Literatura

Bibliografie z článků na blogu

„Jediným místem, o němž musíte absolutně přesně vědět kde se nachází, je vaše knihovna.“

(Albert Einstein)

Bibliografie přináší přehled knih, které jsou mezi použitou a/nebo doporučenou literaturou, obvykle uvedenou pod články na blogu. Pokud chcete nějaký článek z blogu citovat, zde jsou pravidla

Bibliografie – Schéma citace z webu/blogu (obecně):

 • Tvůrce (autor). Název příspěvku. In: Název webové stránky. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Bibliografie – Příklad citace článku z blogu Libora Friedela:

 • FRIEDEL, Libor. 1x CO…? 3x PROČ…? In: Blog Libora Friedela [online]. 23.4.2019 [cit. 18.5.2019]. Dostupné z: https://www.liborfriedel.cz/1x-co-3x-proc.

Následující přehled literatury (bibliografie) je seřazen v abecedním pořadí podle příjmení autorů.

Bibliografie – Autoři A-CH

 • ACHOR, Shawn. Before Happiness: The 5 Hidden Keys to Achieving Success, Spreading Happiness, And Sustaining Positive Change. New York: Crown Business, 2013. 272 s. ISBN 978-0-7704-3673-5.
 • ACHOR, Shawn. Výhoda spokojenosti: 7 principů pozitivní psychologie, které jsou hnací silou úspěchů a výkonnosti v práci. Olomouc: Anag, 2014. 222 s., ISBN 978-80-7263-882-6.
 • ALLEN, David. Mít vše hotovo – Jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. Brno: Jan Melvil Publishing, 2008. 256 s. ISBN 978-80-903912-8-4.
 • ARGYRIS, Chris, SCHÖN, Donald, A. Organizational learning: A theory of action perspective. Boston: Addison-Wesley, 1978. 356 s. ISBN 978-0-2010-0174-7.
 • ATTWOOD, Janet, B., ATWOOD, Chris. The Passion Test: The Efortless Path to Discovering Your Destiny. Fairfield: 1st World Publishing, 2006. 230 s. ISBN 1595408355.
 • BABAUTA, Leo. Zen a hotovo – Zcela jednoduchý systém osobní produktivity. Brno: Jan Melvil Publishing, 2010. 126 s. ISBN 978-80-87270-03-5.
 • BARNABY, Brenda. Tajemství za Tajemstvím. Klíče k bestselleru Tajemství a nová odhalení ke zlepšení tvého života. Praha: Anag, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7263-583-2.
 • BARRETT, Richard. Liberating the Corporate Soul: Building a Visionary Organization. Wobum: Butterworth-Heinemann,1998. 246 s. ISBN 0-7506-7071-1.
 • BARRETT, Richard. The New Leadership Paradigm. Leading Self, Leading Others, Leading an Organization, Leading in Society. lulu.com, 2010. 532 s. ISBN 978-1-4457-1672-5.
 • BARRETT, Richard. The Values-Driven Organization: Unleashing Human Potential for Performance and Profit. Abingdon: Rutledge, 2014. 280 s. ISBN 978-0-415-81503-1.
 • BARRETT, Richard. A New Psychology of Human Well-Being: An Exploration of the Influence of Ego-Soul Dynamics on Mental and Physical Health. London: Richard Barrett Fulfilling Books, 2016. 254 s. ISBN 978-1-3265-9145-8.
 • BECK, Don E., COWAN, Christopher. C. Spiral Dynamics: Mastering Values Leadership and Change. Přepracované vyd. Malden: Wiley-Blackwell, 2005. 352 s. ISBN 978-1-4051-3356-2.
 • BLANK, Steve. The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win. 3. vyd. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020. ISBN 978-1-119-69035-1.
 • BOWEN, Will. A Complaint Free World – How to Stop Complaining and Start Enjoying the Life You Always Wanted. New York: Doubleday, 2007. 176 s. ISBN 978-0-385-52458-2.
 • BOWEN WIll. Svět bez stížností. Praha: Synergie, 2017. 223. s. ISBN 978-80-7370-493-3.
 • BRINKMANN, Svend. Stand Firm: Resisting the Self-Improvement Craze. Cambridge: Polity Press, 2017. 152 s. ISBN 978-1-5095-1426-7.
 • BROOKFIELD, Stephen D. Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. 294 s. ISBN 1-55542-356-6.
