Spiritualita

„Cítím se duchovně a věřím ve smysl, účel a/nebo význam v mém životě; vidím své místo ve velkém schématu vesmíru a nalézám smysl v každodenním životě.“

Pokud pochopíte, o čem vše je spiritualita, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Spiritualita (duchovnost)

Spiritualita má mnoho dimenzí. Patří mezi ně patří význam, účel, životní volání, víra ve Vesmír, vyjadřování dobra a ctností či praktiky, spojené s nadsmyslností (transcendence). Vědci neustále definovali spiritualitu jako hledání nebo spojení s „posvátným“. Posvátné by mohlo být to, co je požehnané, svaté, uctívané nebo „zvláštní“. Může to být světské (sekulární) nebo nesekulární. Posvátnost může zakoušet jako hledání účelu v životě nebo jako úzký vztah s něčím větším než my sami, něčím, co nás přesahuje. ; Posvátnost můžeme zažít jako odpuštění nabízené dítětem, okamžik pokory mezi manažerem a podřízeným, ohromující západ slunce, hluboký zážitek během meditace nebo náboženského obřadu nebo se obětavou laskavost někoho cizího.

Jako silná stránka charakteru zahrnuje Spiritualita víru, že existuje dimenze života, která je mimo lidské chápání. Někteří lidé nespojují tuto víru s konceptem božství a dávají přednost tomu, aby na ni mysleli z hlediska smyslu a významu, spíše než z hlediska duchovnosti. V klasifikaci VIA jsou tyto pojmy považovány za úzce související.

Spiritualita popisuje jak soukromý, intimní vztah mezi člověkem a posvátným, tak rozsah ctností, které vyplývají ze vztahů. Spiritualita je univerzální. I když se konkrétní obsah duchovních přesvědčení liší, všechny kultury mají koncept, který zahrnuje ultimátní, transcendentní a posvátnou sílu.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Spiritualita je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané TRANSCENDENCE/NADSMYSLOVOST (Transcendence). Transcendence popisuje silné stránky, které vám pomáhají napojit se na větší Vesmír a poskytnout smysl, účel a význam. Mezi další silné stránky v kategorii ctností TRANSCENDENCE patří Smysl pro krásu a dokonalost, Vděčnost, Naděje a Humor.

 

K zamyšlení

  • Jak či do jaké míry souvisí spiritualita s vašimi náboženskými praktikami nebo jejich nedostatkem?
  • Do jaké míry máte pocit, že existuje „jediný správný/pravý způsob“ (pro všechny lidi), jak být spirituální/duchovní, na rozdíl od lidí, kteří (si) hledají vlastní cestu? Jaká je míra vaší náboženské tolerance? (Popr. kde je její „hranice“?)
  • Jakou pozitivní roli (pro vztahy, zdraví, úspěch, zapojení do komunity…) hraje ve vašem životě spiritualita nebo pocit smyslu a významu?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Spiritualitu (duchovnost…) ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Zkuste strávit deset minut denně hlubokým vědomým dýcháním, relaxací a meditací (= vyprazdňujte mysl od myšlenek soustředěním se na dýchání). Budujte běžnou duchovní praxi např. prostřednictvím modlitby, meditace, objevování přírody) nebo jako způsob, jímž přistupujete k životu (např. dávat lásku, projevovat soucit s méně šťastnými lidmi…).
  • Kultivujte posvátné okamžiky, ve kterých si vyhradíte čas na to „jen být/existovat“, např. pomocí speciálního či (pro vás) posvátného objektu nebo prostoru/prostředí.
  • Všímejte si, zda vaše každodenní běžné činnosti mají nějaký spirituální význam. Pokud ne, přemýšlejte o způsobech, jak takové aktivity se spiritualitou propojit.
  • Prozkoumejte základní účel (poslání) svého života a propojte své cíle a činnosti s tímto účelem. Ptejte se „Proč?“. 
  • Zažíváte-li trauma nebo obtížnou situaci, hledejte jejich hlubší význam a účel.

 

Při nevyužívání této silné stránky člověku chybí silné hodnoty a ctnosti. Člověk zakouší živit, který mu připadá bezvýznamný, beze smyslu.

Při nadužívání této silné stránky se člověk stává fanatikem, jehož životním stylem je přivést druhé na „pravou víru“. Člověk je ve svém pohledu na svět rigidní, není vůbec (nebo jen minimálně) otevřen pohledům a vnímání druhých.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

2 + 3 =

Share This