Sebe-vědomí

Tvůj hluboce zakořeněný postoj, to jak si uvědomuješ své možnosti, silné stránky a potenciál. Vytváří rámec Tvého vědomí sebe sama, jako jedinečné a autentické osobnosti. Je východiskem pro Cestu SRDCE a je jednotlivými prvky SRDCE zdravě rozvíjeno.

Radost

Stav Tvé mysli, kombinace emocí a v jistém smyslu duchovní orientace srdce. Radost je trvalejší emocí než štěstí. Je Tvým vnitřním, vědomým přesvědčením, slunečným „vnitřním počasím“.

Dary

Uvědom si, rozpoznej, najdi, odhal… To bys měl pro své Dary a talenty učinit. Je Tvou povinností to zkusit. Pak můžeš udělat to nejpodstatnější – sdílet a zužitkovat své Dary ku prospěchu svému, okolí a druhých.

Celistvost

Rozpoložení, při němž cítíš, že vše ladí a zapadá do sebe, jako když správně poskládáš puzzle. Jednáš v souladu se svými hodnotami, jdeš tam, kam Tě vede vnitřní kompas. V souladu jsou Tvá slova a činy, nevnímáš (téměř) žádný rozpor.

Elán

Vize je pro každého lídra přirozenou součástí Cesty. Lídrovství vyžaduje vizi. K naplnění vize je třeba Elán a energie. SRDCE směřuje k vizi. V osobním pojetí i ve snaze inspirovat druhé.

Cesta SRDCE

Udržuješ-li si dostatečné Sebe-vědomí a Radost z využití svých Darů, podporuješ tím vlastní Celistvost a máš zdroj pro svůj Elán, který Ti pomáhá naplnit Tvou vizi.

Sebe-vědomí (vědomí a uvědomování si sebe sama)

V srdci Sebe-vědomí

 

Sebe-vědomí je náš hluboce zakořeněný postoj. Složka naší osobnosti, jejímž prostřednictvím si uvědomujeme své možnosti, silné stránky, potenciál… Tím vytváříme rámec vědomí sebe sama jako jedinečné a autentické osobnosti. Naše Ego rádo takový pohled na vědomí sebe sama zkresluje. Nahoru k vysokému sebevědomí (až k sebe-střednosti až aroganci, zvítězí-li Ego zcela). Dolů k sebevědomí nízkému (až k depresi). Sebe-vědomí je východiskem a odrazovým můstkem pro cestu SRDCE. Ostatní prvky SRDCE naše Sebe-vědomí zdravě posilují a rozvíjí. Jsem hluboce přesvědčen, že máme-li (vnitřní) Radost, naše Sebe-vědomí je zostřené a zvyšuje se. Stejně tak je tomu, když dokážeme opečovávat, rozvíjet a moudře užívat naše Dary – talenty a silné stránky naší osobnosti a charakteru. Pro každého to znamená být takovým, jakým je a nesnažit se být někým, kým není. Moudře to vyjádřil pan Jan Werich:

„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká aby byl a je, tak má být to, co je . a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“

Zkrátka být autentický. Jsme-li Celiství (= integrovanou osobností), je sjednoceno a celistvé také naše vědomí sebe sama. Nejsme „roztrhaní na kusy“ či „roztříštění“. Udržet si vědomí Celistvosti sebe sama bývá v dnešním hektickém a hyperkonkurenčním světě „dřina“. V širším a pozitivním slova smyslu lze takové dřině dát nálepku osobní rozvoj. V praktickém „světském“ i duchovním smyslu. Ke zvládnutí tak namáhavé výzvy, jakou je udržení si zdravého Sebe-vědomí a Celistvosti osobnosti potřebujeme zdraví prospěšná „éčka“ – životní Elán a energii.

 

Energetický drink

Každý je sám sobě barmanem a míchá si vlastní energetický „koktejl“. Někdo short-drink, jiný long-drink. Obvyklými složkami jsou strava, pohyb, naše ideály, vize a cíle, vztahy, učení se a vstupování do zóny nepohodlí, dotek s něčím větším, co nás přesahuje… Existuje nepřeberné množství receptů a návodů, jak si životní energetický koktejl namíchat. Myslím, že stojí za to experimentovat se svou vlastní recepturou, pokud jde o ingredience, jejich podíl i postup namíchání našeho energetického životního drinku. Nápoj, který nabízím k ochutnání, jsem si nazval SRDCE. Jeho základní  přísady zde představuji. Dochutit si jej můžete sami, podle libosti a svého gusta. Nejsem zastáncem jediných správných receptů. Zbavují pestrosti, zkoušení a také odpovědnosti. Za své Sebe-vědomí s celé SRDCE je zodpovědný každý z nás sám!

 

21 odstínů barev

Život je barevný, proto i ve výše uvedeném je mnoho odstínů mezi černou a bílou. V článku o pocitech (na svém starém blogu), představuji tradiční „nástroj“ – škálu od 1 do 10 (představte si např. 10 různých barev) a práci s ní. Vizuálně může být inspirující postavit si takovou škálu z pastelek. Jeden z mágů osobního rozvoje a svépomocného hnutí v USA, Tony Robbins, mě před několika lety inspiroval škálou od (-10), přes (0) směrem k (+10). To je celkem 21 barev a jemnější odstíny.