 • BRUCE, Alexandra. Odhalené Tajemství. Kompletní neautorizovaný průvodce Tajemstvím. Praha: Synergie Publishing, 2011. 269 s. ISBN 978-80-7370-193-2.
 • BURCHARD, Brendon. The Charge: Activating the 10 Human Drives that Make You Feel Alive. New York: FreePress, 2012. 254 s. ISBN 978-1-4516-6753-0.
 • BURCHARD, Brendon. The Motivation Manifesto: 9 Declarations to Claim Your Personal Power. New York: Hay House, 2014. 256 s. ISBN 978-1-4019-4807-8.
 • BYRNE, Rhodna. The Secret. Tajemství. Ikar: Praha, 2008. 216 s. ISBN 978-80-249-1008-6.
 • COOPER, Robert, G. Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch. 3. vyd. Cambridge: Basic Books. 2001. 448 s. ISBN 978-0-738-20463-5.
 • CORBETT, Dave, HIGGINS, Richard. Portfolio life: The New Path to Work, Purpose, and Passion After 50. San Francisco: Jossey-Bass, 2007. 191 s. ISBN 978-0-7879-8359-7.
 • COVEY, R. Stephen. 8. návyk . Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha: Management Press, 2005. 369 s. ISBN 80-7261-138-0.
 • COVEY, R. Stephen. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Aktualizované vydání, nový překlad. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-15-0.
 • COVEY, R. Stephen, MERRILL, Roger, A., MERRILL, Rebecca R. To nejdůležitější na první místo. Praha: Management Press, 2008. 374 s. ISBN 978-80-7261-187-4.
 • COVEY, R. Stephen, MERRILL, R. Rebeca. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Praha: Management Press, 2008. 347 s. ISBN 978-80-7261-176-8.
 • COVEY, R. Stephen. Vedení založené na principech. Praha: Management Press, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7261-202-4.
 • COVEY, M. R. Stephen, LINK, Greg. Chytrá důvěra. Vytváření prosperity, osobní energie a radosti ve světě plném nedůvěry. Praha: Management Press, 2012. 284 s. ISBN 978-80-7261-254-3.
 • COVEY, Sean. Sedm návyků úspěšných teenagerů: nejlepší průvodce na cestě ke šťastnému životu. Praha: FC Czech, 2010, 285 s. ISBN 978-80-254-7926-1.
 • COVEY, R. Stephen, WHITMAN, Bob, ENGLAND, Breck. Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech. Praha. Management Press a FC Czech. 125 s. ISBN 978-80-7261-2016-2.
 • COVEY, R. Stephen. I ve mě je lídr. Jak školy a rodiče po celém světě vedou děti k tomu, aby každé z nich bylo výjimečné. Praha: FC Czech, 2012. 253 s. ISBN 978-80-260-3087-4.
 • COVEY, R. Stephen, ENGLAND, Breck. Třetí alternativa: jak řešit obtížné životní problémy. Praha: FC Czech a Management Press, 2013. 480 s. ISBN 978-80-7261-256-7.
 • COVEY, R. Stephen. Sedm návyků spokojené rodiny. Praha: Management Press, 2017. 386 s. ISBN 978-80-7261-482-0.
 • COVEY, Sean. 7 návyků šťastných dětí. 3. vyd. Praha: FC Czech, 2017. 93 s. ISBN 978-80-905657-1-5.
 • COX, Elaine. Coaching Understood: A Pragmatic Inquiry into the Coaching Process. London: Sage Publications, 2013. 192 s. ISBN 978-0-85702-825-9.
 • CSIKSZENTMIHALYI, Mihalyi. Flow – O štěstí a smyslu života. 2. vyd. Portál: Praha, 2015. 326 s. ISBN 978-80-262-0918-8.
 • ČSJ. Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. Vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2016. 119 s. ISBN 978-80-02-02699-0.
 • de BONO, Edward. Šest klobouků aneb Jak myslet. Praha: Argo, 1997. 187 s. ISBN 80-7203-128-7.
 • DILTS, Robert. Changing Belief Systems with Neurolinguistic Programming. Capitola: Meta Publications, 1990. 221 s. ISBN 978-0-91-699024-4.
 • DREYER, Danny. ChiRunning – revoluční přístup k běhání bez námahy a zranění. Mladá Fronta: Praha, 2013. 273 s. ISBN 978-80-204-2691-8.
 • DWECK, Carol. Nastavení mysli. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. Praha: Jan Melvil Publishing. 2015. 303 s. ISBN 978-80-87270-72-1.
