24 silných stránek VIA a jejich využití

24 silných stránek VIA a jejich využití

24 silných stránek VIA, je koncept „hodnot v akci“, který využíván v profesní praxi a k tomuto vhledu a sebepoznání nabádám své klienty v koučování, při konzultační i lektorské práci. Další koncepty najdete v článku Vaše silné stránky ve 118 podobách.

Aktuální nouzové období, doprovázené omezeními a opatřeními, vč. karantén je nepříjemné pro každého z nás. Mnoho lidí se dostává do situací, s nimiž dosud nebyli konfrontováni. Negativní zprávy v médiích, rozdělená společnost, různorodost názorů, pohledů na věc, priorit, zavřené obchody, zrušené sportovní, kulturní a vzdělávací akce, zavřené školy, vzdálená práce z domova, sociální distance apod. To vše je příležitostí (!!!)

 • Experimentovat se svými silnými stránkami,
 • Naučit se silné stránky více vědomě využívat,
 • Hledat synergie
 • Projevovat silné stránky ve prospěch sebe i druhých,
 • Posilovat ty silné stránky, které jsou pro současnou situaci důležité (a „vyrovnat“ svůj profil),

Pro tento článek jsem připravil:

 1. 2 dárky ke stažení,
 2. inspirativní tipy, jak lze využít jednotlivých 24 silných stránek VIA.

Jsou to více i méně otřelé tipy a sami si jistě doplníte řadu svých vlastních. Snažil jsem se většinu z nich přizpůsobit požadavkům aktuální situace, ale jsou využitelné i obecně. Pro každou silnou stránku najdete tři inspirace. Více (konkrétně pět) jsem navrhl u silných stránek:

 • Vitalita,
 • všech, které spadají pod ctnost – Transcendence
  • Smysl pro krásu a dokonalost,
  • Vděčnost,
  • Naděje,
  • Humor,
  • Spiritualita.

Nechte se inspirovat a pošlete do komentářů nebo na Facebook tipy na další využití, které se vám ukázalo jako smysluplné či zkušenosti s tím, jak se vám podaří implementovat některé z 84 doporučení.

 

Poněkud se odhalím. To jsem celý já:

 • Láska k učení
 • Zvídavost
 • Lídrovství
 • Úsudek
 • Humor

Na čem bych měl zapracovat?

 • Prozíravost
 • Vytrvalost
 • Spiritualita
 • Statečnost

Pořád to však jsou (mé) silné stránky.

Odhalte ty své (na výběr je 24 silných stránek VIA) a najděte i způsob(y) jak je využít. Přehršel (=84) jich je v článku.

Obr. 1 – DÁREK č. 1 pro vás! PLAKÁTY 6 ctností a 24 silných stránek VIA si zdarma stáhněte zde (pdf, bez registrace).

Zdroj: vlastní zpracování podle VIA

​24 silných stránek VIA

24 silných stránek VIA je ucelenou skupinou, která je společným jazykem, popisujícím, co je v lidských bytostech nejlepšího. Charakterové silné stránky jsou založeny na dlouhodobém vědeckém výzkumu a holistickém přístupu (Peterson, Seligman, 2004). Koučům a klientům umožňují efektivně spolupracovat a sdílet a jsou jakýmsi „vzorem“ pro společné přemýšlení a práci. Lidem poskytují novou optiku, jak se (po)dívat sami na sebe, rozšířit svůj vhled a (sebe)poznání a zároveň nabízí řeč/jazyk, které jim lépe umožní porozumět jádru toho, kým jsou.

Nezapomeňte, že každý z nás je multidimenzionální osobností a necharakterizují jej pouze jeho silné stránky. Silné stránky a jejich ne/využití a /ne/projevení jsou v mnohém formovány kontextem, uvnitř kterého se nacházíme.

Zkuste sledovat měnící se kontext a přemýšlejte nad nějakou silnou stránkou. Zde je pomyslným příkladem silné stránky Naděje. Pro globální situaci s COVID-19 je to velmi aktuální.

 • Nakolik vyjadřujete své charakterové (silné) stránky?
 • Kolik vyjadřujete naděje?
 • Kolik vyjadřujete naděje v práci?
 • Kolik vyjadřujete naděje doma?
 • Kolik vyjadřujete naděje v práci, když hovoříte se svým šéfem?
 • Kolik vyjadřujete naděje doma, když hovoříte se svým dítětem?
 • Kolik vyjadřujete naděje doma, když hovoříte se svým dítětem, které má 10 let?
 • Kolik vyjadřujete naděje doma, když hovoříte se svým dítětem, které má 10 let a vy s ním hovoříte o zavřených školách kvůli COVID-19?
 • Kolik vyjadřujete naděje doma, když hovoříte se svým dítětem, které má 10 let a vy s ním hovoříte o zavřených školách kvůli COVID-19 a dítě má strach a obavy?

U všech otázek můžete přidat ještě doplněk:

 • „Jak konkrétně?“ či „Jakým konkrétním způsobem?“

Pociťujete rozdíl v kontextu? Bude vyjádření, „aktivace“ či projevení silné stránky Naděje stále stejné? Mohou/budou se přidružovat další silné stránky?

Význam (nejen ve výše uvedeném smyslu) má všech 24 silných stránek VIA, jedna vedle druhé. K dnešnímu článku mě částečně inspiroval mimo jiné i stručný text na serveru Psychology Today, který jsem nejprve přeložil do češtiny a publikoval na svém v tomto článku na LinkedIn.

Každá z 24 silných stránek VIA je pozitivní a lze je využít pro naše dobro, pohodu a prospívání. Zároveň má každá z nich kapacitu být posilována. I proto je všech 24 silných stránek VIA důležitých.

Na pomyslném „druhém břehu“ stojí sešikovány omezující hodnoty, naše negativní a neužitečná přesvědčení a emoce. Rozhodně nejsou skryty ani v naší společnosti – Strach, Závist, Sobectví, Vztek, Hněv, Kontrola, Nuda, Zbabělost, Lež, Nenávist…

V tomto kontrastu silné stránky nejsou vyjádřením „pozitivního myšlení“. Osho ve své knize From Ignorance to Innocence píše:

„Ptáte se mě: Jsem proti pozitivní filosofii? Ano, protože jsem také proti negativní filozofii. Musím být proti oběma, protože obě jsou volbou pouze poloviční skutečnosti a obě se snaží ignorovat druhou polovinu. A pamatujte si: polopravda je mnohem nebezpečnější, než celá lež, protože celou lež objevíte, dříve nebo později. Lež je samozřejmě lež; je to jen domek z karet – malý vánek a celý domek se zhroutí. Ale polopravda je nebezpečná. Možná ji nikdy neobjevíte, můžete si stále myslet, že je to celá pravda. Skutečným problémem tedy není celá lež, skutečným problémem je polopravda předstírající, že je celá pravda; a to je to, co tito lidé dělají. Pozitivní myšlení je způsob, jak slabší mozky zatlačují negativní hluboko do svých myslí a vyhýbají se tomu, aby viděli věci, jaké jsou.“

Na silné stránky můžeme nahlížet (stejně jako na cokoliv jiného) z různých úhlů pohledu. V tom občas dochází ke zmatení pojmů, proto je užitečné si uvědomit rozdíly.

 • Talenty – to, co přirozeně zvládáme velmi dobře či skvěle. Je to jiný druh „silných stránek“, které zohledňují naše předpoklady a lidské dary.
 • Dovednosti – to, v čem se (sami sebe) trénujeme, abychom zvládli/udělali a co také můžeme zdokonalovat a „vybrušovat“.
 • Zájmy – vyjádření naší vášně a nadšení pro „něco“.
 • Zdroje – naše externí podpora.
 • Hodnoty – to, co je nám vnitřně drahé a co si jako drahé/hodnotné udržujeme a je součástí naší rozhodovací základny.

Je tady ovšem háček. Talenty mohou být promrhány, zdroje mohu být velmi rychle ztraceny či vyčerpány, zájmy vyblednou nebo se změní, dovednosti (pokud netrénujeme) se časem oslabují. Když se vše kompletně ztratí a vypaří, stále vám zůstanou vaše charakterové silné stránky.

Silné stránky vytváří synergie mezi sebou i s dalšími zmíněnými aspekty – s talenty, dovednostmi, zdroji, zájmy i hodnotami.

Přestože jsou důležité všechny naše silné stránky charakteru, v kontextu utváří naše silné stránky pořadí důležitosti nebo intenzity, které je individuální. V praxi (mimo další klasifikace) se setkáte s pojmem „význačných“ (signature) silných stránek. Jde obvykle o Top 5 z vašeho pořadí (v osobní zprávě pro klienty je zvýrazňuji zvlášť).

Význačné silné stránky nejlépe vystihují podstatu a jedinečnost každého z nás, při využití nás nejvíce nabíjí a energetizují a my jsme schopni je projevit zcela přirozeně a nenásilně.

Institut VIA nabízí placené testy i základní bezplatný test 24 silných stránek VIA, který si můžete provést skrze můj profil na profesionální stránce webu VIA. Dostanete zpětnou zprávu v angličtině i rozšířenou v češtině, s mými dalšími doplňky, tipy a poznámkami. K úvodnímu seznámení, práci, využití a synergii to na osobní úrovni stačí. Stejně tak i k zahájení koučování, založeném na silných stránkách.

 

V tomto článku o koučování v přímém slova smyslu nejde. Nabízím tipy na využití 24 silných stránek VIA a výhodné je, pokud k nim máte v ruce i svou zpětnou zprávu (s 20 klíčovými myšlenkami pro práci se silnými stránkami).

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s mou individuální zpětnou vazbou + plakát a mini e-book k výsledkům (vše v češtině).

Test VIA pro mládež 10-17 let. (Např. v projektech středních škol.)

Více informací k silným stránkám Values In Action zde.

