Cesta jednotlivce

Co je Cesta jednotlivce?

Cesta jednotlivce je vědomý strategický proces na individuální úrovni (i pro páry). Má 5 koncepčních fází rozvoje – od sebepoznání  k osobní excelenci.

Cesta jednotlivce se týká každého z nás. Na rozdíl od Cesty organizace, máme nad svou individuální Cestou plnou kontrolu a také za ni neseme plnou odpovědnost. Východiskem je sebepoznání. Cílem není excelence, ale Cesta. Zlepšovat se a směřovat k dokonalosti v tom, co je pro každého z nás individuálně důležité a hodnotné, má smysl. Cesta jednotlivce přirozeně podporuje rozvoj, růst a zlepšování.

Proč je Cesta jednotlivce důležitá?

Mít jasný směr (představu, vizi, záměr, cíl…) je univerzálním předpokladem vědomého a „řízeného“ úspěchu jak jednotlivce, tak organizace. Na osobní Cestě jednotlivce je každý z nás. Někteří ji chtějí hladce umetenou, jiní si ji chtějí (namáhavě) prošlapat sami. Jdeme přímo („rovnou za nosem“ nebo oklikou a zákrutami, za jasného počasí nebo v mlze či tmě, s navigací, mapou nebo jen se sluncem a hvězdným nebem nad hlavou.

Na své cestě také vyrůstáme, ze svých kořenů, které tvoří (rodinný) systém.

Jak na Cestu jednotlivce vydat?

S lektorskou podporou a skupinou sdílení.

  • Ve skupině sdílení, s podobně laděnými lidmi, získáte znalosti, osvojíte si vhodné modely, nástroje a „techniky“ důležité pro jednotlivé fáze Cesty, podle vlastní potřeby, uvážení a zkušeností.

S podporou kouče nebo mentora.

  • Společně ve dvojici, s vhodnou metodikou spolupráce si uvědomíte řadu „aha momentů“, důležitých pro vaši individuální Cestu a váš jedinečný otisk na této Cestě.

S podporou tohoto webu a článků na blogu.

Každý z nás (jako jednotlivec) má svou Cestu, svou integritu, svou roli, své hodnoty, víru, přesvědčení, Dary a talenty a spoustu dalších užitečných i neužitečných „věcí“. Každý z nás je lídrem sebe sama. Je užitečné všímat si, jak to, co máme, využíváme a můžeme využít.

Užitečná příručka ZDARMA

1. Rozhlédni se

„Poznání modifikuje člověka tak, aby se harmonicky přizpůsoboval získaným znalostem.“ (Ludwik Fleck)

2. Buď osobním lídrem

„Lídrovství je schopnost převést vizi do reality.“ (Warren Bennis)

3. Stanov osobní strategii

„Lídří vytváří vizi budoucnosti a stanovují strategii, jak se tam dostat.“ (John P. Kotter)

4. Měř své životní skóre

„Jakkoli je strategie krásná, občas bychom se měli podívat na výsledky.“ (Winston Churchill)

5. Směřuj k excelenci

„Vůle zvítězit, touha uspět, naléhavost naplnit potenciál… to jsou klíče, které odemykají dveře k excelenci.“ (Konfucius)
Rozhlédni se

Rozhlížíte se, ale zatím tady nic není. Text ladím.

Silné stránky VIA pro vás

Získejte vlastní pořadí 24 silných stránek Values In Action.

U bezplatného testu přes uvedenou stránku navíc s mou individuální zpětnou vazbou (+ plakát 6 skupin ctností a 24 silných stránek v češtině)!

http://liborfriedel.pro.viasurvey.org

Buď osobním lídrem

Když jste osobním lídrem, jak si poradíte?

Stanov osobní strategii

Text zde

Měř své životní skóre

Text zde

Směřuj k excelenci

Text zde

Share This