 • FREEMAN, R. Edward. Strategic Management: A Stakeholder Aproach. 2. vyd. New York: Cambridge University Press, 2010. 292 s. ISBN 978-0-521-15174-0.
 • GLADWELL, Malcolm. Outliars: The Story od Success. Dotisk. New York: Back Bay Books, 2011. 336 s. ISBN 978-0-316-03669-6.
 • GLADWELL, Malcolm. Mimo řadu – Anatomie úspěchu. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2015. 247 s. ISBN 978-80-265-0348-4.
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. 2. upr. vyd. Praha: Portál, 2018. 294 s. ISBN 978-80-262-1342-0.
 • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ. vyd. Praha: Columbus, 1997. 351 s. ISBN 80-85928-48-5.
 • GROSS, Stefan, F. Vztahová inteligence: schopnost a umění získat si lidi. Praha: Management Press, 2011. 254 s. ISBN 978-80-7261-236-9.
 • GUPTA, Sunil. Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business. Boston: Harvard Business Review Press, 2018. 288 s. ISBN 978-1-633-69268-8.
 • HALVORSON, Heidi, G. Succeed: How We Can Reach Our Goals. Reprint ed. New York: Plume (Penguin Group), 2012. 304 s. ISBN 978-0-452-29771-5.
 • HAMMER, Michael, HERSHMAN, Lisa, W. Rychleji, levněji, lépe: Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů. Praha: Management Press, 2013. 260 s. ISBN 978-80-7261-253-6.
 • HANDY, Charles. Druhá křivka. Jak neminout odbočku do budoucnosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2016. 220 s. ISBN 978-80-7261-401-1.
 • HARVARD BUSINESS REVIEW. The Clayton M. Christensen Reader. Boston: Harvard Business School Publishing, 2016. 224 s. ISBN 978-1-63369-479-8.
 • HBR’s 10 Must Reads on Change Management. Boston: Harvard Business School Publishing, 2011. 210 s. ISBN 978-1-4221-5800-5.
 • HBR’s 10 Must Reads on Innovation. Boston: Harvard Business School Publishing, 2013. 179 s. ISBN 978-1-4221-8985-6.
 • HBR’s 10 Must Reads on Leadership. Boston: Harvard Business School Publishing, 2011. 217 s. ISBN 978-1-4221-5797-8.
 • HERSEY, Paul, BLANCHARD, Kenneth, H., JOHNSON, Dewey, E. Management of Organizational Behavior. Leading Human Resources. 10. vyd. New York: Pearson, 2013. 360 s. ISBN 978-0-13-255640-8.
 • HITT, Michael, A., IRELAND, Duane, R., Hoskison, Robert, E. Strategic Management. Competitiveness and Globalization. 5. vyd. Mason: Thomson – South-Western, 2003. 438 s. a přílohy. ISBN 0-324-11479-6.
 • HOLIDAY, Ryan. Ego je váš nepřítel. Jak zkrotit přebujelé já a prosadit se. Praha: Management Press, 2017. 168 s. ISBN 978-80-7261-498-1.
 • HORWATH, Rich. Strategy for You: Building a Bridge to the Life You Want. Austin: Greenleaf Book, 2012. 160 s. ISBN 978-1-60832-251-0.
 • HUFF, Anne, S. Strategic Management: Logic and Action. New York: John Wiley & Sons, 2009. 432 s. ISBN 978-0-471-01793-6.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. a kol. The Innovator’s Method: Bringing the Lean Start-up into Your Organization. Boston: Harvard Business School Publishing, 2014. 288 s. ISBN 978-1-62527-146-4.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. a kol. Disrupting Class, Expanded Edition: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. New York: McGraw-Hill, 2016. 272 s. ISBN 978-0-07-174910-1.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Dotisk. Boston: Harvard Business School Publishing, 2013. 252 s. ISBN 978-1-4221-9602-1.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. a kol. The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Boston: Harvard Business School Press, 2011. 304 s. ISBN 978-1-4221-3481-8.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Boston: Harvard Business School Publishing, 2003. 301 s. ISBN 978-1-4221-9657-1.