Ctnost – MOUDROST

Ctnosti (virtues) jsou v pojetí hierarchie VIA nejširší kategorií. Jsou to charakteristiky, považované za hodnotné všemi filozofiemi napříč staletími. Charakterová silné stránky, spadající pod jednotlivé kategorie ctností, jsou stezkami, které k těmto ctnostem vedou.

O této ctnosti a silných stránkách VIA, které k ní patří si přečtěte základní informace na plakátu, který si můžete zdarma a bez e-mailové registrace stáhnout na tomto odkazu.

 

Kreativita (Creativity)

 1. Vytvořte a zdokonalte každý týden alespoň jeden originální nápad nebo myšlenku v oblasti, která vás zajímá.
 2. Napište jednou týdně článek, esej, povídku, báseň, nakreslete nebo namalujte obrázek o tom, co je vaší vášní.
 3. Zúčastněte se kurzu fotografování, tvorby vitráží, řezbářství, sochařství, keramiky, kreslení apod. (On-line teď jede a je „cool“.)

 

Zvídavost (Curiosity)

 1. Najděte člověka, který sdílí vaši oblast vašeho zájmu a zjistěte, jak zvyšuje svou odbornost v této oblasti.
 2. Vytvořte si seznam toho, co (ještě) neznáte ve svém favorizovaném tématu či oblasti. Stále je co objevovat.
 3. Po dobu nejméně jedné hodiny týdně zvídavě zkoumejte přírodní procesy tím, že budete trávit čas v lesích, parcích, u potoků, v zahradách atd.

 

Úsudek, kritické myšlení (Judgment)

 1. Identifikujte důvody nespokojenosti u svých posledních tří činností nebo projektů a vymyslete lepší alternativní nápady do budoucna.
 2. Požádejte důvěryhodného a moudrého přítele, aby kriticky posoudil váš úsudek ve vztahu k vašim posledním třem významným aktivitám/projektům.
 3. Přezkoumejte své poslední tři činnosti/projekty, u nichž jste si (pořádně) nepromysleli způsob a cestu, jak je zvládnete. 
 

 

Láska k učení (Love of Learning)

 1. Čtěte nahlas se svými blízkými nějaké poučné knihy či články..
 2. Určete si datum a uspořádejte společné učení s přítelem, naučte se od něj nějaké dovednosti a naučte jej to, v čem jste nejlepší.
 3. Určete si témata, u nichž se můžete podělit o své znalosti se svými kolegy a přáteli.

 

Perspektiva (Perspective)

 1. Přečtěte si nějaké zajímavé citáty a slova moudrých a přepište je do malých praktických akčních kroků, které můžete uskutečnit. (Tady jsou třeba citáty o strategii, o lídrovství a o osobní síle a charakteru.)
 2. Uvědomte si morální obsah a potenciální důsledky vašich budoucích aktivit, které chcete uskutečnit.
 3. Zamyslete se nad morálními důsledky vědeckého úsilí, které přímo ovlivňují váš život.

​Ctnost – ODVAHA

O této ctnosti a silných stránkách VIA, které k ní patří si přečtěte základní informace na plakátu, který si můžete zdarma a bez e-mailové registrace stáhnout na tomto odkazu.

 

Statečnost, udatnost (Bravery)

 1. Uskutečněte malé praktické kroky ke konstruktivní sociální změně. (U sebe, ve svém nejbližším okolí…)
 2. Pokládejte si nelehké/obtížné otázky, které vám i druhým pomohou čelit realitě. (Zůstaňte však ve svém okruhu vlivu. Odvahu projevujeme i tím, že si nastavíme zrcadlo.)
 3. Ujasněte si své hodnoty a přemýšlejte o tom, jak nejlépe vám sloužily v náročných situacích a jak mohou sloužit nyní. Doplňkový článek je zde.)

 

Upřímnost (Honesty)

 1. Pozorujte sami sebe, zkuste zaznamenat a zachytit svá opomenutí, chyby a/nebo „malé lži“ (vůči druhým i sami vůči sobě) a přemýšlejte, jak byste se cítili/zachovali, kdyby vám někdo udělal totéž.
 2. Identifikujte svou oblast nejsilnějších morálních přesvědčení (pozor na společenské zrcadlo). Nastavte své priority podle nich.
 3. Pište si poznámky o záležitostech, u kterých cítíte/vnímáte morální povinnost. Pomáhá to krystalizovat a integrovat myšlení. (Nedbejte na společenské zrcadlo, jde o vaše vlastní hodnoty a úroveň vědomí.)

 

Vytrvalost (Perseverance)

 1. Stanovte si pět malých cílů týdně. Rozdělte je na praktické kroky, splňte je včas a sledujte svůj pokrok z týdne na týden.
 2. Vyberte si někoho, kdo je pro vás příkladem vytrvalosti a zjistěte či najděte způsob, jak můžete sledovat jeho/její kroky a postup(y).
 3. Zasaďte na jaře semínka některých kvetoucích rostlin a po celé léto o ně něžně pečujte, aby vyrostly a vykvetly. (Nebo si kupte bonsaj a začněte o ni dlouhodobě pečovat.)

V portfoliu klientů, kteří zvládli test silných stránek VIA přes můj profil, není tato silná stránka rozhodně tou nejprojevovanější.

 

Vitalita (Zest)

(Nejen) v době nouzového stavu díky COVIS-19 je velice důležité tuto naši silnou stránku aktivovat a projevovat. Pohříchu u většiny z těch, jimž jsem zpracovával výsledky, se Vitalita „usazuje“ spíše ve spodní polovině žebříčku 24 silných stránek VIA. 

To je důvod, proč přidávám 5 tipů.

 1. Udělejte něco, co již děláte, ale s větší dávkou energie (!), přidejte kreativitu (!) a další „ingredience“.
 2. Zlepšete svou spánkovou hygienu – stanovte si pravidelný čas po spánek, jezte nejpozději 3-4 hodiny před spaním, vyhýbejte se jakékoli práci v posteli, nedávkujte se pozdě večer kofeinem atd. Všímejte si pak změny vaší energetické hladiny. (Přečtěte/poslechněte si knihu Proč spíme.)
 3. Udělejte si čas a oslavte své příští tři (malé i velké) úspěchy a vítězství. (Radujte se i z maličkostí.)
 4. Zavolejte příteli z dřívějších let a zavzpomínejte na „staré dobré časy“, které se vám vryly do paměti (společné příjemné zážitky ze studií, dovolené…).
 5. Alespoň jednu týdně se hodinu věnujte outdoorové aktivitě, jako je pěší turistika, cykloturistika, svižná chůze (Nordic Walking) nebo jogging. (Ideálně je to 2-3x týdně celkem cca. 150 minut. Neberte aktuální nouzový stav jako výmluvu.)

V portfoliu klientů, kteří zvládli test silných stránek VIA přes můj profil, není tato silná stránka rozhodně tou nejprojevovanější.

 

Obr. 2 – Perspektiva. Na situaci se díváme z různých pater a oddělení „hodnotového supermarketu„. Zkuste získat odstup a uvidíte rozmanitost. Pohybujeme se mezi dvěma mezními úrovněmi vědomí.​

Zdroj: vlastní zpracování s využitím Barrettova modelu úrovní vědomí

Ctnost – LIDSKOST

O této ctnosti a silných stránkách VIA, které k ní patří si přečtěte základní informace na plakátu, který si můžete zdarma a bez e-mailové registrace stáhnout na tomto odkazu.

 

Láska (Love)

 1. Prozkoumejte a oceňte silné stránky svých blízkých. (Test je zde, informace zde.)
 2. Vyjádřete svou lásku prostřednictvím malých dárků. Pokud je to možné, vytvořte/vyrobte si dárečky pro druhé sami.
 3. Pomozte svým blízkým s plánem na jejich zlepšení/rozvoj (např. při učení, hubnutí, cvičení, v nové kariéře…).

 

Laskavost (Kindness)

 1. Udělejte jednu laskavost, náhodně vůči někomu, koho neznáte.
 2. Uvařte/připravte dobré jídlo pro své blízké.
 3. Pozdravte ostatní s úsměvem. (Aktuálně to přes roušku nejde, tak to zkuste očima.)

 

Sociální inteligence (Social Intelligence)

 1. Zapisujte si denně po dobu čtyř týdnů pět svých osobních pocitů a sledujte v nich nějaké vzorce či šablony.
 2. Sledujte svůj oblíbený televizní program nebo film se ztlumeným zvukem a zapište si pozorované pocity. (U filmu Sedm statečných nebo u Bondovek jsem popsal cvičení ohledně sledování hodnot a silných stránek i se stručnou pracovní knihou ke stažení.)
 3. Zjistěte, kdo z vašich přátel je podle vašeho názoru nejvíce empatický vůči druhým. Pozorně sledujte a/nebo se snažte vybavit co a jak dělá ve chvílích empatie, vztahu, komunikace….

Ctnost – SPRAVEDLNOST

O této ctnosti a silných stránkách VIA, které k ní patří si přečtěte základní informace na plakátu, který si můžete zdarma a bez e-mailové registrace stáhnout na tomto odkazu.

 

Spravedlnost/férovost (Fairness)

 1. Vzpomeňte si a zapište příklady, kdy jste byli nespravedliví nebo mohli být spravedlivější. Zvažte, jak byste mohli zlepšit své budoucí chování.
 2. Sledujte sebe sama, zda přemýšlíte o lidech jiných etnik a kultur či s nimi jednáte v zajetí stereotypů. (tady budete potřebovat synergii se silnou stránkou Upřímnost.)
 3. Přečtěte si životopisy slavných lidí, kteří jsou příkladem sociální spravedlnosti, jako je Gándhí, Martin Luther King nebo Nelson Mandela.

 

Lídrovství (Leadership)

 1. Uspořádejte akci (výlet, soutěž, párty…) ve vaší práci, na které se budou podílet vaši kolegové.
 2. (Vy)střídejte se ve vedení nějaké události nebo aktivity. Dejte ostatním šanci být lídry.
 3. Udělejte si seznam možných způsobů, jak zlepšit svůj vlastní styl vedení.
 

