Pro studenty

Lektorská podpora studentům

MBA, DBA, MSc …

• Strategické techniky a analýzy •

• Strategický management •

• Tvorba podnikové vize •

• Management změn •

Nejbližší termíny „mých“ tématických setkáních studentů European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy.

Další tématická setkání proběhnou na jaře 2024

Mé nejbližší webináře – 25.4. a 6.6.2024

“Strategické

27.4.2024, 9:30 – 14:30 – Proběhlo

“Strategický

8.6.2024, 9:30 – 12:30 

“Tvorba

8.6.2024 12:30 – 16:00

“Management

23.11.2023, 9:00 – 14:30 Proběhlo

Vstup do studentské sekce na webu

European Business School SE nebo Ústavu práva a právní vědy

(kliknutím na logo)

Strategické techniky a analýzy

Nejbližší termín přednášky – podzim 2024

 

Podrobnosti >>

Na blogu ÚPPV je pro podporu tohoto modulu např. článek o SWOT. Soupis 50 knih o strategii si můžete stáhnout zde.

Pro analýzu zainteresovaných stran využijte třeba můj e-book.

 

Obdobné/stejné „nástroje“, využívané pro strategickou analýzu (PESTLE, Porterových 5 sil, SWOT, matice BCG…) jsou zmiňovány také v předmětu Strategický marketing, který se okrajově dotýká strategického řízení.

Tvorba podnikové vize

Nejbližší termín přednášky – 8.6.2024

Test silných stránek najdete ZDE!

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

 

Podrobnosti >>

Od 26.11.2018 je ve studentské sekci ÚPPV i EBS k dispozici jak aktualizovaný sylabus, tak i aktualizovaná prezentace k tématickému setkání „Tvorba podnikové vize (a leadership)“. Sylabus i prezentace (po jejich stažení) jsou interaktivní, s odkazy na doplňující články a informace při kliknutí na odkaz.

K tématu lídrovství/leadershipu a dalším jsem pro vás ke stažení připravil e-book s bibliografickým soupisem 250 knih. Užijte si ho!

Okrajově je téma vize a mise zmíněno také v předmětu Strategický marketing.

Strategický management

Nejbližší termín přednášky – 8.6.2024 

 

Podrobnosti >>

10 důvodů pro strategii

Ve studentské sekci ÚPPV i European Business School SE je dispozici jak aktuálníali sylabus, tak i aktualizovaná prezentace k tématickému setkání „Strategický management“.

Okrajově je o strategii a strategickém řízení zmínka také v předmětu Strategický marketing.

Management změn

Nejbližší termín přednášky – podzim 2024 

 

Podrobnosti >>

Ve studentské sekci ÚPPV i EBS je k dispozici jak aktuální sylabus, tak i aktualizovaná prezentace k tématickému setkání „Management změn“. Sylabus i prezentace jsou interaktivní, s odkazy na doplňující články a informace při kliknutí na odkaz.

K tématu managementu změn a dalším jsem ke stažení nachystal e-book s bibliografickým soupisem 250 knih. Věřím, že vám bude užitečný a užijete si jej!

S tématem změn souvisí také pojem „disrupce“ – nespojité změny, objevující se často v problematice digitální transformace. Je to jistě i téma např. pro seminární práci. Na YouTube se můžete podívat na hodinové video (v angličtině). Téma digitální transformace navazuje i na můj článek o digitální strategii na blogu ÚPPV a EBS.

V pravém postranním panelu najdete zdarma ke stažení plakát s 8 kroky řízení změny podle Johna Kottera. Je o nich řeč i na tématickém setkání.

Doplňkové články z blogů European Business School SE a ÚPPV

Zde je doplňovaný přehled mých článků ze „školních“ blogů European Busness School SE / ÚPPV, které se týkají vyučovaných a doplňkových/souvisejících témat (řazeno od nejnovějších).

 

Tady je doplňovaný přehled mých článků ze školních blogů European Business School SE / ÚPPV, které se týkají studia, seminárních a dizertačních prací apod.

 

Schéma citace článků z blogů podle ISO ČSN 690

Tvůrce (autor). Název příspěvku. In: Název webové stránky. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Příklad pro článek na blogu European Business School:

  • FRIEDEL, Libor. Strategický leadership (a vliv na studium i praxi). In: Blog European Business School [online]. 10.5.2019 [cit. 18.5.2019]. Dostupné z: https://ebschool.cz/strategicky-leadership-a-vliv-na-studium-i-praxi.

Příklad pro článek na blogu Ústavu práva a právní vědy:

  • FRIEDEL, Libor. Několik tipů pro zvládání změn. In: Blog Ústavu práva a právní vědy [online]. 11.12.2018 [cit. 18.5.2019]. Dostupné z: https://www.ustavprava.cz/blog/2018/12/nekolik-tipu-pro-zvladani-zmen.

Příklad pro článek na blogu Libora Friedela:

  • FRIEDEL, Libor. 1x CO…? 3x PROČ…? In: Blog Libora Friedela [online]. 23.4.2019 [cit. 18.5.2019]. Dostupné z: https://www.liborfriedel.cz/1x-co-3x-proc.

 

Vítejte na stránce privátní podpory pro studenty! Stránka se týká předmětů, které „mám na starosti“ v manažerských programech European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy a k nimž píšu příspěvky na „školní“ blogy EBS a ÚPPV a ve spolupráci s oběma školami dělám Zoom webináře. Budu rád, když se podíváte na sítě LinkedIn>> a Facebook>> a budete diskutovat, vnesete dotazy či cokoliv podobného. Nezbytné oficiální materiály, sylaby a prezentace najdete ve studentské sekci webu European Business School SE nebo ÚPPV. Tyto lektorské stránky vám poskytují příležitost získat navíc dodatečné informace a podklady ke studiu a práci. Vše je dobrovolné.

LinkedIn LF >>

Užitečná příručka ZDARMA

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Pošlete vzkaz nebo dotaz

2 + 4 =

Share This