O Liborovi

Jmenuji se Libor Friedel. Jsem muž 55+, Blíženec, introvert…, zvídavý lídr, který se rád učí.

Se zákazníky spolupracuji v rolích konzultanta, kouče a/nebo lektora, už od roku 1996.

Baví mě odhalovat, propojovat, zprostředkovávat a předávat různorodé myšlenky, perspektivy a souvislosti. Z nich se snažím utvářet ucelený pohled.

O Liborovi - Kdo jsem?

Za 55+ let životní Cesty a 25+ let profesní praxe, jsem prošel mnoha zákoutími, otevřel dveře různorodého poznání a zkušeností, doma i ve světě. Smysluplné a užitečné střípky zpracovávám a sdílím v rolích konzultanta, kouče a lektora. Tato profesní role od sebe důsledně odděluji. Po většinu času jsem tak činil a stále činím tváří v tvář. Postupně to zkouším také ve virtuálním a zkratkovitém světě webů, blogů a sociálních sítí.

ím čím jsem (byl) jsem (byl) rád.

V roce svých padesátin jsem poprvé absolvoval rituál, pro který se vžilo označení Vision Quest. Součástí mé vize muže, kráčejícího Cestou SRDCE je nahlížení na pestrobarevný svět z rozmanitých i protichůdných perspektiv. Sjednocuji tyto náhledy v Celistvý pohled a jsem v tom užitečný druhým. To je Dar, který jsem dostal do vínku. Využívám jej s Radostí a Elánem ve spolupráci s jednotlivci, týmy a organizacemi.

 

Libor Friedel - nahlížení na svět z více perspektiv

Jak VÁM mohu být užitečný a prospěšný?

Stojím po boku lidem při rozvoji osobního a organizačního lídrovství, formování a realizaci osobních i organizačních strategií, na cestě za smysluplnými cíli, uspokojivým skóre a excelencí.  

V praxi vytvářím prostor, inspiruji, podněcuji lidi a organizace při získávání, uplatnění a sdíleníznalostí a zkušeností, díky kterým dokáží vědomě poznat východiska, utvářet, odhalovat, prošlapávat a sledovat své vlastní, jedinečné strategie a Cesty k naplnění svých záměrů, cílů a vize, v rovnováze a souladu se svými talenty a silnými stránkami.

Jsem přesvědčen, že mnohé ze zkušeností ve firemním světě na Cestě organizace, lze přizpůsobit a použít na osobní úrovni při Cestě jednotlivce.

 

O Liborovi v roli konzultanta

Jsem konzultant… Inspiruji, podněcuji spolupráci a metodicky vedu k poznávání a objevování východisek, k lídrovství, odhalování vize, záměrů a cílů, k utváření a následování účinných strategií pro růst vyváženého skóre.

O Liborovi v roli kouče

Jsem kouč… Podporuji, dodávám odvahu a vytvářím bezpečný prostor, aby lidé byli sami (se) sebou a projevili kreativitu, silné stránky hodnoty, dary, emoce, osobní lídrovství a přiblížili se tomu, čím v podstatě jsou či chtějí být.

O Liborovi v roli lektora

Jsem lektor… Přibližuji principy, znalosti, nástroje, užitečné modely, dovednosti a zkušenosti pro smysluplné  lídrovství, vytváření a realizaci vyvážených a měřitelných strategií a směřování k excelenci.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE 

O co se mohu opřít já, abyste se o mě mohli opřít VY?

Nejsem tím, kdo „má všechno dávno vyřešené“ a nemusí se dál učit a rozvíjet. Učím se rád a uklidňuje mě vědomí, že jsem na své Cestě udělal spoustu chyb. Tyto zkušenosti mohu smysluplně zužitkovat ku prospěchu svých klientů – jednotlivců a organizací.

