Prozíravost /obezřetnost

„Chovám se obezřetně a prozíravě, snažím se vyhnout zbytečným rizikům a plánuji s ohledem na budoucnost.“

Pokud pochopíte, o čem vše je prozíravost / obezřetnost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Prozíravost, obezřetnost

Obezřetnost znamená být opatrný při výběru, zastavit se a přemýšlet dříve než začnete jednat. Je to silná stránka projevené zdrženlivosti. Pokud jste opatrní, nepřijímáte zbytečná rizika a neříkáte ani neuděláte věci, kterých byste mohli později litovat. Jste-li prozíraví, zvažujete dlouhodobé důsledky svého jednání.

Prozíravost a obezřetnost jsou formy praktického uvažování, spočívající ve schopnosti objektivně zkoumat možné důsledky vašeho jednání a na základě toho kontrolovaně jednat. Obezřetnost zahrnuje prozíravé plánování i krátkodobé plánování zaměřené na cíl. Často se označuje jako „opatrná moudrost“, „praktická moudrost“ a/nebo „praktický důvod“.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Perspektiva je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané STŘÍDMOST (Temperance). Střídmost popisuje silné stránky, které vám pomáhají zvládat návyky a chránit před neuměřeností a excesy. Mezi další silné stránky v kategorii ctností STŘÍDMOST patří Pokora/Skromnost, Sebeovládání a Odpuštění.

 

K zamyšlení

  • Jaké osobní přínosy získáváte díky prozíravosti a obezřetnosti?
  • Jak vám prozíravost / obezřetnost sloužila v průběhu času? Kdy vám posloužila hodně, kdy naopak nebyla příliš platná?
  • Čeho litujete na případech, kdy jste byli zdrženliví a báli se riskovat?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Prozíravost / obezřetnost ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Před nejbližším konečným rozhodnutím o nějaké záležitosti se poraďte s těmi, kdo jsou pro vás nejvýznamnější.
  • Předtím než učiníte konečné rozhodnutí proveďte analýzu rizik a přínosů.
  • Zhodnoťte kvalitu, efektivitu a moudrost vašich dalších tří projektů a napište si jak nebo jakými metodami je zlepšíte.
  • Dvakrát přemýšlejte předtím, než něco řeknete. (Dvakrát měř a jednou řež.)
  • Představte si důsledky vašeho dalšího rozhodnutí za jeden, pět a deset let.

 

Při nevyužívání této silné stránky člověk jedná bez přemýšlení, může přijmout příliš mnoho rizika nebo se nakonec stane jen „hledačem vzrušení“. 

Při nadužívání této silné stránky může být člověk úzkostlivý a neustále se obávat o všechno možné.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

2 + 4 =

Share This