Týmová práce

„Jsem užitečný/á skupině a přispívající člen týmu a cítím se zodpovědný za to pomoci týmu dosáhnout jeho cílů.“

Pokud pochopíte, o čem vše je týmová práce, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Týmová práce

Týmová práce znamená, že v týmových situacích jste odhodláni přispívat k úspěchu týmu. Tým může být pracovní skupinou nebo sportovním týmem, ale může se také týkat vaší rodiny, manželství nebo dokonce skupiny přátel, kteří společně pracují na projektu.

Silnou stránku Týmová práce lze rozšířit o to, že jste dobrým občanem vaší komunity nebo země, obecněji pak o pocit společenské odpovědnosti za určité skupiny lidí nebo dokonce za celé lidstvo. Jinými slovy, osoba s vysokou prioritou týmové práce uplatňuje určitý způsob jednání v jakémkoli kontextu, který považuje přispívající dobru skupiny jako celku. Nejčastěji se však tato silná stránka týká toho, že jste oddaným, spolehlivým a přispívajícím členem vaší malé skupiny nebo týmu.

Týmová práce úzce souvisí s 3 dalšími koncepty:

 • Občanství – odpovědnost vůči něčí komunitě.
 • Loajalita – neochvějná důvěra ve skupinu.
 • Vlastenectví – loajalita k domovině / národu, bez nepřátelství vůči jiným národům.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Týmová práce je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané SPRAVEDLNOST (Justice). Poctivost popisuje silné stránky, které vám pomáhají zapojit se v komunitách nebo do skupinových situací. Mezi další silné stránky v kategorii ctností SPRAVEDLNOST patří Poctivost/férovost a Leadership.

 

K zamyšlení

 • Co vás nejvíce těší a baví, že jste-li součástí týmu?
 • Jak se cítíte a jednáte, když přenášíte týmu mnohem více, než je podíl ostatních členů týmu?
 • Jak týmová práce zasahuje či přesahuje do vašeho osobního života (např. při rodičovství, v rodině, s partnerem/partnerkou, mezi přáteli…)?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Týmovou práci ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

 • Pomozte alespoň jednomu člověku stanovit si cíl(e) a poté pravidelně kontrolovat a přezkoumávat  pokrok v jejich dosahování. 
 • Zapojte se do týmové dobrovolnické práce (zkrášlování okolí, úklid přírody…).
 • Založte skupinu pro diskusi nad knihou/knihami (nejlépe nikoliv ryze podnikatelskou) s jejími/jejich čtenáři a příznivci. 
 • Zvažte, do jaké míry jste vy a váš životní partner „tým“, který může spolupracovat na řešení problémů. S touto „týmovou“ perspektivou přistupte k další výzvě či problému, které jsou před vámi.
 • Prozkoumejte úkoly, kterým provádí váš tým v práci. Nabídněte pomoc s jedním z úkolu, který se zdá být přehlížen, opomíjen nebo se kterým se kolegové potýkají.

 

Při nevyužívání této silné stránky se člověk nezajímá a nestará o druhé a je sobecký.

Při nadužívání této silné stránky je člověk závislý na druhých a není pro něj snadné jednat samostatně.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

6 + 3 =

Share This