Jde o to, uvědomit si a procítit aktuální pocity a přiřadit je na škále, jak odpovídají vašemu současnému stavu.

„Jaké je mé Sebe-vědomí (…) v tuto chvíli?“

Pak si představte, že se vaše pocity zlepšují a postupují na škále směrem k (+10) a totéž zopakujete.

„Jakou úroveň (sebe-vědomí…) chci pociťovat za… dnů?“, „Co teď potřebuji udělat (apod.), abych se na škále posunul na hodnotu… / o dva stupně na škále dopředu…?“

Osobně to vnímám tak, že pohyb v minusových hodnotách na škále je léčením, pohyb v plusových hodnotách je vzkvétáním.

Zkuste si třeba uvědomit jak vnímáte a co se děje, když řeknete „Jsem nula“ nebo „Jsem na nule“. Jaký je v tom rozdíl? Co na to vaše ego? Jaké by to bylo, kdyby jste nevěděli, že jde o hodnotu na škále? Co na to říká vaše Sebe-vědomí?

Nesrovnávejte se s ostatními. Škála každého je jedinečná, individuální a není nástrojem pro jakékoliv srovnávání se s druhými. Pouze se sebou samým. Co pro někoho je „+2“, může být pro jiného „+6“ a pro dalšího třeba „-7“. Cílem práce s touto širokou škálou je vymezit (stanovit meze) prostor pro „hraní si“ s pocity a jejich sebe-uvědomováním si.

 

K zamyšlení

Na závěr si odpovězte na několik otázek. Doporučuji písemně, například formou „deníku SRDCE“.

 • Potřebuje vaše Sebe-vědomí léčit nebo právě vzkvétá?
 • Jaké pro vás je „být na nule“?
 • Čeho jste si u sebe nejvíce vědomi?
 • Co vnímáte, že u vás „je v pořádku“?
 • Jakou barvu byste dali svému Sebe-vědomí? Jakou vůni?
 • Jakou chuť? Jaký zvuk?…

Hrajte si a experimentujte – smyslů-plně a Sebe-vědomě! Přidat se můžete také k Facebook skupině Naše SRDCE.

 

Poznámka:

Pojem vzkvétání jsem si půjčil od Martina E. P. Seligmana, otce pozitivní psychologie a bývalého prezidenta APA – American Psychological Association. Je autorem knihy Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, vydané v roce 2011 vydavatelstvím Free Press v New Yorku. Kniha vyšla v roce 2014 i v češtině. Je „příznačné“, že překladatel/vydavatel vypustil z názvu slovo visionary. Že by vizionářský přístup byl něčím okultním? Já si to rozhodně nemyslím!

Radost (naše vnitřní počasí)

Radosti není nikdy dost(i)

 

Radost je velmi prosté slovo. Radost (angl. joy) patří do (mého) SRDCE jako stav mysli a naladění – kombinace emocí a „duchovní orientace srdce“. Jsem přesvědčen, že Radost je trvalejší emocí než štěstí. Posuďte sami.

Toužíte mít v životě spíše Radost nebo Štěstí?

Radost a její „dostupnost“ vnímám jako součást našich vnitřních, (ne)vědomých přesvědčení. Přináší pohodu a spokojenost. Je naším slunečným „vnitřním počasím“ i v momentech, kdy venku řádí bouřka. Není to ovšem tak, že by nemohl nastat opak. Vztek a zlost jako protipól Radosti patří neodmyslitelně do naší emocionální výbavy.

 

Uvolněte cestu endorfinům

Chemicky vzato, je Radost vyplavením endorfinů do mozku. Malou mozkovou „chemickou laboratoř“ si můžeme vytvořit tím, že se pro Radost vědomě rozhodneme. Kupříkladu tím, že se zvolíme úsměv. Cestou k Radosti je pro mnohé meditace a schopnost žít s vědomípřítomného okamžikuRadost může vyvolat naše záměrná volba a soustředění se na pozitivní myšlenky. Koneckonců náš vnitřní dialog (a myšlenky a ním spojené) je zřejmě jedinou věcí na světě, kterou máme sami plně pod kontrolou. Jsme sami tvůrci svého „vnitřního počasí“.

To vše vyžaduje Sebe-vědomí – vědomí a prožívání stavu, kdy na sedadle řidiče vlastního života sedíme MY SAMI, ne zapnutý autopilot. Pro SRDCE je stav S (sebe-vědomí) podmínkou pro prožívání R (radosti). Dává vzniknout vědomí radosti. Kořením, které zvýrazňuje chuť naší Radosti, je uvědomování a prožívání vděčnosti, vnímání bezprostředního okolí, víra a vědomí své vlastní hodnoty (Sebe-vědomí našich Darů), malé aktlaskavosti nebo přiměřená pomoc druhým. Bývalý buddhistický mnich Donald Altman v knize Kompas radosti (The Joy Compass) doplňuje ještě další přísady, jakými jsou hudbaláska a společenské kontakty.

