Kreativita / tvořivost

„Jsem kreativní, přicházím s užitečnými koncepty a nápady, jejichž výsledkem je něco, co stojí za to.“

Pokud pochopíte, o čem vše je kreativita / tvořivost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Kreativita / tvořivost

Kreativita je přemýšlení o tom, jak dělat věci novým způsobem. Zahrnuje utváření nápadů nebo chování, které je originální. Originalita však nestačí – vše, co se vytváří, ať už jde o nápad nebo produkt, musí být také užitečné nebo adaptabilní. Můžete kupříkladu napsat na blog příspěvek, který je jedinečný, protože je zcela bláznivý. Nebude však užitečné, takže nebude ani považován za kreativní.

Kreativita tedy obsahuje dvě zásadní složky – originalitu a adaptabilitu. Kreativní jedinec vytváří nápady nebo chování, které jsou nové nebo neobvyklé, a které pozitivně přispívají k životu jednotlivce nebo k životům jiných skupin.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Kreativita je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané MOUDROST (Wisdom). Moudrost popisuje silné stránky, které vám pomohou shromažďovat a používat znalosti. Mezi další silné stránky v kategorii ctností MOUDROST patří Láska k učení, Zvídavost, Úsudek a Perspektiva.

 

K zamyšlení

  • Jak pomocí kreativity pomáháte řešit své vlastní životní výzvy nebo problémy své rodiny, přátel a kolegů?
  • Co vás brání ve snaze být kreativní? Co vaši kreativitu naopak podporuje?
  • S jakou odezvou a reakcemi druhých, které ovlivňujete svým tvůrčím úsilím se reálně setkáváte? Jak se tato realita liší od vašich očekávání?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Kreativitu / tvořivost ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Napište (jednou měsíčně) článek, esej, povídku nebo báseň, něco nakreslete nebo namalujte a sdílejte výsledek s ostatními.
  • Když se na pracovní schůzce objeví nové téma, vymyslete s kolegy ve skupině několik nápadů, nad nimiž byste se mohli společně zamyslet a diskutovat o jejich uskutečnění.
  • Zkuste hledat tvořivé řešení na nějakou životní výzvu člena rodiny, kolegy nebo přítele.
  • Vytvořte a zdokonalte každý týden alespoň jeden originální nápad nebo myšlenku v oblasti, která vás zajímá.
  • Zúčastněte se kurzu fotografování, tvorby vitráží, řezbářství, sochařství, keramiky, kreslení apod. 

 

Při nevyužívání této silné stránky se člověk přizpůsobuje dobře známému způsobu nebo cestě a není inovativní.

Při nadužívání této silné stránky může člověk vypadat excentrický nebo podivínský.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

6 + 15 =

Share This