• Máš VIZI? Vidíš dopředu, na to, co bys chtěl/a? Pokud „ano“, znamená to, že MÁŠ PRO CO ŽÍT!
  • Vidíš dozadu na své PŘEDKY? Znáš své kořeny? Je-li tvá odpověď „ano“, MÁŠ SE O CO OPŘÍT!
  • Vidíš to, co se děje TADY a TEĎ? Jestliže „ano“, pak ŽIJEŠ!
Myslím si, že o to jde – mít se o co opřít, mít pro co žít a opravdu žít. Minulost a budoucnost si podávají ruce a snoubí se v přítomném okamžiku. Všechna tři „ano“, jako odpovědi na předchozí otázky, jsou součástí tvého Sebe-vědomí. Rád bych se v tomto ohledu s vámi podělil o své zkušenosti.

Slovo „genealogie“ zní vědecky, spojení „ancestor quest“ zní cize. Poznání našich předků je srozumitelné. Jsem přesvědčen, že je to naše přirozená touha. Stejně jako to, odhalit kam směřujeme. Proto jsou obě cesty v čase – dopředu i dozadu – námětem článku, který vychází z mých osobních zkušeností.

„Hledači“ a Sebe-vědomí

Každý z nás „něco“ hledá. Lásku, štěstí, zaměstnání, sebe sama, příležitost, pravdu, návod na život, klíče, mobil, příčiny, výmluvy, své Dary a talenty…

V angličtině hledání nebo pátrání vyjadřuje slovo „Quest„.

Hledání je užitečné. Říká se, že „kdo hledá, najde“. Proto stojí za to hledat, zejména v sobě. B. K. Sprenger v knize Rozhodnutí je na tobě píše, že „hledání je postoj, ne nalezení“.

Co tolik užitečné není, je strávit hledáním celý život. Pro naše Sebe-vědomí je důležité i nalézat či objevovat, odhalovat (a rozhodovat se). Mohou to být fyzické/hmotné věci i to, co nemá svůj „fyzický rozměr“. Může to být něco, co je nové (a když to najdeme, zjistíme, že to až tak „nové“ není) to, co jsme ztratili, zapomněli, co zmizelo z našeho zorného pole apod. K vědomé podpoře našeho hledání, Sebe-vědomí a uvědomění dobře poslouží rozmanité rituály. Meditace, modlitba, zapisování do deníku, výklad tarotu (ten mám rád). Leckteré se nám zdají běžné, jiné jsou svým způsobem mimořádné. Jedním z těch mimořádných, bylo (pro mě) hledání vize.

Genealogie – pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.“

(Zdroj: Wikipedia)

Obr. 1 – Jedna z knih o Vision Questu.

Zdroj: Amazon

Hledání vize

„Vision“ je v angličtině vize, vidění, zrak.

Již dříve jsem se na blogu věnoval čtyři články 9 „dotekům“ s vizí a jednomu navíc. Poslední dotek následoval poté, co jsem se vrátil z „návratu na místo Vision Questu“. Proč? Protože vize je jedním z užitečných nehmotných předmětů hledání, ať vědomého nebo skrytého, nevědomého, kdy nás „něco pudí“ k tomu, abychom si utvořili představu, kam v životě směřujeme, pro co žijeme, kam kráčíme a kam chceme dojít. Vize je spojena s vůdcovstvím, je to jedno z východisek osobního lídra.

Vision Quest – hledání vize – je „rituál“. Několikrát jsem o něm slyšel. V jistém smyslu byl ukryt například ve filmech – „indiánkách“ mého dětství nebo v některých knihách. V padesáti jsem jej, v jedné z podob, absolvoval. Po pečlivé přípravě, o prázdninách roku 2014. Čtyři dny a noci sám se sebou v lese, pod širým nebem, se zásobou vody a minimem vybavení, měly v mém životě velký význam. Symbolický i faktický. Jsem za to vděčný – sobě, rodině, mentorům programu Mužská síla i chlapům-kamarádům, s nimiž jsme v tom byli společně „namočeni“.

Symbolický význam tkvěl v rituálu samotném, návratu do lůna přírody, půstu, „odpojení“ se od civilizace, ponoření do samoty a „smyslů-plnost“, díky zbystřeným smyslům, které neměly náhražkovou „civilizační potravu“ (to jsem měl jako introvert snazší).

Faktický význam spočíval v užitku během a po rituálu hledání vize, ve společném sdílení v kruhu chlapů, vhledu, zpětné vazbě a Sebe-vědomí, které mi pobyt v lese a vše, co jej doprovázelo, přinesly. Nelze sdílet intimní prožitky a zkušenost, která je ryze individuální a svým způsobem má zůstat vnitřním vlastnictvím každého, kdo podobnou zkušenost zažil.

Všem, bez ohledu na věk, takový dospělý rituál doporučuji.

