Statečnost, udatnost, odvaha

„Jednám podle svého přesvědčení a čelím hrozbám, výzvám, obtížím a bolestem, navzdory svým pochybnostem, obavám a strachu.“

Pokud pochopíte, o čem vše je statečnost / udatnost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Statečnost, udatnost

Statečnost (udatnost, odvaha) představuje čelit svým výzvám, hrozbám nebo obtížím. Být statečný znamená vážit si cíle nebo přesvědčení a jednat podle něj, ať už je to populární nebo ne. Ústředním prvkem je čelit obavám a strachu – nikoli vyhýbat se jim.

Existuje trojí statečnost. Člověk může disponovat jedinou nebo kombinací všech.

 • Fyzická statečnost (např. v profesi hasičů, policistů, vojáků). Tuto statečnost vnímáme asi nejvíce, protože je v mnohém viditelná ve vnějším prostředí.
 • Psychologická statečnost (např. čelit bolestivým aspektům svého života).
 • Morální statečnost (např. hovořit o tom, co je správné, i když je to nepříjemné nebo se jedná o menšinový názor).

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Statečnost je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané ODVAHA (Courage). Odvaha popisuje silné stránky, které vám pomáhají uplatnit vaši vůli a čelit rozmanitému protivenství. Mezi další silné stránky v kategorii ctností ODVAHA patří Vytrvalost, Vitalita a Upřímnost.

 

K zamyšlení

 • Do jaké míry vaše statečnost způsobuje, že vás lidé obdivují?
 • Z jakých konkrétních zkušeností nebo příležitostí vás může statečnost vyloučit?
 • Jak svou statečnost nejčastěji projevujete (např. tím, že podstupujete fyzická rizika, podporujete nepopulární pozice, jste citově zranitelní, prosazujete netradiční myšlení…)?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Statečnost ve svém osobním či pracovním/podnikatelském životě více rozvinout.

 • Uskutečněte malé praktické kroky ke konstruktivní sociální změně. (U sebe, ve svém nejbližším okolí…)
 • Pokládejte si obtížné otázky, které vám i druhým pomohou čelit realitě. (Zůstaňte však ve svém okruhu vlivu. Odvahu projevujeme i tím, že si nastavíme zrcadlo.)
 • Ujasněte si své hodnoty a přemýšlejte o tom, jak nejlépe vám sloužily v náročných situacích a jak mohou sloužit nyní. Doplňkový článek je zde.
 • Přemýšlejte o vzorech odvahy a statečnosti ve společnosti, nechte se inspirovat k prosazování a obhajobě vznešených hodnot a podpoře něčeho smysluplného.
 • Zúčastněte se nějaké události, které se osobně obáváte.

 

Při nevyužívání této silné stránky může člověk jednat jako zbabělec, nechat ostatní zvládnout do těžké a obtížné a dovolit, aby za něj rozhodoval strach.

Při nadužívání této silné stránky je člověk lehkomyslný, nebere v úvahu možná nebezpečí a pocity či názory druhých.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

12 + 11 =

Share This