Vděčnost

„Jsem vděčný/á za mnoho věcí a vyjadřuji vděčnost druhým.“

Pokud pochopíte, o čem vše je vděčnost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Vděčnost

 

Můžeme být vděčni za úmyslné činy druhých (např. kresbu od dítěte) nebo za spontánní děje, jako je chladivý vánek na tváři v horkém dni. Vděčnost je psychologická odezvou – transcendentní pocit díků, po obdarování jinou osoba nebo událostí. Vděční lidé prožívají řadu pozitivních emocí a tyto emoce je inspirují k tomu, aby jednali ctnostnějším a chvályhodnějším způsobem – pokorně, skromně, vytrvale nebo laskavější. Vděčnost má tendenci podporovat silné stránky charakteru Laskavost a Láska, a proto je úzce spojena s empatií a s propojením s ostatními.

Podle VIA existují dva druhy vděčnosti:

 • Vděčnost vyvolaná přínosem – stav, který následuje, získáte-li požadovaný přínos od „poskytovatele“.
 • Zobecněná vděčnost – stav, vyplývající z uvědomění si a uznání toho, co je pro vás cenné a smysluplné.

Existují dvě fáze vděčnosti:

 • Uznávání dobra ve vašem životě.
 • Poznání, že zdroj tohoto dobra je mimo vás.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Vděčnost je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané TRANSCENDENCE/NADSMYSLOVOST (Transcendence). Transcendence popisuje silné stránky, které vám pomáhají napojit se na větší Vesmír a poskytnout smysl, účel a význam. Mezi další silné stránky v kategorii ctností TRANSCENDENCE patří Smysl pro krásu a dokonalost, Naděje, Spiritualita a Humor.

 

K zamyšlení

 • Do jaké míry je vyjádření hlubokého pocitu uznání a vděčnosti ostatním odlišné od společenské konvence?
 • Za jakých okolností nejpravděpodobněji prožíváte vděčnost? Za jakých okolností je nejpravděpodobnější, že vděčnost vyjádříte?
 • Existují lidé, kterým jste dostatečně neprojevili svou vděčnost (např. rodina, přátelé, spolupracovníci, mentoři, členové komunity…)? Pokud ano, proč jste tak dosud neučinili?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Vděčnost ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

 • Každý den vyberte jednu malou, ale důležitou věc, kterou považujete za samozřejmost. Pracujte na tom, abyste si ji v budoucnu (více) uvědomovali a byli za ni vděčni.
 • Vyjádřete osobní poděkování a vděčnost všem, kdo přispěli k vašemu úspěchu, bez ohledu na to, jak malý byl jejich příspěvek.
 • Poděkujte, aniž byste přímo vyslovili slova jako „díky“/“děkuji“ – buďte popisnější a konkrétnější, hledejte co nejpřiléhavější slova (např. „Vážím si vaší prozíravé rady“).
 • Napište každý den tři obavy, které cítíte, když se ráno probudíte. Než půjdete večer spát, napište tři dobré věci, které se vám ten den přihodily a proč. Pak vyhodnoťte zda byly vaše obavy ve světle dobrých věcí oprávněné.
 • Vyjadřujte vděčnost lidem, jako jsou policisté, hasiči, záchranáři, prodavačky/pokladní, poštovní pracovníci a doručovatelé… (V tom je dobré si připomínat dobu s koronavidem a COVID-19.)

 

Při nevyužívání této silné stránky je člověk nevděčný a vše bere jako samozřejmost. Cítí, že všech dobrých věcí se mu dostává oprávněně a že na ně má „nárok“. 

Při nadužívání této silné stránky je člověk ve vyjadřování své vděčnosti příliš lichotivý a/nebo teatrální.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

11 + 11 =

Share This