 

Týmová práce (Teamwork)

Tato silná stránky zdůrazňuje také např. občanství.

 1. Pomozte alespoň jedné osobě (ročně) stanovit si cíle a pravidelně kontrolovat a přezkoumávat jejich pokrok. (Zkuste být víc než SMART – např. SMARTEEST+, s inspirací podle knihy kamaráda Tomáše Gřeška)
 2. Vyzdobte/zkrášlete nějaké společné/komunitní místo.
 3. Založte skupinu pro diskusi nad knihou/knihami (nejlépe nikoliv ryze podnikatelskou) s jejími/jejich čtenáři a příznivci. (Zajímavá je kupříkladu kniha kamarádky Michaely Holišové Rodič leader. A pozor!!! Nemusí jít pouze o skupinu na Facebooku).

 

Ctnost – STŘÍDMOST

O této ctnosti a silných stránkách VIA, které k ní patří si přečtěte základní informace na plakátu, který si můžete zdarma a bez e-mailové registrace stáhnout na tomto odkazu.

 

Odpuštění (Forgiveness)

 1. Odpusťte někomu a vyhodnoťte své emoce před a po odpuštění.
 2. Udělejte si seznam lidí, k nimž pociťujete zášť, pak se s nimi osobně setkejte, abyste o tom diskutovali nebo si představte a vizualizujte, zda mohou uplynulé záležitosti zůstat uplynulými záležitostmi.
 3. Naplánujte si, jaká by měla být vaše odpověď/odezva, až vás někdo urazí. Připomeňte si svůj plán (pokud možno jej nacvičte) a pravidelně si opakujte prohlášení: „Bez ohledu na to, jak mě (on/ona) urazí, odpovím tak, jak jsem si naplánoval.“

K bodu 2 si sdílím meditaci a text odpuštění. Je z knihy Matthewa McKay a Patricka Fanninga (2019) – Jak získat zdravé sebevědomí (s. 144-145). Také můžete použít „techniku“ Ho’oponopono.

Verze 1 – Soucit a odpuštění člověku, který vám ublížil:

„Jsi lidská bytost stejně jako já. Snažíš se přežít. Když jsi mi ubližoval, snažil ses přežít. Děláš to nejlepší, co můžeš, vzhledem ke svým omezením a ke svému omezenému chápání situace v dané chvíli. Dokážu pochopit tvé motivy, tvé strachy i tvé naděje. Sdílím je s tebou, protože jsem také člověk. Možná se mi nelíbí, co jsi udělal, ale rozumím ti. Přijímám skutečnost, že jsi mi ublížil. Nelíbí se mi to. Ale neříkám, že jsi špatný, protože jsi to udělal. Nic teď nemůže změnit to, co se stalo. Odpouštím ti. Nemusím souhlasit s tím, co jsi udělal, ani to neschvaluji, ale dokážu ti odpustit. Dokážu propustit minulost a začít znovu od začátku. Vím, že je to lepší, než čekat omluvu, projev lítosti či nápravu. Vzdávám se touhy po pomstě a zahořklosti. Naše rozporu jsou minulostí. Mám kontrolu nad svou přítomností a dokážu ti odpustit v přítomnosti. Dokážu za sebou nechat své pocity vzteku.“

Verze 2 – Soucit a odpuštění od člověka, kterému jste ublížili:

„Jsem lidská bytost, hodnotná, ale nedokonalá. Jsem stejný jako ty. Oba se pouze snažíme přežít. Když jsem ti ublížil, snažil jsem se dělat to, co mi v té chvíli připadalo nejlepší. Pokud bych v té době věděl to, co vím dnes, rozhodl bych se jednat jinak. Avšak v té době jsem mohl udělat pouze to, co jsem udělal. Uvědomuji si, že jsem ti ublížil, a chtěl bych, abys věděl, že nebylo mým cílem ti ublížit. Prosím přijmi skutečnost, že jsem ti ublížil a nic na tom už nelze změnit. Rád bych to nějak odčinil, kdybych mohl. I ty bys to rád uzavřel, kdyby to bylo možné. Ale ani jeden to nemůžeme udělat. Nic z toho, co můžeme udělat nyní, nijak nezmění naši minulost. Prosím odpusť mi. Nežádám tě, abys souhlasil s tím, co jsem, udělal nebo jsi schvaloval mé jednání, ale prosím tě o odpuštění. Rád bych nechal naše rozpory za námi a začal nanovo, s čistým štítem. Prosím, otevři mi své srdce. Pochop mě, přijmi mě a odpusť mi.“

 

Pokora (Humility)

 1. Na konci každého dne identifikujte něco, co jste udělali (jen) kvůli dojmu na lidi. pro show nebo pro „lajk“ na sociální síti. Rozhodněte se, že to nebudete opakovat.
 2. Najdete-li někoho, kdo je autentický a v určitém způsobu chování lepší než vy, složte mu upřímný kompliment.
 3. Požádejte důvěryhodného přítele o upřímnou zpětnou vazbu o vašich slabinách.

!!! V portfoliu klientů, kteří zvládli test silných stránek VIA přes můj profil, není tato silná stránka rozhodně tou nejprojevovanější. Spíše naopak.

 

Prozíravost (Prudence)

 1. Před konečným nejbližším rozhodnutím o nějaké záležitosti se poraďte s těmi, kdo jsou pro vás nejvýznamnější.
 2. Předtím než učiníte konečné rozhodnutí proveďte analýzu rizik a přínosů.
 3. Zhodnoťte kvalitu, efektivitu a moudrost vašich dalších tří projektů a napište si jak nebo jakými metodami je zlepšíte.
 

 

Sebekontrola, sebekázeň (Self-Regulation)

 1. Stanovte si cíle, které vám pomohou zlepšit každodenní život (úklid, čtení, psaní, čas bez Internetu/zpráv, cvičení…) a ujistěte se, že úkoly a cíle (s)plníte. (Nechte se kontrolovat někým blízkým)
 2. Až na vás půjde zlost a vztek, zkuste ovládat své emoce a soustředit se na pozitivní atributy (situace).
 3. Hlídejte si své biologické hodiny. To nejdůležitější provádějte, když jste nejvíce ostražití, bdělí a nabití energií (na vrcholu křivky svých biologických hodin).

!!! V portfoliu klientů, kteří zvládli test silných stránek VIA přes můj profil, není tato silná stránka rozhodně tou nejprojevovanější. Spíše naopak.

 

 

Ctnost – TRANSCENDENCE (NADSMYSLOVOST)

O této ctnosti a silných stránkách VIA, které k ní patří si přečtěte základní informace na plakátu, který si můžete zdarma a bez e-mailové registrace stáhnout na tomto odkazu.

U následujících pěti, z 24 silných stránek VIA, jsem sepsal vždy po pěti inspiracích. Jsem přesvědčen, že Smysl pro krásu a dokonalost, Vděčnost, Naděje, Humor a Spiritualita jsou pro aktuální „koronavirovou dobu“ obzvlášť důležité, Proto je projevujme, jak jen to jde!

 

Smysl pro krásu a dokonalost (Appreciation of Beauty & Excellence)

Z modelu EFQM „excelence“ vypadla, jak jsem psal v minulém článku. Nemám na mysli ani osobní excelenci. Tady jde o ocenění dokonalosti a krásy a estetičnosti v umění, přírodě, dovednostech, morální síle a velikosti apod.

 1. Dotvořte a zdokonalte své okolí (doma, v práci) do estetické krásy.
 2. Poslouchejte hudbu nebo sledujte filmy a vyhodnoťte, jak se vás esteticky dotkly.
 3. Napište své estetické či umělecké reakce na umělecko-estetický výraz jiné osoby (kresby, fotografie, design…).
 4. Sami vyfoťte přírodní scény nebo své blízké a udělejte z nich pozadí na svém PC nebo notebooku.
 5. Všímejte si a obdivujte dokonalost silných stránek charakteru u druhých lidí.
 

 

Vděčnost (Gratitude)

 1. Každý den vyberte jednu malou, ale důležitou věc, kterou považujete za samozřejmost. Pracujte na tom, abyste si ji v budoucnu (více) uvědomovali.
 2. Vyjádřete osobní poděkování všem, kdo přispěli k vašemu úspěchu, bez ohledu na to, jak malý byl jejich příspěvek.
 3. Vyjádřete poděkování, aniž byste řekli „díky“/“děkuji“ – buďte popisnější a konkrétnější, hledejte co nejpřiléhavější slova (např. „Vážím si vaší prozíravé rady“).
 4. Napište každý den tři obavy, které cítíte, když se ráno probudíte. Než půjdete do postele, napište tři dobré věci, které se vám ten den přihodily a proč. Pak vyhodnoťte své obavy ve světle dobrých věcí.
 5. Vyjadřujte vděčnost lidem, jako jsou policisté, hasiči, záchranáři, prodavačky/pokladní, poštovní pracovníci a doručovatelé….
 

 

Naděje (Hope)

 1. Uveďte všechny špatné věci, které se vám přihodily, a pak pro každou z nich vyhledejte alespoň dvě pozitivní.
 2. Zaznamenejte své negativní a pozitivní myšlenky a všimněte si, jak ovlivňují vaše budoucí fungování a „výkon“.
 3. U následujících tří náročných úkolů, které na vás čekají určete, co by pro vás bylo nejvhodnější a dobře (vědomě) si promyslete si cestu ke správnému/vhodnému jednání nebo jednání, vedoucí ke správnému/vhodnému myšlení.
 4. Podrobně si zaznamenejte své tři vybrané úspěchy a nechte je jimi inspirovat pro svou budoucnost.
 5. Naplánujte si alespoň patnáct minut dvakrát týdně, které strávíte vymýšlením optimistických a nadějeplných myšlenek a nápadů. Zapište si je a uveďte seznam aktivit, které můžete podniknout, abyste své nápady realizovali. Diskutujte o svých nápadech s přáteli a učiňte z nich partnery a společníky ve vašem úsilí.