Možná míváte v životě pocit, že je to jen taková „teorie“ nebo „ezoterika“. Nebi podlehnete dojmu, že jste to vše v různých podobách mnohokrát četli, ne prožívali a zažívali. Zvrat nastane obvykle tehdy, když se vám podaří záměrně (vědomě) vypnout svého autopilota.

 

Nepatrná hrana mezi úspěchem a neúspěchem

Můj učitel, Jim Rohn říkal, že neúspěch jsou chyby v úsudku, nahromaděné postupem času. Můj častý příklad milovníka čokolády – usoudím, že kus čokolády je pro mě prospěšnější, než jablko nebo mrkev. Jde vesměs o úsudek na nepatrné hraně. Jeff Olson, autor knihy The Slight Edge, tak nazývá hranu, kdy se rozhodujeme mezi tím, co je snadné dělat a tím, co je snadné nedělat – je snadné si ulomit kus čokolády, je snadné i nezakousnout se do jablka. Podle Jima Rohna:

Úspěch je malou disciplinou, kterou důsledně opakujeme každý den.

Takovou disciplinou je rozhodnutí se pro to, co je snadné dělat (rozhodnutí zakousnout se do jablka místo do čokolády vyžaduje určitou dávku vědomé disciplíny). Domnívám se, že mnoho z nás tuto disciplínu podceňuje. Proto považuji za důležitou otázku „CO?“ CO chci? CO chci dělat? CO chci udělat právě teď? Pravá Radost pochází z toho, že děláme to, co chceme dělat. Ne z toho, že neděláme, co nechceme dělat (jsem také chronický prokrastinátor – ten co odkládá nepříjemné věci). Radost vzniká z akce, ne z vyhýbání se, odkládání a pasivity. Na takové tenké hraně se neustále pohybujeme. Občas je to sotva postřehnutelná hrana, která však pro stav Radosti má velký význam. Upřímně si odpovězte na otázku.

Co je pro mě jednodušší a snazší – „něco dělat“ nebo „něco nedělat“?

A pokračujte dál…

Rozhoduji o tom vědomě JÁ nebo o dělání/nedělání rozhoduje MŮJ AUTOPILOT? 

Autopilotem může být špatný návyk (zlozvyk), zasunuté přesvědčení, kterého si nejsme už vědomi, podvědomý strach a obava atd. Uvědomte si kdy a za jakých okolností je vaší volbou „něco dělat“, a kdy naopak „něco nedělat“.

Na které misce vah je Radost?

Vědomí smyslu, naše vnitřní „PROČ?“ a (ne)uvědomění si odpovědi na tuto prostou otázku je posléze tím impulsem, který nás přivede na jednu ze stran naší nepatrné hrany v „malém“ rozhodování a našich volbách.

 

Vaše zdroje Radosti

Co je pro vás nejintenzivnějším zdrojem Radosti?

 • Když se usmívám? nebo Když se neusmívám?
 • Když medituji a žiji přítomným okamžikem? nebo Když nemusím nikam spěchat a nemusím myslet na to, co se zrovna teď děje?
 • Když se zaobírám pozitivními myšlenkami? nebo Když se nemusím zabývat negativními myšlenkami?
 • Když vyjadřuji a prožívám vděčnost? nebo Když zrovna nikomu (ani sobě) prokazovat vděčnost nemusím?
 • Když někomu prokážu laskavost? nebo Když nemusím prokazovat laskavost druhým?
 • Když pomáhám druhým? nebo Když po mě nikdo nic nechce?
 • Když poslouchám hudbu? nebo Když mi hudba zrovna „neleze na nervy“?
 • Když prožívám lásku? nebo Když nemusím projevovat city? nebo Když své city záměrně potlačuji?
 • Když jsem ve společnosti druhých? nebo Když mohu být sám/sama?
 • Když…

Načrtněte si své typické odstíny Radosti. Dejte se do díla! Nejprve si vyberte správné pastelky. Které to budou?  Černé a bílé? nebo pestrobarevné?

Užívejte si (angl. enjoy) a radujte se (angl. be happy). Nechte se vést svým SRDCEm. Sebe-vědomě namalujte Radost na plátno svého života. Je nejvyšší čas.

Dary (talenty a silné stránky)

Dali nám Dary

 

Pokud jste viděli komedii Tři veteráni (1983), jistě se vám vybaví tři Dary, které veteráni  (hráli R. Hrušinský, J. Somr a P. Čepek) dostali – červený cylindr, harfička a měšec. Který z těchto darů (a kouzel, které dokázaly způsobit) byste si přáli mít? A proč? Před koncem filmu byla scéna, kdy veteráni museli dary vrátit. Úvodní řeč té scény vedl „skřítek“ Miloš Kopecký:

„Dali jsme vám kamarádčkové Dary. Dary jsme vám kamarádičkové dali. A proč jsme vám kamarádičkové dali Dary? Inu, dali jsme vám Dary, protože jsme chtěli, aby jste měli Radost!…“

Je to velmi výmluvné! Ono to nakonec s těmi dary valně nedopadlo. Nebyl naplněn záměr, pro který byli veteráni obdarováni – Radost. I dary mohou být pověstnou „mincí o dvou stranách“. Místo pro Radost mohou být využity pro Ego.

