Poctivost / spravedlivost

„Ke všem přistupuji stejně a spravedlivě, dávám každému stejnou šanci tím, že na každého uplatňuji stejná pravidla.“

Pokud pochopíte, o čem vše je poctivost / spravedlivost / férovost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Poctivost (spravedlivost, férovost)

Poctivost (spravedlivost, férovost, čestnost, spravedlnost) znamená zacházet s lidmi spravedlivě a nedovolit, aby vaše rozhodnutí o druhých ovlivňovaly vaše osobní pocity. Chcete dát všem spravedlivou šanci a domníváte se, že by pro všechny měly existovat rovné příležitosti, i když si také uvědomujete, že to, co je spravedlivé pro jednoho člověka, nemusí být spravedlivé pro druhého.

Spravedlnost je schopnost poznání, která zahrnuje zvažování a utváření úsudků. Týká se dvou typů úvah:

  • Úvahy o spravedlnosti, které zdůrazňují logiku a zvažují zásady pro určování morálních práv a povinností.
  • Úvahy o péči, které zahrnují empatii a soucit; schopnost „obout se do bot někoho jiného“.

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Poctivost / férovost je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané SPRAVEDLNOST (Justice). Poctivost popisuje silné stránky, které vám pomáhají zapojit se v komunitách nebo do skupinových situací. Mezi další silné stránky v kategorii ctností SPRAVEDLNOST patří Leadership a Týmová práce.

 

K zamyšlení

  • Jakými způsoby obvykle projevujete poctivost/spravedlivost v práci, doma a ve společnosti?
  • V jakých situacích jste dostali odezvu, že jste jednali nespravedlivě? Jak jste danou situaci zvládli?
  • Jak smiřujete svůj smysl pro spravedlnost s realitou, že „život není spravedlivý“?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Poctivost (spravedlivost, čestnost, férovost…) ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Vzpomeňte si a zapište příklady, kdy jste byli nespravedliví nebo mohli být spravedlivější. Zvažte, jak byste mohli své budoucí chování zlepšit.
  • Až příště uděláte chybu, monitorujte, zda to přiznáváte.
  • Sledujte sebe sama, jak přemýšlíte o lidech jiných etnik a kultur a zda s nimi jednáte v zajetí určitých stereotypů. Tady budete potřebovat synergii se silnou stránkou Upřímnost.)
  • Přečtěte si životopisy slavných lidí, kteří jsou příkladem sociální spravedlnosti, jako je Gándhí, Martin Luther King nebo Nelson Mandela.

Při nevyužívání této silné stránky si člověk vybere stranu, které „nadržuje“ a/nebo se nechá vést svými vlastními preferencemi.

Při nadužívání této silné stránky člověk není vůči lidem empatický. Striktně dodržuje pravidla a může přejít spoustu věcí zcela netečně a nezúčastněně.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

15 + 10 =

Share This