Rámec APQC pro klasifikaci procesů

(Od 30.8.2019 česky!)

„Jestliže to, co děláte nemůžete popsat jako PROCES, nevíte co děláte.“ (Edwards W. Deming)

Rámec pro klasifikaci procesů je určen pro:

 • podnikatele,
 • manažery různých organizačních jednotek (prodej, marketing, výroba, lidské zdroje, finance…),
 • vlastníky procesů v podnicích, firmách a organizacích
 • manažery kvality a pracovníky v oblasti systémů managementu kvality, 
 • pracovníky zapojené do mapování, řízení, optimalizace a zlepšování procesů,
 • zájemce o řízení a zlepšování procesů, standardizaci, efektivitu, „lean“…
 • studenty.

Jako otevřený standard vám procesní rámec poskytne:

 1. Přehled o hlavních oblastech a kategoriích, kde se vyplatí nad procesy přemýšlet, optimalizovat je a zlepšovat (např. při tvorbě vize a strategie nebo řízení způsobilostí pro byznys).
 2. Inspiraci a návod k uspořádání a členění procesů.
 3. Jednotný společný slovník a třídění pro snadnou orientaci mezi procesy.
 4. Otevřený standard, který můžete volně modifikovat podle vlastních potřeb (např. nad obvyklé požadavky na procesy v systémech řízení kvality ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, systémech VDA apod.).

V nejnovější verzi 7.2.1.

 O procesech, benchmarkingu a PCF
13 procesních kategorií v procesním modelu
 72 procesních skupin
 328 procesů
 O APQC
 Glosář pojmů
Užitečné odkazy

„Předtím, než řeknete, že něco nejde, ZKUSTE TO!“ (Sakichi Toyoda)

Edice 2019, 39 stran, interaktivní e-book, ihned ke stažení, ZDARMA! Jedná se o neoficiální překlad, bez podpory APQC.

APQC podporuje širokou distribuci, diskusi a použití PCF a definování organizačních procesů. V souladu s tím APQC uděluje trvalou, celosvětovou a bezplatnou licenci k používání, kopírování, publikování, úpravám a vytváření odvozených derivátů PCF za předpokladu, že všechny kopie PCF a veškerá odvozená díla obsahují následující sdělení.

„Tento APQC Rámec pro klasifikaci procesů (Process Classification Framework® – „PCF“) je otevřený standard vyvinutý APQC, neziskovou organizací, která celosvětově podporuje benchmarking a nejlepší praktiky. Cílem PCF je usnadnit zlepšování organizací prostřednictvím řízení procesů a benchmarkingu, bez ohledu na odvětví, velikost nebo geografické umístění. Chcete-li stáhnout plnou verzi PCF, specifické verze PCF pro vybraná odvětví nebo související měřítka a benchmarking (vše anglicky), navštivte https://www.apqc.org/pcf.“

Pošlete vzkaz nebo dotaz

6 + 11 =

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Share This