Přínosy koučování jsou různorodé, pro každého individuální. Někdy obecnější, jindy velice konkrétní, specifické, v mnohém intimní. Jako všude, tak i u koučování můžeme předpokládat, že se jeho užitek a přínosy budou řetězit. Stačí malý impuls a nastane pozitivní „domino efekt“. Nebo se jednotlivé přínosy postupně nabalují jako při „efektu sněhové koule“.

Větší a trvalejší životní spokojenost zřejmě nebude okamžitým efektem jednoho koučovacího setkání. Na druhé straně, např. identifikovat způsoby či cesty k řešení specifické situace, v průběhu koučovací hodiny možné je.

Mám pro vás 31 tipů, v čem spočívá efekt koučování.

Za přínosy koučování se skrývají různorodé hodnoty a preference. V článku je jich 31, třeba na každý den jeden přínos, chcete.li koučovat sami sebe. Jako kouč jsem vám samozřejmě k dispozici. Bude mi ctí…

1, 2, 3,… 31

Použitá slovesa ukazují obecnější cestu přínosů koučování – POVZBUZUJE, NABÁDÁ, UMOŽŇUJE, PŘINÁŠÍ, PODPORUJE, NABÍZÍ, POMÁHÁ, ZLEPŠUJE, VEDE K…

Jednotlivé body nezohledňují žádné priority, ani specifické druhy a „škatulky“ koučování (např. sex koučink…).

 1. Povzbuzuje ke stanovení cílů a přijetí opatření k dosažení.
 2. Umožňuje stát se více soběstačným.
 3. Ve svých důsledcích vede k dosažení větší životní spokojenosti.
 4. Nabádá, jak účinněji přispívat týmu a organizaci/firmě/podniku.
 5. Povzbuzuje a vybízí k přijetí větší odpovědnosti za své jednání a dodržení závazků.
 6. Umožňuje snadněji a produktivněji spolupracovat s ostatními.
 7. Vede k efektivnější komunikaci.
 8. Zlepšuje individuální výkon.
 9. Pomáhá identifikovat způsoby a cesty k řešení různých problémů.
 10. Vede ke zlepšení pracovního výkonu, motivace a uspokojení z práce.
 11. Umožňuje získat hlubší poznatky o sobě, vnímání sebe sama a možnostech zlepšení.
 12. Přináší rychlejší jednání, vnáší do aktivit rychlejší pokrok a větší přesnost.
 13. Poskytuje bezpečný prostor, aby člověk zaslechl svůj vlastní vnitřní hlas, něco probral a získal perspektivu.
 14. Umožňuje nahlédnout do perspektiv, přesvědčení a postojů, které nás mohou brzdit a „držet zpátky“.
 15. Přináší podporu a důvěru k tomu, abychom učinili odvážné kroky.
 16. Pomáhá vyjasnit si své hodnoty a to, co znamenají, což vede k lepším přesvědčením.
 17. Generuje nápady na způsoby, jak zlepšit to, co člověk nemusí vidět a rozšiřuje uvědomění si vlastních slepých míst.
 18. Přináší emocionální podporu, empatii a povzbuzení, takže se člověk cítí méně osamělý.
 19. Odhaluje pravdu, kterou nám (třeba) nikdo jiný neřekne.
 20. Podporuje při zlepšení specifických dovednosti a chování.
 21. Zvyšuje otevřenost k osobnímu růstu a rozvoji.
 22. Zvyšuje schopnost identifikovat řešení konkrétních otázek souvisejících s naší prací.
 23. Rozvíjí naše sebeuvědomění a pomáhá žít vědomější život.
 24. Vnáší větší jasnost do našich rolí a cílů.
 25. Nabízí příležitosti korigovat naše chování a výkonnost tam, kde je třeba.
 26. Podporuje přijetí a zvládnutí změn jako takových.
 27. Umožňuje poznat překážky a výzvy na naší cestě a překonat je.
 28. Překlenuje mezeru mezi tím, kde se nacházíme a tím, kde bychom chtěli být.
 29. Nabízí bezpečný prostor a čas k tomu svěřit se sám sobě, být sám se sebou, poznat sám sebe a pohnout sám se sebou směrem, který je pro nás autentický.
 30. Vnáší (větší) jasno do toho CO chceme, PROČ to chceme a JAK toho můžeme dosáhnout.
 31. Posiluje naše SRDCESebe-vědomí, Radost, Dary, Celistvost a Elán.

Top 10 magických čísel (31 mezi nimi není) najdete v článku Aruna Thakura. Je zde např. „pí“, Fibonacciho čísla, čísla 5, 8 a 24 vyplývající z Teorie strun apod.

(Zdroj: TOPYAPS)

Obr. 1 – Klíč k sobě sama lze najít v koučování.

Zdroj: Pixabay

Truhlice s pokladem

Díky koučování často rozpoznáme a najdeme „klíč ke truhlici s pokladem“. Poklad je obvykle ukryt uvnitř nás samotných. Ve svém profesním životě jsem zažil spoustu lidí, kteří hledali klíče a „kódy“ k různým zámkům kolem sebe. To je naprosto v pořádku. Jsem však přesvědčen o tom, že je nejprve užitečné otevřít zámek sám k sobě. Proto podporuj cestu k naplnění bodů 29, 30 a 31. Ty jsou pro mě osobně rámcem dobrého koučování, které následně umožňují další konkrétní efekty.

Najděte si mezi sepsanými efekty ten, který jste zažili nebo který byste chtěli zažít. Do komentářů a na Facebook doplňte libovolně další přínosy. Tak, jak je vnímáte svým vlastním pohledem – obecné i co nejvíce konkrétní. 31 efektů koučování není konečný počet…

 • Jaké přínosy koučování vnímáte vy?
 • jaké přínosy koučování jste zažili na „vlastní kůži“?

Silné stránky VIA pro vás

Získejte vlastní pořadí 24 silných stránek Values In Action.

U bezplatného testu přes uvedenou stránku navíc s mou individuální zpětnou vazbou (+ plakát 6 skupin ctností a 24 silných stránek v češtině)!

http://liborfriedel.pro.viasurvey.org

Kontaktuje mě

6 + 4 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Chceš-li zítra hory přenášet, musíš dnes začít zvedáním kamenů.“

(africké přísloví)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma koučování zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This