Vytrvalost

„Vytrvám na cestě ke svým cílům navzdory překážkám, odrazování nebo zklamání.“

Pokud pochopíte, o čem vše je vytrvalost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Vytrvalost

Vytrvalost znamená držet se věcí, být pracovitý a dokončovat to, co jste započali, navzdory překážkám a bariérám, které se objevují. Pro ty, kteří mají vytrvalost vysoko ve svém pořadí silných stránek a přirozeně ji projevují, je radost z plnění úkolů a realizace projektů velmi důležitá. Někdy musí sáhnout hluboko a sebrat velké množství vůle, aby překonali myšlenky na to vzdát se.

Vytrvalost zahrnuje organizování sebe sama k podpoře svých aktivit (např. plánování přestávek a jejich dodržování, odměňování svých malých vítězství během cesty…). Když však vše ostatní selže, tato siná stránka pomůže člověku projít skrz „slzavé údolí“, dokud není projekt dokončen. Vytrvalost pomáhá budovat další důvěru pro budoucí úspěch a dosažení cílů. Vytrvalost zahrnuje dobrovolné pokračování v činnostech zaměřených na cíl, navzdory přítomnosti výzev, obtíží a odrazování.

Existují dva původci vytrvalosti. Vytrvalost vyžaduje jak úsilí zaměřené na úkol, tak i výdrž, aby byl úkol udržen.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Vytrvalos je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané ODVAHA (Courage). Odvaha popisuje silné stránky, které vám pomáhají uplatnit vaši vůli a čelit rozmanitému protivenství. Mezi další silné stránky v kategorii ctností ODVAHA patří Statečnost, Vitalita a Upřímnost.

 

K zamyšlení

  • Podaří-li se vám vytrvat, jak to ovlivní váš přístup k následujícím úkolům a výzvám?
  • Co obvykle způsobí, že nevytrváte a úkol či projekt nedokončíte?
  • Kdy vás vytrvalost strhne a vtáhne do provádění úkolu a kdy vás spíše obestře pocit, že práce je otrava a vše je namáhavá fuška?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Vytrvalost ve svém osobním či pracovním/podnikatelském životě více rozvinout.

  • Stanovte si pět malých cílů týdně. Rozdělte je na praktické kroky, splňte je včas a sledujte svůj pokrok z týdne na týden. U větších cílů použijte metodu 1-3-5.
  • Vyberte si někoho, kdo je pro vás příkladem a vzorem vytrvalosti a zjistěte či najděte způsob, jak můžete sledovat jeho/její kroky a postup(y).
  • Zasaďte na jaře semínka některých kvetoucích rostlin a po celé léto o ně něžně pečujte, aby vyrostly a vykvetly. (Nebo si kupte bonsaj a začněte o ni dlouhodobě pečovat.)
  • Udržujte kontrolní seznam věcí, které musíte dělat, a pravidelně jej aktualizujte.
  • Zjistíte-li že s nějakým úkolem či projektem bojujete, věnujte pozornost tomu, abyste dělali to nejlepší, co můžete – namísto toho, abyste se soustředili na perfektní konečný výsledek.

 

Při nevyužívání této silné stránky se člověk snadno vzdá, nechá se porazit nezdary, cítí se bezmocný a jedná bezradně, jako by byl pokaždé obětí situace, v níž se nachází.

Při nadužívání této silné stránky může být člověk posedlý nutkáním. Má potíže přestat a nechat věci plavat, dokonce i tehdy, když je to pro dobro nějaké lepší myšlenky anebo nápadu.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

12 + 14 =

Share This