Naděje

„Jsem realista a zároveň plný/á optimismu ohledně budoucnosti. Věřím svým činům a jsem pln/a sebevědomí, že věci se ukáží jako dobré.“

Pokud pochopíte, o čem všem je naděje, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Naděje

Naděje souvisí s pozitivním očekáváním budoucnosti. Zahrnuje to optimistické myšlení a soustředění se na dobré věci, které přijdou. Naděje je víc než „mít dobrý pocit“. Je to síla zaměřená na akci, která zahrnuje hybnou sílu, motivaci a důvěru v to, že cílů lze dosáhnout, a také, že lze vymyslet mnoho účinných cest, aby bylo možné žádoucí budoucnosti dosáhnout.

Optimismus je úzce spojen s konkrétním stylem interpretace (jak si vysvětlujeme příčiny špatných událostí). Lidé uplatňující optimistický vysvětlující styl interpretují události jako vnější, dočasné a specifické. Pesimisté si situace a události vysvětlují jako vnitřní, trvalé a globální.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Naděje je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané TRANSCENDENCE/NADSMYSLOVOST (Transcendence). Transcendence popisuje silné stránky, které vám pomáhají napojit se na větší Vesmír a poskytnout smysl, účel a význam. Mezi další silné stránky v kategorii ctností TRANSCENDENCE patří Smysl pro krásu a dokonalost, Vděčnost, Spiritualita a Humor.

 

K zamyšlení

  • Jakým způsobem vyvažujete realistické a nerealistické vyjádření naděje a optimismu?
  • Jakou roli hraje naděje v náročných obdobích vašeho života? Jak během takové doby naději projevujete?
  • Za jakých podmínek a okolností doufáte v příznivou a slibnou budoucnost?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Naději ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Uveďte všechny špatné věci, které se vám přihodily, a pak pro každou z nich vyhledejte alespoň dvě pozitivní.
  • Zaznamenávejte své negativní a pozitivní myšlenky a všimněte si, jak ovlivňují vaše budoucí fungování a „výkon“.
  • Podrobně si zaznamenejte své tři vybrané úspěchy a nechte je jimi inspirovat pro svou budoucnost.
  • Stanovte si cíle a úkoly, které chcete v daný den splnit. U každého cíle zvažte alespoň tři alternativní cesty, kterými by bylo možné jej dosáhnout.
  • 2x týdně si naplánujte alespoň 15 minut, které strávíte vymýšlením optimistických a nadějeplných myšlenek a nápadů. Zapište si je a uveďte seznam aktivit, které můžete podniknout, abyste své nápady realizovali. Diskutujte o svých nápadech s přáteli a učiňte z nich partnery a společníky ve vašem úsilí.

 

Při nevyužívání této silné stránky je člověku negativní, cynický a nevěří v budoucnost. Může být pasivní, ve smyslu že nemá smysl se snažit a vyvíjet úsilí.

Při nadužívání této silné stránky se člověk na svět dívá skrze růžové brýle a může být naivní.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

2 + 10 =

Share This