 

Humor (Humor)

 1. Naučte se třikrát týdně nový vtip a řekněte jej přátelům. („Sběratelem“ vtípků k současné situaci je na Facebooku např. kamarádka Věrka Štěpánková a její jóga smíchu a/nebo (zejména kreslených) kamarádka Jana Flechtnerová.)
 2. Najděte si ve většině situací, které prožíváte zábavnou a odlehčenější stránku.
 3. Pošlete vtipný e-mail nebo zprávu svým přátelům (využijte Kreativitu).
 4. Navažte přátelství s někým, kdo má skvělý smysl pro humor.
 5. Podívejte se na nějakou zábavnou show, sitcom nebo humornou scénku.

 

Spiritualita (Spirituality)

 1. Zkuste strávit deset minut denně hlubokým vědomým dýcháním, relaxací a meditací (= vyprazdňujte mysl od myšlenek soustředěním se na dýchání).
 2. Všímejte si, zda vaše každodenní činnosti mají nějaký spirituální význam. Pokud ne, přemýšlejte o způsobech, jak vaše aktivity se spiritualitou propojit.
 3. Prozkoumejte základní účel (poslání) svého života a propojte své cíle a činnosti s tímto účelem. Ptejte se „Proč?“. Inspirací může být jedna z cest, ztvárněná ve filmu o Vision Questu. (Tady je moje zkušenost.)
 4. Budujte vztahy s lidmi, kteří oceňují vaši schopnost pomoci jim identifikovat a (vy)řešit problémy.
 5. Každý týden si udělejte seznam svých zkušeností s navazováním silných vztahů ve svém životě.

Obr. 3 – DÁREK č. 2 pro vás! Stáhněte si zdarma mapu 6 ctností a 24 silných stránek VIA (pdf, bez registrace).

Zdroj: vlastní zpracování (pro jistotu – vytvořeno v iMindMap 11)

Je to na krev

Svět silné stránky každého z nás potřebuje. A potřebuje každou z 24 silných stránek VIA! V těchto dnech obav a nejistoty, spojených s dalším vývojem globální pandemie koronaviru snad ještě více, než kdy jindy. Použijte, vyjádřete a projevte své silné stránky ve prospěch sebe, svých blízkých, komunity a planety.

Teorie chaosu hovoří o tzv. efektu motýlích křídel nebo motýlím efektu. Dal by se kupříkladu vyjádřit takto – v Japonsku zamává motýl křídly a u pobřeží USA se zvedne vlna tsunami. I drobná změna totiž má dalekosáhlé důsledky! Takže uplatnění jakéhokoliv z uvedených 84 tipů pro využití 24 silných stránek VIA, bude mít svůj dalekosáhlý (a věřím, že) pozitivní efekt. Pravděpodobně nebudete vědět jaký, možná se to ani nikdy nedozvíte. To však není důvod proč nezkusit efekt silných stránek.

 

Bonusový tip

Mám ještě „bonusový“ tip a inspirace – číslo 85. Zvláště pro mladší a zdravé z nás, tedy do věku 60-65 let. Jedním z aktů, který projevuje silnou stránku jménem Laskavost je dárcovství krve.

 • Darujte pravidelně krev!

Platí to i v nynější situaci. Po odeznění „krize“ to bude příležitost setkat se alespoň symbolicky s těmi, kteří čelí náporu a rizikům takzvaně v první linii. Těm, kterým patří obdiv a respekt. I oni teď projevují řadu svých silných stránek – Odvahu a statečnost, KreativituLaskavostSociální inteligenciVytrvalostTýmovou práciSebekontroluNaději i Humor a další.

Děkuji. Děkuji. Děkuji.

Otázky na závěr:

 • Jaké nové věci, aktivity a tipy máte pro využití svých silných stránek vy?
 • Co se vám osvědčilo? 
 • Co pro využití svých silných stránek postrádáte?
 • Kterou silnou stránku chcete ještě více povznést? (Jak vám v tom mohu být užitečný?)
 • Které tři tipy z uvedených 85 zrealizujete?

Napište do komentářů pod článek nebo mi pošlete vzkaz (blog@liborfriedel.cz), svěřte se blízkým lidem, deníku nebo lesu.

Děkuji a přeji vám zdraví, dobrá rozhodnutí a zábavu se silnými stránkami. 

 

 

Doporučená literatura o níž jsem se v článku zmiňoval:

 • GŘEŠEK, Tomáš. SMARTEEST+ cíle: Cesta k vašemu produktivnímu podnikání. Opava: Eduway, 2019. 105 s. ISBN 978-80-270-6998-9.
 • HOLIŠOVÁ, Michaela. Rodič – Leader. Brno: JOTA, 2019. 356 s. ISBN 978-80-7565-463-2.
 • McKAY, Matthew, FANNING, Patrick. Jak získat zdravé sebevědomí. Olomouc: Fontána, 2019.396 s. ISBN 978-80-7336-945-3.
 • PETERSON, Christopher, SELIGMAN, Matin, E. P. Character Strengths and Yirtues: A Handbook and Classification. New York: Oxford University Press & APA, 2004. 814 s. ISBN 0-19-516701-5. 

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s mou individuální zpětnou vazbou + plakát a mini e-book k výsledkům (vše v češtině).

Test VIA pro mládež 10-17 let. (Např. v projektech středních škol.)

Více informací k silným stránkám Values In Action zde.

Pošlete vzkaz nebo dotaz

12 + 5 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

PODPOŘÍM vaši STRATEGICKOU CESTU!

Baví mě vytvářet tvůrčí prostor, inspirovat, učit, sdílet své znalosti a zkušenosti. Podněcuji jednotlivce a organizace ke strategickému rozvoji, úspěchu a excelenci s vědomím souvislostí, jako LÍDRŮ. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

„Silné stránky charakteru jsou determinanty plného života – radostného, angažovaného a naplněného smyslem a významem​.​​.“

(Martin Seligman)

Abeceda – 26 prvků Proměny jara 2016

Abeceda – 26 prvků Proměny jara 2016

„The game is over.“ Hra skončila.

Přesněji řečeno skončila RUNGO.cz Proměna jara 2016. Tři měsíce pod dohledem fitness náramku, v interakci a sdílení s dalšími proměňujícími se muži a ženami.

Sestavil jsem malou osobní „abecedu“ této proměny. Co vše od A do Z se odehrávalo a bylo ve hře?

Abecední slovní hříčka na téma Proměna 2016. Z osobní (ne)zkušenosti.

ABCD…

A – Ano

Vše začalo velkým ANO. Nápadem se zapojit a souhlasem pořadatele. Hec, výzva, zkouška, součást 50 experimentů, to stálo za oním vnitřním „ano“ v mém případě. Vnitřním souhlasem začíná mnoho skvělých v životě. Čemu (možná také komu) se chystáte říci „ano“ v nejbližší době vy?

B – Běh

Pokud jde o běh, už jsem byl svým způsobem „ve hře“ před Proměnou jara. Z účastníků jsem nebyl jediný. Chtěl jsem, aby běh byl hlavní náplní aktivit a tréninku. Spolu s jízdou na kole a plaváním. Běh byl (a je) svým způsobem cestou k cíli a naplnění výzvy.

C – Cíl

Cíl byl jasný. Zhubnout, dostat se pod 100 kg. Ale byl také obecný – vydržet, snad i „vyhrát“, byť jsem zprvu nevěděl, co je tím klíčovým parametrem pomyslného vítězství. Důležité však je vítězství sám nad sebou (nad leností, pohodlností, ne zrovna optimálními návyky…).

D – Den

Vše se odehrávalo jako v životě. Den po dni. Denními aktivitami, denním cílem, který připomínal náramek a cílový počet kroků. Každý den může být novým začátkem, od nuly. Dobrým nápadem cestou od „ano“ k „cíli“ je např. vést si deník.

E – Elán (a Endomondo)

V akronymu SRDCE, které je v mottu mého webu, je písmeno E vyhrazeno pro Elán. Ten během Proměny fungoval u všech účastníků. V mém případě také fungovalo Endomondo, jeden z tréninkových deníků. Zakresluji si v něm mapy běžeckých tréninků a vyjížděk na kole. Je to taková živá historie proměny, kronika cesty a úsilí.

F – Fotky

Fotografie také provázely účastníky proměnou. Hlavně ty v „negližé“ – zepředu a z profilu. Vizuální měřítko proměny postavy po každém skončeném měsíci. Krásně to Bára seskupila v závěrečném článku. Fotky přece patří do kroniky, deníku, k mapovaní historie cesty. Jim Rohn učil nikdy neopomíjet fotografie.

G – Garmin

Platforma sdílení, měření, výsledků. To je Garmin Connect, s nímž byly fitness náramky propojeny. Normálně využívám tréninkový deník na BezvaBěh.cz a Endomondo. Garmin platforma pro mě byla nová. Bylo příjemné sledovat pokrok a „plnění cílů“. V době klidu a léčení kotníku jsem to už vidět nechtěl. Ale „Garminy“ ve formě např. běžeckých či multisportovních hodinek se mi líbí. K měření částí životního skóre jsou určitě vynikající.

H – Hodina

Proměna 2016 byla i experimentování se „správnou hodinou“ pro trénink. Jako kouč a lektor na volné noze mám možnost využvat i dopolední čas, který mi pro trénink sedí víc. S nástupem léta se však tréninky začaly přesouvat na podvečer. Jako sově mi to nejde brzy ráno. Nebo jsou to nějaké tajné výmluvy? Někteří američtí rádci svépomocného hnutí rádi hovoří o „Hour of power“. V tom se užitek a přínos „zlaté hodiny“ dá zobecnit na jakoukoliv změnu. Čemu ji věnujete vy?