 

Bibliografie – Autoři I-R

 • ISAACSON, Walter. Einstein: jeho život a vesmír. Praha: Paseka, 2018. 624 s. ISBN 978-80-7432-956-2.
 • JOHANNSON, Frans. The Click Moment: Seizing Opportunity in an Unpredictable World. New York: Penguin, 2012. 256 s. ISBN 978-0-670-92215-4.
 • JOHNSON, Gerry a kol. Exploring Corporate Strategy. Text and Cases. 11. vyd. Harlow: Pearson, 2017. 828 s. ISBN 978-1-292-14512-9.
 • KABAT-ZIN, Jon. Vědomí přítomnosti. Meditace bdělosti v každodenním životě. Olomouc: Votobia, 1996. 259 s. ISBN 80-85619-64-4.
 • KAKU, Michio. Budoucnost lidstva: náš úděl mezi hvězdami. Praha: Prostor, 2019. 453 s. ISBN 978-80-7260-423-4.
 • KAPLAN, S. Robert, NORTON, P. David. Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 322 s. ISBN 0-87584-651-3.
 • KAPLAN, S. Robert, NORTON, P. David. The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scoreard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston: Harvard Business School Press, 2001. 400 s. ISBN 1-57851-250-687584-6. (Kniha nebyl do češtiny přeložena.)
 • KAPLAN, S. Robert, NORTON, P. David. Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible OutcomesBoston: Harvard Business School Press, 2004. 454 s. ISBN 1-59139-134-2. (Kniha nebyl do češtiny přeložena.)
 • KAPLAN, S. Robert, NORTON, P. David. Using Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Boston: Harvard Business School Press, 2006. 300 s. ISBN 978-1-59139-690-1.
 • KIM, W., Ch., MAUBORGNE, Reneé. Strategie modrého oceánu. Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. 2. rozšířené a akt. vyd. Praha: Management Press, 2015. 283 s. ISBN 978-80-7261-295-6.
 • KIYOSAKI, Robert, T. Cashflow kvadrant: zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor – který kvadrant je pro vás nejlepší? Hodkovičky: Pragma, 2001. 290 s. ISBN 80-7205-853-3.
 • KOFMAN, Fred. Vědomý business. Integrita, úspěch a štěstí. Praha: Portál, 2010. 343 s. ISBN 978-80-7367-747-3.
 • KOCH, Robert. Pravidlo 80/20. Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. 2. akt. vyd. Praha: Management Press, 2008. 243 s. ISBN 978-80-7261-175-1.
 • KOGON, Kory, MERRILL, Adam, RINNE, Leena. Pět možností – Cesta k mimořádné produktivitě. Praha: Management Press, 2015. 222 s. ISBN 978-80-7261-251-2.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016. Praha: Česká společnost pro jakost, 2016. 136 s. ISBN 978-80-02-02642-6.
 • KOTTER, John, P. Přidejte na rychlosti! 8 urychlovačů transformace vaší firmy v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press, 2015. 147 s. ISBN 978-80-7261-301-4.
 • KOTTER, John, P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2. akt. vyd. Praha: Management Press, 2015. 228 s. ISBN 978-80-7261-314-4.
 • KOTTER, John, P. Vědomí naléhavosti: první a nejdůležitější krok realizace změny. Praha: Management Press, 2009. 221 s. ISBN 978-80-7261-193-5.
 • KOTTER, John, P., RATHGEBER, Holger, MUELLER, Peter. Náš ledovec se rozpouští: připravte se na změnu a úspěch za jakýchkoliv podmínek. Hodkovičky: Pragma, 2008. 155 s. ISBN 978-80-7349-100-0.
 • KOTTER, John, P., COHEN, Dan S. Srdce změny: skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace. Praha: Management Press, 2003. 200 s. ISBN 80-7261-095-3.
 • LALOUX, Frederic. Budoucnost organizací. Průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování. Praha: PeopleComm, 2016. 377 s. ISBN 978-80-87917-29-9.
 • LAO-C‘. Tao te ťing. Lao-c‘ o Tao a ctnosti. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2016. 107 s. ISBN 978-80-87430-58-3.
 • LÁSZLÓ, Ervin, GROF, Stanislav, RUSSEL, Peter. Revoluce vědomí. Transatlantický dialog. Praha: Carpe Momentum, 2013. 158 s. ISVB 978-80-905334-0-0.
 • LAUGHLIN, Terry. Plavání Total Immersion® – Revoluční metoda, díky níž může každý plavat rychleji a ladněji. Mladá Fronta: Praha, 2013. 235 s. ISBN 978-80-204-3142-4.
 • LIKER, Jeffrey, K. Tak to dělá Toyota. 14 zásad řízení největšího světového výrobce. Praha: Management Press, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7.
 • LOGAN, Dave a kol. Zrození kmenového vůdce. I firmy mají své kmeny. Praha: Synergie, 2014. 355 s. ISBN 978-80-7370-252-6.
 • MAGRETTA, Joan. Michael Porter jasně a srozumitelně: O konkurenci a strategii. Praha: Management Press, 2012. 231 s. ISBN 978-80-7261-251-2.
 • MAŘÍK, Vladimír a kol. Průmysl 4.0 – Výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press, 2016. 262 s. ISBN 978-80-7261-440-0.
