autor: | 21.8.2015 | Knihovna, Koučování

vášni byla na blogu řeč nedávno. I když je lepší s vášní žít, než o ní číst, pro inspiraci jsem sáhl po starší knize manželů Atwoodových – The Passion Test®.

Na scéně života je banální otázka. Víte, co chcete? Brian Tracy říká, že jasnost je vším. Jednoduché jako facka. Jenže! Jasně si odpovědět na otázku Co chci? je pro někoho leckdy proklatě obtížné. Kniha Passion Test® v tomto ohledu slibuje mnohé: „…ukazuje nejjednodušší a nejjasnější cestu, jak si začít uvědomovat, co chcete – vyjasněním si toho, kým jste.“ (str. xiii). Pojďme se na vše podívat podrobněji. Lze vůbec vášeň textovat? Steven Covey v 7 návycích zmiňuje něco, co je vášni blízké – vnitřní zápal. Lze jej zažehnout, pokud se nám daří naplňovat naše čtyři potřeby – žít, milovat, poznávat a pracovat na svém odkazu (zanechat odkaz).

V článku se dozvíte i to, jak má podle pravidel vzlétnout horkovzdušný balón. Už jste letěli? Je to vaše vášeň?

Záměr – Pozornost – Žádné napětí

Co je v životě důležitější vědět? – „CO chci?“„PROČ to chci?“ nebo „JAK na to?“. Např. Simon Sinek v knize „Začněte s Proč“ (v USA vyšla v roce 2009, v ČR v roce 2013) sází na PROČ. Pro Jima Rohna to zase bylo CO. „Čím je CO jasnější, tím je JAK snadnější.“ Osobně jsem propagátorem začínat s CO – na úrovni vize, záměrů, cílů…

Kniha Janet a Chrise Atwoodových usiluje o to, pomoci čtenářům odhalit a vyjasnit si odpověď na otázku, CO je jejich vášní. Víte, co je vaší vášní?

Vášeň je velmi osobní a intimní zkušenost. Mnou intuitivně předpokládaným nosným úhlem pohledu v knize bylo, jak je důležité pro člověka užít si, vychutnat si život a těšit se z něj. Archetyp Milovníka v nás jásá, ostatní archetypy jsou ostražitější. Je to prostě o úhlu pohledu (a našich přesvědčeních). Jsem přesvědčen, že vášeň a nadšení fakticky vychází ze srdce a v přeneseném slova smyslu nás přivádí do SRDCE.

Červená nit, která se vine typem knih jako je The Passion Test®, sleduje zejména tři kroky jak žít naplněný život:

 1. Uvědomit si svůj záměr.
 2. Věnovat mu plnou a vědomou pozornost.
 3. Utlumit v sobě obavy a napětí, že záměru nebude možné dosáhnout.

Koneckonců, obdobnou stopu lze vypozorovat i v knize Shawna Achora, o níž jsem psal v minulých příspěvcích.

V publikaci o testu vášně se před námi nejprve odvíjí příběh Janet a jejího objevování vášně, prokládaný otázkami na tělo. Osobně považuji za dobré nenechat se odradit „americkou“, bombastičtější krasomluvou (magický, sny, jednoduchost, systém…).

Autoři čtenáře postupně zavedou ke způsobu, jak svou vášeň otestovat. Je tady ovšem důležitý předpoklad – NECENZURUJTE SVOU VÁŠEŇ! Necenzurujte sami sebe. Zkroťte svého kritika a cenzora, jděte do toho naplno. Dovolte si to!

Odhoďte zátěž!

Obr. 1 – Obálka knihy, edice 2006.

Zdroj: Amazon (odkaz přes obrázek na edici 2008)

Test jako sebekoučování

„Test“ je zdánlivě jednoduchý a „koučovací“. Trochu se přibližuje tzv. životnímu seznamu (life list). Nejde o test, jak jej známe z časopisů a webů z odkazů Facebooku. Jednoduše si zapíšete alespoň 10-15 (doporučuji jít do 20 a výše) vět, které mají stejný začátek. Jejich pestrobarevné dokončení je na vás.

Vítejte v představě ideálního života!

Uvolněte se, zavřete oči a tvůrčím způsobem si představte váš ideální život. Co nejplastičtěji. Kde jste? Co děláte? Co vnímají vaše smysly? Jaké zažíváte pocity? Kdo je s vámi?… Pak začněte doplňovat věty

 1. Když je můj život ideální, (jsem/mám/dělám…) ………………
 2. Když je můj život ideální, (jsem/mám/dělám…) ………………
 3. Když je můj život ideální, (jsem/mám/dělám…) ………………

Zapisujte, co je vaší vášní, co vám dává nadšení. Nejsou to cíle, nemusíte být SMART. Vaše vášeň je rozhodnutí, jak chcete žít svůj život. Co chcete dělat? Čím chcete být? Co chcete mít?

Autoři knihy The Passion Test® mají pro tento „sebekoučovací“ proces několik doporučení:

 • S nikým se neraďte, s nikým nic nekonzultujte. Je to vaše intimní záležitost.
 • Nedělejte test jako „zkoušku“ v páru, zda máte s partnerem/partnerkou stejné sny nebo podobnou představu ideálního života. Neporovnávejte odpovědi. Nesnažte se vzájemně ovlivňovat.
 • Udělejte si tento test během jednoho sezení. Může to trvat 20 minut, půl hodiny nebo třeba déle. Záleží, nakolik se chcete ze své vášně vypsat (ne vyspat).
 • Zvolte pro přemítání a snění tiché prostředí, kde nebudete vyrušováni.

Máte-li seznam hotový, na pár hodin jej odložte.