CH – Challenge III

Paralelně s Proměnou běžela na Facebooku a v Enodmondo výzva 10-200-300, tedy od 1.4. do 30.6.2016 uplavat 10 km, uběhnout 200 km a ujet na kole 300 km. Aktivita na Facebooku „zamrzla“, ale postupně jsem výzvu naplnil. 10 km plavání k 28.4.2016, 200 km běhu k 7.5.2016 a 300 km na kole k 29.6.2016. Zpestřit si cestu výzvami a pokušeními překonat sama sebe se v abecedě vyplatí.

I – Iritující náramek

O iritujícím náramku jsem psal na blogu v článku o nule. Bohužel mě iritoval nejvíc, během mého klidového režimu, kdy jsem si uvědomil, jak málo jsem se v minulých letech hýbal. Počty kroků byly neúprosné, v době klidu jen třetinová čísla doporučených denních dávek. Zní to jako by člověk bral lék nebo se něčím dávkoval.

J – Jistebník

Jistebník a půlmaraton 21.5.2016. Hlavní magnet a očekávaná osobní zkouška během Proměny. Po devíti měsících běhání. Zůstal kvůli kotníku nenaplněným snem. V tréninku jsem uběhl trať 25 km, ale to se nepočítá. Aspoň jsem v Jistebníku nasál atmosféru, pobyl s kamarády a udělal pár fotek. Každý jistě máme svůj „Jistebník“. Přeji vám, aby se ten váš naplnil.

K – Kroky (nebo naopak „klid kvůli kotníku“)

Kroky a klid. První a druhá půlka Proměny 2016. Docela rychle jsem se stal krokový milionářem a docela rychle mi byl předepsán klidový režim. Krokovou výzvu (tedy 10 000 kroků denně) každému doporučuji. Je to lepší, než klidový režim, který bývá obvykle režimem „kynoucím“, kdy tělo kyne a váha stoupá.

L – Limit

Zvažoval jsem, jak a kdy poznám limit. Jednim limitem byl čas 3 hodiny pro Jistebnický půlmaraton, druhým mělo být zaběhnutí půlmaratonu (pod 2:40). Bohužel jsem se ani jednoho nedočkal. Limit zůstává otevřen. V čem spatřujete svůj limit vy?

M – Měření

Měřitelnost aktivit  a cílů považuji za prospěšnou věc. Také už jsem o tom psal. Jak ve smyslu měřitelného cíle, tak ve smyslu měření s náramkem. Měření počtu kroků bylo tím klíčovým v Proměně. Zdánlivě banálním. Vítězka Jana H. se dostala přes 1 600 000 kroků. Bez měření není skóre, ani to životní. Jiné „M“ v závěru Proměny přinesly pohodlné běžecké botky Mizuno, v jejichž péči se teď nacházím.

N – Nadšení

Nadšení pro věc (nadšení pro běh). Nadšení je hybatelem mnohých skvělých věcí. Může být i hybatelem přetažení. Nadšení by nemělo být předmětem nějaké cenzury. Mělo by být doprovázeno Sebe-vědomím. Ve stavu „flow“ člověk ztrácí pojem o čase a možná i vnímání sebe sama. Je to hrana, kterou je moudré si uvědomit, abychom nebyli překvapeni, když se z „flow“ vynoříme. (Mi se to stalo 16.5. po tréninku v Jistebníku, kdy jsem si uvědomil, že mě dost bolí kotník.)

O – Ortéza

Pomůcka pro druhou polovinu Proměny 2016. Nechtěná, nezvaná. Nakonec jsem ji na doporučení ortopeda přijal do běžecké a cyklistické výbavičky. Zdá se, že kotník to ocenil. Do abecedy bych raději doporučil nějaké jiné O. Jaké, to nechán na vás, čtenářích.

P – První krok

První krok je podle mě ve všem klíčový. Důležitý je i poslední krok. Písmeno P se váže i na „přetažení“ a „přepnutí“ sil (na které jsem doplatil). Možná také na nedostatek „protažení“. Teď už se tomu více věnuji. Protažení pomůže proti přetažení protože pak potřebujete první pomoc.

R – Rungo.cz

RUNGO.cz za to může. Myslím tím za Proměnu 2016. Díky partě lidí, kteří s láskou a nadšením nejen sportují, ale i píší o běhání. A „běhají Srdcem“. Bára Topinková nad námi bděla a byla příkladem svými tréninkovými aktivitami na kole, v bazénu a na vlastních nohou.

S – SRDCE

Myslím, že každý dal do Proměny své srdce. Pokoušel jsem se do toho dát i SRDCESebe-vědomí, Radost, Dary, Celistvost a Elán. Myslím, že se to hodí ke každé proměně nebo změně v životě.

T – Trénink

Nemám výkonnost na vítězství v závodech. Možná nejsem „závodní typ“. Trénink jsem směřoval k Jistebnickému půlmaratonu. Od 30.6. 2016 po více než měsíční pauze „začínám znovu“. Už 13. srpna čeká závod Běhej lesy Bílá na 11 km. Další den je Běh Olbramicemi, kde loni v srpnu (jde-li o běh) vše vypuklo. Termín a nová trať 15 km mě překvapily. Nevím, jestli ty dva dny po sobě zvládnu.

U – Usínání

Usínání a spánek je téma, které náramek také „měřil“. Kvůli práci a nápadům byla má doba spánku největší slabinou. Podle grafů nebyla super ani jeho kvalita. Téma ke zvážení a zlepšení. Poslední týden jsem náramek na noc odkládal.

V – Vívofit 2 (váha, výzva)

Možná by se hodilo i slovo „váha“. Vívofit 2 je náramek, který měřil naše aktivity (a zůstal nám i po skončení Proměny). Váha byla v mnohých případech to, oč šlo. Pro mě „docentura“ (splněno) a 91 kg do konce roku 2016. To bude ještě výzva. Jaká je ta VAŠE VÝZVA?

W – www.liborfriedel.cz

Své myšlenky a zážitky během Proměny jsem sdílel na webu a na osobním Facebooku. Jsem vděčný všem, kdo do něj nahlédli a nechali se třeba něčím inspirovat. Proměna 2016 zde má i svůj štítek, pod níž najdete některé články, které jsem jí věnoval.

X – Faktor X

Neznámá nebo také „černá skříňka“. Překvapení, které může nastat („Mi se to přece nemůže stát.“). Mým faktorem X byl „faktor K“, kotník a nějaký úpon či šlacha. Podle konverzace na Facebooku ve skupině Běžci, nás bylo více. Trpěli všichni. To je druhá strana Faktoru X (že by Faktor Y?). Faktor, pro nějž vás běhání baví, nabíjí vás a stane se součástí života. Pocit, který 10 měsíců s různou intenzitou zažívám.

Y – You

Napadá vás něco na Y? Kromě Faktoru Y. Angličtina to má snadné – Ty nebo Vy (You). Otázky pro VÁS jsou v závěru článku.

Z – Začátek

Proč začátek? Protože s koncem Proměny jara 2016 začala (má soukromá) proměna léta a podzimu 2016. Vzhůru k půlmaratonu a vzhůru k váze 91 kg. Abecedu si beru s sebou. Věřím, že „Oretézu“ v abecedě brzy nahradí pod písmenem O „Ostravský půlmaraton“.

Půlmaraton je běžecký závod na vzdálenost 21,0975 km, což je přesně polovina délky maratonského běhu. Běhá se mimo dráhu, po silnicích nebo cestách. Je to populární závod pro relativní amatéry – je sice dostatečně dlouhý, aby byl vážnou výzvou, ale nevyžaduje takovou úroveň tréninku jako na celý maraton.“

(Zdroj: Wikipedia)

Obr. 1 – 30.6.2016 – po posledním doběhu v Proměně 2016. Po měsíci klidu nový začátek.

Zdroj: vlastní foto

Poděkování

Děkuji všem blízkým, kamarádům a spolubojovníkům za podporu během Proměny. Jsem rád, že všichni kdo ji s RUNGO.cz začali, tak ji také dokončili. Není to samo sebou a automatické. Můžete to zkusit a sestavit si abecedu své proměny.

Otázky pro vás

 • Na jakou proměnu se chystáte v nejbližší době Vy?
 • Čemu jste už řekli své „Ano“?
 • Jaký bude váš „Začátek“?

Pište do komentářů, sdílejte na Facebook. Díky.

Kontaktuje mě

2 + 4 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Pamatuj, že ten pocit, když se vrátíš s dobrého běhu, je daleko lepší, než pocit, který bys měl, kdybys zůstal sedět a přál by sis běžet.“

(Sarah Condor)

Do garáže pro digitální řidičák

Do garáže pro digitální řidičák

Postupně „ochutnávám“ internetový svět, jaký asi je z pohledu „tvůrců“ obsahu. Je to zatím amatérské tvoření na osobní úrovni a v roli kouče. K mému překvapení v něm nevidím tolik zástupců generace 50+. O to víc mě to baví.

Jak mohou ke tvorbě blogů či dalšího obsahu přistupovat lidé, kteří se v digitálním světě zdaleka nenarodili, měli rozjeté „analogové“ kariéry, podporované pouze off-line komunikací? Ve světě sítě „třech w“, která nás obklopuje je spousta obsahu věnovaného zaručeným návodům postupům, jednoduchým krokům, článkům v blozích i uceleným produktům, které se týkají tvorby a distribuce různorodého obsahu, internetovému marketingu atd. Jsme také obklopeni reklamou na internetu a internetovým marketingem, který je pro některé hráče „miliónovým impériem“.

Do osvětové a vzdělávací hry se vehementně vložil i „strýček“ Google.

Říkávalo se, že když někdo začínal s podnikáním, byl „garážová firma“. Vzniklo takto mnoho velikánů, včetně Apple. Začínat digitální podnikání je možné v Digitální garáži – od Google. Vyzkoušel jsem a napsal pár vět.

