Úsudek / kritické myšlení

„Při rozhodování zvažuji objektivně všechny aspekty, včetně argumentů, které jsou v rozporu s mým přesvědčením.“

Pokud pochopíte, o čem vše je úsudek / kritické myšlení, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Úsudek, kritické myšlení

Úsudek zahrnuje racionální a logická rozhodnutí a analytické hodnocení myšlenek, názorů a faktů. Chcete-li použít termín, který původně pochází mimo sféru a klasifikaci silných stránek, tak je to kritické myšlení, spravedlivé zvážení důkazů, promyšlení věcí a zkoumání důkazů ze všech stran, spíše než přijímání okamžitých závěrů. Úsudek také zahrnuje otevřenost a schopnost změnit mínění na základě důkazů, zůstat otevřený dalším argumentům a perspektivám. Zde by mělo být jasné, že úsudek je základní „silnou stránkou hlavy“ – je to silná stránka charakteru velmi orientovaná na myšlení.

Úsudek je korigující silnou stránkou. Působí proti nedostatečnému (pře)myšlení při upřednostňování aktuálních módních a trendových názorů (společenské zrcadlo, populismus…) nebo při upřednostňování myšlenek, které jsou považovány za (zcela) dominantní. Úsudek a kritické myšlení věnuje pozornost méně dominantnímu pohledu. Je to ochota aktivně hledat důkazy proti preferovaným přesvědčením, plánům nebo cílům a spravedlivě zvážit všechny dostupné důkazy.

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Úsudek / kritické myšlení je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané MOUDROST (Wisdom). Moudrost popisuje silné stránky, které vám pomohou shromažďovat a používat znalosti. Mezi další silné stránky v kategorii ctností MOUDROST patří Láska k učení, Zvídavost, Kreativita a Perspektiva.

 

K zamyšlení

  • Jak (obvykle) vyjadřujete svůj úsudek / kritické myšlení vůči ostatním?
  • Když se rozhodujete, co vás může dovést k tomu, že ztratíte celkovou perspektivu?
  • S jakými lidmi a za jakých okolností je pro vás obtížné uvažovat racionálně, aniž byste byli zmítáni silnými emocemi?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Úsudek / kritické myšlení ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Identifikujte důvody nespokojenosti u svých posledních tří činností nebo projektů a vymyslete lepší alternativní nápady a postupy do budoucna.
  • Zahrajte si na ďáblova advokáta v záležitosti, o které máte silně vyhraněné názory.
  • Požádejte důvěryhodného a moudrého přítele, aby kriticky posoudil váš úsudek ve vztahu k vašim posledním třem významným aktivitám/projektům.
  • Přezkoumejte své poslední tři činnosti/projekty, u nichž jste si (pořádně) nepromysleli způsob a cestu, jak je zvládnete. 
  • Vyberte si silný názor, který máte a krátce (pozitivním způsobem) žijte, jako byste měl/a názor zcela opačný. Je-li to příliš náročné, experimentujte s tím zpočátku pouze jako s mentální aktivitou.

 

Při nevyužívání této silné stránky člověk nereflektuje vlastní chování, ani chování ostatních lidí. Může vypadat naivně.

Při nadužívání této silné stránky může se člověk může ztratit mezi samými chybami a problémy, které vidí všude kolem sebe. Může se zaseknout v negativitě a cynismu a stát se úzkoprsým.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

2 + 13 =

Share This