 • MAXWELL, C. John. 5 úrovní leadershipu.  Praha: Pavel Dobrovský – Beta, 2012. 368 s. ISBN 978-80-7306-497-6.
 • McGEE, Paul. S.U.M.O. (Shut Up, Move On). Zmlkni a pokračuj – Jednoduchý průvodce, jak si vytvořit skvělý život a užít si ho. Praha: Ekopress, 2007. 140 s. ISBN 978-80-86929-27-9.
 • McGRATH, James, BATES, Bob. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxiPraha: Management Press, 2015. 261 s. ISBN 978-80-7261-382-3.
 • McGRATH, Rita, Gunther, GOURLAY, Alex. The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business. Boston: Harvard Business Review Press, 2013. 202 s. ISBN 978-1-4221-7281-0.
 • McGRATH, Rita, Gunther, CHRISTENSEN, Clayton. Seeing Around Corners: How to Spot Inflection Points in Business Before They Happen. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2019. 272 s. ISBN 978-0-358-23707-5.
 • MOGI, Ken. Ikigai: Japonská cesta k nalezení smyslu života. Hodkovičky: Pragma, 2018. 176 s. ISBN 978-80-7549-938-7.
 • MOLLER, Claus. Osobní kvalita, základ všech dalších kvalit.  Hillerod: Time Manager International, 1990. 191 s. ISBN 87-89264-51-7.
 • MÜHLFEIT, Jan, COSTI, Melina. Pozitivní leader. Jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Praha: Management Press, 2017. 364 s. ISBN 978-80-265-0591-4.
 • NELLES, Wilfried. Život nemá zpátečku. Evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 2010. 213 s. ISBN 80-85996-42-1.
 • OLSON, Jeff. The Slight Edge: Turning Simple Disciplines into Massive Success and Happiness. Rev. vyd. Lake Dallas: Success Books, 2011. 198 s. ISBN 978-1-935944-8-67.
 • OSTERWALDER, Alex. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2015. 278 s. ISBN 978-80-265-0425-2.
 • PANDA, Satchin. Cirkadiánní kód. Využijte přirozený rytmus svého těla pro zdraví, výkon a zhubnutí. Brno: Jan Melvil Publishing, 2020. 296 s. ISBN 978-80-7555-117-7.
 • PARKER, Geoffrey, G., Van ALSTYNE, Marshall, W., CHOUDARY, Sangeet Paul. Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You. New York: W. W. Norton & Co., 2016. 352 s. ISBN 978-0-393-35435-5.
 • PATON, Robert, A., McCALMAN, James. Change Management. A Guide to Effective Implementation. 3. vyd. Los Angeles: Sage, 2008. 418 s. ISBN 978-1-4129-1220-4.
 • PAUL, Richard, W., ELDER, Linda. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life. 2. vyd. New Jersey: Pearson FT Press, 2013. 480 s. ISBN 978-0-13-311528-4.
 • PINK, Daniel. Pohon. Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! Praha: Anag, 2011.187 s. ISBN 978-80-7263-671-6.
 • PLOTKIN, Bill. Příroda a lidská duše. Kultivace celistvosti a společenství v roztříštěném světě. Praha: Maitrea, 2013. 706 s. ISBN 978-80-87249-57-4.
 • PORT, Michael. The Think Big Manifesto.  Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. 166 s. ISBN 978-0-470-43237-2.
 • PORTER, Michael. Konkurenční výhoda: Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: Victoria Publishing, 1993. 626 s. ISBN 80-85605-12-0.
 • PORTER, Michael. Konkurenční strategie: Metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2.
 • RATH, Tom. Are You Fully Charged? The 3 Keys to Energizing Your Work And Life. Missionday / Silicon Guild, 2015. 240 s. ISBN 978-1-939714-03-9.
 • REEVES, Martin, HAANAES, Knut, SINHA, Janmejaya. Your Strategy Needs a Strategy: How to Choose and Execute the Right Approach. Boston: Harvard Business Review Press, 2015. 271 s. ISBN 978-1-62527-586-8.
 • RIES, Eric. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business, 2011. 320 s. ISBN 978-0-307-88789-4.
  • RIES, Eric. Lean Startup: Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Brno: BizBooks, 2015. 272. s. ISBN 978-80-265-0389-7.
 • RIES, Eric. Startup jako princip podnikání: Jak dosáhnout dlouhodobého růstu v moderní firmě. Praha: Management Press, 2019. 360 s. ISBN 978-80-7261-573-5.
 • REISS, Steven. Who Am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Behavior and Define Our Personality. New York: Jeremy P. Tarcher / Putnam, 2000. 280 s. ISBN 0-7865-1729-8.
 • REISS, Steven. The Normal Personality: A New Way of Thinking About People. New York: Cambridge University Press, 2009. 201 s. ISBN 978-0-521-70744-2.
 • ROBERTSON, Brian, J. Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World. New York: Henry Holt and Co, 2015. 238 s. ISBN 978-1-62779-428-2.