Uvědomit si, rozpoznat, nalézt, odhalit… To je důležité pro své Dary udělat. Je naší povinností to přinejmenším zkusit. Pak může dojít na nejdůležitější a nejpodstatnější – VYUŽÍT svých Darů, ZUŽITKOVAT je ku prospěchu svému a druhých. Jeden z mých mentorů říká: „Já nechci pomáhat. Pomoc zavazuje a vytváří závislost. Já chci být užitečný!“

Vždy jsem byl přesvědčen, že každý z nás je obdarován. Ve „hře“ SRDCE je vědomí si svých Darů, které s Radostí a pro Radost ROZVÍJÍME, součástí Sebe-vědomí. Někdo pro odhalení Darů potřebuje více sebe-poznání, pro jiného je cesta snazší.

„Používej talent, který máš. V lesích by bylo hrobové ticho, kdyby tam zpívali pouze nejlepší ptáci.“ (Henry van Dyke)

Odhalení

Darech se někdy mluví jako o talentech. Typickým východiskem pro odhalení Darů je odpovědět si na jednoduchou (?) otázku: Co dělám opravdu rád/a? Co mi přináší Radost? Já třeba rád propojuji myšlenky, informace, znalosti, lidi, koncepty a ideje, hledám souvislosti a odhaluji více úhlů pohledu. Jsou i další otázky, které vám napoví. V klidu si na ně odpovězte. Zajistěte, aby jste při hledání svých odpovědí nebyli rušeni.

 • Co většinou poutá mou pozornost? Co mě přitahuje?
 • V čem vynikám?
 • Co stojí za mými dosavadními největšími životními úspěchy a výsledky?
 • Co mi jde zdánlivě „samo od sebe“?
 • Při jaké činnosti ztrácím pojem o čase a propadám se do plynutí (flow)?
 • Kteří lidé byli/jsou mými vzory? Proč? Co na nich obdivuji?

Mě osobně posunulo ke (znovu)nalezení Darů také seznámení se s Enneagramem (viz. doporučené čtení) nebo kniha Brigitte Hamannové Archetypy typologie. To co mi Intuice a Cit napovídaly a snažily se naznačit ohledně mých darů, to Rozum ihned usiloval rozbít a zpochybnit. Drahnou dobu jsem naslouchal převážně rozumu a byl jsem bojovníkem proti svým darům. V dětství mohou roli takových  bojovníků proti našim darům nevědomě (a přitom v té nejlepší snaze nám pomoci a ochránit nás) přebírat rodiče. Stejně jako při pohledu do zrcadla, poodhalí tvář našich Darů a talentů i některé testy charakterových vlastností osobnosti, silných stránek a typologie. Abychom něco mohli označit za Dar, nemusí to být nic bombastického a dechberoucího. Někdo je skvělým vypravěčem, jiný umí přirozeným způsobem pozorně naslouchat. Další z mých učitelů, Stephen Covey (1932-2012) hovořil a psal o lidských Darech, které nás odlišují od jiných živočichů a společně spoluvytváří prostor pro svobodu naší volby:

 • Sebe-uvědomění – Dar a schopnost „vystoupit ze sebe“ a podívat se na sebe s odstupem, uvědomit si a být si vědomi sebe sama, svých pocitů, jednání, chování.
 • Představivost – Dar (tvůrčím způsobem) představit si něco, co ještě neexistuje v realitě, dar, díky němuž jsme schopni vytvářet si vize, stanovovat cíle, představovat si různé výsledky našich různých rozhodnutí a individuální volby.
 • Svědomí – Dar vnitřního hlasu, svědectví a vědomí etiky, mravnosti, správnosti a hranic vůči univerzálním principům a něčemu, co nás přesahuje.
 • Nezávislá vůle – Dar volit si odezvu na určitý podnět nezávisle na vnějších podmínkách a okolnostech (počasí, vládě…)

To jsou Dary, kterými jsme byli obdarováni všichni, ovšem ne všichni jich využíváme.

„Tvrdá práce dokáže porazit talent, nepracuje-li talent dost tvrdě.“

 

Dárkový koš

Když jsem byl malý, měli jsme kousek od domu v Ostravě-Zábřehu obchod, jmenoval se Rozlet. Měl v prvním patře prodejnu lahůdek, mléčný bar, a také „dárkovou síň“. Tam bylo možné si nechat vyrobit (zabalit) dárkový koš.

Dárkové koše kdysi obsahovaly vzácné, drahé, nevšední (trvanlivé) potraviny, sladkosti, kávu, alkohol apod. Přežily do dnešních dnů. Některé tradice přetrvávají, byť obsah dnešních dárkových košů není tak „vzácný“ či „nedostatkový“ jako v minulosti .V dárkové síni vše podle objednávky připravili, naaranžovali, zabalili do celofánu a ozdobili mašlí. Obdarovaný měl mnohdy dárkový koš dlouho vystavený a dárky z něj vůbec nevybalil.

