Cesta jednotlivce

1. Rozhlédni se

„Poznání modifikuje člověka tak, aby se harmonicky přizpůsoboval získaným znalostem.“ (Ludwik Fleck)

2. Buď lídr

„Lídrovství je schopnost převést vizi do reality.“ (Warren Bennis)

3. Stanov strategii

„Lídří vytváří vizi budoucnosti a stanovují strategii, jak se tam dostat.“ (John P. Kotter)

4. Měř skóre

„Jakkoli je strategie krásná, občas bychom se měli podívat na výsledky.“ (Winston Churchill)

5. Směřuj k excelenci

„Vůle zvítězit, touha uspět, naléhavost naplnit potenciál… to jsou klíče, které odemykají dveře k excelenci.“ (Konfucius)
Poznání východisek a opěrných bodů

Text zde

Definování cílové oblasti a smyslu Cesty

Text zde

Výběr směru a způsobu, kudy a jak se na cestu vydat

Text zde

Sledování milníků u Cesty a měření toho, co je na Cestě důležité

Text zde

Neustálé budování podpory, drobné i zásadnější zlepšování a postupné „zvyšování laťky“

Text zde

Share This