Díky Vision Questu vznikl můj první blog. Díky Vision Questu jsem se odhodlal ke sdílení toho, co se mi v jeho průběhu vyjevilo:

„Kultivovat a sdílet Cestu SRDCE osobního lídra.“

Je to pravda mého SRDCE. Pro někoho doufám inspirativní, pro jiné možná nepříliš užitečná (marketing říká, že to není moje „cílová skupina“). Pravda a inspirace symbolická (SRDCE) i faktická (atributy, které se za symbolem/slovem skrývají).

Sebe-vědomí – Radost – Dary – Celistvost – Elán

Než jsem „vstoupil do lesa“, byl jsem už na cestě za jiným dobrodružstvím – pátrání po předcích a vlastních kořenech. Toto pátrání jsem si pojmenoval Ancestor Quest.

„Praotec“

„Ancestor“ znamená v angličtině předek, předchůdce, v jistém smyslu „praotec“.

Hledání vize je (zdánlivě) pohledem dopředu, hledání předků je (zdánlivě) pohledem dozadu. Oba tyto pohledy se spojují v přítomném okamžiku našeho života.

Jste-li kmenem, opíráte se o své kořeny, vyrůstáte z nich a symbolicky košatíte do podoby své vize. To je jedno ze symbolických vyjádření podoby stromu, velmi populární analogie pro různé příležitosti.

O důvodech, proč jsem začal po předcích pátrat i o tom, proč mě to baví, píšu na genea blogu MY ROOTS.

Své SRDCE jsem našel oběma směry, při Vision Questu i při hledání kořenů.

Myslím, že Ancestor Quest si můžeme ritualizovat každý individuálně. Zkuste následující.

 

Rituál přijetí

  • Z hlediska systémů nám mohou naši předkové požehnat náš život. Je důležité takovému požehnání nevzdorovat, ale přijmout je. Předkové jsou v (rodinném) systému ti větší. Pro mě osobně byl právě rituál požehnání (spojený s konstelací) tím impulsem, který mě ke genealogii přivedl. Chtěl jsem vědět, kdo mi dává požehnání do života, kdo byl můj praděd, jeho otec, otec jeho otce atd.

Rituál díků a vděčnosti

  • Určitým rituálem pro vzdání díků předkům je běh místy, kde žili mí předci, návštěva těchto míst, návštěva pramenů řek, které protékaly místy, kde se rodili mí předci. Rituálem bylo vzdání holdu těm předkům, kteří padli ve Velké válce (památníky, hřbitovy). Rituálem díků a vděčnosti je pro mě psaní příběhů o některých předcích na genealogický blog. Nabízí se sepsání kroniky rodu, film z míst, která jsou s životy předků spojena apod. V USA je populární vystavování fotografií a vytváření jakýchsi domácích „oltářů“, které připomínají historii rodu, včetně rodokmenu v podobě obrazu apod. V tom pátrání po kořenech přispívá ke kreativitě.

Rituál poznání

  • Práce s on-line archivními zdroji, matrikami apod. nemusí být bezprostředně tím hlubokým rituálem poznání předků. Může jim však být návštěva archivu nebo úřadu, pokud má k dispozici listiny, spjaté se životem předků. Má jít o vědomý akt nabývání nového poznání o našich kořenech (s úctou a respektem).

Rituál Vision Quest

  • V době svého Vision Questu jsem měl teprve kusý obrázek o svých předcích a rodokmenu. Při návratu o rok později už to bylo jiné. Věřím, že přípravě na hledání vize, má-li proběhnout „ritualizovanou“ formou jako je tomu u Vision Questu, pomůže vědomí si předků a kořenů. Pro muže alespoň v hlavní otcovské linii od otce. Otcovská linie od matky, popř. otcovské linie prarodičů jsou určitě „bonusem“.

Obr. 2 – Místa, kde se rodili a žili mí předci.

Zdroj: blog MY ROOTS – http://genea-friedel.blogspot.cz

Otázky pro vás

Sebe-vědomí a vědomí Celistvosti v sepětí s kořeny jsou jedněmi s hybatelů pro hledání vlastních Darů a způsobu jejich smysluplného využití. Téma „Dary a jejich využití“ je pro Vision Quest docela důležité. Podaří-li se vám vhled do tohoto tématu a jeho propojení s vizí, jsem si jist, že přijde Radost a Elán. Ze SRDCE vám to přeji.

Napište, sdílejte, dejte ostatním vědět. Třeba následující:

  • Absolvovali jste někdy nějaký rituál?
  • Jak vás láká představa Vision Questu?
  • V čem vnímáte spojitost mezi kořeny a vizí?

Tip na knihu:

  • SPRENGER, R. K. Rozhodnutí je na tobě. Cesty z každodenní nespokojenosti. Praha: Grada, 2013. 208 s. ISBN 978-80-247-4565-7.

Kontaktuje mě

5 + 6 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Zdravá vize budoucnosti není možná bez přesného poznání minulosti.“

(Daisaku Ikeda)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání a lídrovství zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This