Mám pro vás inspiraci. Vytvořte si svou vnitřní dárkovou síň. Třeba ji pojmenujte

MŮJ ROZLET!

Tady je koš na vaše Dary.

Využijte svých lidských darů, o nichž píše Covey – sebeuvědomění a své tvůrčí představivosti. S klidným svědomím, si vyberte své Dary. Propátrejte dětství, odpovězte si na otázky v tomto článku.

Jaké jsou vaše dary, které můžete nabídnou sobě, okolí a světu?

Každý Dar vložte do pomyslného dárkového koše. Určitě je nevšední a něčím vzácný, tak jak se na dárky v dárkovém koši patří. Naaranžujte si svůj jedinečný dárkový koš. Nemusíte jej na dlouho balit do celofánu a pentlit mašlí. Až budete hotoví, vyfoťte si jej svým vnitřním zrakem a pak dejte ze svých Darů ochutnat druhým. Do vaší dárkové síně můžete kdykoliv přijít. Jen nenechávejte svůj koš prázdný!

Dárková síň už na tom místě z mého mládí není.  Myslím, že je tam herna. Chodí do ní lidé, kteří spoléhají více na štěstí a vnější okolnosti, ne na sebe. Sobě nevěří, možná už sami sebe prohráli. Věří automatům a tomu, že „to přece jednou musí vyjít“. Nejsem si jist.

Když pracujete se svými Dary, aby jste z nich vy i druzí měli Radost, tak se vám to nestane. Je jen třeba si připravit dárkový koš. Objevte své Dary, naaranžujte je do své vize, cílů, projektů, akcí a svého konání. ZUŽITKUJTE „Dary co vám kamarádičkové dali“. Dali vám je ze SRDCE. Nemusíte je vracet.

„Každý má talent. To co je vzácné, je odvaha následovat jej na místa kam vede.“ (Erica Jong)

 

Doporučení ke čtení:

 • Covey, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí – Zásady osobního rozvoje, které vám změní život. Rev. vyd. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-156-0.
 • Palmer, H. Velká kniha o Enneagramu. 2. vyd., Praha: Synergie, 2009. 431 s. ISBN 978-80-7370-070-6.
Celistvost (integrita naší osobnosti)

Posvátnost Celistvosti

 

V životě člověka bývají chvíle, kdy se cítíme rozhozeni, odpojeni, zdrceni, mimo, rozpolceni, „na sračky“ (někdy i „na šrot“), rozbití, rozebraní, semletí. „Něco nám chybí“. Tehdy naše pocity nejsou převážně pozitivní. Spíše cítíme bolest. Vědomě nebo podvědomě hledáme něco a toužíme po něčem, abychom se opět cítiti sví, byli celí, spojení, celiství, integrovaní, usebraní, jednotní.

„Moudrost je znát správnou cestu, po které se vydat. Celistvost je vydat se po ní.“ (Anonym)

Celistvost je na jisté úrovni našim přirozeným stavem. Vnímáme jej „vnitřně“ – intuitivně, nebo SRDCEm. Kdesi jsem objevil synonymum ke slovu Celistvost – posvátnost. V kontextu výše zmíněného, jde o synonymum velice příhodné.

Celistvost si uvědomujeme na fyzické úrovni našeho těla. Když jsem měl před rokem a půl zlomenou ruku, necítil jsem se v určitých chvílích celistvý. Jsou však lidé, kteří prožili posun vnímání fyzické celistvosti např. po amputaci (části) končetiny. Obdivuhodní jsou pro mě lidé, kteří dokáží žít celistvě tak, jako Nick Vujičič, který se bez rukou a nohou narodil. Je šťastný, zároveň je pro lidi nadějí a vírou, že „všechny“ překážky je možné zvládnout. Celistvost vnímáme na úrovni vztahů a spojení s druhou, milovanou osobou. Můj děda o mně a mé manželce občas říkával, že jsme „dva jak jeden“. Náš vztah nás vzájemně posiluje a nabíjí. Na druhé straně odchod, rozchod a další události prověřují a posouvají vnímání Celistvosti na úrovni vztahů či obecně na sociální úrovni. Kdo zažil odchod blízkého člověka nebo třeba „dostal kopačky“, tak posun ve vnímání této Celistvosti jistě svým vlastním způsobem vnímal a zpracovával.

Celistvost jsme si vědomi také jako vnitřního stavu sebe sama, naší osobnosti. Nemusí jít o žádnou dokonalou rovnováhu, spíše je důležité vůbec si (sebe-)uvědomovat jednotu Rozumu, Srdce a Těla. Celistvost je rozpoložení, při němž cítíme, že vše ladí, zapadá do sebe, jako když správně poskládáme puzzle a objeví se výsledný obraz. V praktickém životě se naše Celistvost projevuje tak, že jednáme v souladu se svými hodnotami, jdeme tam, kam nás vede vnitřní kompas, v souladu jsou naše slova a činy, nevnímáme žádný rozpor… Cítíme „pevnou půdu pod nohama a modré nebe nad hlavou“. Ve stavu Celistvosti dokážeme zažehnout náš vnitřní zápal i pocítit stav plynutí (flow). Covey popisuje vnitřní zápal (The Fire Within) jako propojení našich potřeb fyzických, společenských, duševních a duchovních. Nazývá je žítmilovatpoznávat a zanechat odkazCelistvost tedy znamená i synergické naplnění našich potřeb. Celistvost může být jak křehká jako foukané sklo, tak i pevná jako ukované železo. Přitom obojí vzniká v žáru. Symbolicky – v žáru našeho SRDCE.