Inspirace z Ostravy a Nového Jičína

Ač jsem o projektu Googlu slyšel poprvé v ostravském Impact Hubu, vzhledem k časové kolizi jsem se nechal zlákat na prezentaci v coworkingovém centru COWO NOVO v Novém Jičíně. Název zněl zajímavě – Digitální garáž: Úvod do online marketingu a See-Think-Do-Care. Prezentaci vedla Soňa Petruželová, Google Partners Certified Trainer.

Dvouhodinová prezentace byla spíše takovým průletem nějakými čísly, příklady, strukturou toho, jak Google přispívá k větší gramotnosti v oblasti práce s Internetem a jak sofistikovaný systém to je. Model See-Think-Do-Care byl prezentován až v samotném závěru, diskuse se příliš nerozjela. Co do zkušeností se podle mého názoru sešlo různorodé publikum.

Doma jsem se následující den rozhodl, že Digitální garáž vyzkouším. Proč ne? Souvisí s mými experimenty na webu a některými záměry, uvidím, jak výukové programy dělá „ten velký“ a co všechno dělám špatně, jak věci zlepšit a dělat jinak a lépe.

Na co jsem přišel a jaké jsou mé zkušenosti? Nabízím pár poznámek.

See-Think-Do-Care. Mrkněte na „originální“ článek spoluzakladatele Google, Avinashe Kaushnika, jak prezentoval model STDC v červenci 2013.

(Zdroj: www,kaushnik.net)

Obr. 1 – Cílová obrazovka po zvládnutí závěrečného testu Digitální garáže.

Zdroj: snímek obrazovky, Google

Otevřete garážová vrata

Digitální garáž je výukový program. Cílem je pomoci uspět na Internetu (v sociálních sítích, ve vyhledávačích a dalších oblastech).

Ne ve všech garážích bývá pořádek a útulno. V té od Googlu to neplatí. Program je složen z krátkých videolekcí v rozsahu 3-5 minut. Po nich následuje krátký kvíz dvou nebo tří otázek s nabídkou odpovědí a okamžitou zpětnou vazbou. Po ukončení ucelené části (těch je celkem 23) následuje test s cca. deseti otázkami. Za jeho absolvování získáte odznak. Vše se týká znalostí a informací, které jsou prezentovány na videích mužem v češtině a ženou ve slovenštině. Vždy po částech, které se skládají z několika lekcí. Počet částí k absolvování vám zvolí platforma garáže, na základě vašich výukových cílů, které si vyberete. Já jsem jich měl doporučených čtrnáct. Například:

 • Oslovte své zákazníky prostřednictvím e-mailu
 • Objevte možnosti sociálních sítí
 • Začínáme s analytikou apod.

K závěrečnému certifikátu však vede jediná cesta – absolvovat všech 23 částí a celkem 89 lekcí. Záleží na rozhodnutí, zda vám stačí lekce, které vás zajímají v souvislosti s výukovými cíli nebo chcete také získat (údajně uznávaný) certifikát.

Občas jsou v lekcích prezentovány zkušenosti zástupců tří reálných firem s jednotlivými nástroji. Lekce jsou graficky jednoduše a srozumitelně vyvedené, máte možnost si zobrazit i jejich textový přepis. Kdykoliv a jakkoliv se můžete vrátit. Lekce občas hovoří o odkazech, které v platformě chybí. To je škoda. Ke cti Google slouží to, že kromě svých produktů občas hovoří i o jiných možnostech. Vše je v duchu základního seznámení s tématy a poté jejich lehké rozšíření. Prezentačně vzorné – vždy cíl lekce, pak jádro, následované shrnutím a odkazy, že toho spoustu bude ještě v dalších lekcích či co bylo v lekcích předcházejících.

Svým způsobem nelze neuspět. Kvíz i test vám v případě špatné volby odpovědi dá možnost další volby. Teoreticky můžete tudíž celou anabázi kvízů a testů absolvovat stylem „pokus / omyl“. Ale jaký by to mělo smysl? Jako laik jsem uspěl i ve většině věcí, o kterých jsem dosud neměl představu, nevěnoval se jim, či mě v danou chvíli nezajímaly. V kvízech mimo jiné objevovaly otázky s odpovědí „ano / ne“. Bylo znát, že vše netvořil jen jeden člověk. K mému překvapení se u zobrazení výsledků objevilo několikrát i „ne tak docela“. To bylo matoucí. Využil jsem toho ke krátkému článečku na LinkedIn, jaké by to bylo, kdyby Britové při Brexitu hlasovali o vystoupení z EU „ne tak docela“. Řada otázek byla dostatečně návodných. To je prostě úděl znalostních testů. Už jsem jich za život také pár vytvořil pro různé e-learningové programy a webové opory výuky

Věnoval jsem se výuce a testům, párkrát jsem si něco ověřil v aplikaci. Mým cílem bylo získat kompletní přehled. Proto jsem absolvoval i testy a relativně brzy se dobral k certifikátu. Jeho získání je podmíněno ještě závěrečným rozsáhlejším testem. Uspěl jsem napoprvé, takže nemohu popsat, „co se stane, když…“

Nápady, které ke mě přišly v průběhu výuky budu postupně implementovat. Za cenné považuji stálé připomínání, jak důležité jsou ve všem cíle. Obchodní či jiné cíle, týkající se práce s Internetem a obsahem. Zkrátka vědět co chcete dělat a proč to chcete dělat. Garáž vám pak poodhalí dvířka toho jak obecně to dělat. Vy si můžete najít konkrétní cíl, příklad a aplikaci sami podle sebe. Vždy s příslibem možného získání zákazníků. Bláhoví lidé, kteří by chtěli najít nějakou jistotu, ti by se do byznysu a tím pádem ani do Digitální garáže neměli pouštět.

8 předností a 2 „nedorazy“

Mám-li svou zkušenost a úhel pohledu shrnout, vidím v Digitální garáži následující přednosti.

 • Přehlednost
  • Týká se výukového prostředí i jednotlivých lekcí.
 • Obecnost
  • Postupuje se od obecnějšího ke konkrétnímu, tak jak to má „teoreticky“ být.
 • Základy pro začátečníky
  • Jako vstupní brána do světa vyhledávání, on-line reklamy apod. je to jedna z možností.
 • Česko-slovenština
  • Google zabil pověstné dvě mouchy jednou ranou. Program je uplatnitelný v Česku i na Slovensku.
 • Přepisy lekcí
 • Program je zdarma
  • „Malí“ poskytovatelé by takový program zdarma asi nenabídli. Pro programy, které se prodávají platí obvykle pravidlo tří videí na nalákání zákazníků. Zde je videí 89.
 • Formální ukončení certifikátem
  • Neplatí však po dosažení výukového cíle, jen po dokončení kompletního programu. Mě například aktuálně nezajímá e-shop v zahraničí, takže tento modul jsem absolvoval „jen tak“.
 • Možnost kdykoliv se vrátit a zopakovat lekci, otevřenost programu i po jeho dokončení.

Nemyslím, že by na Digitální garáži bylo něco vyloženě negativního. Spíše jen pár „nedorazů“.

 • Chybí avizované odkazy
  • To je asi nejmarkantnější a nejviditelnější nedostatek. Odkazy jsou avizovány v textu, ale chybí.
 • Někdy matoucí otázky v kvízech
  • O nejednoznačnostech některých odpovědí jsem už psal. U „ano/ne“ odpovědí by se to stávat nemělo.

Obr. 2 – Takto vypadá závěrečný digitální certifikát Digitální garáže.

Zdroj: vlastní

Osobní závěr

Pro pokročilejší uživatele má Digitální garáž zřejmě jen s omezenou hodnotu. Myslím, že si tam každý své zrnko pro rozvoj najde. V tomto duchu je to od Google dobrý počin (motto „Pomáháme Česku růst“). Sebeprezentace Google není násilná, je viditelná mezi řádky. To je naprosto v pořádku. Určitě by se Garáže neměli bát lidé z řad 50+. Ať už tvoří obsah (blog, sociální sítě, e-shopy…), chystají se tvořit a obchodovat na internetu nebo i tehdy, jsou-li pouhými uživateli. Poznají pak, proč se (jim) na Internetu děje to, co se (jim) děje. Zejména pokud aktivně pracují s vyhledávači a nemají zapnuté blokování reklam.

Otázky pro vás

 • Tak co, zkusíte to také?
 • Nebo už jste to zkusili?
 • Jaké jsou vaše zkušenosti s výukovými programy na Internetu?
 • Jaké je vaše podnikání „z garáže“?

Podělte se o své názory a dojmy v komentářích.

Kontaktuje mě

3 + 4 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Není-li to na Google, tak to neexistuje.“

(Jimmy Wales)

2 cesty hledání – Vision Quest a/nebo Ancestor Quest

2 cesty hledání – Vision Quest a/nebo Ancestor Quest

 • Máš VIZI? Vidíš dopředu, na to, co bys chtěl/a? Pokud „ano“, znamená to, že MÁŠ PRO CO ŽÍT!
 • Vidíš dozadu na své PŘEDKY? Znáš své kořeny? Je-li tvá odpověď „ano“, MÁŠ SE O CO OPŘÍT!
 • Vidíš to, co se děje TADY a TEĎ? Jestliže „ano“, pak ŽIJEŠ!
Myslím si, že o to jde – mít se o co opřít, mít pro co žít a opravdu žít. Minulost a budoucnost si podávají ruce a snoubí se v přítomném okamžiku. Všechna tři „ano“, jako odpovědi na předchozí otázky, jsou součástí tvého Sebe-vědomí. Rád bych se v tomto ohledu s vámi podělil o své zkušenosti.

Slovo „genealogie“ zní vědecky, spojení „ancestor quest“ zní cize. Poznání našich předků je srozumitelné. Jsem přesvědčen, že je to naše přirozená touha. Stejně jako to, odhalit kam směřujeme. Proto jsou obě cesty v čase – dopředu i dozadu – námětem článku, který vychází z mých osobních zkušeností.

