více než 11 000 hodin přímé práce s klienty v několika stovkách firem z průmyslu a organizací veřejné správy i akademické sféry. Potkávám mnoho lidí v jejich firemních rolích (ředitel, mistr, vedoucí výroby, manažer kvality…). Lidé v těchto rolích a pozicích často chtějí „instantní polévku“ – rychlé, hotové a univerzální řešení nebo pravdy. V takových případech přijde velice k užitku pohled z více perspektiv a hledisek.

Koučování je naproti tomu příležitostí a možností spolupracovat s lidmi jak v jejich profesních rolích, tak zejména v osobních rolích, daleko autentičtěji. Umožňuje lépe rozvíjet osobní lídry.

Více na mém LinkedIn profilu.

Některé projekty, na nichž jsem se podílel

Vybrané projekty, které jsem vedl nebo se na nich podílel (nezahrnují „klasickou“ konzultační nebo lektorskou spolupráci s podniky).

 

 • CzechInvest – Program rozvoje dodavatelů I-III (konzultant, 2001-2006)
  • Pomáhal jsem rozvíjet firmy, aby byly konkurenceschopnými dodavateli, zejména v dodavatelských řetězcích automobilového a elektrotechnického průmyslu.
 • Sdružení oceňování kvality – Národní cena ČR za kvalitu (vedoucí hodnotitel, 2001-2014)
  • Vedl jsem hodnotitelské týmy a hodnotil komerční i veřejné organizace při jejich cestě s využitím EFQM Excellence Model.
 • Česká společnost pro jakost (ČSJ) – Benchmarking dodavatelů v automobilovém průmyslu (manažer projektu a konzultant, 2002-2005)
  • Prováděl jsem srovnávání výkonnosti firem podle metodiky BenchmarkIndex a moderoval s nimi zpracování akčních plánů a strategií zlepšování.
 • Moravskoslezský kraj – Databáze nejlepších praktik Moravskoslezského kraje I a II (konzultant, lektor, 2003-2004)
  • Zpracovával jsem příklady, případové studie a metodiky osvědčených praktik, technik a nástrojů pro využití k učení a rozvoji organizací.
 • CzechInvest – Benchmarking dodavatelů v automobilovém průmyslu (vedoucí konzultant, 2005-2006)
  • Prováděl jsem sběr dat a srovnávání výkonnosti firem podle metodiky BenchmarkIndex a moderoval s nimi zpracování akčních plánů a strategií zlepšování.
 • CzechInvest – Národní registr poradců (hodnotitel, 2005-2007)
  • Hodnotil jsem konzultanty a poradce před jejich zařazením do registru.
 • CzechInvest – Český benchmarkingový index (expert, 2006)
  • Prováděl jsem benchmarking malých a středních podniků s metodikou BenchmarkIndex a rozvíjel s nimi akční plány a strategie zlepšování.
 • VŠE Praha a ČSJ – Zlepšování veřejné správy s využitím modelu CAF (partner projektu, lektor, 2006)
  • Vzdělával jsem zástupce veřejné správy v oblasti strategií, lídrovství a vhodných nástrojů podle Všeobecného hodnotícího rámce (modelu CAF).
 • CzechInvest – Program rozvoje malých a středních podniků (registrovaný poradce, 2006)
  • Konzultoval jsem a pomáhal rozvíjet vybrané malé a střední firmy na základě zjištění a výsledků jejich benchmarkingu s využitím BenchmarkIndex.
 • UTB ve Zlíně, FaME – Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu (manažer pro zahraniční vztahy, 2007-2008)
  • Rozvíjel jsem vztahy a kontakty pro mezinárodní výzkum a spolupráci organizací a univerzitní sféry.
 • UTB ve Zlíně, FaME – Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu (ředitel, 2008-2010)
  • Vedl jsem projekty spolupráce ve výzkumu v ČR a v rámci EU v oblasti klastrů, managementu znalostí a intelektuálního kapitálu.
 • Masarykova univerzita v Brně – PARTSIP – Partnerská síť informačních profesionálů (lektor, 2009-2011)
  • Přednášel jsem o inovacích, strategiích a managementu znalostí pro informační profesionály.
 • A.T.Kearney & IMP3rove – Benchmarking inovační výkonnosti malých a středních podniků v ČR (manažer projektu, konzultant, 2009-2011)
  • Asistoval jsem MSP během specifického procesu benchmarkingu inovační výkonnosti, rozvíjel s nimi strategie v oblasti inovací a připravoval případové studie do mezinárodní publikace.
 • European Commission – ECPG – European Cluster Policy Group (expert, člen ECPG za ČR, 2010-2011)
  • S experty z dalších zemí EU jsem se podílel na přípravě strategie rozvoje klastrů pro Evropskou unii.
 • GFA – Improved SME Competitiveness and Innovation, Srbsko  (mentor konzultantů, 2011-2014)
  • Byl jsem mentorem při rozvoji poradců a konzultantů pro malé a střední podniky v Srbsku, v projektu rozvoje jejich konkurenceschopnosti.

Pražský hrad, předávání Národních cen kvality ČR 2015. Vítěz Ceny Rady kvality ČR za publicistický přínos v oblasti kvality.

Share This