 

Celistvost a pojetí Vesmíru

Pro některé z nás je nejvyšší metou vnímání Celistvosti s Univerzem – být v jednotě s Otcem Nebe a Matkou Zemí. Pak můžeme Celistvost opravdu považovat za posvátnou. V tomto ohledu mě nadchla první kapitola knihy Metthew Foxe „Skrytá spiritualita muže“ o živoucím, kreativním Vesmíru a době v níž žijeme. S poukazem na knihu Pohled ze středu vesmíru (pouze v angličtině) boří mechanistické Newtonovo vnímání vesmíru, které ve svém důsledku, podle mně omezuje naši Celistvost. Je to v případech, kdy naši celistvost redukujeme pouze na ozubené kolečko v ohromném soukolí (vesmírné, korporátní, společenské…) mechaniky. Autoři a inspirátoři pohledu ze středu Vesmíru, Joel Primack a Nancy Abrams, jsou respektovaní vědci. Spiritualitu chápou jako zažívání nového vztahu k vesmíru, na základě jeho nejnovějšího vědeckého pochopení. „Jsme v centru principů, udržujících vesmír a naše generace je první, která to ví“ (Joel R. Primack a Nancy E. Abrams, The View From the Centre of Universe, str. 272). Tato věta poukazuje na skutečnost, že mnoho z kosmologických hypotéz, jsou vědci v současné době schopni (ne vždy ochotni) díky nejnovějším poznatkům o vesmíru začít ověřovat – a přibližovat nás tak k lepšímu pochopení této úrovně vnímání Celistvosti. Jednoty s tím, co nás přesahuje.

Robert Dilts v konceptu neurologických úrovní, popisuje Celistvost jako integrované Já, propojující role, hodnoty, přesvědčení, znalosti, chování a prostředí jednotlivce s tím, co jej (a nás všechny) přesahuje, co je na spirituální úrovni větší než my. Další doplněk v chápání Celistvosti, který lze velmi prakticky využít.

 

Viditelná a skrytá dynamika Celistvosti

Osobně Celistvost vnímám v určitých chvílích jako klidný stav jednoty (= složené puzzle). Jindy mě baví uvědomovat si dynamiku Celistvosti. Představte si, že žonglujete s více míčky ve vzduchu a daří se vám to. V celém obraze je pohyb i jednota. Z vnějšího pohledu dynamika (pohybující se míčky), z vnitřního pohledu klid a soustředění (žonglujícího). Dynamický stav s sebou ovšem nese riziko, že nám míčky upadnou (a nastane stav popsaný v prvních řádcích). Čím více míčků (např. rozum, srdce, tělo…) je ve vzduchu, tím je obtížnější takovou dynamickou Celistvost udržet. Vyžaduje to více pozornosti, soustředění, zručnosti. Experimentovat (meditace, dýchání, koncentrace, vizualizace…) můžeme s tím, jak dynamický stav přenést do stavu vnitřního klidu a jednoty. V řeči mého SRDCE  – uvědomovat si Sebe, prožívat Radost ze svých Darů a jejich zužitkování (žonglovací míčky) způsobem, abychom se cítili Celiství (celí, sjednocení…). Osobně mi pocit uvědomění si a prožití Celistvosti dodává další Elán a Energii do života.

„Jsi-li celistvý, na ničem dalším nezáleží. Nejsi-li celistvý, na ničem dalším nezáleží.“ (Alan K. Simpson)

 

Osobnost

Z formálnějšího a psychologického hlediska lze Celistvost vnímat jako přítomnost a vzájemnou provázanost (synergii) různých složek osobnosti. Jednají-li tyto složky v souladu, cítíme se celiství. To dává psychologům a výzkumníkům široké pole možností, jak osobnost „škatulkovat“, popisovat a testovat, aby zjistili, který dílek puzzle naší osobnosti chybí, není dostatečně rozvinutý, není v jednotě a souladu s ostatními apod. Nemyslím to ironicky či ve zlém. Považuji tuto „stopu“ za důležitou součást sebepoznávání a sebepoznání. Jako kouč vybrané metodiky mapování osobnosti aktivně, ve spolupráci s klienty, využívám. Vnímám však i to, že někomu lépe vyhovují pojmy Rozum, Cit a Tělo, někomu zase stačí k prožívání Celistvosti harmonie sedmi čaker. Pro mě je celistvost důležitou částí SRDCE. Je to na každém z nás. Celistvost není autenticita, ale být celistvý je podle mne rozhodujícím předpokladem k tomu, abychom byli autentičtí. Celistvost není ani rovnováha, avšak mít v rovnováze ty prvky, které naši Celistvost spoluutváří je lepším východiskem, abychom se celiství cítili.

