Konzultant

Potřebujete poskytnout profesní a expertní znalosti a metodické vedení v určité oblastí? Stojíte před volbou různých možností?… Využijte mou roli konzultanta (a facilitátora).

Přináším pohled a zkušenosti zvenčí, bez provozní slepoty, z různorodých perspektiv, se znalostí trendů, metod, modelů, dobrých i špatných praktik.

Share This