„Hledači“ a Sebe-vědomí

Každý z nás „něco“ hledá. Lásku, štěstí, zaměstnání, sebe sama, příležitost, pravdu, návod na život, klíče, mobil, příčiny, výmluvy, své Dary a talenty…

V angličtině hledání nebo pátrání vyjadřuje slovo „Quest„.

Hledání je užitečné. Říká se, že „kdo hledá, najde“. Proto stojí za to hledat, zejména v sobě. B. K. Sprenger v knize Rozhodnutí je na tobě píše, že „hledání je postoj, ne nalezení“.

Co tolik užitečné není, je strávit hledáním celý život. Pro naše Sebe-vědomí je důležité i nalézat či objevovat, odhalovat (a rozhodovat se). Mohou to být fyzické/hmotné věci i to, co nemá svůj „fyzický rozměr“. Může to být něco, co je nové (a když to najdeme, zjistíme, že to až tak „nové“ není) to, co jsme ztratili, zapomněli, co zmizelo z našeho zorného pole apod. K vědomé podpoře našeho hledání, Sebe-vědomí a uvědomění dobře poslouží rozmanité rituály. Meditace, modlitba, zapisování do deníku, výklad tarotu (ten mám rád). Leckteré se nám zdají běžné, jiné jsou svým způsobem mimořádné. Jedním z těch mimořádných, bylo (pro mě) hledání vize.

Genealogie – pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.“

(Zdroj: Wikipedia)

Obr. 1 – Jedna z knih o Vision Questu.

Zdroj: Amazon

Hledání vize

„Vision“ je v angličtině vize, vidění, zrak.

Již dříve jsem se na blogu věnoval čtyři články 9 „dotekům“ s vizí a jednomu navíc. Poslední dotek následoval poté, co jsem se vrátil z „návratu na místo Vision Questu“. Proč? Protože vize je jedním z užitečných nehmotných předmětů hledání, ať vědomého nebo skrytého, nevědomého, kdy nás „něco pudí“ k tomu, abychom si utvořili představu, kam v životě směřujeme, pro co žijeme, kam kráčíme a kam chceme dojít. Vize je spojena s vůdcovstvím, je to jedno z východisek osobního lídra.

Vision Quest – hledání vize – je „rituál“. Několikrát jsem o něm slyšel. V jistém smyslu byl ukryt například ve filmech – „indiánkách“ mého dětství nebo v některých knihách. V padesáti jsem jej, v jedné z podob, absolvoval. Po pečlivé přípravě, o prázdninách roku 2014. Čtyři dny a noci sám se sebou v lese, pod širým nebem, se zásobou vody a minimem vybavení, měly v mém životě velký význam. Symbolický i faktický. Jsem za to vděčný – sobě, rodině, mentorům programu Mužská síla i chlapům-kamarádům, s nimiž jsme v tom byli společně „namočeni“.

Symbolický význam tkvěl v rituálu samotném, návratu do lůna přírody, půstu, „odpojení“ se od civilizace, ponoření do samoty a „smyslů-plnost“, díky zbystřeným smyslům, které neměly náhražkovou „civilizační potravu“ (to jsem měl jako introvert snazší).

Faktický význam spočíval v užitku během a po rituálu hledání vize, ve společném sdílení v kruhu chlapů, vhledu, zpětné vazbě a Sebe-vědomí, které mi pobyt v lese a vše, co jej doprovázelo, přinesly. Nelze sdílet intimní prožitky a zkušenost, která je ryze individuální a svým způsobem má zůstat vnitřním vlastnictvím každého, kdo podobnou zkušenost zažil.

Všem, bez ohledu na věk, takový dospělý rituál doporučuji.

Díky Vision Questu vznikl můj první blog. Díky Vision Questu jsem se odhodlal ke sdílení toho, co se mi v jeho průběhu vyjevilo:

„Kultivovat a sdílet Cestu SRDCE osobního lídra.“

Je to pravda mého SRDCE. Pro někoho doufám inspirativní, pro jiné možná nepříliš užitečná (marketing říká, že to není moje „cílová skupina“). Pravda a inspirace symbolická (SRDCE) i faktická (atributy, které se za symbolem/slovem skrývají).

Sebe-vědomí – Radost – Dary – Celistvost – Elán

Než jsem „vstoupil do lesa“, byl jsem už na cestě za jiným dobrodružstvím – pátrání po předcích a vlastních kořenech. Toto pátrání jsem si pojmenoval Ancestor Quest.

„Praotec“

„Ancestor“ znamená v angličtině předek, předchůdce, v jistém smyslu „praotec“.

Hledání vize je (zdánlivě) pohledem dopředu, hledání předků je (zdánlivě) pohledem dozadu. Oba tyto pohledy se spojují v přítomném okamžiku našeho života.

Jste-li kmenem, opíráte se o své kořeny, vyrůstáte z nich a symbolicky košatíte do podoby své vize. To je jedno ze symbolických vyjádření podoby stromu, velmi populární analogie pro různé příležitosti.

O důvodech, proč jsem začal po předcích pátrat i o tom, proč mě to baví, píšu na genea blogu MY ROOTS.

Své SRDCE jsem našel oběma směry, při Vision Questu i při hledání kořenů.

Myslím, že Ancestor Quest si můžeme ritualizovat každý individuálně. Zkuste následující.

 

Rituál přijetí

 • Z hlediska systémů nám mohou naši předkové požehnat náš život. Je důležité takovému požehnání nevzdorovat, ale přijmout je. Předkové jsou v (rodinném) systému ti větší. Pro mě osobně byl právě rituál požehnání (spojený s konstelací) tím impulsem, který mě ke genealogii přivedl. Chtěl jsem vědět, kdo mi dává požehnání do života, kdo byl můj praděd, jeho otec, otec jeho otce atd.

Rituál díků a vděčnosti

 • Určitým rituálem pro vzdání díků předkům je běh místy, kde žili mí předci, návštěva těchto míst, návštěva pramenů řek, které protékaly místy, kde se rodili mí předci. Rituálem bylo vzdání holdu těm předkům, kteří padli ve Velké válce (památníky, hřbitovy). Rituálem díků a vděčnosti je pro mě psaní příběhů o některých předcích na genealogický blog. Nabízí se sepsání kroniky rodu, film z míst, která jsou s životy předků spojena apod. V USA je populární vystavování fotografií a vytváření jakýchsi domácích „oltářů“, které připomínají historii rodu, včetně rodokmenu v podobě obrazu apod. V tom pátrání po kořenech přispívá ke kreativitě.

Rituál poznání

 • Práce s on-line archivními zdroji, matrikami apod. nemusí být bezprostředně tím hlubokým rituálem poznání předků. Může jim však být návštěva archivu nebo úřadu, pokud má k dispozici listiny, spjaté se životem předků. Má jít o vědomý akt nabývání nového poznání o našich kořenech (s úctou a respektem).

Rituál Vision Quest

 • V době svého Vision Questu jsem měl teprve kusý obrázek o svých předcích a rodokmenu. Při návratu o rok později už to bylo jiné. Věřím, že přípravě na hledání vize, má-li proběhnout „ritualizovanou“ formou jako je tomu u Vision Questu, pomůže vědomí si předků a kořenů. Pro muže alespoň v hlavní otcovské linii od otce. Otcovská linie od matky, popř. otcovské linie prarodičů jsou určitě „bonusem“.

Obr. 2 – Místa, kde se rodili a žili mí předci.

Zdroj: blog MY ROOTS – http://genea-friedel.blogspot.cz

Otázky pro vás

Sebe-vědomí a vědomí Celistvosti v sepětí s kořeny jsou jedněmi s hybatelů pro hledání vlastních Darů a způsobu jejich smysluplného využití. Téma „Dary a jejich využití“ je pro Vision Quest docela důležité. Podaří-li se vám vhled do tohoto tématu a jeho propojení s vizí, jsem si jist, že přijde Radost a Elán. Ze SRDCE vám to přeji.

Napište, sdílejte, dejte ostatním vědět. Třeba následující:

 • Absolvovali jste někdy nějaký rituál?
 • Jak vás láká představa Vision Questu?
 • V čem vnímáte spojitost mezi kořeny a vizí?

Tip na knihu:

 • SPRENGER, R. K. Rozhodnutí je na tobě. Cesty z každodenní nespokojenosti. Praha: Grada, 2013. 208 s. ISBN 978-80-247-4565-7.

Kontaktuje mě

11 + 7 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Zdravá vize budoucnosti není možná bez přesného poznání minulosti.“

(Daisaku Ikeda)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání a lídrovství zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Věčná otázka „Kdo jsem?“

Věčná otázka „Kdo jsem?“

„Kdo jsem?“

Magická otázka. Past pro věčně hledající. Výzva pro sebe-poznání a Sebe-vědomí. Otázka, na níž je jiná odpověď ve 20 letech, jiná v 50+. Proto je to otázka magická (pro mě určitě).

Chcete-li někoho motivovat, musíte apelovat na jeho hodnoty. Lidé mají přirozenou tendenci považovat své hodnoty za nejlepší. Proto je důležité poznat sám sebe a své hodnoty, abychom mohli porozumět kdo jsou ostatní a jaké jsou jejich hodnoty. Kniha Stevena Reisse nabízí řešení.

Článek je o Reissově stěžejní knize, týkající se výzkumu fenoménu (sebe)motivace a hodnot. Doporučuji!

Co mě motivuje?

Americký psycholog Steven Reiss (*1947) se zabývá fenoménem vnitřní motivace, ale také např. psychologií náboženství. Svůj dlouholetý výzkum korunoval knihou, která má zmíněnou magickou otázku v názvu. Podtitul (obr. 1) napovídá, že publikace rozebírá našich 16 základních tužeb, které jsou motivátory našeho jednání a formují naši osobnost.

Publikace je staršího data, vydaná už v roce 2000. Českého překladu se nedočkala. Stejně tak ani další Reissova kniha, s volně přeloženým názvem „Normální osobnost – Nový způsob přemýšlení o lidech“.