Při (spolu)práci s nimi a v jejich prospěch se mohu opřít o…

…osobní, autentickou VIZI, POSLÁNÍ a HODNOTY,

…rodinné ZÁZEMÍ, PODPORU a LÁSKU skvělé manželky Hanky, dcerky Moniky a dalších, které nosím ve svém srdci,

30 LET pestrých, užitečných profesních a životních ZKUŠENOSTÍ, informací, myšlenek a zdrojů,

…více než 11 000 HODIN přímé práce S rozmanitými ORGANIZACEMI a LIDMI u nás i ve světě,

…umění naslouchat, empatii a své SILNÉ STRÁNKY – lásku k učení, vůdcovství, humor, zvídavost, propojování myšlenek a lidí…,

ETICKÝ KODEX kouče a podporu International Coach Federation,

NEUSTÁLÉ vlastní zahraniční a tuzemské metodické VZDĚLÁVÁNÍ a ROZVOJ,

MOUDROST svých UČITELŮ a mentorů,

KOŘENY svého rodu a předky.

Znalostní zázemí a praxe k VAŠIM službám!

Od gymplu po MBA a vlastní firmy

Vystudoval jsem gymnázium v Ostravě a VUT v Brně. MBA jsem dokončil na Sheffield Hallam University ve Velké Británii v roce 2000. Lektorské práci jsem se učil s podporou British Know How Fund, se stovkou vybraných kolegů, během let 1994-1996. Později jsem působil i jako prezident Asociace trenérů a konzultantů managementu, člen předsednictva České společnosti pro jakost nebo prezident Rotary Clubu Ostrava.. Má kvalifikace kouče dle standardů ICF pochází z Koučink akademie v Libchavách. Podnikám od roku 1991, řadu let jsem vedl vlastní obchodní firmy.

Lektor, konzultant a kouč, s praxí od roku 1996

V lektorské a konzultační profesi se během let angažuji především ve strategickém řízení firem, řízení změn, „lean“ a procesních přístupech ke zlepšování efektivnosti a výkonnosti (vč. benchmarkingu). Zabýval jsem se rozvojem klastrů a výzkumnou činností v managementu znalostí a měření intelektuálního kapitálu. Tato práce obnáší poznání celé řady metodik, konceptů, nástrojů a „technik“, které lidé v osobních nebo organizačních rolích mohou synergicky využít. Protože jsem generalista, má přednost spočívá ve strategickém propojování a vnímání kontextu. Přednášel jsem na konferencích v mnoha zemích Evropy, v Jižní Africe, Kanadě a USA. Byl jsem za Českou republiku členem European Cluster Policy Group, která pro Evropskou komisi připravovala strategii rozvoje klastrů v Evropě. Měl jsem i příležitost stát u zrodu Národní klastrové asociace i zabývat se výzkumem tzv. „znalostních klastrů“.

V profesích konzultanta, kouče, lektora, moderátora a mentora, jsem strávil více než 11 000 hodin přímé práce s klienty, v několika stovkách firem z průmyslu a organizací veřejné správy i akademické sféry. Potkávám mnoho lidí v jejich firemních rolích (ředitelé, mistři, vedoucí výroby, manažeři kvality, majitelé MSP…). Lidé v těchto rolích a pozicích mnohdy chtějí „instantní polévku“ – rychlé, hotové a univerzální řešení nebo pravdy. V takových případech přijde velice k užitku pohled z více perspektiv a hledisek. Podniky a organizace vnímám jako živé organismy a příliš nevěřím na jediná správná a univerzální řešení. Ani jsem se za svou praxi s ničím takovým popravdě nesetkal.

Koučování je naproti tomu příležitostí a možností spolupracovat s lidmi jak v jejich profesních rolích, tak zejména v osobních „rolích“, daleko autentičtěji. Umožňuje lépe rozvíjet osobní lídry, osobní životní strategie a vytvářet dobré osobní předpoklady pro naplňování profesních rolí, např díky práci s vizí, posláním, hodnotami a silnými stránkami.

Další informace najdete i na mém profilu LinkedIn.

Některé projekty, na nichž jsem se podílel

Vybrané projekty, které jsem vedl nebo se na nich podílel (nezahrnují „klasickou“ konzultační nebo lektorskou spolupráci s podniky).

