Leadership / Vůdcovství

„Beru si na starost a provázím skupiny ke smysluplným cílům a zajišťuji dobré vztahy mezi členy skupiny.“

Pokud pochopíte, o čem vše je leadership / vůdcovství / lídrovství, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Leadership (vůdcovství, lídrovství)

Leadership (lídrovství, vedení, vůdcovství) může mít mnoho podob. U vedení jako Jako silné stránky charakteru jde o tendenci organizovat a povzbuzovat skupinu, aby dělala věci, a přitom udržovala dobré vztahy uvnitř, mezi svými členy.

Stejně jako Týmová práce zahrnuje i Leadership závazek k cílům skupiny. Avšak to, jak se tento závazek projevuje, je velmi odlišné. Leadership zahrnuje stanovení cílů a jejich dosažení, získávání účinné pomoci, budování koalic a upravování „rozcuchaného peří“. Efektivní lídři jsou schopni poskytnout pozitivní vizi nebo poselství, které inspiruje oddané následovníky, a kteří se pak cítí zmocněni a možná dokonce inspirováni.

Leadership je sociální jev, který lze rozdělit do dvou oblastí:

 • Praktika/praxe – definování, stanovení a identifikování směru nebo jeho převedení do akcí.
 • Osobní kvalita – motivace a schopnost vyhledávat, dosahovat a vykonávat vůdčí roli ( i sám vůči sobě).

Existují dva typy lídrů:

 • Transakční lídři – tento typ lídrů objasňuje odpovědnosti, očekávání a úkoly, které mají být splněny.
 • Transformační vůdci – tito lídři motivují své následovníky k výkonu na extrémně vysoké úrovni, čímž vytváří atmosféru důvěry a závazku vůči organizaci a jejím cílům.

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Leadership je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané SPRAVEDLNOST (Justice). Poctivost popisuje silné stránky, které vám pomáhají zapojit se v komunitách nebo do skupinových situací. Mezi další silné stránky v kategorii ctností SPRAVEDLNOST patří Poctivost/férovost a Týmová práce.

 

K zamyšlení

 • Podle čeho se rozhodnete, kdy se ujmout vůdčí role a kdy dovolit ostatním, aby vedli?
 • Jaký je rozdíl mezi tím, jak účinný jste jako lídr a oproti tomu, jak moc si lídrovskou roli užíváte? 
 • Co vám pomůže dosáhnout lepší shody? Jak to provedete?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Leadership ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

 • Přečtěte si životopis nebo sledujte film o svém oblíbeném lídrovi a zhodnoťte, jak vás praktickým způsobem inspiruje.
 • (Vy)střídejte se ve vedení nějaké události nebo aktivity. Dejte ostatním šanci být lídry.
 • Udělejte si seznam možných způsobů, jak zlepšit svůj vlastní styl vedení.
 • Chopte se vůdčí role v nějakém projekt a aktivně požadujte názory a zapojení členů skupiny.
 • Prodiskutujte s někým, kdo je vám podřízen to, jak může ve své práci lépe projevit své vlastní silné stránky či ty své lépe sladit s vašimi pro dosažení vyšší míry synergie.

 

Při nevyužívání této silné stránky člověk nepřebírá vedení a/nebo nečiní rozhodnutí, je příliš vstřícný a povolný (může být až servilní).

Při nadužívání této silné stránky se člověk stává ve vedení a kontrolování lidí autoritářský nebo dokonce diktátorský, bez toho, že by druhým umožnil pozvednout hlas.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

12 + 4 =

Share This