Obě knihy jsou adepty, aby nechyběly v knihovnách koučů, kteří se zabývají životním koučováním a stavějí koučování na silných stránkách člověka.

Reiss není zdaleka jediným výzkumníkem ve „škatulkování“ osobností, jejich motivů, typologie, charakterových vlastností, silných stránek atd. V této oblasti zkoumání se mi zdá, že jde o přirozenou touhu (= touha po moci, nezávislosti, zvědavost… jako základní tužby Reissem popsané) vytvořit metodiku, rámec, kontext či taxonomii, jež by byla užitečná pro sebepoznání a měla dopad do osobního rozvoje a růstu. Reiss své úsilí dotáhl do „nástroje“ zvaného Reiss Profile®.

Steven Reiss měl život ohrožující nemoc, která ho vedla k přehodnocení toho, co dělá život smysluplným. Jeho výzkum byl základem této knihy.“

(Zdroj: goodreads)

Obr. 1 – Kdo Jsem? Obálka knihy.

Zdroj: Amazon

Po čem toužíme?

16 tužeb a hlavních motivů (Reiss, 2000, s.17-18), vychází z již dříve publikovaných studií. Pořadí nevyjadřuje žádné priority. Autor je pojmenovává následovně:

 • Moc (Power) – touha ovlivňovat ostatní.
 • Nezávislost (Independence) – touha  po samostatnosti.
 • Zvědavost (Curiosity) – touha po znalostech.
 • Přijetí (Acceptance) – touha po začlenění.
 • Pořádek (Order) – touha po organizaci.
 • Střádání (Saving) – touha sbírat či shromažďovat věci.
 • Čest (Honor) – touha být loajální k rodičům a dědictví.
 • Idealismus (Idealism) – touha po společenské spravedlnosti.
 • Společenský kontakt (Social Contact) – touha po společnosti.
 • Rodina (Family) – touha vychovat vlastní děti.
 • Status (Status) – touha po společenském postavení.
 • Pomsta (Vengeance) – touha se pomstít.
 • Romantika (Romance) – touha po sexu a kráse.
 • Jídlo (Eating) – touha konzumovat potravu.
 • Fyzická činnost (Physical Activity) – touha cvičit svaly.
 • Klid (Tranquility) – touha po emočním klidu.  

Každá touha má evoluční (instinktivní) základ, je s ní spojena nějaké emoce (Reiss, 2000, s. 20-21) a vede nás k určitému chování (a to přináší své důsledky).

Např. moc je evolučně založena na odhánění konkurenta od potravy (u politické moci jde o známá „koryta“). Emoce, která je mocí spojená je schopnost/způsobilost a vliv (schopnost/způsobilost v politice bohužel příliš často neplatí). Chováním se projevuje ve vůdcovství/lídrovství a dosahování efektů a výsledků (dosahování „něčeho“). (Přirozené lídry aby v politice člověk lupou pohledal).

V osobním lídrovství podle mého jde o to, mít moc sám nad sebou, ovlivňovat sebe sama a mít schopnost „odehnat sebe sama od plané potravy“ od toho, co není smysluplné, užitečné, přínosné, efektivní… (a je naopak zbytečné).

Zvědavost (zvídavost) vychází z vyhledávání nových impulsů u zvířat. Emočně se pojí s překvapením, úžasem či stavem obdivu a respektu. Vede k chování, kdy hledáme pravdu, snažíme se řešit problémy apod.

Osobně mi v různých testech a dotaznících vychází a opakuje se touha, motiv a silná stránka zvídavosti. Jsou situace, kdy tato touha život zjednodušuje i situace, kdy život naopak komplikuje. Do hry vstupuje výše zmíněná „moc sama nad sebou“ a Sebe-vědomí.

Pomsta je založena na instinktu agresivity, emočně podložena nepřátelstvím a nenávistí. Vede k odplatě (revanši).

Dějiny světa jsou v pozitivním i negativním slova smyslu těmito třemi, pro příklad uvedenými touhami, naplněny měrou vrchovatou.

Posouzení osobnosti je možné prostřednictvím tzv. Reiss Profile®. Vytvoření profilu je založeno na sebehodnotícím dotazníku, s následnou osobní zpětnou vazbou. Profil ukazuje silné, slabé a průměrné motivátory.

Reiss, jak už bylo řečeno, identifikuje 16 tužeb. Stejný počet profilů má např. typologie MBTI® podle Myers-Briggsové. Nelze však mezi nimi hledat spojitost.

Sebehodnocení

V závěru obsahuje kniha jednoduché sebehodnocení. Můžete si jej udělat sami nebo můžete pro srovnání požádat někoho, kdo vás velice dobře zná, aby sebehodnocení udělal na vaši osobu. Pak lze výsledky porovnat a prodiskutovat.

Podívejme se na dva příklady – přijetí a romantiku.

Přijetí (s. 252)

Ohodnoťte přijetí jako pro vás velmi důležité, pokud obecně považujete za pravdivé některé z následujících tvrzení:

 • Obvykle si stanovujete snadné cíle.
 • Snadno se vzdáváte.
 • Činí vám velké potíže vyrovnat se s kritikou.

Přijetí ohodnoťte jako pro vás méně důležité, pokud je pravdivé některé z těchto tvrzení:

 • Máte hodně sebedůvěry.
 • Zvládáte kritiku znatelně lépe než většina lidí, tzn. že se jí nenecháte nadměrně rozrušit.

Jako průměrnou ohodnoťte svou touhu po přijetí, pokud jste ji neohodnotili ani jako velmi důležitou, ani jako méně důležitou nebo pokud souhlasíte s prohlášeními, které naznačují, že přijetí je pro vás jak velmi, tak méně důležité.

Romantika (s. 258)

Ohodnoťte touhu po romantice jako pro vás velmi důležitou, pokud obecně platí jako pravdivé některé z následujících tvrzení:

 • Ve srovnání s ostatními lidmi, které znáte  akteří jsou ve stejném věku jako vy, trávíte neobvykle mnoho času snahami o milostný románek
 • Máte obsáhlou sexuální historii s mnoha partnery.
 • Obtížně ovládáte svou sexuální touhu.
 • Ve srovnání s většinou lidí, které znáte, trávíte mnohem více času oceňováním krásy.

Ohodnoťte svou touhu po romantice jako méně důležitou, pokud je obecně pravdivé jakékoliv z následujících prohlášení:

 • Vyhledáváním sexu nebo přemýšlením o něm trávíte velmi málo času.
 • Myslíte si, že sex je nechutný. 

Ohodnoťte svou touhu po romantice jako průměrnou, pokud jste ji neohodnotili ani jako velmi důležitou, ani jako méně důležitou nebo pokud souhlasíte s prohlášeními, které naznačují, že touha po romantice je pro vás jak velmi, tak méně důležitá.

Silné stránky VIA pro vás

Získejte vlastní pořadí 24 silných stránek Values In Action.

U bezplatného testu přes uvedenou stránku navíc s mou individuální zpětnou vazbou (+ plakát 6 skupin ctností a 24 silných stránek v češtině)!

http://liborfriedel.pro.viasurvey.org

E-book ZDARMA

Obr. 2 – „Přijetí znamená vidět srdcem, nikoli očima.“

Zdroj: Teachers Paradise

Závěr

Máte-li chuť, můžete si zkusit jednoduché sebehodnocení (a angličtině) udělat sami. Úryvek z knihy se sebehodnocením je na Internetu dostupný. Podle mě je však dostupnost na úkor porušení autorských práv, takže konkrétní link zde uvádět nebudu.

Při sebe-poznávání jako cestě k Sebe-vědomí, nemůže nikdo očekávat, že najde jediný, jednoduchý, univerzální nástroj nebo test. Každý z publikovaných, více i méně známých, má své zastánce a odpůrce, odborné články kritiků i vědců, kteří prokazují statisticky či jinými vědeckými a výzkumnými metodami jejich platnost či poukazují na úzká místa. Nejinak je tomu u Reisse a taxonomie tužeb. Domnívám se, že pro „obyčejného smrtelníka“ je poznání 16 motivů (dalším) dobrým nahlédnutím pod pokličku sebe sama.

Podstatnou část své knihy autor věnuje tomu, jak lze základní tužby uspokojit – v rodině, při volbě kariéry, ve sportu, ve vztazích, při hledání štěstí. Relativní důležitost, kterou věnujeme každé ze 16 tužeb je to, co nás činí individuálními a odlišnými. K tomu se navíc přidává naše genetická výbava, kulturní zázemí a zkušenosti. Důležité je zpracovat si souvislosti a nedívat se na hodnocení optikou „správně vs. nesprávně“ či „dobře vs. špatně“. Reissovy knihy to čtenáři umožňují. Reiss Profile® nabízí více než 2 bilióny možností (2 000 000 000 000). Zjistit svůj profil, znamená získat vhled na to, kdo jsme a proč děláme to, co děláme.

Literatura:

 • REISS, S. Who Am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Behavior and Define Our Personality. 1. vyd. New York: Jeremy P. Tarcher / Putnam, 2000. 280 s. ISBN 0-7865-1729-8.
 • REISS, S. The Normal Personality: A New Way of Thinking About People. 1. vyd. New York: Cambridge University Press, 2009. 201 s. ISBN 978-0-521-70744-2.

Kontaktuje mě

4 + 9 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Máme tendenci pokoušet se motivovat druhé tím, že je poučujeme o našich hodnotách.“

(Steven Reiss)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání a analýz zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Přihlaste si ODBĚR ČLÁNKŮ z blogu!

Připojte se k seznamu odběratelů aktualizací z mého blogu. Žádný nový článek vám neunikne. Na uvítanou vám pošlu dárek - e-book DESATERO VELKOMYSLNÉHO OSOBNÍHO LÍDRA!

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek z blogu. Přijde Vám e-mail s odkazem na dárek.

Share This