Zvídavost / zvědavost

„Hledám situace, kdy získávám nové zkušenosti, aniž bych sešel ze své vlastní cesty mých vlastních nebo vstoupil ne cestu jiných lidí.“

Pokud pochopíte, o čem vše je zvídavost / zvědavost, můžete ji začít rozpoznávat u sebe i u ostatních.

Zvídavost / zvědavost

Být zvídavý znamená zkoumat a objevovat, zajímat se neustálé o vhodné zkušenosti pro využití u/pro sebe. Zvídavost je často popisována jako hledání nového a otevřenost vůči zkušenostem a je spojena s přirozenou touhou získávat znalosti.

Je naplňující cestou směrem k nalézání odpovědi, k zapojení do nových zkušeností nebo k poznání nových skutečností. Jít do nové restaurace, navštívit nové město, setkat se s novou osobou nebo online vyhledat odpověď na otázky, to vše může naplnit vaši potřebu hledání nových zkušeností nebo informací.

Zvídavé jedince charakterizují dvě klíčové složky – zajímají se o objevování a odhalování nových myšlenek, aktivit a zkušeností a také mají silnou touhu zvyšovat své vlastní osobní znalosti.

 

Kategorie ctností

24 silných stránek charakteru VIA je kategorizováno do šesti kategorií – ctností. Těchto šest ctností je považováno za univerzální, protože se o nich píše či jsou studovány ve filozofii a náboženství posledních nejméně 2500 let.

Zvídavost je v systému VIA součástí kategorie ctností nazvané MOUDROST (Wisdom). Moudrost popisuje silné stránky, které vám pomohou shromažďovat a používat znalosti. Mezi další silné stránky v kategorii ctností MOUDROST patří Láska k učení, Kreativita, Úsudek a Perspektiva.

 

K zamyšlení

  • Co nejvíce podněcuje vaši zvídavost či zvědavost? Byl/a jste zvídavé dítě a či dospívající (adolescent)?
  • Jak se vaše zvídavost vyvíjí s časem? Jaké pro to vnímáte důvody?
  • Jak se zvídavost projevuje napříč různými oblastmi vašeho života – v rodině, ve společnosti, v práci, ve škole…?

 

K akci

Tady je pár tipů a inspirací, pokud chcete Zvídavost / zvědavost ve svém osobním či pracovním nebo podnikatelském životě více rozvinout.

  • Najděte člověka, který sdílí stejnou oblast vašeho zájmu a zjistěte, jak zvyšuje svou odbornost v této oblasti.
  • Vytvořte si seznam toho, co (ještě) neznáte ve svém favorizovaném tématu či oblasti. Stále je co objevovat.
  • Po dobu nejméně jedné hodiny týdně zvídavě zkoumejte přírodní procesy tím, že budete trávit čas v lesích, parcích, u potoků, v zahradách atd. Všímejte si všeho, čeho jste si dříve nevšímali a nevnímali.
  • Často se ptejte „Proč…?“.
  • Zvažte aktivitu, která se vám nelíbí, nemáte ji rádi a obvykle odkládáte čas se jí věnovat. Při provádění takové činnosti věnujte pozornost třem (pro vás) novým prvkům či perspektivám.

 

Při nevyužívání této silné stránky člověk bloumá životem bez zájmu a není otevřen novým věcem.

Při nadužívání této silné stránky může člověk být slídivý, příliš vlezlý a utopit se v detailech.

Nový článek vám neunikne

Pošlete vzkaz nebo dotaz

7 + 2 =

Share This