autor: | 24.8.2018 | Osobní

Na sklonku prázdnin tu mám několik odlehčených, lehce provokativních poznámek k tématu „jaknatologie“, (své)pomocné vědecké disciplíně, která má po světě obrovské množství fanoušků a příznivců.

„Jaknatologie“ (angl. „howtology“) je vědecká disciplína, která se zabývá zkoumáním, navrhováním a sdílením metod, postupů, praktik a cest, které mají člověka dovést k radostnému, šťastnému a naplněnému životu a úspěchu. Je to věda o postupech „jak na to“.

„Jaknatologie“ se snaží zodpovědět jednu ze základních otázek našeho bytí – JAK (na to)? O její popularitě svědčí, že Google nabízí přes půl miliardy výsledků (u „PROČ (to)? -logie“ je to jen necelých sto milionů).

 

„Humor – to už je asi to poslední, co je v tomto vědeckotechnickém světě k smíchu.“

(Jiří Suchý)

V minulém článku jsem zmiňoval „zlatý kruh“ Simona Sineka. Mám pocit, že odpovědi na CO a PROČ nemohou být tak nápovědné a „CO dělat“ či „PROČ to dělat“ si musíme zodpovědět sami. Tam, kde se otevírá prostor, jsou odpovědi a sdílení JAK na to, co se chystáme udělat. S nadsázkou jsem tuto „disciplínu“ nazval „jaknatologie“. Kromě svých velice užitečných stránek má i své občasné mouchy.

Jaknatologie hubnutí a bohatnutí

Jaknatologie má své dílčí odborné disciplíny. Mezi nejpopulárnější patří dvě:

 • JAK ZHUBNOUT
 • JAK ZBOHATNOUT

Bohužel v těchto jaknatologických disciplínách dochází ke konfliktům.

Zbohatnou-li lidé o nějaké kilogramy navíc (v tomto oboru existuje početná skupina jaknatologů-samouků, včetně mě) obvykle to kompenzují soustředěním na jaknatologii hubnutí.

Na druhé straně zhubne-li člověk nikoliv o tuky, ale nespecifikovaný objem financí (vlivem jaknatologů-amatérů i profesionálů), okamžitě se soustředí na jaknatologii zbohatnutí. Nejasné (pokud jde o finance nebo tuky) je zaměření disciplíny JAK ZCHUDNOUT.

JAK

 1. vyjadřuje otázku po způsobu nebo prostředcích
  • Jak na to?
 2. vyjadřuje otázku po stavu, především pak po zdraví nebo duševním rozpoložení
  • Jak se máš?
 3. vyjadřuje otázku po rozměru, míře, věku apod.
  • Jak je to daleko na nádraží?
 4. (v obecném jazyce, hovorově, nářečně) „než“
  • Je větší jak já.

(Zdroj: Wikislovník)

Obr. 1 – Jaknatologii zbohatnutí jako populární téma reprezentují i tištěné knihy.

Zdroj: ABZ knihy

Pestrost jaknatologie

Mezi jaknatology najdeme jak ty ortodoxní, tak i umírněné. Ortodoxní jaknatologové vynikají monometodickým pojetím své vědecké disciplíny. Nejčastěji tento jev charakterizuje „jediná metoda, jak na to“. Často „zaručená“ event. časově neomezená, tedy „navždy“, popřípadě „jednou provždy“. Motivačně jsou mnohá jaknatologická řešení opřena o pádné argumenty „snadno“, „rychle“ a pokud je to možné, tak „bez námahy“.

Umírnění jaknatologové nabízí zpravidla vícero cest a možnost volby nebo jaknatologická portfolia.

Pro určité společensko-politické vrstvy nejsou některé specifické jaknatologické obory z neznámých důvodů dostupné, přestože oficiálně nejsou ilegální. Jako příklad uvedu obor „Jak správně citovat v diplomové práci“ nebo „Jak přežít v politice bez vysokoškolského titulu“. Za zprofanovanou specializaci považují mnozí lidé obor „Jak slíbit cokoliv“. Co chybí, je jasnější metodika „Jak plnit sliby“.