 

 • CzechInvest – Program rozvoje dodavatelů I-III (konzultant, 2001-2006)
  • Pomáhal jsem rozvíjet firmy, aby byly konkurenceschopnými dodavateli, zejména v dodavatelských řetězcích automobilového a elektrotechnického průmyslu.
 • Sdružení oceňování kvality – Národní cena ČR za kvalitu (vedoucí hodnotitel, 2001-2014)
  • Vedl jsem hodnotitelské týmy a hodnotil komerční i veřejné organizace při jejich cestě s využitím EFQM Excellence Model.
 • Česká společnost pro jakost (ČSJ) – Benchmarking dodavatelů v automobilovém průmyslu (manažer projektu a konzultant, 2002-2005)
  • Prováděl jsem srovnávání výkonnosti firem podle metodiky BenchmarkIndex a moderoval s nimi zpracování akčních plánů a strategií zlepšování.
 • Moravskoslezský kraj – Databáze nejlepších praktik Moravskoslezského kraje I a II (konzultant, lektor, 2003-2004)
  • Zpracovával jsem příklady, případové studie a metodiky osvědčených praktik, technik a nástrojů pro využití k učení a rozvoji organizací.
 • CzechInvest – Benchmarking dodavatelů v automobilovém průmyslu (vedoucí konzultant, 2005-2006)
  • Prováděl jsem sběr dat a srovnávání výkonnosti firem podle metodiky BenchmarkIndex a moderoval s nimi zpracování akčních plánů a strategií zlepšování.
 • CzechInvest – Národní registr poradců (hodnotitel, 2005-2007)
  • Hodnotil jsem konzultanty a poradce před jejich zařazením do registru.
 • CzechInvest – Český benchmarkingový index (expert, 2006)
  • Prováděl jsem benchmarking malých a středních podniků s metodikou BenchmarkIndex a rozvíjel s nimi akční plány a strategie zlepšování.
 • VŠE Praha a ČSJ – Zlepšování veřejné správy s využitím modelu CAF (partner projektu, lektor, 2006)
  • Vzdělával jsem zástupce veřejné správy v oblasti strategií, lídrovství a vhodných nástrojů podle Všeobecného hodnotícího rámce (modelu CAF).
 • CzechInvest – Program rozvoje malých a středních podniků (registrovaný poradce, 2006)
  • Konzultoval jsem a pomáhal rozvíjet vybrané malé a střední firmy na základě zjištění a výsledků jejich benchmarkingu s využitím BenchmarkIndex.
 • UTB ve Zlíně, FaME – Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu (manažer pro zahraniční vztahy, 2007-2008)
  • Rozvíjel jsem vztahy a kontakty pro mezinárodní výzkum a spolupráci organizací a univerzitní sféry.
 • UTB ve Zlíně, FaME – Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu (ředitel, 2008-2010)
  • Vedl jsem projekty spolupráce ve výzkumu v ČR a v rámci EU v oblasti klastrů, managementu znalostí a intelektuálního kapitálu.
 • Masarykova univerzita v Brně – PARTSIP – Partnerská síť informačních profesionálů (lektor, 2009-2011)
  • Přednášel jsem o inovacích, strategiích a managementu znalostí pro informační profesionály.
 • A.T.Kearney & IMP3rove – Benchmarking inovační výkonnosti malých a středních podniků v ČR (manažer projektu, konzultant, 2009-2011)
  • Asistoval jsem MSP během specifického procesu benchmarkingu inovační výkonnosti, rozvíjel s nimi strategie v oblasti inovací a připravoval případové studie do mezinárodní publikace.
 • European Commission – ECPG – European Cluster Policy Group (expert, člen ECPG za ČR, 2010-2011)
  • S experty z dalších zemí EU jsem se podílel na přípravě strategie rozvoje klastrů pro Evropskou unii.
 • GFA – Improved SME Competitiveness and Innovation, Srbsko  (mentor konzultantů, 2011-2014)
  • Byl jsem mentorem při rozvoji poradců a konzultantů pro malé a střední podniky v Srbsku, v projektu rozvoje jejich konkurenceschopnosti.

Pražský hrad, předávání Národních cen kvality ČR 2015. Vítěz Ceny Rady kvality ČR za publicistický přínos v oblasti kvality.

Share This