V minulých dnech jsem pro poslední letošní číslo Perspektiv kvality psal „recenzi“ ke knize s názvem O strategii (2018). Je to překlad originální publikace 10 HBR’s Must Reads on Strategy (2011). Překlad letos vydal Management Press, po 10 nejlepších O komunikaci (2017) a Základech moderního managementu (2016). Nevím přesně proč si jako další „desítku“ vybral zrovna téma strategie, ale jako stratég to kvituji pozitivně. 10 nejlepších („must reads“) článků z Harvard Business Review (HBR) vychází ještě o řadě dalších témat – řízení lidí, emoční inteligenci, rozhodování apod. Z oblastí mého zájmu a odbornosti (praktické, konzultační i akademické) to byly zejména témata:

Populární, čtenářsky úspěšné, koncepční, užitečné a nadčasové (s trvalejší platností)… Takové charakteristiky jsou výběrovými kritérii pro sestavování článků, které si čtenáři (v případě HBR manažeři, studenti, podnikatelé…) „musí přečíst“.

Aktualizace 20.4.2022

V průběhu času jsem puzzle „z Harvardu“ doplnil o články k tématům

 

Harvard není Forbes

V časopisech jsou zpravidla články aktuálnější než v knihách. V českých luzích a hájích ne vždy a zdaleka ne všichni potenciální čtenáři zvládají anglicky psané originální články. Ani nejsou předplatiteli nebo odběrateli časopisů a nemají k nim přístup. Česká mutace Harvard Business Review, na rozdíl od (mezi mladými populárního) žurnálu Forbes, dosud nezačala vycházet. Jsme poměrně malý trh pro licenci. HBR je navíc přece jen odbornější (a náročnější na čtení), než obecnější, na úspěch zaměřený Forbes (např. s žebříčky bohatých apod.).

V recenzi a poznámkám k výběrové publikaci o strategii jsem poznamenal, že na jedné straně si každý takový vydavatelský počin najde své „novice“, na druhé straně může vyvolat skepsi ohledně přínosu, jsou-li tam články vydané před 15 lety a dříve. Mimo jiné i takové, které mají své pokračování v knihách, přeložených a vydaných v ČR (např. ve strategii koncept Balanced Scorecard nebo Strategie modrého oceánu (Blue Ocean Strategy)). Zrovna tyto dva koncepty měly svou premiéru v článcích na stránkách Harvard Business Review.

Jak to je v případě článků o lídrovství/leadershipu, řízení změn a inovacích? Zkusím se na to postupně podívat v několika příspěvcích na svém blogu.

Odvolávat se na Harvard (např. kvůli Viktoru Koženému) není moc populární. Co vás tam nenaučí, o tom jste se mohli dozvědět v knize Marka H. McCormacka z roku 1992 („Co vás nenaučí na Harvardu“). Nestudoval jsem tam a o této katolicky zaměřené a bezesporu kvalitní univerzitě mnoho nevím. Byť z dob kontaktů s Michaelem Porterem a práce na rozvoji klastrů, mám doma univerzitní tričko Harvard Business School.

Pod jejími „křídly“ působí Harvard Business School Publishing, vydavatel prestižního a populárního manažerského, podnikatelského a akademického časopisu Harvard Business Review (HBR). Byť v roce 2016 byl jeho Impact factor pouze 0,72, protože časopis není výzkumnickou a akademickou obcí považován za výzkumný časopis.

Je tam klasika

Netuším, zda Management Press má v plánu vydávat další „HBR desítky“ či s tématem strategie šlo o ojedinělý počin. Všechny disciplíny a jejich výzkum i praxe jdou vpřed s měnícím se prostředím, technologickým rozvojem i vývojem lidského myšlení. Také se postupně proměňují role nových generací studentů, manažerů, majitelů firem a dalších reálií v USA, Evropě, Asii a ostatních ohniscích rozvoje, kde Česká republika nemusí být (a spíše není) relevantním trhem a geografickou oblastí pro hlavní skupinu konzumentů, v podobě čtenářů.

Ke zvládnutí takové dynamiky by témata (srategického) lídrovství, zvládání změn a inovací by měla být a zůstat v ohnisku zájmu jako jedna z klíčových. I ona mají v HBR své „kořeny“.

Pokud z výběru deseti článků vyberu nejstarší podle doby prvního publikování, dostaneme následující seznam.