 

K zamyšlení a akci

Závěrem vás chci inspirovat k zamyšlení se nad několika otázkami. Udělejte to sami pro sebe, pro své Sebe-vědomí a vědomí vaší Celistvosti. Sdílení v komentářích bude krásným bonusem.

 • Co pro vás znamená Celistvost? Kdy, za jakých okolností ji prožíváte/zažíváte? Jaké jsou to vnější okolnosti? Jaké naopak vnitřní (co se u toho odehrává ve vás)?
 • Jaké praktické dopady a důsledky má to, když se cítíte celiství, integrovanou osobností, zažíváte jednotu na té úrovni, která je pro vás důležitá? V čem jsou tyto dopady a důsledky pozitivní? V čem jsou negativní? Využijte pro inspiraci 2x 111 pocitů z příspěvků zde a zde.
 • Zkuste si najít alespoň 3 cesty nebo způsoby, jak se do stavu jednoty a integrity můžete během dne dostat v práci a doma. Zapište si je. Můžete z nich udělat rituál nebo návyk? Pokud ano, praktikujte tyto způsoby po dobu jednoho měsíce.

„Úspěch bez celistvosti je nezdarem.“ (Anonym)

 

Literatura:

 • COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí – Zásady osobního rozvoje, které změní váš život. 1. vyd. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-156-0.
 • FOX, M. Skrytá spiritualita muže. 10 metafor k probuzení zasvěcené mužnosti. 1. vyd. Praha: Synergie Publishing SE, 2014. 428 s. ISBN 978-80-7370-309-7.
 • PRIMACK, J. R., ABRAMS, N. E. The View From the Centre of Universe. 1. vyd. New York: Riverhead Books, Penguin, 2007. 400 s. ISBN 978-1-59448-255-7.

 

PS: Když jem zadal pojem „celistvost“ do české Wikipedie, objevilo se oznámení  „Stránku „Celistvost“ na Wikipedii bohužel nemáme“ (30.1.2018). Je zde stránka Integrita, a to v mnoha významech.

Elán (míra energie, vášně a touhy, s níž kráčíme životem)

E-L-A-N

 

Nejprve mám pro vás malý test. Co to znamená „mít Elán“?

 1. Vlastnit doma některé z CD populární slovenské skupiny
 2. Lyžovat na lyžích známé slovinské firmy
 3. Udržovat si dostatek životní energie k naplnění vize a výzev v životě
 4. Ovládat elektroinstalaci prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu

Každá odpověď je správná – ElánELAN i eLAN. Stačí jiný úhel pohledu. A každá věc může být svým způsobem „srdeční záležitostí“ – pro hudebního fanouška (Elán), pro sportovního nadšence (ELAN) i pro technologického „geeka“ (eLAN). Záležitostí mého SRDCE je pro tuto chvíli odpověď č. 3.

Udržujeme-li si dostatečné Sebe-vědomí a Radost z využití svých Darů, podporujeme tak vlastní Celistvost a máme zdroj pro svůj Elán, který nám pomáhá naplnit naši vizi. (Libor Friedel – motto SRDCE)

 

Hrana, která rozhodne

Legendární manažer Jack Welch prosazoval 4E Leadership, vůdcovství založené na:

 • Energy (energie) – lídr má obrovské množství osobní energie (používal metaforu „aby se mohl pohybovat rychlostí 95 mil/h ve světě, který se pohybuje rychlostí 55 mil/h“) ***
 • Energize (energetizace, povzbuzení, „nabíjení“) – lídr nabíjí týmy energií, nezastrašuje
 • Edge (hrana) – lídr se pohybuje na hraně rizika a ví, jak přijmout těžká rozhodnutí
 • Execution (provedení) – lídr je orientovaný na akci (čin) a zaměřený na dosažení výsledků

Mnohé z našeho životního úspěchu či neúspěchu (ať za něj považujeme cokoliv), závisí na tom, kde máme nastavenu svou hranu a zda je dostatečně ostrá, aby mohla proříznout cestu i tam, kde dosud žádná cesta není. Ostrá hrana dokáže i zranit. Jsou takoví, kdo se bojí zranění a s žádnou hranou nechtějí přijít do styku. Jiní, i přes zranění, která způsobí sobě či druhým (pokud to není za hranou etiky a zákona), klestí cestu vpřed. Pro mě takovým byl např. Steve Jobs. Obojí přístup se opírá o vizi – vizi jistoty a pohodlí v prvním případě nebo vizi něčeho nového, jiného, lepšího, velkého, objevného, inspirativního, v případě druhém.

Hranou bývá i hranice zóny pohodlí. Jednou jsem si definoval obecný pseudo-cíl – Vyjít ze své zóny pohodlí. A přišla otázka: „A kam to je?“ Netušil jsem. Za zónou pohodlí není žádná neutrální zóna nebo zóna nikoho. Není tam nic jiného, než zóna nepohodlí. Zóna výzev, učení, změny, nových návyků. V této zóně se nachází ty nejzajímavější, nejvzrušivější a nejlákavější vize. Vstupné k vizi je třeba zaplatit předem. Vybírá se mimo zónu pohodlí. Poselství:

Elánem v SRDCi vstupte do zóny nepohodlí. Čeká tam na vás vaše VIZE a život!

