Láska k učení

„Jsem motivován/a získávat nové úrovně znalostí nebo významným způsobem prohlubovat své stávající znalosti a/nebo dovednosti.“

Pokud pochopíte, o čem vše je láska k učení, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Láska k učení

Láska k učení znamená vášeň pro učení, touhu učit se jen kvůli učení. Ve skutečnosti patří Zvídavost a Láska k učení mezi nejpříznivější silné stránky klasifikace VIA. Přesto je lze stále odlišit. Zatímco zvídavost je motivující silou, která vás vede k hledání nových informací, láska k učení odkazuje na touhu tyto informace udržet a prohlubovat. Zvídavý člověk je motivován snahou o poznání; osoba, která miluje učení, je motivována rozšířením svého fondu znalostí. Tam, kde je zvídavost často spojena s velkým množstvím energie a snahou o shromažďování informací, je milovník učení často hloubavější.

Láska k učení popisuje způsob, jakým člověk využívá nové informace a dovednosti. Láska k učení je silnou stránkou, kterou by učitelé rádi viděli u svých studentů, rodiče ji chtějí u svých dětí povzbuzovat, koučové a terapeuti ji podporují u svých klientů a zaměstnavatelé se snaží ji rozvíjet u svých zaměstnanců. Vše má důležité motivační důsledky, protože to pomáhá lidem vytrvat během výzev, neúspěchů a negativní zpětné vazby.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Láska k učení je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané MOUDROST (Wisdom). Moudrost popisuje silné stránky, které vám pomohou shromažďovat a používat znalosti. Mezi další silné stránky v kategorii ctností MOUDROST patří Kreativita, Zvídavost, Úsudek a Perspektiva.

 

K zamyšlení

  • Co máte rád/a na učení?
  • Jak ovlivňuje šíře a hloubka vašich znalostí vaše vztahy, od lidí, s nimiž jste se setkali nedávno, až po ty, kteří jsou vám blízcí?
  • Jaké oblasti učení považujete za nejzajímavější? Jaké oblasti učení jsou pro vás nejméně zajímavé?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Lásku k učení ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Čtěte nahlas se svými blízkými nějaké poučné knihy či články.
  • Určete datum a uspořádejte společné učení s přítelem, naučte se od něj nějaké dovednosti a naučte jej to, v čem jste nejlepší.
  • Určete si témata, u nichž se můžete podělit o své znalosti se svými kolegy a přáteli.
  • Přečtěte měsíčně alespoň jednu odbornou knihu, kterou považujete za zábavnou a poučnou.
  • Zvažte téma pro společnost či komunitu, které je pro vás důležité. Věnujte určitý čas učení se všeho o tomto tématu, problému, jevu nebo situaci. Poté přemýšlejte o tom, jak můžete tyto znalosti využít k přispění komunitě a udělejte to.

Při nevyužívání této silné stránky se člověk nerozvíjí a opakovaně dělá věci stejným způsobem, což mu brání ve zkoumání náročnějších témat nebo učení se novým věcem. 

Při nadužívání této silné stránky se člověk stává „vševědem, který „ví o všem“ nebo tím, kdo vždy chce znát každý malý detail jak se co dělá nebo jak co funguje.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

2 + 13 =

Share This