 

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s bonusy v češtině formou 5-ti denního e-mail minikurzu!

Nově také test VIA pro mládež 13-17 let (např. projekty středních škol).

Více informací k silným stránkám Values IAction.

Bibliografie – Autoři S-Ž

 • SELIGMAN, Martin. Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2015. 391 s. ISBN 978-80-249-2944-6.
 • SINEK, Simon. Začněte s PROČ. Jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. Brno: Jan Melvil, 2013. 255 s. ISBN 978-80-87270-55-4.
 • SISODIA, Rajendra, SHETH, Jagdish, N., WOLFE, David. Firms of Endearment: How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose. 2. vyd. Uper Saddle River: Pearson FT Press, 2014. 320 s. ISBN 978-0-13-338259-4.
 • SONNENBURG, Justin, SONNENBURG, Erica. Zdravá střeva. Poznejte tajemství mikrobioty a získejte dlouhodobou kontrolu nad svou váhou, náladou a zdravím. Brno: Jan Melvil Publishing, 2016. 279 s. ISBN 978-80-7555-999-9.
 • SORENSEN, Marilyn, J. Breaking the Chain of Low Self-Esteem. 2. vyd. Sherwood: Wolf Publishing, 2006. 231 s. ISBN 0-9664315-8-8.
 • SORENSEN, Marilyn, J. The Personal Workbook for Breaking the Chain of Low Self-Esteem: A Proven Program for Recovery from LSE. Sherwood: Wolf Publishing, 2002. 293 s. ISBN 0-9664315-3-7.
 • SPRENGER, Reinhard, K. Rozhodnutí je na tobě. Cesty z každodenní nespokojenosti. Praha: Grada Publishing, 2013. 205 s. ISBN 978-80-247-4565-7.
 • STAM, Jan, Jakob. Pole spojení. Praxe organizačních konstelací. Praha: Equilibrium, 2009. 153 s. ISBN 978-80-902294-2-0.
 • THOREAU, Henry, D. Walden aneb život v lesích. Voznice: Leda, 2018. 339 s. ISBN 978-80-7335-563-0.
 • TOLLE, Eckhart. Moc přítomného okamžiku. Kniha o duchovním osvícení. Hodkovičky: Pragma, 2001. 178 s. ISBN 80-7205-839-8.
 • VOJÁČEK, Jan. Umění být zdráv. Brno: CPress, 2020. 223 s. ISBN 978-80-264-3031-5.
 • WARE, Bronnie. Čeho před smrtí nejvíce litujeme. (Jak nám život změní druzí, když umírají.) Praha: Portál, 2012. 307 s. ISBN 978-80-262-0168-7.
 • WHITMORE, John. Koučování. 3. doplněné vyd. Praha: Management Press, 2011. 243 s. ISBN 978-80-7261-209-3.
 • WILBER, Ken. Stručná historie všeho. Praha: Triton, 2010. 375 s. ISBN 978-80-7387-307-3.

