Smysl pro krásu a dokonalost

„Rozpoznávám, citově prožívám, a vážím si krásy kolem sebe a dovedností druhých.“

Pokud pochopíte, o čem vše je smysl pro krásu a dokonalost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Smysl pro krásu a dokonalost

Ti, kdo vyjadřují Smysl pro krásu a dokonalost, oceňují krásu, excelenci a nebo kvalifikovaný výkon ve všech oblastech života, od přírody po umění, přes matematiku, vědu až po každodenní zkušenosti.

Lidé, kteří mají krásu a dokonalost vysoko ve svém žebříčku silných stránek vnímají tři typy kvalit:

 • Fyzická krása – To může zahrnovat sluchové, hmatové nebo abstraktní vjemy. Tento druh vnímání vyvolává u osoby, která jej prožívá úctu a údiv.
 • Dovednost a/nebo talent (dokonalost, excelence) – Jde o energetizující „síly“, které nutí člověka, aby sledoval své vlastní cíle. To vzbuzuje obdiv.
 • Ctnosti a/nebo morální dobro (morální krásu) – tyto aspekty způsobují, že někdo chce být lepší, milující a vytváří povznášející pocity.

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Smysl pro krásu a dokonalost je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané TRANSCENDENCE/NADSMYSLOVOST (Transcendence). Transcendence popisuje silné stránky, které vám pomáhají napojit se na větší Vesmír a poskytnout smysl, účel a význam. Mezi další silné stránky v kategorii ctností TRANSCENDENCE patří SpiritualitaVděčnost, Naděje a Humor.

 

K zamyšlení

 • Do jaké míry oceňujete spíše krásu oproti oceňování dokonalosti/excelence?
 • Za jakých podmínek (lidé, místa, aktivity) nejvíce oceňujete krásu a dokonalost?
 • Jak oceňování krásy a dokonalosti ovlivňuje vaši vlastní práci, vztahy, využití volného času a zapojení se do dění ve společnosti?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Oceňování krásy a dokonalosti ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

 • Všímejte si a obdivujte dokonalost silných stránek charakteru u druhých lidí.
 • Pozorujte trpělivě dění v přírodě, foťte přírodní scény, obdivujte umění…
 • Zastavte se, abyste ocenili svou vnitřní krásu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vidět své vlastní silné stránky a vzpomenout si, jak jste je využili k tomu, abyste prospěli druhým.
 • Dotvořte a zdokonalte své okolí (doma, v práci) do estetické krásy.
 • Poslouchejte hudbu nebo sledujte filmy a vyhodnocujte, jak se vás dotkly po estetické stránce.

 

Při nevyužívání této silné stránky je člověk slepý k tomu ,co je dobré.  Setkání s krásou s ním nepohne.

Při nadužívání této silné stránky chce být člověk perfekcionistou a/nebo elitou. Může vyžadovat příliš mnoho jak od sebe, tak i od druhých.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

14 + 14 =

Share This