Sebeovládání /sebekázeň / sebekontrola

„Ovládám své pocity a činy, jsem disciplinovaný a dokáži kontrolovat své jednání a chování.“

Pokud pochopíte, o čem vše je sebeovládání, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Sebeovládání, sebekázeň

Sebeovládání je komplexní charakterová silná stránka. Týká se ovládání vašich chutí a emocí i toho, co děláte. Ti, kdo mají tuto silnou stránku vysoko ve svém pořadí, důvěřují svému přesvědčení, že mohou být efektivní v tom, o co usilují a pravděpodobně dosáhnou svých cílů. Jsou druhými obdivováni pro schopnost kontrolovat své reakce na zklamání a nejistotu.

Sebeovládání pomáhá udržovat smysl pro rovnováhu, pořádek a pokrok v životě. Sebeovládání lze považovat za zdroj, který může slábnout a být vyčerpán. Užitečnou metaforou je, že sebeovládání funguje jako sval, který lze vyčerpat přílišnou námahou nebo může být posílen pravidelnou praxí a cvičením.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Sebeovládání je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané STŘÍDMOST (Temperance). Střídmost popisuje silné stránky, které vám pomáhají zvládat návyky a chránit před neuměřeností a excesy. Mezi další silné stránky v kategorii ctností STŘÍDMOST patří Pokora/Skromnost, Obezřetnost a Odpuštění.

 

K zamyšlení

  • Které oblasti svého života dokážete nejlépe ovládat a kontrolovat, kde se vám daří být ukáznění
  • Jakou roli hraje sebeovládání a sebekázeň ve vašich největších životních úspěších?
  • Jak ovlivňuje sebeovládání vaši toleranci k situacím, které jsou mlhavé, nejasné a/nebo nepředvídatelné?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Sebeovládání ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Stanovte si cíle, které vám pomohou zlepšit každodenní život (úklid, čtení, psaní, čas bez Internetu/zpráv, cvičení…) a ujistěte se, že úkoly a cíle (s)plníte. (Nechte se kontrolovat někým blízkým)
  • Až vás příště něco negativního rozruší či rozčílí, vynaložte vědomé úsilí na kontrolu svých emocí a zaměřte se na pozitivní atributy situace.
  • Hlídejte si své biologické hodiny. To nejdůležitější provádějte, když jste nejvíce ostražití, bdělí a nabití energií (na vrcholu křivky svých biologických hodin).
  • Začněte s nějakým novým návykem nebo rutinou a snažte se u ní vydržet co nejdéle.
  • Zorganizujte si efektivněji denní život. Použijte podpůrné nástroje, které vám umožní dodržovat sebekázeň a sebedisciplínu.
  •  

Při nevyužívání této silné stránky je člověku nemilosrdný a může po dlouhou dobu skrývat svou zášť.

Při nadužívání této silné stránky je člověk příliš tolerantní a umožňuje druhým nechat se využívat.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

9 + 9 =

Share This