Pro studenty

Lektorská podpora studentům

MBA, DBA, MSc …

• Strategické techniky a analýzy •

• Strategický management •

• Tvorba podnikové vize •

• Management změn •

Nejbližší termíny přednášek na tématických setkáních studentů European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy.

Forma výuka 5.6. a 6.6.2021 (prezenční/online) bude upřesněna!

“Strategické

15.5.2021, 9:00 – 14:00 Proběhlo

“Strategický

5.6.2021, 9:00 – 12:00 Proběhlo

“Tvorba

5.6.2021, 13:00 – 16:00 Proběhlo

“Management

6.6.2021, 13:00 – 16:00 Proběhlo

“Webinář

Jak přenastavit své myšlení a docílit změny?

21.6.2021, 17:30 – 18:00, Zoom

 1. Starý dobrý Demingův cyklus
 2. Kottera zná každý, ale…
 3. Nasaďte a držte si klobouky
 4. (Neuro)logické úrovně pro změnu
 5. Vědomí (a) změny
 6. Osobnost pro změnu
 7. Otevřete okna

Vstup do studentské sekce na webu

European Business School SE nebo Ústavu práva a právní vědy

(kliknutím na logo)

Strategické techniky a analýzy

Nejbližší termín přednášky – 15.5.2021, 9:00-14:00, online na Teams

Proběhlo

Účel

 • Seznámit studenty a zájemce s konceptem strategických analýz, které jsou výchozí fází modelu strategického řízení, známého jako AFI:
  • Analýza
  • Formulace (strategie)
  • Implementace (strategie)

Podrobnosti >>

Na blogu ÚPPV je pro podporu tohoto modulu např. článek o SWOT. Soupis 50 knih o strategii si můžete stáhnout zde.

Pro analýzu zainteresovaných stran využijte třeba můj e-book.

 

Obdobné/stejné „nástroje“, využívané pro strategickou analýzu (PESTLE, Porterových 5 sil, SWOT, matice BCG…) jsou zmiňovány také v předmětu Strategický marketing, který se okrajově dotýká strategického řízení.

Tvorba podnikové vize

Nejbližší termín přednášky – 5.6.2021, 13:00-16:00 

Test osobních hodnot je k dispozici ZDE!

Test silných stránek najdete ZDE!

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

 

Účel

 • Seznámit studenty a zájemce s koncepty a vybranými základními myšlenkami k firemní ideologii (vize, poslání, hodnoty) a lídrovství (leadershipu, vedení lidí) v návaznosti na modely formulace a implementace strategie v procesu strategického řízení, který je znám jako AFI:
  • Analýza – setkání
  • Formulace (strategie)
  • Implementace (strategie)

Podrobnosti >>

Od 26.11.2018 je ve studentské sekci ÚPPV i EBS k dispozici jak aktualizovaný sylabus, tak i aktualizovaná prezentace k tématickému setkání „Tvorba podnikové vize (a leadership)“. Sylabus i prezentace (po jejich stažení) jsou interaktivní, s odkazy na doplňující články a informace při kliknutí na odkaz.

K tématu lídrovství/leadershipu a dalším jsem pro vás ke stažení připravil e-book s bibliografickým soupisem 250 knih. Užijte si ho!

Okrajově je téma vize a mise zmíněno také v předmětu Strategický marketing.

Strategický management

Nejbližší termín přednášky – 5.6.2021, 9:00-12:00 

 

Účel

 • Seznámit studenty a zájemce s modely formulace a implementace strategie v procesu strategického řízení, který je znám jako AFI:
  • Analýza
  • Formulace (strategie)
  • Implementace (strategie)

Podrobnosti >>

10 důvodů pro strategii

Ve studentské sekci ÚPPV i European Business School SE je dispozici jak aktualizovaný sylabus, tak i aktualizovaná prezentace k tématickému setkání „Strategický management“ z podzimu 2018!

Okrajově je o strategii a strategickém řízení zmínka také v předmětu Strategický marketing.

