Sociální inteligence

„Jsem si vědom/a svých pocitů a myšlenek a chápu je, stejně jako pocity lidí kolem sebe.“

Pokud pochopíte, o čem vše je sociální inteligence, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Sociální inteligence

Sociální inteligence znamená, že člověk ví, co ostatní pohání. Je si vědomi svých motivů a pocitů stejně tak jako motivů a pocitů druhých a toho, jak tyto zapadají do různých sociálních situací. Takoví lidé se mohou cítit komfortně a říkat správné věci, ať už jsou v zasedací místnosti, ve školním prostředí nebo na staveništi.

Sociální inteligence zahrnuje dvě obecné složky.

  1. Sociální povědomí – co pociťujeme o druhých.
  2. Sociální obratnost – co děláme s naším sociálním povědomím.

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Sociální inteligence je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané LIDSKOST (Humanity). Lidskost popisuje silné stránky, které se projevují v péči o ostatní. Tyto silné stránky jsou mezilidské a většinou se týkají vztazích „z očí do očí“. Mezi další silné stránky v kategorii ctností LIDSKOST patří Láska a Laskavost.

 

K zamyšlení

  • Které sociální situace vám dosud přinesla nejpozitivnější výsledky a dopady?
  • Při jakých příležitostech se vám sociální inteligence nejvíce hodí a využíváte ji?
  • Jak „čtete“ sociální situace? Kdy se vám vyplatilo je vícekrát přezkoumat a nedat na první dojem?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Sociální inteligenci ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Zapisujte si denně po dobu čtyř týdnů pět svých osobních pocitů a sledujte, zda se u nich projevují nějaké vzorce či šablony.
  • Sledujte svůj oblíbený televizní program nebo film se ztlumeným zvukem. Zapište si pozorované pocity. (U filmu Sedm statečných nebo u Bondovek jsem popsal cvičení ohledně sledování hodnot a silných stránek i se stručnou pracovní knihou ke stažení.)
  • Zjistěte, kdo z vašich přátel je podle vašeho názoru nejvíce empatický vůči druhým. Pozorně sledujte a/nebo se snažte vybavit co a jak dělá ve chvílích empatie, vztahu, komunikace….
  • Praktikujte všímání si, označování vyjadřování emocí. V okamžiku, kdy si uvědomíte emoci, označte ji a pokud je to vhodné a možné, vyjádřete ji někomu jinému.
  • navštivte událost, která pro vás není pohodlná a aktivně pozorujte, co se děje a zaznamenejte si své pocity.

 

Při nevyužívání této silné stránky člověk nerozumí pocitům druhých. Není opravdu citlivý v sociálních (společenských) situacích a chová se neomaleně.

Při nadužívání této silné stránky se člověk neustále analyzuje chování druhých. V každém skutku a aktu hledá význam. Může zapomenout na své vlastní chování a zcela si osvojit chování, o kterém si myslí, že jej chtějí ostatní. Společenské zrcadlo a jeho odlesk je mu vším.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

7 + 8 =

Share This