Silné stránky

Values In Action

Děkuji vám za zájem o silné stránky. S odkazy na této stránce si:

 • proveďte bezplatný test silných stránek Values in Action
 • stáhněte plakát se seznamem a popisem 24 silných stránek Values In Action

Objevte své silné stránky – bezplatný test!

Pokud si nejste jisti svou angličtinou*, stáhněte si mou pomůcku s překladem otázek (viz. boční panel vpravo).

Další mini e-book – pojmenování silných stránek, cvičení a otázky k zamyšlení – vám pošlu spolu s plakátkem a výsledky vašeho testu. Týká se to bezplatného testu pouze prostřednictvím mé profesní stránky VIA.

*Na překladu online verze testu (Adult – pro dospělé) do češtiny pracujeme.

24 silných stránek Values In Action

Odhalte pořadí svých 24 silných stránek.

Při bezplatném testu přes tuto stránku navíc obdržíte individuální zpětnou vazbou a mini e-book k výsledkům, vše v češtině!

VIA Institute on Character, nezisková organizace z amerického státu Ohio, definuje silné stránky charakteru jako

„…klíčové schopnosti pro myšlení, cítění a chování takovými způsoby, které mohou přinést prospěch danému člověku samotnému i druhým“.

Martin Seligman (2015) uvádí nejdůležitější charakteristiky silné stránky charakteru. Ty určují je-li určitý rys osobnosti silnou stránkou charakteru.

 • Pomáhá člověku zvládat obtíže a těžkosti v jeho životě a pomáhá mu naplňovat smysl jeho života.
 • Je morálně ceněna pro sebe samu.
 • Při jejím uplatnění bývá zdrojem pozitivních emocí a obdiv ostatních.
 • Může a nemusí mít svůj negativní protiklad.
 • Dlouhodobě se projevuje v chování, myšlení a prožívání jedince.
 • Je zřetelně rozlišitelná jedna od druhé.
 • Je pozorovatelná v běžně uznávaných vzorcích společenského chování, můžeme ji spatřovat např. i v pohádkách a bájích.
 • Je ceněna v každé významné náboženské i kulturní tradici po celém světě.

U některých dětí se určitá silná stránka (ne všechny) intenzitě objevuje již v brzkém věku. Naopak existují jedinci, u nichž určitá silná stránka charakteru (jedna nebo více) naprosto chybí.

Je tedy velice smysluplné i prospěšné získat vhled a poznat pořadí svých silných stránek.

Test VIA vám to zdarma umožní!

Pomůcka pro test

Plakáty silných stránek VIA v češtině!

Plakát se seznamem a popisem 24 silných stránek Values In Action je určen pro vás pokud:

 • jste si již udělali zdarma test silných stránek VIA a chcete poznat „co je uvnitř“,
 • chcete zjistit, jaké jsou vaše silné stránky a dozvědět se o sobě více – test zdarma je ZDE,
 • máte zájem využít silné stránky k sebekoučování nebo máte zájem vyzkoušet a zažít koučování založené na silných stránkách,
 • máte jiné osobní nebo profesní záměry a důvody.

Stažený plakát vám poskytne:

 1. Přehled o 6 kategoriích silných stránek, do nichž spadá 24 silných stránek VIA (v češtině).
 2. Přehled a popis 24 silných stránek VIA (v češtině).

Na blogu se postupně těšte na články a inspirace na téma silných stránek a jejich využití v různých situacích a úhlech pohledu.

Vyskytnou-li se obtíže, napište na blog@liborfriedel.cz nebo mi nechte vzkaz přes formulář dole na stránce. 

Základní literatura (k pozitivní psychologii) v češtině:

 • CSIKSZENTMIHALYI, Mihalyi. Flow – O štěstí a smyslu života. 2. vyd. Portál: Praha, 2015. 326 s. ISBN 978-80-262-0918-8.
 • SELIGMAN, Martin, P. E. Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil, 2014. 407 s. ISBN 978-80-87270-95-0.
 • SELIGMAN, Martin, P. E. Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi. 2. vyd. Praha: Ikar, 2015. 391 s. ISBN 978-80-249-2944-6.

Pošlete vzkaz nebo dotaz

15 + 13 =

Share This