Management změn

Nejbližší termín přednášky – 6.6.2021, 13:00-16:00

 

Účel

 • Seznámit studenty a zájemce s koncepty a vybranými základními myšlenkami pro management změn, v návaznosti na model formulace a implementace strategie v procesu strategického řízení, který je znám jako AFI::
  • Analýza
  • Formulace (strategie)
  • Implementace (strategie)

Podrobnosti >>

Od 26.11.2018 je ve studentské sekci ÚPPV i EBS k dispozici jak aktualizovaný sylabus, tak i aktualizovaná prezentace k tématickému setkání „Management změn“. Sylabus i prezentace jsou interaktivní, s odkazy na doplňující články a informace při kliknutí na odkaz.

K tématu managementu změn a dalším jsem ke stažení nachystal e-book s bibliografickým soupisem 250 knih. Věřím, že vám bude užitečný a užijete si jej!

S tématem změn souvisí také pojem „disrupce“ – nespojité změny, objevující se často v problematice digitální transformace. Je to jistě i téma např. pro seminární práci. Na YouTube se můžete podívat na hodinové video (v angličtině). Téma digitální transformace navazuje i na můj článek o digitální strategii na blogu ÚPPV a EBS.

V pravém postranním panelu najdete zdarma ke stažení plakátek s 8 kroků řízení změny podle Johna Kottera, které probíráme na tématickém setkání.

Doplňkové články z blogů European Business School SE a ÚPPV

Zde je doplňovaný přehled mých článků ze „školních“ blogů European Busness School SE / ÚPPV, které se týkají vyučovaných témat. (Seřazeno od nejnovějších.)

 

Zde je doplňovaný přehled mých článků ze školních blogů European Business School SE / ÚPPV, které se týkají studia, seminárních a dizertačních prací apod.

 

Schéma citace článků z blogů podle ISO ČSN 690

Tvůrce (autor). Název příspěvku. In: Název webové stránky. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Příklad pro článek na blogu European Business School:

 • FRIEDEL, Libor. Strategický leadership (a vliv na studium i praxi). In: Blog European Business School [online]. 10.5.2019 [cit. 18.5.2019]. Dostupné z: https://ebschool.cz/strategicky-leadership-a-vliv-na-studium-i-praxi.

Příklad pro článek na blogu Ústavu práva a právní vědy:

 • FRIEDEL, Libor. Několik tipů pro zvládání změn. In: Blog Ústavu práva a právní vědy [online]. 11.12.2018 [cit. 18.5.2019]. Dostupné z: https://www.ustavprava.cz/blog/2018/12/nekolik-tipu-pro-zvladani-zmen.

Příklad pro článek na blogu Libora Friedela:

 • FRIEDEL, Libor. 1x CO…? 3x PROČ…? In: Blog Libora Friedela [online]. 23.4.2019 [cit. 18.5.2019]. Dostupné z: https://www.liborfriedel.cz/1x-co-3x-proc.

 

Vítejte na stránce privátní podpory pro studenty! Stránka se týká předmětů, které „mám na starosti“ v manažerských programech European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy a k nimž čas od času píšu příspěvky na „školní“ blog. K jednotlivým seminářům jsem vytvořil akce na Facebooku. Ruším extra skupiny na Facebooku a LinkedIn, ale budu rád, když se stanete fanoušky a bude stránky sledovat. Budu rád, když se podíváte a budete diskutovat, vnesete dotazy či cokoliv podobného. Nezbytné oficiální materiály, sylaby a prezentace najdete ve studentské sekci webu European Business School SE nebo ÚPPV. Tyto lektorské stránky vám poskytují příležitost získat navíc dodatečné informace a podklady ke studiu a práci. Vše je dobrovolné.

LinkedIn LF

Užitečná příručka ZDARMA

Pošlete vzkaz nebo dotaz

2 + 4 =

📌 Libor Friedel – konzultant, kouč a lektor, od roku 1996

Share This