 • Strategie
  • PORTER, Michael, E. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review, 1979, 57(2), 137-145.
  • (Jak konkurenční sílu formují strategii.)
 • Lídrovství
  • KOTTER, John, P. What Leaders Really Do. Harvard Business Review, 1990, 68(3), 103-111.
  • (Co opravdu dělají lídři.)
 •  Inovace
  • DRUCKER, Peter, F. The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 1985, 63(3), 67-72.
  • (Disciplína inovace.)
 • Management změn
  • KOTTER, John, P. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review, 1995, 73(2), 59-67.
  • (Vedení změny: proč selhává transformační úsilí.)

Takže… Co článek, to naprostá klasika a velká osobnost (Porter, Kotter, Drucker)! Velikáni manažerského myšlení a autoři, kteří jsou populární i u nás díky českým překladům svých knih. V podstatě jsou opěrnými body v „desítkových sériích“ o nichž budou články na blogu.

Mnozí z dnešních úspěšných podnikatelů a manažerů ještě nebyli na světě, když vznikaly uvedené koncepty, využitelné i pro dnešní manažerskou praxi. Neznamená to, že by neměli kritiky a oponenty. Na jejich díle a myšlenkách staví druzí. Kdo chce, může také sledovat myšlení a jeho proměnu u zmíněných autorů. Peter Drucker zemřel v roce 2005, Michael Porter (*1947) i John Kotter (*1947) stále publikují a přednáší na Harvardu.

Obr. 1 – John Harvard (1607-1638) byl mladý duchovní a filantrop, po němž pojmenována Harvard College, od roku 1780 Harvard University. (Socha je „sochou tří lží“ – mj. proto, že neztvárňuje Harvarda, ale studenta Harvardu z 19. století.)

Zdroj: Pixabay

Harvard Business Review (HBR) začal v roce 1922 jako časopis pro Harvard Business School. HBR je časopisem obecného managementu publikovaný Harvard Business Publishing, 100% dceřinou společností Harvard University. Vydáván je 6x ročně a má více než 250 000 předplatitelů v anglické verzi. Celkem je vydáván ve 13 jazykových mutacích. Cílem Harvard Business Review je poskytovat profesionálům po celém světě důkladné informace a osvědčené postupy, které jim pomohou efektivněji vést sebe i jejich organizace a přinášet pozitivní dopad.

Posláním vydavatele Harvard Business Publishing je zlepšit praxi řízení (managementu) v měnícím se světě. Prostřednictvím svých publikací slouží Harvard Business Publishing jako most mezi akademickou obcí a podniky po celém světě.

(Zdroj: Wikipedia, Harvard Business School Publishing)

Michael Porter

Z pohledu stratégů stále platí koncept Michaela Portera o 5 konkurenčních silách, které s různou intenzitou a různými dopady působí v jakémkoli (různě atraktivním) odvětví na náklady a ziskovost.

 • Rivalové si v jednom odvětví navzájem v různé intenzitě konkurují (ale mohou spolu v něčem i spolupracovat, neporuší-li pravidla hospodářské soutěže (= koncept „co-opetition“), jak vidíme u vyspělých klastrů.
 • Každé odvětví může čelit novým (podle nastavených bariér různě ne/očekávaným) vstupům (koupit licenci na prodej kosmetiky Oriflame vers „koupit“ licenci na provozování služeb mobilního operátora v telekomunikacích).
 • V mnoha odvětvích existují pro zákazníky substituty, náhražky, uspokojující stejnou potřebu a ohrožující ziskovost firem v odvětví (přeprava vlakem / autem / letadlem; brýle / laserová operace očí / kontaktní čočky…).
 • V každém odvětví mají dodavatelé různou míru vyjednávací síly (ti s velkou vyjednávací silou ohrožují ziskovost firem v odvětví).
 • V každém odvětví mají zákazníci různou míru vyjednávací síly (ti s velkou vyjednávací silou ohrožují ziskovost firem v odvětví).

Zvažovat z pohledu těchto pěti sil můžete třeba odvětví internetového podnikání (nikoliv e-shopy, spíše blogy, internetové kurzy, vydávání e-booků apod.). Odvětví poměrně roztříštěné, s čitelnými strategiemi, několika „lídry“, kteří těží z včasného vstupu do odvětví, učební křivky či vytvoření platforem.

Sami posuďte vyjednávací sílu, rivalitu, snadnost či nesnadnost vstupu do tohoto byznysu a možné substituty (off-line aj.). Obdobně třeba v případě koučování jako součásti „odvětví“ osobního rozvoje a jeho poskytovatelů.

John Kotter (poprvé)

A co praví „klasik“ John Kotter ve svém (výše zmíněném) článku o lídrech?