 

SRDCE nabité vizí

Panuje shoda v tom, že lídrovství vyžaduje vizi, že vize je pro každého lídra přirozenou součástí Cesty. K naplnění vize je třeba Elán (a energie). Mé SRDCE směřuje k vizi. V osobním pojetí i ve snaze inspirovat druhé. Elán a energie jsou protipólem syndromu vyhoření. Jít za svou vizí vyhořený… – zkuste si to představit (dar představivosti máme všichni). Myslíte, že je to možné? Jaké to může být, pokud se o to někdo pokouší? Na sobě jsem v minulosti poznal, že to není „nic moc“. Je to ztráta části SRDCE – Sebe-vědomí vás opouští a propadáte se do ne-vědomí, ztrácíte Radost, své Dary uklidíte do kouta. K tomu, aby se člověk cítil semletý (protipól Celistvosti) je malinký kousek. Nebo už vůbec žádný.

SRDCE je nabíječem. V reálném smyslu jako životně důležitého orgánu i ve smyslu metafory, kterou používám (a nabízím). Jsem přesvědčen, že nabíječem Elánu je vize. Říkám tomu „nabíjení magnetem“. Lákavá osobní vize nás přitahuje a zároveň nabíjí náš Elán ji dosáhnout. Za předpokladu, že si svou cestu k vizi sami uvědomujeme, máme z ní Radost a umožní nám dát druhým něco ze svých Darů. Vize nás potřebuje celé (Celistvé, ucelené), ne rozsypané na kousky. Doplňkovými nabíječi a osvěžovači mohou být např. studená sprcha, cvičení, pobyt v přírodě, stravovací a pitný režim, relaxace, změna činnosti i úmyslné vybití Energie (obdobně jako některé nabíječky baterií mají i funkci vybití). Mezi nabíječe patří i vzdělávání a péče o osobní růst. V různých anketách, průzkumech a rozhovorech lidé říkají, že „nezvládají práci“. Pokud nezvládáme práci, jaký je pravý důvod? Možná je to neobjektivní, protože jsem fanouškem vzdělávání jako „konzument“ i jako „poskytovatel“. Zkušenost z obojího mi podsouvá odpověď – důvodem bývá (také) nedostatek znalostí a dovedností. (U mě je to kupříkladu SEO, práce s internetově-marketingovými fígly či nechuť/neochota k omšelým „prodejním“ titulkům typu „3 snadné cesty jak dosáhnout trvalého životního štěstí“. Učím se. Mám Elán.)

 

Co si vyberete vy sami? – Google? Facebook? Energii? SRDCE?

Manželka mi jednou vyprávěla vtip o tom, jak se k rozhovoru sejdou Google, Facebook a elektrická energie. Google se chvástá tím, jak všechno najde. Facebook nechce zůstat pozadu a chlubí se tím, že všechny propojí a udělá z nich přátele. A elektrická energie jen s nadhledem suše prohlásí: “ Hele, tak se všichni uklidníme, jo…“ Ano, bez Energie to nejde. I baterky se jednou (králíčkovi z reklamy) vybijí. Pak nepomůže DELETE (vymazání programů), ani RESTART. Až po dobití nebo obnovení přívodu Energie. Tak se připojte! Ke svému srdci. Jaké to vaše SRDCE vlastně je?

Sebe-uvědomění:

 • Vědomí čeho vám dodává sílu?
 • Co si na sobě nejvíce ceníte/vážíte?
 • Kdy si uvědomujete, že máte nejvíce Elánu a Energie? Co je toho příčinou?

Radost:

 • Co vám dělá/přináší Radost, že se cítíte jako „znovuzrozeni“?
 • Jaká životní událost vám dosud přinesla nejvíce Radostné Energie (RE)?
 • Jak můžete a chcete tuto Radostnou Energii opět naSTARTovat?

Dary:

 • Jaké lidské Dary můžete poskytnout druhým, abyste je nabili Elánem a přispěli k jejich Radosti?
 • Které Dary můžete poskytnout pro totéž sami sobě?
 • V čem spočívá Elán, který potřebujete, abyste si své Dary udrželi a dále je rozvíjeli?

Celistvost:

 • Kdy jste se naposled cítili dokonale Celiství? Co uděláte, aby se to stalo co nejdříve znovu?
 • Kdy potřebujete vynaložit nejvíce Energie na udržení své Celistvosti? Z čeho ji čerpáte?
 • V čem spočívá rozdíl ve vašem Elánu když cítíte, že „všechno klape“ oproti stavu, kdy tomu tak není?

Elán:

 • Co vám dokáže nejvíce dodat Elán a životní energii?
 • Když máte hodně Elánu a chuti do života, co konkrétně cítíte a co vás pohání?
 • Kdo z vašeho okolí vám nejvíce pomáhá váš Elán udržet?

 

Pusťte se s Elánem do odpovědí!

Share This