Specifickou disciplinou jaknatologie pro začátečníky i pokročilé je JAK ZAČÍT S…. Na druhém konci spektra stojí disciplína JAK SKONCOVAT S…. Zájemců, uchazečů či adeptů o aplikaci těchto disciplín v praxi je mnoho. Včetně témat „Jak začít s jaknatologií“ a „Jak se stát jaknatologem (za 10 hodin)“.

Jaknatologie se řídí jednoznačnými zákony poptávky a nabídky. Jaknatologové jsou velmi flexibilní, mistrovsky zvládají umění tvorby titulků a finty profesionálních copywriterů, s nezbytnými referencemi jiných kolegů-jaknatologů.

Jaknatologie bezesporu šetří čas a energii. Proniká do fyzické, duševní, společenské i duchovní oblasti našich životů. Je to univerzální disciplína, vyznačující se stručností, místy až neutajovanou zkratkovitostí a vzbuzováním velkých nadějí a očekávání. To jsou i důvody její popularity. Jiné vědecké disciplíny mohou jaknatologii závidět, byť na ni občas hledí skrz prsty.

Po éře ústního předávání a papírových knih, začal boom jaknatologie s rozvojem informačních technologií, digitalizace a Internetu. K akceleraci došlo díky blogům, sociálním sítím a podpoře sdílení. Jaknatologem se nyní může stát v podstatě kdokoliv. Zejména ve sféře aplikované a empirické jaknatologie.

[tweetshare tweet=“Po éře ústního předávání a papírových knih, začal boom jaknatologie s rozvojem informačních technologií a Internetu.“ username=“LiborFriedel“]

Záhada jaknatologie

Existují jaknatologikcé disciplíny, u nichž platí univerzální pravidlo 97/3. Znamená, že 97% populace v dané disciplíně neví „jak na to“ a neumí pravidla příslušné odborné jaknatologie implementovat, dělá to špatně nebo to ještě nikdy nezkusila. 3% tvoří znalí a nejpokročilejší jaknatologové s dlouholetými zkušenostmi, které předávají dále. Bohužel zdroje dat jsou pro tuto situaci obvykle nedostupné.

Nezodpovězenou otázkou pro další vědecký výzkum v jaknatologii zůstává záhada, proč i po 10 a více letech implementace návodů „jak na to“ ve specifických oborech, zůstává v populaci stále poměr 97/3, bez zřetelného posunu.

Jaknatologové samozřejmě mezi sebou svádí konkurenční boj. Argumentují sugestivně s použitím „pročtologie“ (Proč 97% diet selže?). Poté obvykle následují argumenty, zasahující do rodící se „neo-jaknatologie“. Potenciál této vědecké disciplíny je vskutku obrovský.

Okrajové, extrémní obory jaknatologie v určitých případech vyžadují striktní víru. Nemusíte vědět proč a jak to funguje, musíte věřit, že to funguje a postupovat podle návodu. Když tomu nebudete věřit, návod „jak na to“ nebude fungovat. Tyto extrémní případy mají blízko k vybraným disciplínám „záhadologie“, občas s přídechem uplatnění konspiračních teorií.

V dynamicky se měnícím světě tu máme i velmi praktickou jaknatologii legislativní, právní či odvozenou a aktuální jaknatologii GDPR.

E-book ZDARMA

Obr. 2 – Motivační jaknatologie hubnutí v knižní formě.

Zdroj: Knižní klub

Kritika jaknatologie

Bohužel jaknatologie má i své kritiky, kteří (často neoprávněně) poukazují na některé (údajné) nedostatky této vědy. Například:

 • Nevyžaduje či příliš nepodporuje kritické myšlení.
 • Podporuje naopak určitou mentální lenost a ubíjí kreativitu.
 • Není dostatečně situační. Jaknatologie je mnohdy aplikována paušálně, bez ohledu na prostředí, konkrétní situaci a její vývoj či nebere v úvahu více možných úhlů pohledu na předmět svého zájmu.
 • Opomíjí orientaci na smysl (PROČ chce dotyčný dělat to, k čemu hledá JAK NA TO).
 • Vyvolává stresové situace a paralýzu/zmatek v rozhodování, protože jednotlivá jaknatologická řešení bývají často protichůdná.

Důležité je zmínit, že při selhání v realizaci jaknatologických doporučení dotyční nezřídka obviňují jaknatologii a zejména jednotlivé jaknatology z nefunkčnosti jejich návodů „jak na to“. Diví se a málokdy obviňují sami sebe.