 • Lídři stanovují směr, manažeři plánují a vytváří rozpočty. (Je to tak, ještě pořád.)
 • Lídři motivují lidi, manažeři kontrolují a řeší problémy. (Je to tak, ještě pořád.)
 • Lídři slaďují lidi, manažeři organizují a zajišťují personál. (Je to tak, ještě pořád.)

Prosté pravdy v jednom článku. Z doby, kdy se u nás sotva zhroutil reálný socialismus. Je něco, co by se v inspiraci Johna Kottera změnilo? V těchto principech myslím nikoliv. Přibylo knih, definic a motivačních citátů a seminářů. Lídrovství se zdá být košaté, neustále se objevují  nové návody a poučky jak být dobrým a ještě lepším lídrem. Není to paušální disciplína. „Lídrovská SMS“ však stále platí.

Jsem propagátor osobního lídrovství, kde jde také o osobní směr, osobní motivaci a osobní sladění se a integritu.

Obr. 2 – Obálka Harvard Business Review, číslo pro listopad-prosinec 2018 (nejnovější v době publikování blogu).

John Kotter (podruhé)

Paradoxně John Kotter ovlivnil i „obor“ managementu změn. I zde se objevil a je znám jako „klasik“, rovněž v Česku, kde vyšly překlady několika jeho knih.

Leckde se setkáte s jeho 8 kroky transformace organizace. Jako konkrétní „návod“ funguje stále, takže se jej snažím přenášet i do diskuse v rámci výuky MBA i do procesů ve své konzultační praxi.

 1. Vytvořte pocit naléhavosti (je mnoho firem, které naléhavě potřebují změnu, ale… – viz. rozdíl v tom, co dělají lídři a co dělají manažeři).
 2. Zformujte (dostatečně (pravo/mocnou) koalici pro změnu.
 3. Vytvořte vizi (a strategii) pro změnu.
 4. Komunikujte vizi (a využijte k tomu každý komunikační kanál, včetně osobního příkladu a osobní angažovanosti v komunikaci).
 5. Zplnomocňujte a delegujte tak, aby ostatní mohli jednat na základě vize.
 6. Plánujte a vytvářejte krátkodobá vítězství (efekt „nízko visícího ovoce“).
 7. Konsolidujte to, čeho jste dosáhli a vytvářejte podmínky pro další změny.
 8. Standardizujte a institucionalizujte nové přístupy.

Vpadá to snadně, realita ve firmách je samozřejmě komplikovanější a ovlivněná mnoha faktory. Praxe mnohdy pokulhává, ale obvykle to podle mých zkušeností není tím, že by tento model byl špatný nebo „teoretický“. Je v něm však skryta řada výzev pro lídry a manažery.

3×10=30 … 30:5=6

 

Deset vybraných článků z HBR v různých oblastech vždy přináší příležitost naučit se (nebo odmítnout) deset konceptů nebo metodik, které autoři doporučují. S těmi nejnovějšími se můžete setkat v případě předplacení si časopisu nebo nákupem jednotlivých článků. V omezené míře i seznamováním se s volnými články na webu Harvard Business Review. Na LinkedIn má přes 6 miliónů sledujících.

Těším se tedy s vámi na šest článků o tom, co se píše „v Harvardu“ o lídrovství, změnách a inovacích.

 • Jaké jsou vaše zkušenosti s časopiseckými odbornými články?
 • Jak se to promítá do vašeho lídrovství?
 • Jak podle vás spolu souvisí strategie, lídrovství, management změn a inovace?

Diskuse je otevřena.

Literatura:

 • HBR’s 10 Must Reads on Strategy. Boston: Harvard Business School Publishing, 2011. 266 s. ISBN 978-1-4221-5798-5.
 • KOTTER, John, P. What Leaders Really Do. Harvard Business Review, 1990, 68(3), 103-111.
 • KOTTER, John, P. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review, 1995, 73(2), 59-67.
 • O komunikaci. 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Praha: Management Press, 2017. 201 s. ISBN 978-80-7261-497-4.
 • O strategii. 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Praha: Management Press, 2018. 285 s. ISBN 978-80-7261-555-1.
 • PORTER, Michael, E. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review, 1979, 57(2), 137-145.
 • Základy moderního managementu. 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Praha: Management Press, 2016. 289 s. ISBN 978-80-7261-449-3.

Kotterovy a Porterovy knihy v češtině najdete v soupisu 50 knih o strategii 50 knih o zvládání změn, které jsou pro vás k dispozici formou mini e-booků v sekci Ke stažení.

Kontaktuje mě

3 + 1 =

Slova moudrých

„Management je o zvládání komplexnosti. Lídrovství je o zvládání změn.“

(John Kotter)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma lídrovstvístrategie nebo knih zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplnit můžete také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Share This