Když se k němu později vrátíte, začněte porovnávat a vybírat. Kdybyste ze dvou položek mohli mít pouze jednu, která by to byla? Když projdete celý seznam propadne tímto sítem vždy jedna položka. Zapište její pořadové číslo, vraťte se k seznamu se zbývajícími položkami a celý postup zopakujte. A pak znovu, než vyselektujete vzájemným porovnáváním 5 položek. To je 5 zrnek, z nichž klíčí vaše vášeň.

„Nástroje“ se opakují

Další pokračování knihy je už trochu obehraná písnička (však také kniha vyšla v roce 2006). Představuje instrumentárium v podobě vizualizace, afirmací, „vision boardu“, práce s deníkem apod. Možná forma a „omáčka“ okolo nejsou pro někoho tak důležité. Podstatné je projít procesem, v němž bez obav a cenzury popustíte uzdu svým ideálům. Za experiment to jistě stojí, těžko můžete něco ztratit. Koneckonců, ve finále o naši vášni nejlépe vypovídají naše výsledky.

Brian Tracy má pro určení toho, co je v životě důležité obdobné „síto“. Používá otázky, jimiž se před vámi zkracuje horizont vašeho života.

 • Co byste dělali, kdybyste zjistili, že před sebou máte 6 měsíců života?
 • Co byste dělali, kdybyste zjistili, že před sebou máte 6 týdnů života?
 • Co byste dělali, kdybyste zjistili, že před sebou máte 6 hodin života?

Zde už to není jen o vášni, ale také o hodnotách a posunu paradigmat. Koučové navíc jistě umí zapracovat podobné otázky do procesu koučování, který ladí s potřebami klientů.

Obr. 2 – Vášeň je často spojována s elementem ohně, představujícím „zápal“.

Zdroj: Pexels

Závěr (pokud jde o knihu)

Vraťme se však ještě ke knize The Passion Test®. Její druhou polovinu vyplňují rozhovory, např. se Stephenem Coveym a dalšími 6 americkými legendami – o jejich vášni a snech a o cestách jejich naplnění. Další interview si můžete poslechnout v doplňující sekci Real Life Legend Clubu na členském webu.

Od roku 2006 se mnohé odehrálo, popisované postupy a přístupy získaly na popularitě (v očích skeptiků se snad i zdiskreditovaly). Přišly nové marketingové tahy, knihy, e-booky… Vášeň je věčná, „hledajících“ jsou spousty. To nejlépe posoudítet sami. Myšlenka testu vášně žije a dobře se jí daří. V souladu s dobou si lze vyzkoušet i zjednodušený on-line test zde.

Kniha (reprint 2008) je na Amazonu stále v prodeji. Chcete-li, ochutnejte. Stojí přece za to, nechat nakazit vášní.

Závěr (pokud jde o principy, taktiky a návody)

To, čemu věnujeme pozornost a energii, to roste. Chytrá, opakující se rada, s níž si podle mě každý musí zaexperimentovat sám. Nelze si ji jen opakovaně číst a zapamatovat. U nás známe pořekadlo „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Volat do lesa „strach“ a očekávat, že se z lesa ozve „vášeň“? To nefunguje. Pozornost věnované vášni rozdmychává vášeň. Doporučuji tedy testovat své Sebe-vědomí občasnou otázku:

Čemu věnuji v tuto chvíli  pozornost?

V tomto ohledu věřím v užitečnost vision boardu, který upoutává pozornost k naší vizi, užitečnost afirmací, které upoutávají pozornost k přítomnému okamžiku a pozitivní změně i užitečnost deníků (nejlépe psaných rukou), které vedou k reflexi, uvědomění a formulování našich představ a obrazů do slov či kreseb. Návody jak na to, jsme v doméně „osobní rozvoj“ obklopeni dosytosti. Z této perspektivy čtenářům může kniha manželů Atwoodových připadat všední a reference nadnesené. Ovšem vášeň a nadšení všední nejsou. Všední je občas přiložit ruku k dílu a svou vášeň žít.

Když chce vzlétnout horkovzdušný balón, musí odhodit zátěž nebo se odpoutat od toho, k čemu je připoután. S realizací vlastní vášně to je podobné. To je důvod proč si položit otázku:

Co bude mým prvním krokem k naplnění a realizaci mé vášně, mého ideálu?

A také:

 • Od čeho se potřebují odpoutat?
 • Jakou zátěž potřebuji odhodit?
 • Odpovídat a sdílet můžete v komentářích.

Literatura:

 • ATTWOOD, J.B., ATWOOD, Ch. The Passion Test: The Efortless Path to Discovering Your Destiny. 1. ed. Fairfield: 1st World Publishing, 2006. 230 s. ISBN 1595408355.

__________________________________________________________

PS: ????

Našel jsem pro zajímavost doslovný postup pro vzlet horkovzdušného balónu, vydaný 7.6.2012 Sekcí školení a vzdělávání Českého balónového svazu.

Kapitola 2.3  – Vzlet

„Pilot vytápí obal do vyvážení. Prostor okolo a nad balónem je volný. Nechá pomocníky a pozemní posádku postupně odstupovat od koše. Když se balón zvedne ze země, je stále na napnutém laně s odepínačem. Pilot zkontroluje, že nikdo nevisí na koši zvenčí a všichni ustoupili mimo dosah. V tu chvíli odjistí pojistku odepínače a odepne se. Vystoupá do plánované letové hladiny. Upevní odepínač do polohy, aby nepřekážel a nepraštil nikoho do hlavy. Přivítá osoby na palubě a rozhovoří se o vzduchoplavbě.“

Kontaktuje mě

11 + 12 =

Tento příspěvek byl původní součástí mého blogu Život 50+, který fungoval od 3/2015 do 3/2016 na platformě webu 2.0.

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This