Odpuštění

„Odpouštím druhým, pokud mě rozzlobí a/nebo když se ke mně chovají špatně.“

Pokud pochopíte, o čem vše je odpuštění, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Odpuštění

Odpuštění znamená rozšířit porozumění vůči těm, kteří nám ublížili nebo se k nám chovali špatně. Znamená to „pustit“, nechat to jít, nechat to být. V mnoha případech se jedná o opuštění některých nebo všech frustrací, zklamání, rozhořčení nebo jiných bolestivých pocitů spojených s proviněním.

Odpuštění a související kvalita milosrdenství zahrnují přijetí nedostatků, vad a nedokonalostí druhých a schopnost dát jim druhou (nebo třetí) šanci. Svým projevováním nechává minulost být minulostí, spíše než prahnout po pomstě. Je to proces humanizace těch, kteří nás přivedli k pocitu odlidštění.

Je důležité odlišit odpuštění od:

 • omlouvání (odstraní provinění)
 • zapomínání (odstraňuje povědomí)
 • usmíření (obnovuje vztah)

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Odpuštění je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané STŘÍDMOST (Temperance). Střídmost popisuje silné stránky, které vám pomáhají zvládat návyky a chránit před neuměřeností a excesy. Mezi další silné stránky v kategorii ctností STŘÍDMOST patří Pokora/Skromnost, Obezřetnost a Sebeovládání.

 

K zamyšlení

 • Je snazší/náročnější odpustit někomu v práci nebo někomu doma? Proč?
 • Za jakých okolností je pro vás snadné odpustit? Komu je pro vás nejsnazší odpustit? Proč?
 • Do jaké míry se smíříte s tím, že někomu odpustíte, ale přitom věříte, že za svá provinění by lidé měli být sami zodpovědní?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Odpuštění ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

 • Odpusťte někomu a vyhodnoťte své emoce před tím než jste dotyčnému odpustili a poté.
 • Pomysli na někoho, kdo vás nedávno naštval. Vžijte se do jeho situace („obujte se do jeho bot“) a pokuste se pochopit jeho perspektivu.
 • Udělejte si seznam lidí, k nimž pociťujete zášť. Vyberte si jednu osobu, se kterou se osobně setkáte, abyste tento vás negativní pocit spolu společně probrali nebo si představte rozhovor, ve kterém dané osobě odpouštíte a necháváte celou záležitost být.
 • Naplánujte si, jaká by měla být vaše odpověď/odezva, až vás někdo urazí. Připomeňte si svůj plán (pokud možno jej nacvičte) a pravidelně si opakujte prohlášení: „Bez ohledu na to, jak mě (on/ona) urazí, odpovím tak, jak jsem si naplánoval.“
 • Pokud vás urazí někdo v práci, udělejte si čas a přemýšlejte o tom, jak složitou lidskou bytostí je (tento) člověk, a že (možná) potřebuje zažít pozitivní růst a transformaci.

 

Při nevyužívání této silné stránky je člověk nemilosrdný a může po dlouhou dobu skrývat svou zášť.

Při nadužívání této silné stránky je člověk příliš tolerantní a umožňuje druhým nechat se využívat.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

10 + 2 =

Share This