Pokora / Skromnost

„Vidím své silné stránky a talenty, ale jsem pokorný/pokorná, nesnažím se být středem pozornosti, ani získat uznání.“

Pokud pochopíte, o čem vše je pokora / skromnost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Pokora / Skromnost

Pokora / Skromnost znamená přesně vyhodnotit vaše úspěchy. Je snadné popsat, co pokora není – nejedná se o vychvalování, nestřídmost, vyhledávání pozornosti, přitahování pozornosti k sobě samým, vnímání sebe sama jako zvláštních a/nebo důležitějších než druzí. Na druhou stranu to neznamená vyhovět každému přání či požadavku někoho jiného, ani přílišnou sebekritiku. Skutečně skromní a pokorní lidé lidé o sobě smýšlí dobře a mají dobrý smysl pro to, kým jsou. Ovšem jsou si rovněž vědomi svých chyb, nedokonalosti a mezer ve znalostech. Nejdůležitější je, že jsou spokojeni, aniž by byli středem pozornosti nebo aby byli oceňováni za své úspěchy.

Obvyklou mylnou představou je, že pokora a skromnost je známkou nízkého sebevědomí a pocitu nedostatečnosti. Skutečná pokora a skromnost však zahrnuje přesné sebehodnocení, rozpoznávání vlastních omezení a udržování úspěchů v perspektivě. Skromní lidé nezkreslují informace, aby bránili nebo potvrzovali svůj vlastní obraz a nemusí se prezentovat jako lepší, než ve skutečnosti jsou.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Pokora / skromnost je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané STŘÍDMOST (Temperance). Střídmost popisuje silné stránky, které vám pomáhají zvládat návyky a chránit před neuměřeností a excesy. Mezi další silné stránky v kategorii ctností STŘÍDMOST patří Odpuštění, Prozíravost a Sebeovládání.

 

K zamyšlení

  • Odkud pochází vaše pokora / skromnost a jak ji nejčastěji vyjadřujete a projevujete?
  • Jakým způsobem pokora omezuje váš život nebo vám brání v uskutečňování cílů?
  • Jak udržujete rovnováhu mezi vlastní pokorou a potřebou uznání a ocenění?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Pokoru / Skromnost ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Na konci každého dne identifikujte něco, co jste udělali zejména kvůli dojmu a zapůsobení na druhé, pro show nebo pro „lajk“ na sociální síti. Rozhodněte se, že to nebudete opakovat.
  • Všímejte si zda a kdy či za jakých okolností mluvíte v různých skupinových situacích více než ostatní.
  • Najdete-li někoho, kdo je autentický a v určitém způsobu chování lepší než vy a složte mu upřímný kompliment.
  • Požádejte důvěryhodného přítele o upřímnou zpětnou vazbu o vašich slabinách.
  • Přiznávejte své chyby a omlouvejte se i těm, kteří jsou (mnohem) mladší než vy.

 

Při nevyužívání této silné stránky je člověk plný sebe sama, arogantní, pyšný, nadutý dokonce i bez zjevného důvodu. 

Při nadužívání této silné stránky člověk není schopen rozpoznat své vlastní schopnosti. Neumí se za sebe postavit, zastat se sám sebe a může být velmi nejistý.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

11 + 10 =

Share This