Upřímnost

„Jsem upřímný/upřímná k sobě i druhým, snažím se každému autenticky představit sebe i své reakce a  přijímám odpovědnost za své činy.“

Pokud pochopíte, o čem vše je upřímnost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Upřímnost

Upřímnost znamená také pravdivost či poctivost z hlediska úmyslů. Jste-li upřímní, hovoříte pravdu, bez ohledu na to, jak je „příjemná“.

Obecněji řečeno, projevujete se skutečným (autentickým) a upřímným způsobem, bez předstírání. Přebíráte odpovědnost za své pocity, chování a jednání. Jste integrovanou (celistvou) osobností. Jste skutečně tím, kým říkáte, že jste a jednáte takto důsledně, ve všech oblastech svého života. Výsledkem je, že věříte, že jste neustále pravdiví a věrní sami sobě.

Upřímnost jako silná stránka zahrnuje přesné vyjádření vašich vnitřních stavů, záměrů a závazků, a to jak veřejně, tak soukromě. Upřímnost je často spojena se sebe-přizpůsobením, v rozsahu, do jakého jsou vaše cíle přesným vyjádřením vašich zájmů a hodnot. Upřímnost umožňuje lidem převzít odpovědnost za své pocity a chování, být opravdovými „vlastníky“ těchto pocitů a sklízet přínosy toho, že tak činí.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Upřímnost je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané ODVAHA (Courage). Odvaha popisuje silné stránky, které vám pomáhají uplatnit vaši vůli a čelit rozmanitému protivenství. Mezi další silné stránky v kategorii ctností ODVAHA patří Statečnost, Vytrvalost a Vitalita.

 

K zamyšlení

  • Kdo je pro vás vzorem/příkladem upřímnosti? Jak byste mohl/a zlepšit svou upřímnost podle svého vzoru?
  • Do jaké míry dodržujete své závazky, dohody či případné kompromisy ve svých osobních a profesních vztazích? Kde je to snazší – doma nebo v práci?
  • Jak často zastíráte a/nebo neutralizujete vinu tím, že se omlouváte, obviňujete (druhé či okolnosti), relativizujete pravdu apod.? Jste si takového jednání a procesu (vůbec) vědomi? (Klíčem je vědomé využívání a projevování silných stránek.)

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Upřímnost (autentičnost, poctivý přístup k věcem…) ve svém osobním či pracovním/podnikatelském životě více rozvinout.

  • Poskytujte autentickou, upřímnou a konstruktivní zpětnou vazbu.
  • Pozorujte sami sebe a zkuste zaznamenat a zachytit svá opomenutí, chyby a/nebo „malé lži“ (vůči druhým i sami vůči sobě). Přemýšlejte, jak byste se cítili/zachovali, kdyby vám někdo udělal totéž a jaké to je „nebýt až tak upřímný“.
  • Identifikujte svá nejsilnější morální přesvědčení v pozitivním slova smyslu (nebo hodnoty, pozor však na společenské zrcadlo). Pak nastavte své priority podle těchto přesvědčení.
  • Pište si poznámky o záležitostech, u kterých cítíte/vnímáte morální povinnost. Pomáhá to tříbit a integrovat myšlení. Nedbejte na společenské zrcadlo, jde především o vaše vlastní hodnoty a úroveň vědomí.
  • Dodržujte ve všech svých vztazích své závazky. Souhlasíte-li s tím, že něco uděláte nebo si naplánujete čas, abyste se s někým setkali, buďte spolehliví.

 

Při nevyužívání této silné stránky se člověk může jevit jako falešný, nereálný, zadržující své pocity a myšlenky.

Při nadužívání této silné stránky je člověk upřímný vždy, bez ohledu na to, jak se cítí druzí. Může narazit na to, že vypadá neslušně nebo se může zdát příliš zdvořilý a spravedlivý.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

9 + 6 =

Share This