 

Mé články v Perspektivách kvality

Mé články publikované v časopisu Perspektivy kvality

 • FRIEDEL, Libor. SCARF: Aby vás šála angažovanosti (zaměstnanců pro kvalitu) neškrtila. Perspektivy kvality, 2024 (19)1, 4-9.
 • FRIEDEL, Libor. Od informací k moudrosti – produktivně a digitální cestou. Recenze knihy Pořiďte si druhý mozek. Perspektivy kvality, 2024 (19)1, 46-49.
 • FRIEDEL, Libor. Být pozitivně inteligentní znamená zvládnout své sabotéry v hlavě (a třeba přestat nevědomky „sabotovat“ kvalitu). Perspektivy kvality, 2023 (18)4, 20-24.
 • FRIEDEL, Libor. Od kroužků kvality ke kruhu sdílení: (Možnost) jak ven z bludného kruhu k otevřené transparentní komunikaci. Perspektivy kvality, 2023 (18)3, 4-8.
 • FRIEDEL, Libor. Radikální otevřenost. Citlivé a zjednodušené téma vedení se zpětnou vazbou (důležité i pro kvalitu). Recenze knihy Radikální otevřenost. Perspektivy kvality, 2023 (18)3, 44-48.
 • FRIEDEL, Libor. Byznys modely v kontextu kvality (QMS) a kvalita v kontextu byznys modelů: vzniká potřeba inovace?. Perspektivy kvality, 2023 (18)2, 4-9.
 • FRIEDEL, Libor. Férová práce – předsudky, zaujatost a diskriminace jsou sh*t (pro kvalitu si to domyslete). Recenze knihy Férová práce. Perspektivy kvality, 2023 (18)2, 46-49.
 • FRIEDEL, Libor. Stoicismus – časem prověřená inspirace pro manažery a kvalitu. Perspektivy kvality, 2023 (18)1, 4-8. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Opřete se do (svého profilu) silných stránek. Perspektivy kvality, 2022 (17)4, 4-8. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Silné stránky (pro) manažera (kvality). Perspektivy kvality, 2022 (17)3, 4-6. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. QTBD pro JTBD: Kvalita, která pro zákazníky „udělá práci“. Perspektivy kvality, 2022 (17)2, 4-7. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. (Ne/kvalita jako) ne/konečná hra (?). Recenze knihy Nekonečná hra. Perspektivy kvality, 2022 (17)2, 42-45. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. (Příležitosti a myšlení pro) design agilní kvality. Perspektivy kvality, 2022 (17)1, 4-9. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Appreciative Inquiry: Ocenění a zkoumavé otázky jako cesta ke změně a zlepšování. Perspektivy kvality, 2021 (16)4, 12-15. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. V obklíčení… (nebo spíše obklopeni…) komunikací. Recenze knih V obklíčení idiotů a V obklíčení blbých šéfů. Perspektivy kvality, 2021 (16)4, 44-47. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Osm střípků (ke) štěstí a prospívání (se skrývá nejen) v kvalitě. Perspektivy kvality, 2021 (16)3, 4-7. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Startup (a) podnikání – nebuďte „líní“, buďte „lean“. Recenze knihy Lean Startup. Perspektivy kvality, 2021 (16)1, 46-49. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Kognitivní zkreslení (nejen) v kvalitě. Perspektivy kvality, 2020 (15)2, 4-8. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Tři pilíře Modelu EFQM jako opora i pro období. „post-COVID“. Perspektivy kvality, 2020 (15)2, 43-45. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Pět podob leadershipu. Perspektivy kvality, 2020 (15)1, 4-7. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Koučování (John Whitmore). Recenze knihy. Perspektivy kvality, 2020 (15)1, 44-46. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Zlepšování a růst na radaru. Perspektivy kvality, 2019 (14)4, 4-6. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Hodnotový základ integrovaného systému managementu a společenské odpovědnosti v úrovních vědomí. Perspektivy kvality, 2019 (14)3, 4-8. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Vyváženost v kvalitě: Balanced Scorecard a „Balanced Quality“. Perspektivy kvality, 2019 (14)2, 4-7. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Management kvality pro 21. století. Recenze knihy. Perspektivy kvality, 2019 (14)2, 48-50. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Digitální strategie – jak se (u)bránit hrozbě disruptivních změn. Perspektivy kvality, 2019 (14)1, 10-12. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Chcete „digi“? Recenze knihy Digitalizace ekonomiky a společnosti. Výhody, rizika, příležitosti. Perspektivy kvality, 2019 (14)1, 46-48. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Interesují vás zainteresované strany? (Měly by…). Perspektivy kvality, 2018 (13)4, 4-7. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Osobní kvalita – východisko a základ veškeré další kvality. Perspektivy kvality, 2018 (13)4, 20-22. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Strategie v hlavní roli. Recenze knihy O strategii. 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Perspektivy kvality, 2018 (13)4, 46-48. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Čtyři perspektivy procesního přístupu. Perspektivy kvality, 2018 (13)3, 4-9. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Modrá je dobrá (ale je i udržitelná?). Recenze knihy Nová strategie modrého oceánuPerspektivy kvality, 2018 (13)3, 46-49. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Kvalita jako antický western aneb trocha analogie (snad) nikoho nezabije. Perspektivy kvality, 2018 (13)2, 12-14. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Riziko má mnoho podob (není to jen FMEA). Recenze knihy Umění riskovat. Perspektivy kvality, 2018 (13)2, 46-47. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Kvalita s kloboukem na hlavěPerspektivy kvality, 2018 (13)1, 4-8. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Ego a ambice, úspěch a nezdar (v kvalitě). Recenze knihy Ego je váš nepřítel. Perspektivy kvality, 2018 (13)1, 46-47. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Kvalita leadershipu a leadership v kvalitěPerspektivy kvality, 2017 (12)4, 11-15. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Leadership tak trochu akademicky. Recenze knihy Nové trendy v leadershipu. Perspektivy kvality, 2017 (12)3, 52-54. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. „Být, jaký jsem nebo být, jaký chci být?“ – to je otázka! Recenze knihy Buďte tím, kým chcete být. Perspektivy kvality, 2017 (12)2,52-53. Najdete v archivu >>
 • FRIEDEL, Libor. Nelekejte se teorie a zkuste experimentovat. Recenze knihy 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi. Perspektivy kvality, 2016, (11)3, 44-46.
 • FRIEDEL, Libor. Mimořádná produktivita – kolik možností máte k jejímu dosažení? Recenze knihy Pět možností. Cesta k mimořádné produktivitě. Perspektivy kvality, 2016, (11)1, 47-48.
 • FRIEDEL, Libor. Recenze knihy Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. Perspektivy kvality, 2015 (10)2, 52-53.
 • FRIEDEL, Libor. Rok za 12 týdnů (aneb Čtyři roky v jednom). Recenze knihy Rok z 12 týdnů. Perspektivy kvality, 2015 (10)1, 52-54.
 • FRIEDEL, Libor. Recenze knihy Rychleji, levněji, lépe. Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů. Perspektivy kvality, 2013 (8)4, 54-55.

 

Archivní čísla Perspektiv kvality (aktuálně od 1/2017 do 1/2020 včetně) najdete ZDE.

Předplaťte si Perspektivy kvality ZDE.

Bibliografie je v praxi akademické studium knihy. Celkově se bibliografie nezabývá obsahem knih, nýbrž metodami jejich evidence a práce s nimi.

Produktem praktické bibliografie je bibliografie jakožto vedení systematického seznamu knih a dalších děl, k novinářské a spisovatelské činnosti. Bibliografie je seznam knih, z něhož autor čerpal při psaní vlastního díla, je obvykle uváděna na konci knihy, také se ale může jednat o zcela samostatnou publikaci, věnující se seznamu knih a jiných děl. 

Zdroj: Wikipedia – Bibliografie

Blog Libora Friedela

Blog Libora Friedela

E-book ZDARMA

Pošlete vzkaz nebo dotaz

12 + 12 =

Share This