Důsledkem je popularita již zmíněné disciplíny JAK ZAČÍT (nejlépe znovu a už se nespálit), obvykle s jiným, ještě nevyzkoušeným jaknatologickým postupem. V takových případech lze hovořit o paradoxu jaknatologie, zvláště když se tato věda opírá o exaktní jaknatologii vytrvalosti, boje s prokrastinací, stanovení cílů apod.

Výzvy jaknatologie pro budoucnost

Z hlediska organizační jaknatologie v podnicích a firmách panuje určitá obezřetnost a nedůvěra. Zejména tehdy, když jaknatologická témata nejsou podporována dotacemi EU. Nejsem si jist zda jde:

 1. o nedůvěru ve výsledky aplikovaných jaknatologických řešení,
 2. o absenci jaknatologických doporučení a návodů v určitých oblastech,
 3. o nedostatek jaknatologů na trhu.

Patrné je to u následujících témat:

 • Jak snadno získat a udržet si navždy kvalitní zaměstnance.
 • Jak dosáhnout stálé motivace, výkonnosti a produktivity svých pracovníků.
 • Jak na dokonale fungující komunikaci a bezproblémové vztahy v organizaci.
 • Jak bez námahy zajistit vysokou a udržitelnou míru spokojenosti všech členů organizace.
 • Jak přijímat zodpovědnost za své konání a jeho důsledky na všech úrovních ve firmě.

 

Jaknatologie je prostě fascinující vědecký obor. Také se nořím do nabídek a tomuto oboru občas propadnu. Aktuálně mě zajímá disciplína „Jak psát příspěvky na blog, které lidé budou číst a sdílet ve velkém“. Při pátrání jsem narazil hned u rad k tvorbě titulku na doporučení

„Nejlepších výsledků dosahují titulky tipu návodů (Jak…. ). Je jich sice plný internet, ale podobné headliny stále fungují. Dát totiž člověku omezený a rychlý návod, jak získat něco, co aktuálně potřebuje, je v dnešní uspěchané době k nezaplacení.“ 

Co naplat, je doba „jaknatologická“ a „titulková“. Můj článek o jaknatologii je odsouzen k neúspěchu. Z vědecké disciplíny by si člověk neměl tropit legraci a ironizovat úsilí mnoha jaknatologů. No jo, ale jak z toho ven?

Závěr a doporučení

S pojmem genealogie se potkávám díky svému hobby často. Pojem „JAKnatologie“ jsem poprvé použil na blogu v minulém článku. Vyhledávač Google nenašel pod klíčovým slovem „jaknatologie“ žádné výsledky. Článek na blogu je tedy první (hurá!), bohužel ale neodpovídá jaknatologickým doporučením „Jak vybrat správná klíčová slova pro SEO“.

Každopádně, když jsem toho dosáhl já, můžete toho dosáhnout i vy. Návod, „jak na to“ je snadný a rychlý:

 1. Vyberete slovo/sousloví, které chcete použít ve „vědecky“ znějícím významu a logice (v mém případě to bylo „JAK na to“). Příklad: zkuste třeba „Linkedin
 2. Za vybrané slovo připojte příponu „-logie“ (v mém případě „JAKnato-logie“), O významu slova logos se dozvíte na Wikipedii. Příklad: dostanete se k termínu „Linkedinlogie“.
 3. Hotovo! Ve vyhledávači si ověřte, zda se novotvar již vyskytuje, (U „Linkedinlogie“ pravděpodobně ne, vyjma tohoto článku v době jeho publikování.)
 4. Bonusové doporučení zdarma – Najděte jaknatologa na ochranné známky a zkuste vzniklé slovní spojení zaregistrovat.
 5. Zapomeňte na tento návod. 🙂 Doufám, že jste se u tohoto komplikovaného příspěvku trochu pobavili. Nebo vyplývá z tématu i něco „vážného“?

 

Co o „jaknatologii“ soudíte vy? Proč je/není „jaknatologie“ úspěšná? Existuje rozdíl mezi „jaknatologií“ pro lidi a pro firmy? Která „jaknatologická“ disciplína je vaší oblíbenou?

Podělte se o své názory na téma v komentářích. Vážně (i nevážně).

Kontaktuje mě

12 + 2 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému.“

(Voltaire)

Share This