Laskavost

„Jsem nápomocný/á a empatický/á a pravidelně dělám milé laskavosti pro druhé, aniž bych na oplátku cokoli očekával/a.“

Pokud pochopíte, o čem vše je laskavost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Laskavost

Jednoduše řečeno, laskavost je být k ostatním milý. Při dalším zkoumání se začne laskavost rozvíjet do řady důležitých rozměrů. Laskavost je být velkorysý k ostatním a věnovat svůj čas, peníze a talent na podporu těch, kteří to potřebují. Laskavost je být soucitný, což  znamená, opravdu tu pro někoho být, se záměrem naslouchat jeho utrpení nebo s ním jen tak sedět a tiše jej podporovat. Takový soucit vyžaduje hlubokou starost o blaho druhých. Laskavost také znamená vychovávat a starat se o druhé – těšit se z dělání laskavosti pro ně, starat se o ně a konat dobré skutky.

Laskaví lidé věří, že druzí si (jako lidské bytosti) zaslouží pozornost a potvrzení svých vlastních potřeb, ne pouze ze smyslu pro povinnost. Existují tři vlastnosti altruistických osobností:

 • Empatie / sympatie.
 • Morální úsudek.
 • Sociální odpovědnost.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Laskavost je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané LIDSKOST (Humanity). Lidskost popisuje silné stránky, které se projevují v péči o ostatní. Tyto silné stránky jsou mezilidské a většinou se týkají vztazích „z očí do očí“. Mezi další silné stránky v kategorii ctností LIDSKOST patří Sociální inteligence a Láska.

 

K zamyšlení

 • Které další silné stránky charakteru nejlépe podporují vaše projevy laskavosti?
 • Jakým způsobem ostatní přijímají vaše laskavé skutky?
 • Jakým způsobem pozorujete projevy laskavosti a soucitu u různých lidí v různých situacích?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Laskavost ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

 • Udělejte jednu laskavost, náhodně pro někoho, koho třeba vůbec neznáte.
 • Uvařte/připravte dobré jídlo pro své blízké.
 • Pozdravte ostatní s vědomým, milým úsměvem. 
 • Říkejte/pište lidem laskavější a jemnější slova při interakci prostřednictvím e-mailu, psaní dopisů a/nebo telefonování. Úsměv na druhém konci telefonní linky sice není vidět, ale je uchem rozpoznatelný (nejde-li o videohovor a podobnou komunikaci se snímaným obrazem).
 • Pomozte s něčím lidem ve svém okolí nebo v komunitě (třeba jen pozorným nasloucháním).

 

Při nevyužívání této silné stránky je člověk lhostejný a netečný. Nestará se o druhé a je zaměřen zejména sám na sebe. Nebo na druhé straně se naopak (paradoxně) může ztratit v péči o druhé a zapomínat na sebe.

Při nadužívání této silné stránky je člověk se svou touhou pomáhat neodbytný a nedovolí, aby druzí dělali laskavé skutky pro něj.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

11 + 8 =

Share This