APQC

Rámec pro klasifikaci procesů

(česky od 31.5.2019)

 

Děkuji vám za zájem o stažení některé z pomůcek, které jsou ZDARMA určeny pro návštěvníky mého webu a blogu. 

V tomto případě je to Rámec pro klasifikaci procesů. Je určen pro:

 • podnikatele,
 • manažery různých organizačních jednotek (prodej, marketing, výroba, lidské zdroje, finance…),
 • „vlastníky procesů“ v podnicích,
 • manažery kvality a pracovníky v oblasti systémů managementu kvality, 
 • ty, kdo se angažují v procesech při jejich mapování, řízení, optimalizaci a zlepšování,
 • zájemce o práci s procesy a řízení procesů,
 • studenty.

Jako otevřený standard vám poskytne:

 1. Přehled o tom, jaké jsou hlavní oblasti a kategorie, kde se vyplatí nad procesy přemýšlet a pokoušet se je optimalizovat a zlepšovat (např. v tvorbě vize a strategie).
 2. Inspiraci (návod) pro uspořádání a členění vašich procesů.
 3. Jednotný společný slovník (a efektivní desetinné třídění) pro snadnější orientaci ve „vrstvách“ mezi procesními skupinami a jednotlivými činnostmi v procesech.
 4. Otevřený standard, který si můžete sami modifikovat podle vlastních potřeb (například nad obvyklé požadavky na procesy v systémech řízení kvality podle ISO 9001:2015).

Do 31.5.2019 zasílám originální anglickou verzi. Od 31.5.2019 všichni zaregistrovaní (i zpětně) dostanou zdarma e-book s českým překladem a dalšími doplňky celého multi-odvětvového Rámce pro klasifikaci procesů.

Vyskytnou-li se obtíže, napište na blog@liborfriedel.cz nebo mi nechte vzkaz přes formulář dole na stránce.

Děkuji a přeji vám úspěch v práci s procesy.

Libor Friedel

Kontaktuje mě

14 + 9 =

Share This